Mágové Ohně

Mágové ohně stojí v čele Innosova řádu se sídlem v klášteře nedaleko přístavního města na ostrově Khorinis. Tito muži strávili spoustu let získáváním znalostí ze starobylých svitků či písemností, aby si je jednoho dne vybral sám Innos do řad svých kněží. Hlavním úkolem mágů je šířit víru ve svého boha a starat se o plynulý chod kláštera. Ti nejmoudřejší z nich pak zasedají v Nejvyšší radě řádu.

Každý mág je Innosův vyvolený. Innos tyto lidi podaroval uměním magie, a oni tak mohou na zemi plnit jeho vůli. Mágům je zpřistupněno umění runové magie. Zatímco běžní lidé, kteří umí alespoň číst, mohou pouze vyvolávat kouzla pomocí jednorázových zaříkávatel, tzv. magických svitků, skutečný mág může skrze svou vnitřní energii kouzla vyvolávat opakovaně bez nutnosti jakékoli písemnosti. Moc kouzla totiž mág dokáže uložit v runovém kameni, s jehož pomocí může následně zaříkávadlo používat, jak se mu zachce.

Kouzla jsou podle své moci rozdělena do šesti magických kruhů, a tak mág prakticky celý svůj život zasvěcuje do jejich studií. Nejvyšší kruh v sobě skrývá kouzla nepředstavitelné moci a jen málokterý člověk je dokáže pochopit a naučit se je.

Magie ovšem není jediným předmětem života mága. Každý člen společenství zastává různé role, které jsou důležité pro chod kláštera. Někdo má na starosti finanční stránku věci, Řád získává zlato většinou z darů, ať už od nově příchozích lidí, či jako příspěvky z drobných modliteb. Částečně také z obchodu s vínem a lektvary. Správu majetku a výrobu vína má na starosti mág Gorax. Lektvary pak v temném klášterním sklepení vyrábí Neoras a o nově příchozí členy Řádu se trpělivě stará Parlan.

„Přísahám před Innosem, který je naším Všemohoucím, jeho služebníky a Svatým plamenem, že od nynějška navždy bude celý můj život zasvěcen ohni, dokud mé tělo a má duše nenaleznou odpočinku v jeho svatých komnatách a plamen mého života nevyhasne.”

Přísaha Ohně

Pokud se budete chtít stát mágem a odhalit taje skutečné magie, musíte se nejprve přidat k Řádu jako novic, poctivě pracovat, modlit se, čerpat znalosti z dostupných písemností a doufat, že jednoho dne přijde vaše šance. A ta se nazývá Zkouška ohně.

Zkouška ohně je starobylý rituál, během nějž si Innos, jehož vůli obyčejným smrtelníkům tlumočí Nejvyšší rada, vybere novice, kterým dá příležitost stát se jeho kněžími. Zkouška ohně se řídí Právem ohně a již dlouho ji nikdo nepodstoupil. Za celá ta léta při ní mnoho noviců zemřelo. Jako poslední ji dokázal složit Serpentes, muž, jenž nyní zasedá v Nejvyšší radě. Zkouška ohně důkladně otestuje novicovu víru i moudrost. Projde jí jen ten, který jako první splní všechny úkoly od Nejvyšší rady, přičemž od každého z jejích členů obdržíte zpravidla jeden. Ovšem pozor: Při zkoušce je každý novic sám za sebe. I ti, kdo byli v klášteře přáteli, se mohou tam venku dostat na ostří nože. Zkouškou může projít jen jeden z nominovaných a vidina života mága je pro každého zúčastněného takovou motivací, že se neštítí jít ani přes mrtvoly. Pokud se do této situace někdy dostanete, hlídejte si záda.

Zvlášností Zkoušky ohně je i fakt, že se o její zadání můžete přihlásit sami, pokud vás Innos nevyvolí. O tom, zda vám ji bude umožněno podstoupit či ne, rozhoduje Nejvyšší rada.

Každý novic, který úspěšně splní Zkoušku ohně a odříká přísahu, obdrží róbu mága ohně a klíč od komnat mágů. Ty jsou zařízeny o poznání honosněji než ty novicovské a obsahují také potřebné rekvizity pro každodenní mágovu činnost, jakými jsou například runový či alchymistický stůl. Každý nový mág má také tzv. právo prvního skutku. Jedná o přání, které může při svém přijetí do řad mágů vyslovit, a které bude splněno. A tak se často stává, že vyvolení novicové jsou už během zkoušky kontaktování ostatními nevyvolenými novici, kteří doufají, že výměnou za jejich drobnou pomoc jim případný budoucí mág pomůže s některým z jejich problémů třeba už svým prvním skutkem.

Život mága ohně s sebou přináší značné benefity, kterými vyvažuje veškeré úsilí spojené s náročným studiem. Mág je značně respektován napříč celou společností, což mu otevírá dveře do nejvyšších kruhů. Pokud se tedy rozhodnete dát se cestou víry, kromě schopností používat runovou magii na vás čeká spousta dalších výhod.

Mágové Ohně stručně

Sídlo Klášter
Vůdce Nejvyšší rada
Lze se stát členem? Ano. Staňte se novicem a projděte Zkouškou Ohně.
Další info Vedou řád Ohně, učí novice magii, vyrábějí víno.

Seznam mágů Ohně

Jméno Lokace Krátké info
Daron Město Khorinis -
Gorax Klášter -
Hyglas Klášter -
Isgaroth Khorinis -
Karras Klášter -
Marduk Klášter -
Milten Hornické údolí -
Neoras Klášter -
Parlan Klášter -
Pyrokar Klášter -
Serpentes Klášter -
Talamon Klášter -
Ulthar Klášter -

Mágové Ohně v obraze

Načítám data ...
Nahoru