Svatyně Beliara

Svatyně:

Adanose Beliara Innose

Na Beliarovy svatyně můžete narazit po celém Varantu a Myrtaně a to především v lokacích, které mají pod kontrolou Hashishini a Skřeti. Ve Varantu se většina svatyní nachází přímo ve městech, ale v Myrtaně jsou svatyně ukryté v lesích a jeskyních v blízkosti měst. U každé svatyně se můžete během modlitby naučit některé kouzlo z Temné magie nebo si zvýšit některý ze základních atributů, jako je Životní energie, mana nebo výdrž.

Na začátku hry se můžete naučit u svatyní pouze první a druhou úroveň Temné magie. Třetí úroveň Temné magie vám bude u svatyní zpřístupněna, až poté co se rozhodnete pro boha Beliara, v rámci úkolu: Za Beliara!

Beliarova svatyně

Poloha svatyní

Varant - Ishtar (přímo ve městě jsou hned dvě), Mora Sul (přímo ve městě jsou hned dvě) a Bakaresh

Myrtana - Silden, Trelis (poblíž města jsou hned dvě, první je kousek od jižní brány a druhá je na pobřeží u kamenného kruhu jihovýchodně od Trelisu), Montera (poblíž města jsou hned dvě, první je kousek od západní brány a druhá je v jeskyni severozápadně od Montery), Cape Dun (svatyně je kousek od brány vesničky), Vengard (svatyně je v táboře skřetů, kteří obléhají hlavní město)

Nordmar - žádná

Přehled vlastností

V následující tabulce se můžete podívat, jaké atributy si můžete u Beliarových svatyní vylepšit a kolik dovednostních bodů a zlata vás to bude stát. Tabulka také uvádí rozdíly mezi základní hrou a hrou s Alternativním vyvážením, které přináší Community Patch 1.70.

bez AV s AV
První úroveň Temné magie
Teror 5 DB 1800 zlatých 4 DB 1500 zlatých
Jed 5 DB 1500 zlatých 4 DB 1000 zlatých
Blesk 5 DB 1000 zlatých 5 DB 1500 zlatých
Nákaza 5 DB 1500 zlatých 4 DB 1000 zlatých
Mlha 5 DB 1000 zlatých 5 DB 2000 zlatých
Druhá úroveň Temné magie
Ztráta paměti 5 DB 2500 zlatých 4 DB 2000 zlatých
Krvelačnost 5 DB 4000 zlatých 5 DB 3500 zlatých
Vyvolat démona 5 DB 7500 zlatých 10 DB 9000 zlatých
Vyvolat kostlivce 5 DB 3000 zlatých 5 DB 3500 zlatých
Cestování duše 5 DB 3500 zlatých 7 DB 4500 zlatých
Třetí úroveň Temné magie
Řetězový blesk 5 DB 3500 zlatých 15 DB 7500 zlatých
Armáda temnot 5 DB 10000 zlatých 25 DB 15000 zlatých
Přeměnit noc v den 5 DB 3000 zlatých 15 DB 4000 zlatých
Atributy - životy, mana, výdrž
+ 4 body 1 DB 25 zlatých 1 DB 25 zlatých
+ 20 bodů 5 DB 125 zlatých 5 DB 125 zlatých
Načítám data ...
Nahoru