Povídka: Ariisova zkáza

Přehled povídky

Autor

Fanatik

Diskuse

zde

Hodnocení

1,67 | 6x | Vaše: -
Hodnocení uloženo.
Chyba při ukládání.

Seznam dílů

2.díl

Poté, co Normandští bojovníci táhli zpět k severnímu moři ke svým lodím, Gomez, Ariis, Lee a jeho společníci se pomalým krokem vraceli zpět ke hradu. Brána byla otevřena. Prošli kamenným obloukem. Uvnitř hradu už čekal obrovský zástup lidí, všichni chtěli spatřit hrdiny. Déšť ustal, nebe se vyjasnilo, mraky ustoupily a na oblohu vyšlo tak vyčkávané slunce. Lidé, plni štěstí, křičeli a volali na počest Ariisova vítězství. Celá skupinka pochodovala průvodem směřujíc k druhé bráně vedoucí přímo do samotného hradu. Všichni obránci hradu v průvodu byli ještě oděni ve zbrojích, byly tam ženy, děti, sedláci, obyvatelé, farmáři, rolníci a také domobrana a rytíři. Nad hlavu zvedali své zbraně, převážně luky a volali jméno Ariis, i samotný Diego stojící u druhé brány. Ariis a žoldnéři si plně vychutnávali tento okamžik velké slávy. Dočista zapomněli na mága v temné róbě, na velkou hrozbu. Po chvilce došli k bráně, kde už čekal Diego.

"Bezvadná práce, Ariisi." řekl s úsměvem a podal si s ním ruku. "Je mi moc líto Denvila. Kdyby tohle mohl vidět, určitě by byl na tebe pyšný a hrdý, jako celý Myrthanský lid."
"Děkuji, Diego, hodně mi Denvil chybí, život zde na hradě bez něj bude pustý." odpověděl na to Ariis a tiše na něj zavzpomínal.
Gomez se poté u brány zastavil a otočil na lid. Mohutným hlasem pronesl.
"Lidé, dnes zde máme nového hrdinu, který zachránil Myrthanský lid! Ariis! Je ode dneška jmenován nejvyšším členem našeho řádu rytířů! Ať žije Ariis!" a spustil se velký, vítězoslavný pokřik celého davu. "Velkou zásluhu mají i na vítězství naši Normandští spojenci, kteří nám výrazně pomohli, bohužel nemohou se zúčastnit velkých oslav. Jejich země je potřebuje více než my. Také má celé království nové spojence. Zde, tito žoldnéři nám hrdě pomohli, i přesto, že jsme byli po celé věky nepřátelé, nechť si náš lid pomáhá na celé věčnosti!" ukončil Gomez svůj proslov k lidu a znovu se na odpověď ozval pokřik.
Všichni hrdě vzhlíželi k Ariisovi.

"Gratuluji, Ariisi a vítám tě u nás." řekl mu po proslovu Diego. Poté celá skupinka zmizela v průchodu brány. Za nimi pak následovali rytíři a domobrana. Ostatní lidé zůstali dole ve městě a celé dny oslavovali.
Rytíři a žoldnéři vešli do Sálu rytířů a mlčky se postavili ke stolům, každý k místu, podle toho jakou měl hodnost. Gomez vystoupil na kamenný stupínek a udělal jedno gesto na své poddané, ti rychlým krokem zmizeli v chodbě ústící do sálu..
"Ticho." pobídl. "Prosím usedněte ke stolu a ty Ariisi přistup sem za mnou." Ariis také tak učinil. Stoupl na stupínek vedle Gomeze. "Prohlašuji tě, Ariisi." začal, nad hlavou držíc svůj obouruční meč rytířů. "Za nejudatnějšího rytíře, kterého mohla Myrthana poznat. Teď musíš splnit přísahu a navždy budeš členem Innosových paladinů. Opakuj po mě. Budu věrně sloužit Innosovi. Všechny dobré skutky budu konat v jeho jménu. "
"Budu věrně sloužit Innosovi. Všechny jeho dobré skutky budu konat v jeho jménu." opakoval Ariis držíc svůj meč nad hlavou.
"Budu bojovat proti Beliarovi a budu ctít našeho krále Rhobara."
"Budu bojovat proti Beliarovi a budu ctít našeho krále Rhobara."
"Budiž prohlášen za člena Innosových rytířů. Paladine Ariisi!" hned jak to Gomez dořekl, jeho dva poddaní přišli se stojanem na brnění a položili ho za Gomeze. Na stojanu se lesklo překrásné brnění rytířů jako měl Gomez, Diego a dalších málo vyvolených. Ostatní rytíři měli jiné brnění. Paladinské brnění bylo vyrobeno z mnoha vrstev magické rudy, zdobené červeným křížem, jako znak Innosových bojovníků, na přední části. Bylo tak podobně odolné, jako Ariisovo, které kovali nejlepší žoldnéřští kováři.
Gomez pobídl Ariise, ať se otočí.

"Zde, pohleď, brnění Innosových paladinů, které smí nosit jen nejlepší bojovníci. Od této doby je tvé, nos ho hrdě. Převlékni si ho prosím místo této pozoruhodné zbroji. Tu svou si samozřejmě smíš nechat a ten meč taky. Mám zde ale jiný meč, jen pro členy řádu." řekl Gomez a přistoupil ke truhle u stěny. Otevřel ji klíčem a vytáhnul z ní překrásný paladinský jednoruční meč.
"Zde, nos ho se stejnou hrdostí, jako zbroj."

"Děkuji, můj pane." odpověděl blaženě Ariis. Rozezněl se potlesk všech přihlížejících mužů.
Ariisovi poté poddaní pomohli ze zbroje a on se navlekl do palatinského brnění. Nová ocel se leskla na celou místnost. Svůj starý meč odložil na stolek a za opasek si dal nový, paladinský meč. Mezitím Gomezovi poddaní donášeli na stůl víno. Každému dali pohár a ten plně naplnili. Poháry také dali samozřejmě Ariisovi, Gomezovi a žoldnéřům, stojícím hned po boku Ariise, na stůl, na kterém byl položen magický meč.
"Tu zbroj a meč opatruj jako oko v hlavě." prohlásil nakonec Gomez. "A teď." pronesl zvučně a uchopil pohár do ruky. "Připijme na dnešní den, považovaný plno lidmi ještě ráno za konec lidského věku. Ať jsou zde Ariis a jeho spojenci s námi na věky!" všichni uchopili poháry plné sytě červeného vína, povstali a společným pokřikem připili.
Načítám data ...
Nahoru