Ariisova zkáza

Přehled povídky

Autor

Fanatik

Diskuse

zde

Hodnocení

1,67 | 6x | Vaše: -
Hodnocení uloženo.
Chyba při ukládání.

Seznam dílů

7.díl

Všichni ještě chvíli mlčky stáli a přemýšleli o osudu Serendvillu.
"Díky, Gorne." řekl nakonec Ariis.
"Nyní, vojáci, vraťte se do svých stanů." pronesl k davu rytířů. Poté se obrátil ke Gornovi. "Máme zde ještě plno práce. Zítra ráno se vydáme vybít tábor a zajmout Url-Kammiise, abychom z něj vytáhli nějaké informace o jejich vůdci. Pokud budeš chtít, tak můžeš zítra zaútočit s námi."
"Velmi rád vám pomohu a kouknu se, jak schopné a silné vojsko máš."
"Dobrá, můžeš přespat u nás ve stanu s Diegem."
Rytíři se rozešli do svých přístřešků a Ariis, Diego a Gorn vešli do stanu. Ulehli a usnuli. Večer proběhl klidně. Orkové jejich přítomnost nezjistili. Ráno, no ráno se to ještě nedalo nazvat, bylo něco kolem tří hodin večer, když celý tábor vzbudil Ariisův roh. Všichni rytíři, ještě napolo spící a v plné zbroji, se sešli před Ariisovým stanem.

"Vojáci, stany nechte rozdělané, nasedněte na koně a zaútočíme na orky!" začal promlouvat Ariis k rytířům.
"Prvně na ně zaútočíme střelbou z luku za jízdy a až se dostaneme mezi ně nenechte se srazit z koně. Kůň je výhodná pozice. Hlavně si dávejte pozor na šamana. Určitě bude na nás sesílat nějaká útočná kouzla. My s Leem se pokusíme šamana chytit do sítě a sebrat mu jeho runy. Neútočte na něj, musíme ho dostat živého, ať z něj dostaneme nějaké slovo, vy likvidujte orky, sídlící v táboře. Tuto bitvu vyhrajeme, orkové nemají proti Innosovým bojovníkům šanci. Bojujte za Innose!" rozezněl se mohutný pokřik. Ariis byl výborný řečník a pořádně zvedl rytířům sebevědomí.
Po několika minutách byla celá armáda nachystána na koních. Gorn seděl s Ariisem na jeho koni. Tábor skřetů nebyl ve tmě na dohled, jen plameny ohňů a obrysy skřetích postav byly v plamenech vidět. Moc jich venku nebylo, jen několik, kteří nespali a drželi hlídku..Hvězdy na bezmračné a temné obloze doprovázely rytíře v jejich útoku. Dusot koňských kopyt a řev rytířů se začal k táboru přibližovat.
"Luky!" zařval Ariis. Běžel na svém koni přímo uprostřed celé výpravy. Rytíři se rozestoupili do jedné lajny. Všichni si vzali luky do rukou a natáhli šíp.
"Čekejte na můj signál!"
Uběhly další nekonečné sekundy. Rytíři se už přibližovali, byli na sto metrů daleko od orků.
"Palte!" zařval a vypustil svůj šíp z tětivy luku. Náhle se k nebi vznesla stovka šípu a rázným a rychlým svištěním dopadla do tábora. Desítka orků pod touto palbou padla. Náhle všichni orkové začali vybíhat ze stanu vzbuzeni hlukem koňů a řvoucích orků. Rytíři na koních stačili poslat ještě jednu dávku šípů. Poté schovali luky do držáku v sedle a tasili meče. Lee v pravici držel svůj magický meč a v levici síť přichystanou na šamana. Všichni orkové se vyhrnuli z tábora a řítili se proti rytířům. Za osmdesáti orky se zvedal temný a černý prach.

