Eliminovat pozice rebelů kolem Montery

Informace o úkolu

Název anglicky

Eliminate the rebels positions around Montera

Lokace

Montera

Zadavetel úkolu

Varek

Odměna

2500 zkušeností
+3 reputace u skřetů
2000 zlatých

Po pročistění tábora rebelů Okary v rámci úkolu Strhnout Okaru! (Take Okara apart!), vás Varek, skřetí velitel v Monteře, pověří eliminací malých skupinek rebelů kolem Montery.

Jsou celkem tři o počtu 2-4 rebelů. První skupina se nachází mezi Monterskou dobytčí farmou a rozbořeným stavením (směr Gotha), druhou najdete u cesty na Trelis a třetí je schovaná kousek za rozbořeným východem z města směr Cape Dun (za městem doleva).

Všechny rebely zabijte a úkol je splněn. Nakonec to oznamte Varekovi.

Načítám data ...
Nahoru