Přinést Treslottovi vzácnou rostlinu herbaceous lobelia

Informace o úkolu

Název anglicky

Bring Treslott the rare plant herbaceous lobelia

Lokace

Ostatní

Zadavetel úkolu

Treslott

Odměna

1000 zkušeností
+15 reputace v Nemoře
+1 alchymie
5 léčivých lektvarů
5 lektvarů many

Mág Ohně Treslott, potřebuje pět rostlin ojedinělého druhu. Všech pět se nachází v okolí tábora poblíž příšer, které po vás chtěl zabít Rendell - úkol Zabít tři obludy severně od Nemory (Kill the three monsters north of Nemora). Až rostliny obstaráte, předejte je Treslottovi, a tím je tento úkol splněn. Poté co splníte pro mága tento úkol, vám předá svůj Ohnivý kalich - úkol Najít všechny Ohnivé kalichy Mágů ohně (Find all the fire chalices of the Fire Mages).

Načítám data ...
Nahoru