Gilda zlodějů

Gilda zlodějů je pochybný podnik, který se usadil ve stokách města Khorinis. Jeho aktivitami jsou lidé z města celkem znepokojeni. Každému je nad slunce jasné, že po sérii krádeží na tržišti a přepadech banditů za městem musí nějaký takový spolek existovat. Nikdo ale neví, kde sídlí. Někdo dokonce ani o stokách neví, a ten kdo ví, je naprosto přesvědčen, že jsou zamčené a nejde se do nich dostat. To poskytuje zlodějům spolehlivý úkryt a dokud se do nich nikdo nedostane, můžou v klidu pracovat.

Vůdcem gildy je půvabná žena Cassia, jejíž ruku zdobí spousty prstenů lidí ze čtvrti boháčů. Ta vás jako jediná může naučit pravou zlodějskou dovednost - vybírání kapes. Dále má na rozdávání zkušenosti s obratností, ve které vás tedy taky může cvičit. Krom toho má pod sebou spousty vlivných chlápků, kteří umí jiné věci, jež vám mohou pomoci. A mnozí z nich jsou celkem významní lidé. Jmenujme třeba hospodského z přístavu Kardifa, prodejce ryb Halvora, obratného chmatáka Rengaru, aj. Vsadil bych se, že uplně tak čistý nebude ani ten parchant Canthar.

Gilda zlodějů je uzavřený cech, jehož členové mezi sebe nepřijmou někoho, o kom nejsou stoprocentně přesvědčeni, že bude pro jejich komunitu přínosem. Proto pokud se rozhodnete přidatse k nim, máte v podstatě dvě možnosti, jak to učinit.

V prvním případě budete muset pár jejich členům, operujícím ve městě, projevit sympatie, anebo pro ně splnit nějaký ten úkol. Prvním z těchto členů je zloděj Rengaru - ten postává na khoriniském tržišti. Od tamního prodavače Jory se dozvíte, že ho někdo okradl. Dokonce ví i kdo - právě místní zlodějíček Rengaru. Jenže Jora nemůže opustit svůj stánek a tak splnění tohoto úkolu připadne na vás - stačí za Rengarem zajít a promluvit s ním. Ten když zjistí, o co jde, vezme nohy na ramena. Pak už jej stačí jen dohonit a slíbit mu, že pokud vrátí zlato, neprásknete ho. Tím získáte první plusový bod, který vám dopomůže k přijmutí.

Druhým zlodějem, kterému musíte pomoci, je Halvor. Ten vám sice nezadá žádný úkol, jeden vás však k němu dovede - úkol Přepady banditů. V tom máte zabít všechny bandity, přepadající obchodníky nedaleko Akilovy farmy. Tito bandité se nachází v nedaleké jeskyni, kam stačí zajít a všechny je pobít. Když to uděláte a proberete jejich kořist, najdete v truhle divně vypadající rybu, v jejímž nitru je zašitý vzkaz od obchodníka Halvora. Díky němu zjistíte, že právě Halvor s bandity obchoduje. Pak již jen za ním stačí zajít a konfrontovat ho s touto skutečností. Pokud mu zároveň slíbíte, že ho neprásknete domobraně, máte další kladný bod u Gildy zlodějů.

Třetím a posledním zlodějem, jehož vliv vám pomůže při vstupu do gildy, je Nagur. Toho naleznete v přístavní hospodě. Pokud ho oslovíte, nebude se s vámi bavit. Abyste z něho něco dostali, musíte podplatit místního hostinského Kardifa, který vám dá tip na ne příliš legální přivýdělek. Pak již stačí jen Nagura vyslechnout a souhlasit s jeho plánem, jak přijít k nějakým těm zlaťákům. V podstatě jde o to, že se z vás stane nový poslíček, který bude naoko pracovat pro místního obchodníka Baltrama. Ten vás pošle na Akilovu farmu pro svůj balíček. Ten však nedonesete Baltramovi, ale Nagurovi, který balíček prodá a zisk rozdělí. Prodej balíčku sice chvíli trvá (můžete zatím plnit další úkoly, anebo si čekání můžete zkrátit spánkem), zisk však za to stojí. Tímto jste prokázali službičku všem zlodějům, kterým jste mohli. Pokud opět někdy navštívíte přístavní hospodu, osloví vás hostinský Kardif s tím, že vás tam někdo sháněl. Prý se jmenuje Attila a počká na vás za nedalekým stánkem obchodníka Halvora.

Druhou možností, jak vstoupit do Gildy zlodějů, je prásknout Lordu Andremu kteréhokoliv z třech výše uvedených zlodějů. Ten vám za tyto informace vyplatí příslušnou odměnu a zloděje zatkne. Tím si však zavřete cestu ke standardnímu přijetí. Gilda zlodějů na vás za tento čin pošle nájemného vraha. O místě setkání s ním, které je stejné jako v prvním případě, vás bude opět informovat hostinský Kardif.

Pokud jste zlodějům pomohli, běžte na smluvené místo, kde dostanete od Attily klíč od vstupu do stok. Pokud jste zloděje práskli, budete muset Attilu zabít - z jeho mrtvoly opět získáte klíč od stok. Tak či tak běžte do přístavu do míst, kde postává Lares, skočte do moře a plavte směrem na sever. Po pár tempech naleznete dveře, jež otevřete klíčem, který jste právě získali. Pak již stačí jen projít bludištěm kanálů a najít skryté sídlo zlodějské gildy.

Pokud se stanete členy gildy, můžete se naučit pár dobrých věcí, které vás naučí žít v přepychu. Musíte však dodržovat jejich pravidla, která jsou:

  1. Neprozradíš. Tzn. nikdy, nikde a nikomu o gildě neřeknete.
  2. Nenecháš se chytit. Nikdy za žádných okolností.
  3. Nezradíš. Lidi v gildě spolu dost drží. Pokud na někoho z nich vytáhneš zbraň, zabijou tě.
  4. Prokážeš. Každý člen musí dokázat, že k něčemu je.

Být zlodějem je každopádně zajímavé oživení hry. Můžete tak přijít k celkem zajímavým věcem.

Gilda stručně

Sídlo Přístavní stoky
Vůdce Cassia
Lze se stát členem? Ano. Když pomůžete ostatním členům, dostanete klíč od stok.
Další info Můžete se k nim přidat, a nebo je všechny nechat zavřít až zčernají.

Členové gildy

Jméno Lokace Krátké info
Attila Město Khorinis -
Cassia Město Khorinis -
Jesper Město Khorinis -
Joe Město Khorinis -
Nagur Město Khorinis -
Ramirez Město Khorinis -
Rengaru Město Khorinis -

Gilda v obraze

Načítám data ...
Nahoru