Lov chňapavce

Přehled povídky

Autor

El Kamil

Diskuse

zde

Hodnocení

1,65 | 20x | Vaše: -
Hodnocení uloženo.
Chyba při ukládání.

Seznam dílů

5.díl

Diego vytasil meč a vyhrkl: "Už ani krok ty příšero!". Šaman se jen zamračil. Připadal mi trochu povědomý. Jako bych se s ním už někdy setkal. No jasně!
"Schovej ten meč!", přikázal jsem Diegovi.
"To je nějaký vtip nebo co? Vždyť nás zabije!", nevěřícně kroutil hlavou.
"Dej ho zpátky a nech to na mě.". Diego konečně poslechl.
"Zdravím tě příteli.", řekl jsem v poklidu šamanovi, přičemž jsem se k němu pomalými kroky přibližoval. "Jsem rád, že tě zase potkávám Ur-Shaku.". Pozorně se na mne podíval.
"To jsi ty cizinče, poznávám tě.", pronesl Ur-Shak. Ulevilo se mi.
"Ano to jsem já. Je to už hodně dávno, viď?", navázal jsem přátelskou řeč, zatímco Diego jen kulil oči.
"Cizinec mít pravdu. Od doby, co cizinec zahnat zlého Krushaka, tady se toho hodně změnit. Přijít noví bratři. Ur-Shak už nebýt opovrhovat ostatními. Ur-Shak plně přijat jako znalec místní prostředí.Ur-Shak teď být šťastný. A co cizinec tady pohledávat?"
"Ur-Shaku, jdeme si pro vůdce chňapavců. Jeho drápy mají velkou cenu. Má se vyskytovat někde u rudného dolu paladinů, nevíš o tom něco?"
"Ur-Shak vědět. Ur-Shak chtít pomoci cizincovi. Ur-Shak stále dlužit pomoc. Ur-Shak pozorovat chňapavce u jeden důl a dost se toho dozvědět. Ur-Shak znát úkryt jejich pán. Pán žít sám bokem od ostatní."
"Výborně příteli. Můžeš mi prosím přesně popsat, kudy se tam dostaneme."
"Ur-Shak rád pomoci cizinec. Nad dolem být kopec. Vést tam cesta kousek od důl. Tam být chňapavci. Celý smečka. Ale cizinec nemuset bojovat s nimi. Cizinec jít k malá věž. Tam být pán smečky. Cizinec zabít pána, vzít co chtít a utéci."
"Tisíceré díky příteli. Jsem tvým dlužníkem. Měj se.", s těmito slovy jsme se s Diegem odebrali dále do tmy. Po chvíli jsme spatřili světla z paladinského dolu. Přišli jsme k jedinému paladinu, kterého jsme spatřili. Pravděpodobně velel celému dolu.
"Co tu chcete? Přicházíte nám snad pomoci s těžbou rudy?", tázal se zvědavě.
"Ani náhodou. Přišli jsme na vlastní pěst a tak také odejdeme. Jdeme vyřídit vůdce smečky chňapavců.", odvětil Diego.
"Chlapi ani nevíte, jak vám budu vděčný, když jej zabijete. Už dlouhou dobu nám a hlavně kopáčům nahání strach. Spolu se smečkou se občas pohybuje velmi blízko a pokud by se na nás celá smečka vrhla, neměli bychom šanci. Kromě mě je tu možná ještě pár dobrých bojovníků, ale ostatní jsou jen prostí kopáči, kteří by radši vzali nohy na ramena."
"Dobrá.", odvětil jsem. "Myslíš, že byste nám mohli trochu pomoci? Přeci jen je to i pro vaše dobro..."
"Jasně, ale musíme udělat nějaký plán.", souhlasil k mému překvapení paladin. "Nyní ale přijměte pozvání do mého stanu. Najde se tam pro vás místo, abyste mohli přespat."
Noc jsme nyní strávili trochu bezpečněji než minule. Když jsem se ráno probudil, opekl jsem si kus masa u ohniště a pořádně se najedl. Pak jsem svolal všechny lovce a bojovníky. Nebylo jich moc.
"Tak chlapi. Je mezi vámi někdo, kdo si troufá na dnešní likvidaci chňapavců?.", pronesl jsem.
"Já!", ozval se rozvážný hlas a před mýma očima se objevil drobnější muž. "Mé jméno je Jerhyn.", pokračoval, "Znám velmi dobře chování chňapavců. Dokážu vysledovat, co udělají."
"A co boj? Umíš bojovat?", ptal jsem se.
"Chceš to předvést?", odvětil vyzývavě.
"Ne, věřím ti. Ještě někdo?", obrátil jsem se k ostatním. Nikdo se neozval.
"Nevadí. Takže Diego, Jerhyne a ...", obrátil jsem se směrem k paladinu.
"Fajeth.", dodal.
"A Fajethe, musíme vymyslet plán. Ostatní můžete jít.", sedli jsme si do kruhu a zkoušel najít tu nejvhodnější taktiku. "Takže když si to spočteme.", začal Jerhyn, "Je tam jeden vůdce, žije odděleně od smečky, plus dalších zhruba pět nebo šest na kopci nad námi. Jsme čtyři. Navrhoval bych, aby jeden z nás oddělal vůdce a ostatní se soustředili na nápor zbytku smečky."
"Já to udělám.", přihlásil se Diego. "Mám luk. Vyšplhám se na skály kolem věže a několika šípy jej srazím. Pokud jej to nezabije, dodělám jej mečem. Vy ostatní se postarejte o zbytek smečky."
"Tak jo chlapi. Jdeme na to!", zapíchl jsem svůj meč do země.
"My jsme ale blázni!", zasmál se Fajeth, "Innos nás ochraňuj!". Vyrazili jsme na kopec. Cestu k věži, kde byl vůdce, svíraly skály. Byl tam jen úzký průchod. Tam se postavíme a odrazíme nápor smečky, zatímco Diego bude vyřizovat vůdce. Diego tedy vylezl až na vrchol skály.
"Je tam!", zařval a vyslal na chňapavce slušnou dávku šípů. Zaslechli jsme hlasité chrčení. Toho si všimli ostatní chňapavci a už se hnali směrem k nám. Mezitím Diego seskočil směrem k vůdci. Já, Fajeth a Jerhyn jsme vytasili zbraně a zaujali obranné postavení. Připraveni k náporu smečky. Běželo na nás pět jedinců. Začal urputný boj. Postupně jsme postupovali a zatlačovali chňapavce dál od cesty k vůdci.
"Zdechni ty bestie!", zařval Jerhyn a skolil prvního chňapavce.
"Vedeš si skvěle!", pochválil jsem svého spolubojovníka. Tím jsem však ztratil na chvíli koncentraci a jeden chňapavec po mé straně proběhl a mířil si to směrem k Diegovi.
"Do háje!", zvolal jsem, "Diegooo!! Pozooor!!! Jeden jde přímo za tebou!". Diego se ale nemohl sám ubránit...musel jsem mu na pomoc...
Načítám data ...
Nahoru