"Za krále a Innose!" zařval Ariis a jeho kůň srazil jednoho orka. Ohnal se mečem a přesekl orka napravo. Střet byl pro skřety drtivý. Zabili jen něco kolem desíti rytířů, ale zato jezdci při první vlně zabili šedesát orků. Orkové tvořili také jednu linii, a když Ariis srazil toho před sebou, dostal se za jejich záda. Ostatní jezdci se také dostali za orky, otočili se a útočili na ně zezadu. Některým orkům se podařilo rytíře z koňů složit na zem nebo jejich koně zabít.
Když se Ariis dostal za orky, spatřil Url-Kammiise, jak stojí na začátku tábora. Ariis zastavil koně a úpěnlivě ho sledoval. Šaman něco zamumlal a z rukou na něho seslal ohnivou kouli. Ariis okamžitě otočil koně a vyhnul se střele. Ta zabila jednoho orka hned za ním. Gorn seskočil z koně a vrhnul se zezadu na dav řvoucích orky.
"O mě se neboj, hlavně dostaňte šamana." stihl ještě za ním říct a poté se vrhnul mezi orky.
Lee se probil orky a dostal se do stejné roviny, jako byl Ariis. Ariis ještě bleskurychle otočil pohled na Gorna. Spatřil, jak byl obstoupený třemi orky, kteří na něj tvrdě doráželi. Stačil i zpozorovat, jak ostatní rytíři na koních dorážejí na orky, kterým se podařilo zabít jen sedmnáct jezdců. Většina rytířů už bojovala ze země bez koně. Tato pozice byla pro ně, jako pro menší postavy, dost nevýhodná, ale pokud rytíř věnoval hodně času a píle tréninku boje, tak pro něho nebyl jeden ork žádnou potíží.
"Pojď!" zavolal Lee na Ariise.

Oba se rozjeli k šamanovi. Ten ještě na Leeho seslal pár ohnivých koulí, ale ten se jim hravě vyhnul. Url-Kammiis stál na začátku skřetího tábora, několik desítek metrů o bojiště a na opačné straně od zdí zničeného Serendvillu.
Oba jezdci se dostali na dva metry od šamana. Stačil ještě seslat jedno útočné kouzlo, ale stejně bez zásahu. Lee nabíhal zprava a Ariis zleva. Když se Lee dostal k boku Url-Kammiise, jednou rukou chytl svůj konec sítě a druhý konec hodil na šamana, Ariis za jízdy chytl druhý konec sítě a pomocí ní dokázali šamana složit k zemi. Ten už nic nezmohl.Ariis okamžitě seskočil z koně a přiskočil k šamanovi, který se snažil stanout, ale Ariis jej přišlápl k zemi a přiložil mu meč ke krku.
"Přestaň se hýbat." vyzval ho klidným hlasem.
Ork na něj cosi skřetí řečí zasupěl.
"Lež v klidu, nebo ti proříznu hrdlo." pokračoval a malinko silněji se opřel o meč.
Šaman zklidnil, upřeně se díval Ariisovi do očí a hlasitě funěl. Poté k němu přistoupil Lee a sebral mu z ruky runu. Teď byl Url-Kammiis bezbranný. Lee si runu klidně prohlížel a zkoumal symboly na ní napsané. Ariis stále stál na jeho břiše a držel svůj magický meč u jeho hrdla.
"Teď mi povíš, ty jedna bestie, kdo tě sem poslal. A nedělej, že neumíš lidskou řečí!"
"Ha!" promluvil ork lidsky. Jeho hlas byl hluboký a děsivý. "Vy malí červi nikdy nevypátráte a nezničíte mého pána." odpověděl výsměšně.
"Sklapni ty svině!" okřikl ho Ariis a přitiskl meč ještě silněji k jeho hrdlu. "Teď mám výhodnější pozici já! Takže okamžitě odpověz a možná tě zabiji rychle, kdo je tvůj pán?"
"Nikdy se nedozvíš jeho jméno!"
Ariis se už chtěl opřít silou o meč a proříznout mu hrdlo, ale v tom ho Lee zastavil.
"Stůj! Musíme ho mít živého, mrtvý nám nic neřekne. My v táboře žoldnéřů si s ním určitě budeme vědět rady." lehce se pousmál.
Poté se Url-Kammiis dal do ohromného smíchu.
"Budu mít jindy příležitost, tě zabít." poté se obrátil na Leeho. "Dones lano, svážeme mu ruce a přivážeme ho za koně, ať se malinko proběhne." řekl a slezl z orka.
"Vstaň!" Url-Kammiis se postavil. Lee mu svázal ruce a přivázal jej k Ariisovému sedlu. Šaman nejevil známky odporu a klidně se nechal svázat.

