Velaya - Návod

Modifikace v kostce

Autor

Schreiberling, Sektenspinner

Modifikace pro

Gothic 2: Die Nacht des Raben

Hodnocení

10/10

Velikost

108 MB mód + 290 MB volitelný dabing

Download

Gothicz.net

Hru začínáte v hospodě na Onarově farmě a okamžitě se dostáváte do potyčky s žoldákem Darem, který vás zmlátí. Než se budete Darovi moci pomstít (úkol Sejmout Dara), musíte se ještě hodně naučit. Pomůže vám s tím kuchařka Thekla, která vás ihned osloví. Dá vám klíč od truhlic ve svém pokoji, kde mimo jiné naleznete koženou zbroj. Nasaďte si ji a vraťte se za Theklou. Zeptá se vás, co chcete dělat. Odpovězte "ich will lernen...", tím začíná první kapitola. Skočte také za Torlofem, který vám dá odškodné 100 zlatých.

Kapitola 1.

Trénink (Das Training)
Thekla vám chce pomoci. Pošle vás za žoldákem Cordem, který jí dluží službičku. Corda najdete na jeho klasickém místě za hlavní chatrčí. Vyřiďte mu pozdravy od Thekly a on vás za to naučí něco z jeho bojového umění - konkrétně vám přidá +10 k obratnosti a k jednoručním zbraním.

Navíc vám Cord dá radu - trénovat bojové umění na místě, kde se spolu setkávají všechny čtyři elementy. Tímto místem je ostrov na jezeře u cesty mezi hospodou Mrtvá harpyje a Onarovou farmou (u Busterovy chatrče). Máte tam chodit denně po východu slunce (mezi 5 a 7 hodinou). Když tak učiníte, zjistíte, že vás tam šmíruje nějaký chlapík - úkol Špeh u vodopádu (Der Spanner am Wasserfall).

Po určité době vám Velaya po tréninku řekne, že je to sice fajn, ale příliš rychle se nezlepšujete. Zastavte se za Cordem, který vás začne sám cvičit (učí obratnost a jednoruční zbraně) a tím je také tento úkol u konce.
Stará láska (Alte Liebe)
Thekla má nějaké tajemství o své minulosti. Tento úkol budete moci splnit až ve druhé kapitole, kdy získáte lepší zbroj a tu starou koženou Thekle vrátíte. Pak vám prozradí, že kdysi žila s jedním lovcem. Problém byl ale ten, že on měl více než ni rád lov. Nyní se jí po něm ale stýská.

Tím lovcem je Grimbald, kterého najdete na jeho loveckém stanovišti u jeskyně s černým trolem (tedy on tam ten trol už není :). Promluvte s ním. Chce, abyste Thekle vzkázali, že ho to moc mrzí a že by ji chtěl zpět. Učiňte tak. Thekla by také chtěla zpět ke Grimbaldovi, ale Onar ji nepustí. Promlute s Onarem a slibte mu, že seženete za Theklu adekvátní náhradu - úkol Kuchař pro farmu (Einen Koch für den Hof). Až jej splníte, oznamte to Thekle (250 zkušeností), která se vydá zpět za svým milovaným.
Sejmout Dara (Nieder mit Dar)
Darovi se určitě chcete pomstít. Musíte však počkat, než budete dostatečně silní. S tím vám pomůže Cord. Můžete se jej zeptat, jestli byste už Dara porazili. Až vám řekne že ano, musíte si najít nějaký důvod, jak Dara vyzvat na souboj, protože jen tak zmlátit jej nemůžete.

Poptejte se tedy na farmě. Jarvis moc tušení nemá, ale Hodges už ví, jak na to. Máte Darovi ukrást jeho balík trávy, který má schovaný v kapličce vedle farmy (200 zkušeností). Pak o tom řekněte Darovi a souboj je tu. Zmlaťte ho (300 zkušeností) a ještě se pochlubte Cordovi (100 zkušeností).
Thekla to se mnou myslí dobře (Thekla meint es gut mit mir)
Thekla chce, abyste se po tréninku s Cordem vrátili zpátky za ní. Dá vám nějaké rady do začátku nového života.

První z nich je, jak získat lepší zbraň. Poradí vám, že pro vás jakožto ženu nejsou zbraně žoldáků vhodné. Pro vás to chce něco vytříbejnějšího a dá vám tip na kord banditů, který by se měl válet někde na křižovatce cest k Onarově a Sekobově farmě. A opravdu, meč tam je. Vezměte si jej a pochlubte se s ním Thekle (250 zkušeností).

Druhou radou je získat si na svou stranu Innose. To uděláte tak, že si necháte požehnat od mága Isgarotha v kapli u kláštera. Musíte sice kývnout na jeho úkol Poslední odpočinek (Letzte Ruhe), ale požehnání je každopádně vaše. Nezapomeňte to oznámit Thekle (250 zkušeností).

Poslední radou je najít učitele lukostřelby. Jeden a vám určitě dobře známý - Wolf - žije v táboře u krčmy Mrtvá harpyje (mají stany hned u hospody). Opět to oznamte Thekle (250 zkušeností).

Jakmile splníte všechny Thekliny rady, úkol je splněn.
Tajemný balík (Das mysteriöse Paket)
Cord vás po tréninku požádá, zda byste pro něj něco neudělali. U krčmy Mrtvá harpyje je Innosova socha, kde by měl ležet Cordův balík. Ten si pro něj ale jít nemůže, takže to zbývá na vás. Běžte se tedy podívat ke zmíněné soše (u cesty ke klášteru). Najdete tam vzkaz, kde se píše, že dodávka bude opožděna. Oznamte to Cordovi, který vás pošle přímo za člověkem, který měl balík dodat - domobráncem Rangarem.

Rangara najdete ve městě. Pořádně jej prokecněte a trochu na něj zatlačte. Slíbí vám, že druhý den bude vše připraveno. Ale sliby chyby, připraveno není nic a Rangar vám řekne, co že to má Cordovi sehnat. Dá vám půlku odměny (200 zlatých) a vy se o to máte nyní postarat sami. Ruda je truhle, od níž má klíč jiný domobránce - Boltan. Budete mu muset ukradnout klíč (učí Jarvis). V truhle najdete mimo balík pro Corda i jiné věci - úkol Věci z truhly (Das Zeug aus der Kiste). Odevzdejte jej Cordovi (600 zkušeností) a úkol je splněn. Navíc od vás bude Cord vykupovat černou rudu po stovce za kus.
Opožděný plátce (Der säumige Zahler)
Sekob už zase váhá s platbou Onarovi. Tentokrát se o to má postarat Volker, ale moc se mu do toho nechce. Pošle tedy vás, abyste zjistili, co se na farmě děje. Vlastní zlato přinést nemusíte. Vydejte se tedy na Sekobovu farmu, kde vás čeká nemalé překvapení. Sekob je mrtev. Volker z toho radost mít nebude, má strach, že když to oznámí Onarovi, sníží žoldákům žold. A tak to zůstalo na vás. Promluvte s Onarem. Ten to vezme relativně dobře a když tuto radostnou novinu oznámíte Volkerovi (500 zkušeností), daruje vám 150 zlatých, které se podařilo vybrat mezi žoldáky, jako odměnu, že jejich žold zůstal stejný.
Balthasarovy ovce (Balthasars Schafe)
Když Balthasarovi, ovčákovi ze Sekobovy farmy, řeknete, že jeho pán - tedy Sekob - je mrtev, takřka zešílí. Nemá tušení, co bude dělat s ovcemi. Navrhněte, že se za něj přimluvíte u Onara, aby mohl své ovce dovést na jeho pastviny. Promluvte s Onarem, který nakonec nemá nic proti. Oznamte to Balthasarovi (250 zkušeností), který se okamžitě vydá na Onarovu farmu, kde s ním ještě jednou promluvte (je tam kde Pepe; 200 zkušeností) - dostanete amulet +5 k síle.
Poslední odpočinek (Letzte Ruhe)
Isgaroth vám dá požehnání, pouze když pro něj splníte jeden úkol. Na místě bitvy skřetů s lidmi (náhorní plošina s Bengarovou farmou) je spousta neosvobozených duší. Máte tam v noci jít a duše osvobodit. Duše se tam vyskytují mezi půlnocí a 4 hodinou ranní. Při jejich zabíjení se vám bude ukazovat, kolik jich ještě zbývá. Až je budete mít všechny, povězte o tom Isgarothovi (500 zkušeností).
Houser (Der Hexenschuss)
Volker, který stojí u východu z farmy, vás osloví s tím, že už delší dobu jej bolí záda. Požádá vás, abyste zašli za bylinkářkou Sagittou a koupili od ní lék. Dá vám na to 50 zlatých a také vám poradí, abyste si na pomoc vzali Krvavého Tobiho (Blutiger Tobi). Ten stojí buď na stráži u vstupu do farmy nebo se poflakuje v kuchyni. Za doporovod chce dvě láhve pálenky (Wacholder). Ty najdete v Theklině truhlici, dejte mu je a běžte za ním.

