Paladinové

Stejně jako mágové představují Innosovy kněží, paladinové zastávají roli jeho svatých bojovníků. Ve Innosově jménu bojují všude, kde je potřeba. V současné době zejména na vzdálené pevnině proti skřetům, narazíte na ně ovšem i na Khorinisu. Jednotka pod vedením lorda Hagena byla vyslána králem Rhobarem za výpravu za magickou rudou. To je totiž surovina, na níž de facto závisí osud lidí ve válce se skřety.

Paladinové připluli na plachetnici jménem Esmeralda. Ta nyní kotví v zátoce v přístavu. Lord Hagen se svými poradci a skupinou stráží se ihned po vylodění vydali na radnici v horní čtvrti města, kde převzali vládu po bývalém místodržícím Lariusem. Sám Hagen se rozhodl řídit akci odtud a do Hornického údolí vyslal velitele Garonda a jeho jednotku. Úkol zněl jasně: Zmapovat situaci kolem rudných dolů a zajistit co největší množství této suroviny pro transport na pevninu.

Situace je však kritická. Paladinové v Hornickém údolí uvízli na hradě, který se ocitl hned ve dvojím sevření. Ze vzduchu na něj útočí draci, jejichž spalující dech již spálil veškeré vnější opevnění bývalého Staráho tábora. Na zemi pak hrad obklíčila mohutná skřetí armáda. Ještě předtím se Garondovi podařilo vyslat tři skupiny svých mužů ke třem místům, kde lze stále těžit rudu. Marcos se vydal k místu bývalého Starého dolu. Ten po svém zatopení však nabízí pouze malý zlomek toho, co se tam dalo vytěžit ještě před pár týdny. Fajeth a Silvestro se vydali hledat doly na jihu. Na cestě jim pomáhal Diego, který se po pádu Bariéry dostal do spárů královských vojáků. Paladinové nutně potřebují lidi, kteří se v Kolonii vyznají. A kdo jiný se v ní vyzná lépe než muži, kteří v tomto bývalém magickém vězení strávili mnoho let.

V přístavním městě, kde se paladinové usídlili, se jejich příjezd setkává se smíšenými reakcemi. Někteří měšťané se v jejich přítomnosti cítí bezpečněji, jiní jejich příjezd berou jako jasné znamené blížícího se skřetího útoku na město. Paladinové se však snaží místním obyvatelům zalíbit. Platí veškeré ubytování v Hannině hotelu a na Šibeniční ulici zřídili improvizovaný bar, kde se nalévá pivo zdarma. To samozřejmě přilákalo mnoho měšťanů, trpí tím ale klasičtí hostinští. Ačkoli si Coragon ve své krčmě v přímém sousedství se Šibeniční ulicí nemůže na nezájem hostů stěžovat, byly doby, kdy pivo z jeho sudů teklo větším proudem. Podobné problémy má i Kardif z krčmy v přístavní čtvrti. Paladinové také dávají zabrat Haradovi, kovářskému mistrovi. Nechali ho totiž vyrobit slušnou várku zbraní, ten tak má společně se svým učencem Brianem celé dny plno práce. Současně také má zakázáno prodávat své zbraně na běžném trhu, což výrazně snížilo množství dostupných zbraní ve městě.

Pokud se rozhodnete vydat se cestou služby králi, dostanete šanci přidat se do paladinských řad. I když paladinové bojují hlavně mečem, mohou používat i magii. Innos svým válečníkům předal dar speciální runové magie. Nejedná se o magii rovnocennou s tou klasickou, nýbrž o jedinečná kouzla určená pouze pro paladiny. Tato kouzla se řídí dvěma základními potřebami bojovníka: Zvítězit a přežít. Proto se budete moci naučit tři útočná kouzla pro zranění svých nepřátel a tři léčivá kouzla pro hojení vlastních zranění.

Pokud se vám při pohledu na skřeta otevírá kudla v kapse, rádi třímáte v ruce pořádnou ocel a srdce vám u vlající myrtanské standardy bije rychleji než obvykle, je Innosův řád paladinů vaší jasnou volbou. Neváhejte a za své hrdinské skutky budete jistě královsky odměněni.

Paladinové stručně

Sídlo Město Khorinis - Horní čtvrť
Vůdce Lord Hagen
Lze se stát členem? Ano. Předtím si však musíte odkroutit nějaký čas jako domobránce.
Další info Vysláni králem Rhobarem zajistit těžbu magické rudy na Khorinisu.

Seznam paladinů

Jméno Lokace Krátké info
Albrecht Radnice učitel pro paladiny
Cedric Město Khorinis -
Fajeth Hornické údolí -
Garond Hornické údolí -
Gerold Hornické údolí -
Girion Město Khorinis -
Ingmar Město Khorinis -
Keroloth Hornické údolí -
Lord Andre Město Khorinis -
Lord Hagen Město Khorinis -
Lothar Město Khorinis -
Marcos Hornické údolí -
Oric Hornické údolí -
Parcival Hornické údolí -
Sengrath Hrad -
Sergio Klášter -
Silvestro Hornické údolí -
Tandor Hornické údolí -
Tengron Hornické údolí -
Udar Hornické údolí -

Paladinové v obraze

Načítám data ...
Nahoru