Obchod s Basirem

Informace o úkolu

Název anglicky

The deal with Basir

Lokace

Ben Sala

Zadavetel úkolu

Julio

Odměna

1500 zkušeností + 1000 zkušeností od Julia
+15 reputace v Ben Sala
500 zlatých

Julio z Ben Saly byl podveden obchodníkem Basirem, který z chrámu poblíž Ben Saly odcizil pradávný artefakt, a tím přivolal na město kletbu. Vaším úkolem bude tedy Basira vystopovat a vykonat na něm akt pomsty. Basir se nachází v Monteře, kde se usadil v místním hostinci. Je ovšem brán jako člen města, takže když ho napadnete, ostatní ho budou bránit. Pokuste se ho tedy se zbraní v ruce vylákat mimo město, kde ho můžete bez problému zabít, a tím je úkol splněn. Nakonec nezapomeňte váš úspěch oznámit Juliovi, který vám předá odměnu.

Načítám data ...
Nahoru