U Sagitty nenastane žádný problém, takže vemte lék a vraťte se s Tobim zpět na farmu. Lék předejte Volkerovi (300 zkušeností), který vás odmění 50 zlaťáky a požádá vás o další službičku - úkol Vlčí kůže pro Volkera (Wolfsfell für Volker).
Vlčí kůže pro Volkera (Wolfsfell für Volker)
Po splnění úkolu Houser (Der Hexenschuss) Volker chce, abyste mu obstarali vlčí kůži, kterou potřebuje k léčení svého problému. Jednu kůži najdete nad postelí v chatrči žoldáka Bustera. Volker vás za to odmění 50 zlatými (a 150 zkušenostmi).
Bodo chce vědět (Bodo will's wissen)
Bodo, rolník z Onarovy farmy, chce vědět, co se děje ve světě. Časem se budete dozvídat různé věci, které můžete Bodovi říct.

 • Sekob je mrtvý (100 zkušeností)
 • Bengarova farma je vypálená (100 zkušeností)
 • Město je uzavřeno (200 zkušeností)
 • Město je uzavřeno kvůli skřetům (300 zkušeností)
 • Na ostrově byl kult vyznavačů Beliara (400 zkušeností)
 • V přístavu byly neštovice (500 zkušeností)


Jakmile bude Bodo tohle všechno vědět, úkol je splněn.
Špeh u vodopádu (Der Spanner am Wasserfall)
Při tréninku na ostrově u vodopádu v rámci úkolu Trénink (Das Training) vás někdo sleduje. Tento úkol obdržíte při druhém tréninku. Musíte najít někoho, kdo by šel trénovat za vás, a vy byste se zatím mohli vypořádat s tím člověkem. Pomůže vám Elena z Onarovy farmy, když v rozhovoru řeknete, že mu to vrátíte (Ich werde den Spies...).

Sejděte se pak ráno s Elenou u jezírka a promluvte s ní. Elena půjde za vás trénovat a vy se schovejte za strom u místa, odkud vás ten člověk sleduje. Je jím Rukhar - zmlaťte jej (200 zkušeností). Velaya jej pak přiváže nahého ke stromu u cesty (300 zkušeností). Vraťte se tam po dvou dnech a propusťte jej (250 zkušeností).
Obchůzka (Die Landpartie)
Jakmile se dostanete na pátou úroveň, promluví s vámi Torlof. Má pro vás nějakou práci a pošle vás za Khaledem. Ten se čas od času vydává prozkoumat okolí farmy, aby nasbíral nějaké kůže, maso atp. Nyní máte možnost jít s ním, tak neváhejte.

Vaší první zastávkou je krypta kousek od farmy, následujte tedy Khaleda. Na místě však zjistíte (250 zkušeností), že vás někdo předběhnul. Pokud budete s Khaledem zkoumat dál, zavede vás do goblinní jeskyně. Po cestě potkáte několik kostlivců, nemůsíte se vůbec starat, Khaled všechno sám bez potíží zabije a vy za to získáte zkušenosti. V jeskyni pak pouť končí (300 zkušeností).
Ochrana pro dodávku (Begleitschutz für die Lieferung)
Poté, co se dostanete na 6.úroveň, promluví s vámi domobránce Mika. Může vám zajistit přístup do města, když od něj převezmete jeden úkol. Pomoci Akilovi s doručením zboží do města. Dále Mika chce rovnou stovku zlatých. Můžete to usmlouvat na 75, ale níž to nepůjde.

Běžte tedy na Akilovu farmu a promluvte s Akilem. Ten vám řekne, že dodávku mají doručit Ehnim s Egillem. Promluvte nejdřív s Ehnimem a pak s jeho bratrem, oba vás budou čekat u schodů. Tam opět promluvte s Ehnimem a dejte se na cestu do města. Oba bratři vás budou následovat. Po cestě potkáte různé příšery - goblina, krvavé mouchy, vlky, divočáka - suma sumárům by to pro vás na této úrovni neměl být problém. Jak dorazíte k bráně, úkol je splněn (250 zkušeností).
Do města (In die Stadt)
Dostat se do města nebude jen tak, protože město je uzavřeno. Mika, domobránce u brány, vám dá tajné heslo pro stráže, jen když splníte úkol Ochrana pro dodávku (Begleitschutz für die Lieferung). Až budete mít heslo, je cesta volná.
Lov harpyjí pro Niclase (Harpienjagd für Niclas)
Lovec Niclas, kterého najdete na kopci nad městem, vám poví o tom, že jeho chatrč obsadily harpyje. Chce, abyste se o ně postarali. Jedná se celkem o šest harpyjí (4+2 na kopci). Zabijte je a oznamte to Niclasovi (300 zkušeností). Za odměnu vás naučí jeden trik s lukem (+2 boj s lukem), daruje vám 30 šípů a bude vás učit lovecké dovednosti.
Cornelius (Cornelius)
V jeskyni kousek od Xardasovy věže najdete uprchlého Corneliuse. V rozhovoru s ním vyjde najevo, že Velaya může jeho úkryt prásknout žoldákům. Cornelius vám pod tíhou výhrůžek nabídne půlku jeho tehdejší odměny. Pokud se jej rozhodnete napráskat žoldákům, oznamte to Bennetovi (300 zkušeností), ovšem pak se nedozvíte, kde Cornelius své zlato ukrývá.

Pokud se rozhodnete přistoupit na jeho nabídku, řekne vám, že část zlata je ukryta v truhlicích ve skladu v přístavu. U nich narazíte na Nagura, který se je snaží vybrat. Zmlaťte jej a vyberte truhly. Pak s Nagurem promluvte, řekne vám, že další část zlata se povaluje někde na mořském dně mezi přístavem a ostrovem. A je to opravdu tak. Měšce plné zlata se táhnou od přístavu k vraku lodi před ostrovem zlodějů a pak k dalšímu vraku vpravo od ostrova.
Larius (Larius)
Od Corneliuse se také dozvíte, že jej v osudný den, kdy jej pátrači zaúkolovali svědectvím proti Bennetovi, jej Larius poslal dřív z práce domů. Velaya má podezření, že v tom Larius může být také pořádně namočený. Za běhu hry se z různých úkolů dozvíte o Lariusovi zajímavé věci. Řekněte o všem Lordu Andrému (na konci 3.kapitoly). Ten ale chce nějaký pořádný důkaz vašeho podezření, že Larius je hlavou Beliarových následovníků.

