Innosovy svatyně

Svatyně:

Adanose Beliara Innose

Na Innosovy svatyně můžete narazit po celé Myrtaně a to především v lokacích, které mají pod kontrolou rebelové. Na několik málo Innosových svatyní můžete také narazit v ledovém Nordmaru, kde se nachází nejstarší klášter mágů Ohně. U každé svatyně se můžete během modlitby naučit některé kouzlo s magie Ohně nebo si zvýšit některý ze základních atributů, jako je Životní energie, mana nebo výdrž.

Na začátku hry se můžete naučit u svatyní pouze první a druhou úroveň magie Ohně. Třetí úroveň magie Ohně vám bude u svatyní zpřístupněna, až poté co se rozhodnete pro boha Innose, v rámci úkolu: Za Innose!

Innosova svatyně v Klášteře v Nordmaru.

Poloha svatyní

Jak již bylo zmíněno, Innosovy svatyně se nacházejí v Myrtaně a Nordmaru. Jmenovitě se jedná o vesničku Ardea, tábor rebelů Okara a město Trelis, kde se ale svatyně nachází na farmě východně od města. Svatyně také nesmí chybět v hlavním městě Vengardu, tam jsou hned dvě - v chrámu a na hradě. To by byly ty z Myrtany, nordmarské najdete v Klanu Ohně a v Klášteře.

Z důvodu žádného Innosova vlivu ve Varantu v poušti žádnou z jeho svatyň nenajdete.

Přehled vlastností

V následující tabulce se můžete podívat, jaké atributy si můžete u Innosových svatyní vylepšit a kolik dovednostních bodů a zlata vás to bude stát. Tabulka také uvádí rozdíly mezi základní hrou a hrou s Alternativním vyvážením, které přináší Community Patch 1.70.

bez AV s AV
První úroveň magie Ohně
Světlo 5 DB 500 zlatých 2 DB 500 zlatých
Léčení 5 DB 1700 zlatých 10 DB 1700 zlatých
Vyléčit otravu 5 DB 1000 zlatých 4 DB 1000 zlatých
Vyléčit chorobu 5 DB 1000 zlatých 4 DB 1000 zlatých
Ohnivá koule 5 DB 1000 zlatých 5 DB 1500 zlatých
Druhá úroveň magie Ohně
Vyvolat ohnivý meč 5 DB 2500 zlatých 5 DB 2500 zlatých
Ohnivá vlna 5 DB 3500 zlatých 7 DB 7500 zlatých
Rozdrtit zlo 5 DB 5000 zlatých 5 DB 4000 zlatých
Ohnivý déšť 5 DB 5000 zlatých 10 DB 10000 zlatých
Léčit jiného 5 DB 2500 zlatých 5 DB 1500 zlatých
Třetí úroveň magie Ohně
Požehnat zbraň 5 DB 3500 zlatých 15 DB 5000 zlatých
Meteor 5 DB 4500 zlatých 25 DB 15000 zlatých
Slovo nadvlády 5 DB 8000 zlatých 15 DB 7500 zlatých
Atributy - životy, mana, výdrž
+ 4 body 1 DB 25 zlatých 1 DB 25 zlatých
+ 20 bodů 5 DB 125 zlatých 5 DB 125 zlatých
Načítám data ...
Nahoru