Mezitím probíhala bitva mezi už malou skupinkou orků a vetší přesilou lidí. Zbývalo posledních třicet orků a proti nim sedmdesát rytířů. Gorn a Diego bojovali spolu. Oba dokonale spolupracovali, i když se znali jen několik hodin, ale v boji si rozuměli, jako kdyby byli bratři. Bojovali spolu proti třem orkům. Gorn odrazil útok a Diego po jeho pravici nepřipraveného orka dorazil silnou ranou do boku. Mezitím Gorn vykryl dva údery směrované na Diegovu hlavu. Takto pokračovali, dokud se nezbavili dorážející skupinky.
"Dohlídni na něj. Já půjdu malinko přitopit orkům." usmál se Ariis, otočil se směrem k bitvě a běžel, co mu nohy stačily. Lee si sedl naproti šamanovi a se zamyšlením jej pozoroval. Url-Kammiis seděl klidně v posedu, jakoby meditoval a něco při tom mumlal.
Ariis doběhl k vřavě orků s lidmi. Dostal se mezi pět mohutných protivníků, obklopujícího samotného paladina, který byl na konci sil a skoro i života. Ariis se vrhnul na orky s medvědí silou a železnou kůží. Žádná rána jej neskolila a ani nijak nezranila a to i přes mohutnou skřetí sílu. Po pár sekundách zpozoroval, že se na něj chystá snést pět útoků naráz. Okamžitě se skrčil hodně blízko zemi. Všechny útoky minuly a on rychle využil chvilky času a udělal ze země výpad na nic nečekajícího orka před ním. Toho svým tělem povalil a poté na zemi přeřízl hrdlo. Rudě červená krev, tryskající z hrdla, temně obarvila zářivě modré Ariisovo brnění. Pak se otočil a společně s paladinem celou skupinku pobili.
Na zem se draly první oslepující a životodárné paprsky slunce. Začínalo svítat, lidé už měli skoro vyhráno, zato orkům už definitivě zhasla poslední možnost výhry.
Po dlouhých a vyčerpávajících minutách bitva skončila. Lidé úspěšně a s minimálními ztrátami zlikvidovali nepřítele. Když padl poslední skřet, rozpoutal se ohromný radostný řev jezdců, pokřik z vítězství, z vítězství nad poslední skupinou orků v Myrtaně a posledním zbytkem Kreegrovy armády.

"Dobrá práce." otočil se Gorn na Ariise.
"Vidím, že Armydenští rytíři jsou skvělí bojovníci."
"Díky. I ty, Gorne, jsi skvělý rytíř."
"Dost chvástání." přerušil je s úsměvem Diego. "Sice jsme vyhráli, ale stále nevíme, kdo poslal orky na Myrtanu."
"To je pravda. Doufám, že metody žoldnéřů zajistí, aby šaman promluvil." poté se Ariis obrátil k celému vojsku.
"Vojáci, spálíme těla našich padlých přátel a bratrů a potom se vrátíme do našeho tábora. Zítra ráno se vydáme na zpáteční cestu, předvedli jste skvělý výkon. Innos s vámi!" poté se rozpoutala další vlna řevu a radosti.
Během několika hodin naskládali všechna mrtvá těla na jednu hranici ze dřeva uprostřed skřetího tábora. O ně opřeli jejich meče a štíty. Ariis vzal z jednoho ohniště hořící dřevo a zapálil jím hranici. Všichni se rozestoupili kolem pohřbu paladinů.
"Tento den jsme přišli o své přátele nebo bratry." začal Ariis pronášet pohřební řeč, leč silným a mohutným hlasem.
"Obětovali se pro svou zem a svého krále, aby pomohli vyřešit tuto situaci s orky. Vykonali pro svou zem, svého krále a boha plno dobrých skutků a činů. Nechť je Innosův oheň pohltí a sám Innos je přijme mezi své věrné duše a obdaruje je věčným a šťastným životem v jeho zemi!"
Ostatní mlčky vzdávali úctu k mrtvým. Noc ubíhala ve svém rytmu za praskání ohně, pohlcujícího mrtvá těla, šumění větru jim byl za umíráček a hvězdy s měsícem za svědky ...
Načítám data ...
Nahoru