Nezbývá než jej sledovat. Počkejte si do půlnoci. Chvilku po ní Larius mizí z města a běží do jeskyně za městěm. Běžte za ním, daleko se ale nedostanete. V jeskyni vás očarují a probudíte se až v táboře banditů (4.kapitola). Až se z tábora dostanete a porazíte bandity v rámci úkolu Tábor banditů (Banditenlager), najdete Lariuse v jeskyni u města. Tam vás čeká souboj s jeho začarovanou podobou. Až jej porazíte, úkol je splněn.

Kapitola 2.

Goblini! (Goblins!)
Strážný u jižní brány vám řekne, že Lobart má nějaké problémy s gobliny, kteří mu kradou ovce. Běžte si promluvit s Lobartem, který vás pošle za Malethem, ovčákem, kterého goblini napadli. Mělo se to stát u Innosovy sochy. Narazíte tam na goblina jménem Gitz Gorm. Neútočte na něj ani na žádného jiného goblina. Ten vám řekne, že vás může zavést ke goblinním bossům sídlícím ve věži. Následujte jej, bossové jsou v prvním patře věže (v Xardasově sále).

Promluvte s nimi. Dozvíte se (po menších potížích), že nějací dva lovci goblinům ukradli tři jejich artefakty. Goblini chtějí, abyste je do pěti dnů přinesli zpět jinak zaútočí na město. Prekérní situace.

Těmi dvěma lovci jsou Regis a Bartok, které můžete nalézt buď na tržišti, v Coragonově krčmě nebo na jejich loveckém místečku v lesíku kousek od cesty z města k Lobartově farmě. Promluvte s nimi. Zjistíte, že ty věci již prodali. Běžte se tedy poptat na tržišti, jestli o tom někdo něco neví. Narazíte na Hakona, byl to on, kdo to koupil. Bohužel to už i stihnul prodat dál. Dvě z těch věcí prý koupil kovář z Onarovy farmy a jednu nějaký domobránce z horní čtvrti.

Zaskočte tedy na Onarovu farmu za Bennetem. První věc - kladivo - vám prodá za 500 zlatých. Druhou už ale má někdo jiný a za informaci kdo si Bennet účtuje dalších 100 zlatých. Když Velaya řekne, že cena informace je již obsažena v platbě za kladivo, Bennet na vás zaútočí. Je to celkem slušný bojovník. Když ho porazíte, hned vysype, že druhý artefakt má Sagitta. Pokud prohrajete, bude chtít 200 zlatých, jedno jestli jej později zmlátíte.

Běžte tedy rychle za Sagittou. Ta vám druhý artefakt - kouli - dá, když pro ni zanesete balík Eleně z Onarovy farmy. Rychle tam zaběhněte, předejte jí jej a vezměte na oplátku Elenin balík Sagittě. Pak je ta gobliní věcička vaše.

Vraťte se do města a poptejte se jednoho z domobránců (Pablo, Mika nebo Wulfgar). Zjistíte, že kupcem posledního artefaktu, je Wambo, který přebývá v horní čtvrti. Dostanete také úkol Učedník (Lehrling), díky nemuž se do horní čtvrti dostanete. Vyhledejte Wamba a prokecněte jej. Dozvíte se, že artefakt uchovává ve své truhlici v kasárnách. Klíč od ní leží na stole v téže místnosti jako truhla. Většinou v pokoji domobránců někdo je, takže se vám určitě bude hodit dovednost Plížení (učí Niclas).

Se všemi třemi artefakty se pak vraťte ke gobliním bossům a předejte jim je, čímž je úkol splněn (100 zkušeností). Ještě to oznamte Lobartovi a Malethovi (2x100 zkušeností).
Učedník (Lehrling)
Pablo, Mika nebo Wulfgar vám při plnění úkolu Goblini! (Goblins!) řeknou, jak se dostat do horní čtvrti města. Musíte se stát učedníkem jednoho z mistrů. Když ale všech pět (Harad, Constantino, Thorben, Matteo, Bosper) obejdete, žádný vás nechce. Velaya ještě dostane nápad, že by vás mohl vzít hostinský. Zajděte tedy za Coragonem, který vás pošle za Hannou. Ta vás konečně přijme (500 zkušeností), nicméně jí dlužíte laskavost.
Cesta za Lordem André (Ein Weg zu Lord André)
Po splnění úkolu Goblini! (Goblins!) je vám doporučeno, abyste se ihned vydali za Lordem André pro odměnu. Stráže radnice vás tam však nechtějí pustit. Jsou dvě možnosti - proplížit se za jejich zády nebo oslovit zahradníka, který vám pomůže. Tak či tak, promluvte pak s Andrém a úkol je splněn (300 zkušeností).
Odpadlíci (Apostaten)
Lord André vám zadá tento úkol, jakmile se k němu dostanete. Někde na severovýchodě se údajně usídlila skupina odpadlíků a vy to máte prozkoumat. Vydejte se cestou od Mrtvé harpyje k opuštěnému loveckému táboru. Kousek v lese narazíte u cesty na polomrtvého člověka. Promluvte s ním a dejte mu léčivý lektvar. Řekne vám (v závislosti na síle lektvaru) různé věci o jakýchsi přívrženců Beliara.

Když půjdete po cestě dál (směrem k jeskyni Zkoušky Ohně), narazíte postupně na dva předvoje vedené nějakým bývalým drakobijcem. Budete dotázáni, v jakého boha věříte - odpovíte-li Beliar, nechají vás jít, jinak na vás zaútočí. Takto se postupně můžete dostat až do samotné jeskyně, kde sídlí vůdce těchto odpadlíků - bývalý paladin Oric, z něhož můžete vylákat důležité informace ohledně tohoto kultu. Pak na vás ale zaútočí včetně Baalů, kteří jsou kolem něj. Musíte všechny zabít a to včetně předvojů s drakobijci.

Pak teprve běžte do města a vše oznamte Lordu Andrému, čímž získáte další úkoly.

 • Lepší zbroj (Eine bessere Rüstung)
 • Beliarovy svatyně (Beliarschreine)
 • Armáda netvorů (Das Heer der Unmenschen)
 • Výzbroj na skřety (Gerüstet gegen die Orks)
 • Špionážní síť (Das Spionagenetz)
 • Klíč ke stokám (Der Schlüssel zur Kanalisation)


Jakmile jsou všechny tyto úkol splněny, zastavte se u Lorda Andrého pro odměnu.
Lepší zbroj (Eine bessere Rüstung)
Po získání úkolu Odpadlíci (Apostaten) vám paladin Albrecht doporučí, abyste si sehnali lepší zbroj. Poptejte se u domobrany (Wulfgar) a žoldáků (Torlof), ale nikde pro vás nic nemají. Pro dámu by se hodila nějaká róba. Zeptejte se Darona, mága Ohně v Khorinisu. Ten se prokecne a řekne, že Isgaroth jednu volnou róbu má. Běžte tedy za ním. Prodá vám ji za 1200 zlatých, ale musíte ji pak dát u někoho trochu pozměnit, aby nešlo poznat, že je to róba Ohně.

Co se dá dělat, kupte ji a běžte do města. Gritta vám řekne, že s jehlou a nití to celkem umí Rupert, Matteův učedník. A je to tak, Rupert vám róbu za 100 zlatých do dvou dnů upraví. Vyzvedněte si ji pak u něj a ukažte ji Isgarothovi (250 zkušeností). Pak si ji konečně můžete obléci. Ovšem k úplnému splnění úkolu musíte ještě Thekle vrátit její koženou zbroj. To by ale neměl být problém.
Beliarovy svatyně (Beliarschreine)
Lord André vás pověří zničením všech Beliarových svatyň v Khorinisu. Máte k tomu využít nějaké svaté Innosovy zbraně. Takovou není nic jiného než posvátné Innosovo kladivo, které je uschováno v klášteře mágů Ohně. Požádejte o pomoc mága Isgarotha. Ten si o tom potřebuje promluvit s Nejvyšší radou, máte přijít druhý den.

