Bandité

Po pádu těžařské kolonie se do oblasti kolem města Khorinis dostala spousta původních trestanců. Někteří vězni snad možná při odpykávání svých trestů v královských dolech procitli a byli napraveni, začlenit se ale zpět do společnosti není snadné. Král samozřejmě odsouzeným jejich tresty neprominul, a tak se z bývalých vězňů stala lovná zvěř. Ukázat se někde ve městě může vzbudit nechtěnou pozornost, návrat za mříže rozhodně není ten správný způsob jak naložit s nečekaně nabytou svobodou.

A tak lidé přirozeně využívají kontaktů, spojenectví či přátelství navázaných s jinými vězni ať už v dolech nebo někde jinde. Všichni, co kopali rudu v Kolonii, pociťují jakýsi pocit sounáležitosti, i ten má ovšem své hranice, které značí především minulost toho či onoho člověka. Nenávist mezi Starým a Novým táborem ještě zdaleka nevyprchala.

Lidé z Nového tábora se stále drží Leeho, jenž pomáhá Onarovi strážit jeho farmu. Ostatní se pak sdružují ve více či méně početných skupinách na různých místech Khorinisu, typicky v jeskyních, lesích, či u obchodních cest. Tito lidé se vrátili do starých kolejí a znovu páchají trestnou činnost. Stali se z nich bandité v pravém slova smyslu.

Na první skupinku banditů narazíte hned na začátku hry nedaleko Xardasovy věže. Brzy zjistíte, že na vaši hlavu je vypsaná odměna, za kterou stojí lídr banditů Dexter. Tento bývalý Stín ze Starého tábora se se svou skupinou následovníků usídlil v táboře nedaleko Onarovy farmy. Původní důlní opevnění se dvěma strážnými věžemi se nyní stalo útočištěm pro desítky po zuby ozbrojených mužů. Strážný u jediné přístupové cesty do tábora vás pustí dál pouze za předpokladu, že znáte jméno jejich vůdce. Dexter si pak vysedává v poměrně luxusně zařízeném přízemí jedné z věží.

Po krku vám ovšem nejde ze své vůle. Při útěku z kolonie ho objevili královštví vojáci a chytili do pasti. Už už se smiřoval s dalším vězením, když mu pomohla jakási neznámá postava v temné kápi. Dexter dostal nabídku: Svobodu a tisíc zlatých k tomu za vaši hlavu. Kdo z nás by to v jeho situaci odmítl? A tak rozdal mezi své muže vaše portréty a poslal je do různých koutů ostrova. Při vašem setkání však projeví určitý vděk za to, co jste pro všechny bývalé trestance udělali, a nechá vás jít. Avšak běda vám, pokusíte-li se vrátit.

Další skupinka banditů se usídlila v lese nedaleko Akilovy farmy. Odtud mají bandité velmi blízko k obchodní cestě, která spojuje město s vnitrozemím. Kupci z přístavu už byli několikrát přepadeni, a tak se nyní neodváží vykročit zpoza městských hradeb bez pořádného doprovodu. Bandité škodí i na farmě. Z jejich skrýše je snadné připlížit se v noci na statek a ukrást nějakou tu ovci. Skutečnou drzost však prokázali bandité, kteří obsadili maják přímo nad přístavem. Vyhnaný správce majáku Jack se teď jen marně snaží ve městě dovolat pomoci královských vojáků. Snad jen díky nulovému provozu v přístavu nechávají vojáci tento problém ležet, a tak si muži na majáku mohou užívat až nečekaného luxusu.

Bandité značným způsobem znepříjemňují život nejen vám ale i všem ostatním poctivým lidem na ostrově. Pokud chcete přispět k bezpečnějšímu životu na Khorinisu, taste svoje meče a dejte se do boje s těmito zločinci. Bandité patří za mříže a čím víc jich tam dostanete, tím lépe.

Bandité stručně

Sídlo Opuštěný důlní komplex u Onarovy farmy
Vůdce Dexter
Lze se stát členem? Ne. Hrát si na banditu ovšem můžete i tak.
Další info Páchají zločiny a jdou vám po krku.

Seznam banditů

Jméno Lokace Krátké info
Dexter Tábor banditů -
Brago U Xardasovy věže -

Bandité v obraze

Načítám data ...
Nahoru