Isgaroth řekne, že vám klášter kladivo půjčí. Chce ale ještě, abyste přinesli amulet, který se ztratil u kamenného kruhu (ten s Innosovým okem). V případě, že tento miniúkol přijmete, zaběhněte tam, zabijte gobliního kostlivce s unikátním jménem, sebert amulet a přineste jej Isgarothovi (300 zkušeností). V případě, že nepřijmete, kladivo dostanete i tak.

Isgaroth vám pak ještě řekne, kde jednotlivé svatyně najdete:

 • Ve stokách Khorinisu
 • V jeskyni v údolí severně od města
 • V jeskyni zkoušky Ohně
 • Na Xardasově věži
 • V zadním Dexterově dole


Svatyně zničíte tak, že si nasadíte kladivo a poté svatyni použijete, jako byste se chtěli pomodlit. Až budou všechny svatyně zničeny, vraťte kladivo Isgarothovi (500 zkušeností) a oznamte to Lordu Andrému (250 zkušeností).
Armáda netvorů (Das Heer der Unmenschen)
Ve velkém lese severně od města se ukrývá velká armáda skřetů a ještěranů. Lord Andre chce, abyste tyto bestie do poslední rozsekali na kusy. Splňte úkol Výzbroj na skřety (Gerüstet gegen die Orks) a vydejte se na věc. Pročesejte celý les, vybíjení vám bude usnadňovat čítač, který vám po každém zabitém skřetovi či ještěranovi ukáže, kolik vám jich ještě zbývá. Nejvíce skřetů se pohybuje kolem kamenného kruhu, někteří jsou i ve bývalé Vinově palírně. Obzláště pozor si dejte na skřetí vojevůdce (jsou tam dva). Na ně se hodí nějaká kouzla či výbušné šípy.

Až vyhladíte celou armádu, poreferujte o tom Lordu Andrému (250 zkušeností).
Výzbroj na skřety (Gerüstet gegen die Orks)
Paladin Albrecht vám chce ukázat nějaké triky na skřety, než se vydáte je pobít. Nejdřív si ale máte obstarat novou zbroj. Pravda, s róbou by to moc nešlo. Zajděte do Mrtvé harpyje, kde vám Orlan dá tip na Wolfa. Ten kempuje hned za hospodou. Může vám vyrobit zbroj z krunýře důlního červa. Přineste mu 12 plátů a zbroj bude druhého dne hotova (odměňte Wolfa 100 zlatými - 250 zkušeností).

Nyní se vraťte k Albrechtovi a ukažte mu vaši novou zbroj (300 zkušeností). Albrecht vás teď může naučit triky na boj se skřety. Musíte si vybrat, za budete skřety zabíjet na dálku či na blízku - podle toho si vyberte vylepšení od Albrechta (5 dovednostních bodů). Nyní budete skřetům a ještěranům ubližovat vámi zvoleným stylem boje více.
Špionážní síť (Das Spionagenetz)
Lord André chce, abyste vypátrali špiony Beliarových přívrženců a všechny je zneškodnili. Wulfgar vám s tím má pomoci. Zastavte se tedy u něj. Poradí vám, že takový špioni by se skrývali někde v jeskyni kousek od města. A má pravdu. Pokud si ještě vzpomínáte na jeskyni, kde se skrýval v Gothicu 2 skřetí plukovník, tak přesně tam to je. Po cestě potkáte pár skřetů, důležité však je, že u jednoho ze špionů najdete dopis. Přečtěte si jej a zajděte za Wulfgarem.

Ten napíše odpověď, vyzvedněte si ji za hodinu a položte ji pod strom mezi kasárnami a přístavem. Nesnažte se ten dopis vyhodit z inventáře, Velaya jej tam musí položit sama (přijít pod strom). Schovejte se za bedny, po chvíli si pro dopis přijde Rengaru. Když na něj vyběhnete, začne utíkat, až se ztratí někde v Hannině hotelu. Promlute s Hannou, ale ta evidentně zapírá. Poradí vám ale, jak by se dal získat klíč od dalšího vchodu do kanalizace - úkol Klíč ke stokám (Der Schlüssel zur Kanalisation).

Splňte jej a vydejte se do stok - dveře v přístavu. Narazíte tam na domobránce Pecka, bohužel jej budete muset odstranit. V hlavní sále stok je Rengaru. Pohrozte mu a ihned vám vše prozradí. Řekne, že dalšími špiony jsou Moe, vyhazovač u Kardifa, a ještě někdo z horní čtvrti. A pak údajně ještě nějaký vůdce.

Běžte za Moem, ten ale záhy vezme nohy na ramena. Sledujte jej až za město a tam jej zabijte. Nyní zbývá prohledat horní čtvrť. Prohledejte dům od domu, až narazíte na Lutera, který o tom nechce mluvit na ulici. Následujte jej do jeho domu, tam se vás zeptá, jestli o tom ví ještě někdo. Řekněte, že ano, načež začne také utíkat. Nic naplat, zabijte jej.

Povězte o tom všem Lordu Andrému (250 zkušeností) a úkol je splněn.
Klíč ke stokám (Der Schlüssel zur Kanalisation)
Abyste se dostali do stok, musíte od nich získat klíč. Hanna vás naučí zlodějské "kývnutí". Ve městě údajně jsou členové bývalé zlodějské gildy. Máte nějakého najít a zkusit z něj získat klíč. Takovým člověkem je hostinský Kardif. Dejte mu znamení a řekněte mu, že jste nový vůdce gildy a že potřebujete klíč od stok. Bez problémů vám jej dá (250 zkušeností), čímž je tento úkol splněn.
Sarah (Sarah)
Canthar, obchodních na tržišti, vám poví příběh o obchodnici Sarah, která kdysi dříve prodávala na jeho stánku. Ano, je to ten známý příběh. Sarah pak musela utéci z města a nyní přebývá na Jackově majáku. Promluvte si tam s ní, Sarah chce přijít celé té věci na kloub.

Běžte do vězení v kasárnách a promluvte s tamním strážcem Boltanem. Řekne vám, že Canthara tehdy dostal z vězení Wulfgar, jelikož se za něj velmi přimlouval u Lorda Andrého. Wulfgar vám poví, že Canthar mu tehdy vyhrožoval tím, že má obraz s nahou Wulfgarovou ženou, se kterým by mohl snadno a rychle značně snížit Wulfgarovu reputaci, pokud jej nepustí z vězení. Domluvte se tedy s Wulfgarem, že Canthara dostanete zpátky do vězení. Ten pošle na tržiště Boltana.

Nyní promluvte s Cantharem a poptejte se jej na nějakou speciální nabídku. Samozřejmě vám nabídne obraz a dá vám jej k prohlednutí. Pak už není problém jej usvědčit a jelikož máte po boku Boltana, je to vyřízeno. Pak už jen promluvte s Wulfgarem a běžte Sarah oznámit, že opět může zpátky na svůj stánek (250 zkušeností).
Cestovní runy (Reiserunen)
Myxir, mág Vody, kterého najdete na chrámovém náměstí, vám poví o tom, že tu kdysi byl určitý chlapík, který se po světě pohyboval pomocí teleportačních run. Když se pak ten člověk vzdálil z ostrova, runy se vrátily zpět na místa, kde byly nalezeny. Vaším úkolem je je opět najít a posbírat.

 • Runa k Mrtvé harpyji - dá vám ji Angar
 • Runa ke klášteru - na střeše kláštera
 • Runa ke Xardasově věži - má ji u sebe goblin u jezírka pod věží
 • Runa do přístavu - válí se u beden v přístavu
 • Runa na Onarovu farmu - má ji Patrick, promluvte s ním, on runu neopatrně použije a teleportuje se tam, kam vás runa má přenést - tedy na Cordův tréninkový plácek. Pak vám runu předá.
 • Runa ke khorinisskému průsmyku - na ostrůvku pod vodopády u průsmyku


Až je budete mít všechny, oznamte to Myxirovi (500 zkušeností), čímž je úkol hotov.
Teleportační plošiny (Teleport Plattformen)
Myxir, mág Vody z Khorinisu, vám také řekne, že po celém Khorinisu jsou rozsety celkem tři teleportační plošiny, skrze které se lze po ostrově pohybovat rychleji. Máte jimi projít a vrátit se za Myxirem. Jedna plošina je v jeskyni u cesty z města k Akilovi (pozor na skřety), další nedaleko Orlanovy krčmy (klíč ke dveřím dá Orlan) a poslední ve vykopávkách pod pyramidou. Projděte všemi třemi (200 zkušeností) a oznamte to Myxirovi (500 zkušeností).
Lepší ceny (Bessere Preise)
Harad vám jako odměnu za nějakou prácičku navrhne, že od vás bude vykupovat zbraně za lepší cenu než ostatní kupci. Poté totéž můžete navrhnout vy ostatním mistrům. Ke splnění tohoto úkolu musíte splnit následující úkoly:

Magická ruda pro Harada (Magisches Erz für Harad)
Harad, mistr kovář, by chtěl trochu experimentovat s kováním zbrojí z magické rudy. Nemá však potřebné suroviny. Chce po vás, abyste mu přinesli pět kusů magické rudy. Jeden úlomek se válí ve skladu na lodi, další dva naleznete v jednom z dolů na kopci s Dexterovou pevností a další tam můžete sami narubat. Jakmile jich budete mít dostatek, předejte jej Haradovi (250 zkušeností).
Dřevo z růžového stromu pro Thorbena (Rosenbaumholz für Thorben)
Thorben chce, abyste mu přinesli 50 kusů dřeva růžového stromu. Máte hledat tam, kde jsou popadané stromy. Růžový strom zní hodně podivně. Zaskočte se tedy zeptat dřevorubce Groma, jestli o tom něco neví. Gromova reakce je ta, že se začne smát na celé kolo a řekne vám, že tohle je jen nějaký trik a žádný růžový strom neexistuje. Povězte to Thorbenovi (250 zkušeností) a úkol je splněn.
Krunýře z důlního červa pro Mattea (Minecrawlerplatten für Matteo)
Matteo by chtěl prodávat i lepší zbroj než koženou. Dozvěděl se, že nějakou lze vyrobit z krunýře důlních červů. Chce tedy, abyste mu deset těchto plátů přinesli. Důlní červy najdete v dolech v Khorinisu - doly u bývalého Dexterova tábora, jeskyně Zkoušky Ohně, důl v lesíku u břehu jezírka u černého trola, důl u schodů za slunečním oltářem. Až pláty budete mít, předejte je Matteovi (250m zkušeností). Za odměnu vám dá 100 zlatých. O snížení cen ale nechce ani slyšet. Trochu mu to vysvětlete vaší zbraní a pak už bude jako beránek.
Kůže trola pro Bospera (Ein Trollfell für Bosper)
Bosper chce, abyste mu přinesli kůži trola. Může se vydat do rokliny za Gromem, kde dva trolové přebývají (musíte se ale naučit stahování kůží) a troly zabít. Nebo můžete zaskočit do přístavu (v zátoce s lodí) za Talbinem, který takovou kůži prodávává za 300 zlatých. Tak či tak, přineste ji nakonec Bosperovi (250 zkušeností), který vám za odměnu vylepší ceny na kůže, které mu prodáte.
Cavalornovy vybuchující šípy (Cavalorns Explosivpfeile)
Lovec Cavalorn, kterého najdete ve městě, chce vyrobit vybuchující šípy a potřebuje k tomu nějaké přísady. Ty mu samozřejmě musíte obstarat. Jedná se o - síru (Schwefel), ledek (Salpeter), uhlí (Kohle), vodu (Wasser), alkohol, laboratorní flašku a 10 šípů. Až vše seženete, předejte to Cavalornovi (300 zkušeností) a následujte jej k jeho alchymistickému koutku za městem. Tam vám vysvětlí vše o výrobě explodujících šípů (150 zkušeností). Šípy si pak se zmíněnými surovinami budete moci vyrábět právě a pouze na tomto místě.
Bubeník (Der Trommler)
V Šibeniční ulici města Khorinis narazíte na bubeníka. Poví vám o tom, že dřív byl členem celkem šestičlené kapely. To bylo před tím, než je napadli velcí černí psi a všech pět jeho kamarádů zabili. Bubeník chce, abyste šli na místo, kde se to neštěstí událo, a přinesli mu nástroje jeho bývalých parťáků, jelikož jsou hodně cenné.

Běžte tedy tam, krvavá stopa nelze přehlédnout (kousek za městem po cestě k Akilovi). Dejte si pozor na skřetí psy! Posbírejte všechny nástroje a odevzdejte je bubeníkovi (300 zkušeností).
Gerbrandt (Gerbrandt)
V přístavní krčmě narazíte na Gerbrandta, bývalého obyvatele horní čtvrti města. Řekne vám, že jej z ní vystrnadil jakýsi Diego a že nyní se Gerbrandt chce vrátit zpět, kam patří. Až se dostanete do horní čtvrti, promluvte tam s Alrikem, domobráncem strážícím Gerbrandtův dům. Řekne vám, že byste si o tom měli promluvit s místodržícím.

Tím je Larius a sídlí na radnici. Až budete mít přístup dovnitř, promluvte s ním (je v prvním poschodí). Řekne vám, že právoplatný majitel, Diego, tu nechal dopis, který dokazuje, že dům je jeho a ne Gerbrandtův. Dopis je ukrytý v Lariusově truhle. Propližte se v noci do jeho domu a truhlu vypačte (kombinace 4x vpravo). Zajděte s dopisem za Gerbrandtem. Nabídne vám za něj lektvary od Salandrila. Řekněte, že vám to nestačí, pak přihodí dalších 500 zlatých (400 zkušeností).

Domluveno! Gerbrandt se přesune do svého domu v horní čvrti, vy si skočíte k Salandrilovi pro lektvary (dle výběru) a později zpět za Gerbrandtem pro slíbené zlato (150 zkušeností).
Chov mrchožroutů (Scavenger-Zucht)
Obchodník Baltram vás osloví s tím, že farmář Akil chce místo ovcí chovat mrchožrouty. Netradiční nápad. Zaskočte za Akilem poptat se na podrobnosti. Akil chce, abyste mu s tím pomohli a přivedli mu jeden pár (samce a samici) obyčejných, cizokrajných a lesních mrchožroutů. Máte se zastavit za lovcem Niclasem, který vám poradí, jak na to.

Mrchožrouty máte lákat na ovčí klobásy (Schafswurst). Ty se dají koupit u Isgarotha či Orlana, nebo je můžete získat v úkolu Fellan a Alwin (Fellan und Alwin). Pak stačí takovou klobásu vyhodit na zem před mrchožrouty a oni za ní doběhnout a začnou ji žrát. Položte o kousek dál další kus a ten první seberte, mrchožrouti přeběhnou k dalšímu kusu. Takhle je můžete nalákat až do připravené ohrádky u Akila, kde jim hoďte další klobásu, na kterou se tam chytí (zápis do deníku a 100 zkušeností).

Samice mrchožroutů poznáte podle jejich klidného chování, kdežto samci jsou ti, co pobíhají jako divý kolem dokola (zrovna je období páření). Obyčejné mrchožrouty najdete snad všude, cizokrajné (Grassland) na náhorní plošině s Bengarovou farmou a lesní (Wald) kousek v lese za Akilovou farmou.

Závěrem pár tipů. Aby byl úkol co nejméně časově náročný, je dobré vždy postupně vylákat ze stáda samce a samici a pak je společně dovést na farmu. Dále je užitečné, ačkoli trochu riskantní, dovést mrchožrouty ne po klobásách, ale nechat je, aby na vás útočili. Takto je můžete nalákat až k farmě a až tam jim hodit klobásu. Musíte si ale dávat pozor, aby vám neutekli někam jinam a občas na ně musíte počkat, aby vás nepřestali pronásledovat.

Tak či tak, až budete mít v ohradě všechny tři páry, úkol je splněn. Oznamte to Akilovi (500 zkušeností) a dostanete od něj prstýnek.
Maják (Leuchtturm)
Na majáku nad městem narazíte mimojiné na Jacka. Řekne vám o ostrově zlodějů, který se nachází nedaleko pobřeží. Je na něm ukryto množství pokladů včetně runy ohnivého šípu, kterou Jack chce přinést. Plavte tedy přístavu přímo rovně, ostrov nemůžete minout. Vylezte na pláži (pozor na ještěry) a najděte vchod do jeskyně. Tam v první místnosti deaktivujte pákou v louči bodáky, poté už můžete projít do skladu s truhlicemi. V žádné ale nic není, což je dost podezřelé. Ve skladu je totiž další ukrytá páka (v jedné z vodních dýmek), která otevře tajnou pokladnici. Posbírejte všechny poklady včetně Jackovy runy. Tu mu pak přineste (250 zkušeností) a úkol je splněn.
Constantinův speciální lektvar (Constantinos Spezialtrank)
Constantino chce namíchat nějaký lektvar, nechce vám o tom ale říct ani 'ň'. Až mu donesete potřebné přísady - úkol Přísady pro Constantina (Zutaten für Constantino) - dá se do přípravy lektvaru. Pak se za ním zase někdy zastavte (trošku to potrvá), lekvar už bude hotov. Vyzkoušejte jej a druhý den se za ním vraťte poreferovat o účincích nápoje (200 zkušeností). Zjistíte, že lektvar vám daroval doživotní regeneraci zdraví.

Constantino hned plánuje další lekvar a chce, abyste mu opět obstarali přísady - 2 královské šťovíky, 2 luční pohanky a 2 elixíry many. Až je seženete, předejte mu je (300 zkušeností). Druhý den vám Constantino dá hotový lektvar, máte jej vypít mimo jeho laboratoř. Udělejte tak - dostaví se vedlejší účinek - divné vidění. Problém je v tom, že to vůbec nepřestává (po určité době zápis do deníku). Řekněte to Constantinovi, který vám okamžitě vyrobí lektvar. Vypijte jej a mdloby jsou pryč. Nyní se máte vrátit za dva dny, abyste Constantinovi poreferovali, jaké skutečné účinky lektvar má. Udělejte tak (400 zkušeností), zjistíte, že lektvar tentokrát postupně regeneruje vaši manu.

Constantino má ale pořád něco dalšího na skladě. Chce, abyste kromě zaběhnutých 2 královských šťovíků a 2 lučních pohanek přinešli 2 dračí kořeny a svitek proměny v dračího chňapavce. Až vše budete mít, předejte to Constantinovi. Na zkoušku lektvaru se máte dostavit druhý den ráno před východní bránu (u tržiště). Tam vám dá hotový lektvar a vysvětlí vám, jak jej použít. Musíte nejdřív počkat, až Constantino odejde zpět do města, pak se lektvaru napít, ihned poté se proměnit v dračího chňapavce a poté zase hned zpět. Učiňte tak a voilá - vaše odolnosti se zvýšily o 10 - trvale. Ihned mu to běžte oznámit do jeho laboratoře. Skvělou zprávou je, že tento lektvar vám namíchá, kdykoli přinesete potřebné přísady.

Čtvrtý a poslední lektvar, který vám může Constantino připravit, je lektvar s tmavých hub. Že pozřetí určitého počtu těchto hub podporuje trvalý růst many, je známo. Ovšem mistr alchymista přišel na způsob, jak tento proces urychlit. Když mu přinesete 10 temných hub a jednu luční pohanku, namíchá vám z toho lektvar. Za každé tři takto vypité lektvary vám trvale stoupne mana o tři body.
Přísady pro Constantina (Zutaten für Constantino)
Constantino chce, abyste mu přinesli přísady, které potřebuje. Jedná se o 2 královské šťovíky, 2 luční pohanky a 2 elixíry hojivé síly. Až ty věci budete mít, předejte mu je a úkol je splněn (250 zkušeností).
Ztracený prsten (Der verlorene Ring)
Hakon, obchodník z tržiště, vám poví o tom, jak jednou prohledával lesík za Orlanovou tavernou a omylem šel špatnou cestou a narazil na ještěry. Při útěku ztratil svůj prsten. Vaším úkolem je přinést jej zpět. Ono místo se nachází za pohřebištěm v lesíku u taverny. Pobijte ještěry a prohledejte to tam. Prsten ale nikde není (musí vám přibýt zápis do deníku). Oznamte to Hakonovi. Ten si nyní nově vzpomene, že prsten pak ještě měl a musel mu vypadnout, když jej napadli vlci na schodech u Akilovy farmy.

Prohledejte to i tam, ale prsten zase nikde (opět vám musí přibýt zápis do deníku o neúspěchu). Teď už je to celkem k naštvání. Vraťte se za Hakonem. Dozvíte se, že prsten už našel, že mu propadl dírou v kapse svých kalhot (400 zkušeností). Jako malou náplast za zbytečnou práci si můžete vybrat jednu z Hakonem nabízených odměn.
Trosečníci (Schiffbrüchig)
Kardif, hostinský z přístavní krčmy, vám poví, že skupina lidí se rozhodla dostavit Garvellovu loď a odplula směrem do Myrtany. Nedopluli ale daleko, loď se údajně měla potopit u jednoho z ostrovů kousek od pobřeží. Těžko mohl někdo přežít, protože nikdo z námořníků ani pořádně neuměl plavat. Ale kdo ví...

Plavte tedy k ostrovu zlodějů (přímo naproti přístavu), jakmile budete přibližně v půli cesty, uvidíte na vrcholu ostrova člověka volajícího o pomoc. Vylezte tam a promlute s ním - je to Brahim, kartograf z města. Poví vám, že je jediný přeživší z lodi a že chce zpět na pobřeží. Musíte sehnat někoho s lodí, kdo by vám pomohl. Takovým člověkem je rybář Farim, kterého najdete v přístavu po cestě k zátoce s velkou lodí.

Farim s vidinou slíbené odměny souhlasí. Jeďte s ním na ostrov a tam promluvte s Brahimem a předejte Farimovi jeho odměnu. Poté se všichni vrátíte do přístavu. Následujte Brahima k jeho domu, kde úkol končí (500 zkušeností). Za odměnu dostante mapu s vyznačeným pokladem.
Vrak (Das Wrack)
Kardif, hostinský z přístavní krčmy, vám řekne, že jeden z cestujících na Garvellově lodi u sebe měl něco, co by se mu celkem hodilo. Pravděpodobně se to nyní válí někde na dně moře nedaleko pobřeží. A je to tak. Mezi přístavem a ostrovem zlodějů se na dně moře válí vrak lodi a také tam leží Kardifova věcička - škatule. Potopte se pro ni a odevzdejte ji Kardifovi (400 zlatých). Odměnou budiž 100 zlatých.
Valentino (Valentino)
Jakmile získáte úkol Učedník (Lehrling), osloví vás Coragon s tím, že mu je krajně nesympatický Valentino, nafoukanec z horní čtvrti. Promluvte si s Valentinem, až bude večer u Coragona popíjet. Bude si na vás dělat zálusk, poraďte se tedy s Coragonem, co dělat. Poté běžte zpět za Valentinem a domluvte si s ním schůzku v deset večer za Matteovým domem. Sejděte se tam s ním a po rozhovoru jej zmlaťte. Nakonec promluvte s ním (100 zkušeností) a pak s Coragonem (150 zkušeností), který vám za odměnu dá speciální pivo a putovní prsten.
Věci z truhly (Das Zeug aus der Kiste)
V kasárnách narazíte truhlici s důkazním materiálem (klíč od ní má Boltan). Jsou v ní nejrůznější věci, které teď můžete roznést jejich původním majitelům.

 • Constantinovi prsten (250 zkušeností + 50 zlatých)
 • Corneliusovi deník (250 zkušečností), ten jej ale nečekaně nechce
 • Jarvisovi balík trávy (250 zkušečností)
 • Alrikovi meč (250 zkušečností + 50 zlatých)
 • Fernandovi (je ve vězení) prsten a meč (250 zkušeností)
 • Hanně zlomený Cassiin mistrovský meč (250 zkušeností + 50 zlatých), nejdříve však po zadání úkolu Klíč ke stokám (Der Schlüssel zur Kanalisation)


Až obejdete všechny tyto lidi, úkol je splněn.
Mastičkář (Quacksalberein)
Zuris, obchodník z tržiště, si stěžuje, že Jora prodává nekvalitní zboží. Problém je v tom, že za levnější ceny než Zuris, a proto mu bere zákazníky. Jora vám poví, že od svého zdroje kupuje i pálenku. Kdo by tak mohl pálit alkohol a ještě lektvary. Co tak ten prohnaný Vino? Jeho bývalá palírna v lese na severu je ale opuštěná. Musel se tedy někam přemístit. Nyní jej najdete v jeskyni v údolí jihovýchodně od města (to, kde leží mrtví muzikanti). Evidentně se mu tento job pořádně rozjel. Promluvte s ním a rázným tónem mu naznačte, aby přestal vařit nekvalitní lektvary.

Pak to už jen oznamte Zurisovi (300 zkušeností). Druhý den vás ještě odmění lektvarem obratnosti.
Tymorický lék (Tymorische Heilmedizin)
Strážce u brány vás jednoho dne zastaví s tím, že někteří lovci zabíjí zvířata pro některého alchymistu, který z nich pak vyrábí zvláštní lék. Poptejte se na to Constantina, který vám o tom celkem dlouze a relativně naštvaně popovídá. Nakonec vám dá tip, že tuto medicínu může šířit někdo z horní čtvrti. A je to také tak - tím člověkem je Salandril, již známý podvodník. Salandril chce, abyste mu s tím trochu pomohli a přinesli mu nějaké zvířecí trofeje (drápy chňapavce, zuby divočáka, vlčí zuby, roh stínové šelmy, trolí zub). Přineste mu je (300 zkušeností) a budete bohatě odměněni.
Fellan a Alwin (Fellan und Alwin)
Stará známá písnička je opět tu! Fellan opravuje svou polorozbořenou chatrč a Alwin nemůže vystát to jeho mlácení. Promluvte s Fellanem a řekněte mu, aby přestal. Velaya navrhne, že mu najde nový dům, což Fellan bere. Tím je splněna část úkolu pro Alwina - řekněte mu o tom a dá vám 5 ovčích klobás a 20 zlatých.

Část pro Fellana je zdlouhavější, musíte totiž najít místo v divočině, kam by se mohl nastěhovat. Shodou okolností je nyní volná Sekobova farma. Poptejte se Onara, zda by s novými nájemníky souhlasil. Souhlasí - navíc nabídne dva své pracovníky (Gunnar a Boda), další tři musíte sehnat sami (Randolph, Rega a Babera). Obejděte je, všichni jsou novou prací nadšení (250 zkušeností za každého).

Oznamte to Fellanovi. Ten se vydá za Onarem podepsat smlouvu. Navštivte jej pak na jeho novém statku (500 zkušeností), je nadmíru spokojen. A po dalších pár dnech vás náležitě obdaruje (250 zkušeností).
Šípky pro Saggitu (Pfeilwurz für Saggita)
Saggita vás může učit alchymii. Než se tak však stane, chce, abyste pro ni splnili jeden úkol. Potřebuje deset kousků šípku (Pfeilwurz). Šípky rostou na tajemných místech, jakým je například jeskyně v lesíku za Orlanovou hospodou (tam jich je přesně 10) nebo v jeskyni Zkoušky Ohně. Až budete mít dostatečný počet, odneste je Saggitě (250 zkušeností) a umění alchymie je vám přístupno.
Bolest zubů (Zahnschmerz)
Když se nějakou dobu po splnění úkolu Goblini! (Goblins!) zastavíte na Lobartově farmě, dozvíte se od Lobarta, že jeho ženu Hildu bolí zuby. Promluvte s ní, chce, abyste našli někoho ve městě, kdo by se za ní na farmu zastavil a vyléčil ji. Tím je Jora. Chce ale, aby někdo dal pozor na jeho stánek. Věří jen Abuyinovi. Až bude hlídání stánku zařízeno, jděte s Jorou na farmu. Po chvilce je po problému (300 zkušeností) a Hilda se vám odmění prstenem.
Kamenné kruhy (Steinkreise)
Myxir vám po nějaké době po splnění jeho úkolů zadá další. Chce zjistit, jaké tajemství skrývají kamenné kruhy. Máte kruh aktivovat a pok se postavit na oltář. Dobrá tedy. Bežte k nějakému kamennému kruhu (nad Lobartovou farmu, u Sekobovy farmy...) a aktivujte všechny spínače. Ve středu kruhu se na chvíli objeví portál. Projděte jím a objevíte se u některého z dalších kruhů. Oznamte tuto novou možnost cestování Myxirovi (500 zkušeností), který vás za to odmění 200 zlatými.
Přízračné světlo (Das Irrlicht)
Jack vám nějakou dobu po splnění jeho úkolu zadá další. Obtěžuje jej velké přízračné světlo na odlehlé pláži pod majákem, které může más kolemplující lodě. Běžte na zmíněnou pláž a světlo zlikvidujte. Oznamte to Jackovi (300 zkušeností) a úkol je hotov.
Odměna pro Abuyina (Honorar für Abuyin)
Abuyin chce v rámci úkolu Bolest zubů (Zahnschmerz) za hlídání Jorova stánku 5 šípků (Pfeilwurz). Tyto rostliny rostou na mystických místech - například jeskyně v lesíku za Onarovou krčmou či jeskyně Zkoušky Ohně. Až ty kytky budete mít, předejte je Abuyinovi (250 zkušeností) a úkol je splněn.
Dámské spiknutí (Frauenverschwörung)
Hanna vás jednoho dne osloví s tím, že přišel čas splatit jí laskavost z úkolu Učendník (Lehrling). Chce být zvolena do městské rady a k tomu potřebuje získat alespoň deset hlasů od občanů města mužského pohlaví. Splnění takového úkolu nebude jednoduché, proto musíte oslovit ostatní dámy z města, aby vám pomohly.

 • Wulfgar vám dluží službičku a stejně má na Hannu dobrý názor - jeho hlas tedy získáte bez potíží.
 • Halvora k hlasování nepřesvědčíte, jak si myslí jeho žena Fenia. Zkuste Halvora prokecnout a pohrozit mu tím, že jej prásknete domobraně za jeho dřívější spolupráci se zlodějskou gildou. Jenže se vám vysměje. Zkuste se podívat do jeskyně, kde tehdy Bezejmenný našel Halvorovu rybu se zprávou. Kupodivu tam najdete i Halvora i s jeho zprávou. Jenže pozdě, než stačíte cokoli udělat, Halvor zprávu zlikviduje. Útěchou je alespoň 150 zkušeností.
 • Hakon, Zuris a Baltram Hannu podpoří, jen když splníte jejich úkoly - abyste zjistili, co kupci chtějí, musíte požádat o pomoc Sarah. Ta vám druhý den řekne o potřebách a získáte úkoly ...
 • O hlasy Constantina, Mattea a Harada se postarají děvčata z Červené lucerny. Promlute se Sonjou a druhý den jsou hlasy v kapse.
 • Lucy vám poradí jak na Alwina, jehož hlas pak už není težké získat.
 • Rosi zpracuje Tilla.
 • Edda přesvědčí Carla.


Až budete mít dostatek hlasů, oznamte to Hanně (500 zkušeností). Za vaši pomoc vám dá 300 zlatých.
Hrozen pro Baltrama (Weintrauben für Baltram)
Sarah vám řekne, že Baltram chce za svůj hlas pro Hannu v rámci úkolu Dámské spiknutí (Frauenverschwörung) hrozny. Jenže teď uprostřed léta nikdo žádné nemá. Ani Orlan, ale zato vám dá tip, že v tuto dobu by se daly sehnat jedině nějaké zmražené. A cosi zamrznutého je u Sagitty v jeskyni. Promlute s ní a vida. Za deset zlaťáků jeden hrozen. Kupte všechny a dejte je Baltramovi (300 zkušeností).
Hakonova zbraň (Hakons Waffe)
Sarah vám řekne, že Hakon chce za svůj hlas pro Hannu v rámci úkolu Dámské spiknutí (Frauenverschwörung) nějakou velmi neobvyklou zbraň. Poptejte se Khaleda na Onarově farmě. Řekne vám, že jednou takovou zná. Prý střílí místo šípů či šipek koule. Máte se zeptat nějakého kováře. Bennet neví, ale Brian na majáku má jeden tip. Jack nějakou takovou věcicku údajně má. Poptejte se jej na to. Je tomu skutečně tak a navíc vám dovolí si ji jen tak vzít z jeho osobní truhly (Jack truhe).

Se zbraní běžte za Hakonem. Ten ale překvapí tím, že hlas Hanně dá sám od sebe (300 zkušeností). Zbraň vám tedy zůstává a vy získáváte nový úkol.
Svitek pro Zurise (Eine Spruchrolle für Zuris)
Sarah vám řekne, že Zuris chce za svůj hlas pro Hannu v rámci úkolu Dámské spiknutí (Frauenverschwörung) velmi vzácný svitek proměny v krvavou mouchu. Myxir o ničem takovém neví, Isgaroth vám dá tip, že takový svitek může mít jen někdo, kdo byl v bývalé Kolonii. Že by Xardas? Skutečně. Svitek se válí na stolku v nejvyšším patře jeho věže. Dejte jej Zurisovi (300 zkušeností) a hlas je váš.
Kuchař pro farmu (Einen Koch für den Hof)
Onar pustí Theklu z farmy - úkol Stará láska (Alte Liebe) - jen když seženete pro farmu nového kuchaře. Thekla vám poradí, že se máte porozhlédnout ve městě. Coragon vás odkáže na svého kolegu z branže, Kardifa. A ten vám dá tip na dva týpky, kteří právě popíjejí u něj v knajpě. Jsou jimi Balam a Omid, kuchaři, kteří vařili v Kolonii pro Rudobarony. Pošlete je na Onarovu farmu a domluvte s Onarem jejich zapojení do práce (150 zkušeností). Nakonec o tom dejte vědět Balamovi (250 zkušeností).
Koule střílející kuše (Das Kugelschleuderarmbrustdings)
Hakon nakonec ani nechce onu nevšední zbraň, aby dal hlas Hanně - úkol Dámské spiknutí (Frauenverschwörung). A tak ta věcička zůstala vám a vy samozřejmě chcete přijít na to, jak to funguje. Poptejte se Cavalorna. Chtěl by zbraň vyzkoušet, ale je potřeba munici. Kovář Brian na Jackově majáku vám nějakou může vyrobit, jen vždy musíte přinést potřebné suroviny (na každé 2 tucty je potřeba 1ks surové oceli (Rohstahl) nebo 5 kusů železné rudy (Eisenerz), dále pak za každý tucet si Brian účtuje 10 zlatých).

Vyrobte tedy nějaké koule a dejte jich pár Cavalornovi (300 zkušeností). Ten zbraň sám vyzkouší. Za pár hodin vám ji vrátí (500 zkušeností) a úkol je splněn. Abyste mohli s touto nevšední zbraní střílet, musíte si koule od Briana upravit na Cavalornově pánvi za městem (stejně jako výbušné šípy).
Tajemství oceli (Das Geheimnis des Stahls)
Návod na tento úkol prozatím není hotov.
Kameníkův tupý ksicht (Das Steinmetz blöder Blick)
Meldor vám může říct spoustu věcí o přístavu. Podává také speciální tipy za trochu trávy. Když budete vytrvalí (a budete mít dostatek trávy), řekne vám, že kameník je poslední dobou nějaký napražený. Promluvte s ním a zjístíte, že mu někdo krade nářadí. Kardif dá tip na sousedy, nicméně ti nic neví. Když to řeknete Meldorovi, tuší, že by se mohl jednat o konkurenční boj. Řekněte o tom kameníkovi, chce, abyste zloděje nachytali při činu.

Počkejte tedy do půlnoci a schovejte se za bedny před kameníkovou dílnou. Přibližně v půl druhé se od kasáren připlíží drzý zlodějíček. Vychmátněte ho v dílně a zmlaťte ho. Pak s vámi promluví kameník a řekne vám, že je to jeho mladší bratr. Poté promlute ještě se zlodějem a pak znovu s kameníkem (300 zkušeností) a úkol je splněn. Odměnou vám budiž 50 zlatých.
Starý mlýn (Die Alte Mühle)
Bodo vás na Fellanově farmě osloví s tím, že by chtěl opravit starý mlýn. Potřebuje k tomu tři věci. Ozubené kolo, řemen a sádlo z krysokrta. Ozubené kolo vám může vyrobit Brian, nicméně potřebuje deset kusů železné rudy - úkol Železná ruda pro Briana (Eisenerz für Brian). Řemen můžete koupit od Talbina v přístavu (300 zkušeností) a krysokrtí tuk prodává například Matteo či Jora. Až vše budete mít, předejte to Bodovi (500 zkušeností).
Železná ruda pro Briana (Eisenerz für Brian)
Brian vám vyrobí ozubené kolo pro Boda, když mu přinesete deset kusů železné rudy. Tu můžete narubat v dolech v Khorinisu. Až ji budete mít, předejte ji Brianovi (300 zkušeností). Kolo dostanete druhý den ráno.
Stíny v lese (Schatten im Wald)
Bodo z Fellanovy farmy zahlédl v lese nějaké podezřelé stíny a má strach, že se tam ukrývají skřeti. Vydejte se tedy do lesa za farmou. Za starým pohřebištěm skutečně najdete tábor skřetů. Všechny zabijte a oznamte to Bodovi (300 zkušeností).
Dvě stráže pro farmu (Zwei Wachen für den Hof)
Když splníte úkol Stíny v lese (Schatten im Wald), navrhněte Bodovi, jestli by neuvítal nějakou ochranu na farmě. Souhlasí, tak to běžte navrhnout i hlavnímu farmáři, Fellanovi. Ten také nemá nic proti, problém je jen ten, že ochráncům nemůže zaplatit zlatem, jelikož se farma ještě nerozjela a pokladna je prázdná. Podívejte se tedy po nějakých bojovnících u Orlanovy krčmy. Tam však všichni chtějí peníze.

Možná by mohli pomoci žoldáci. Promluvte s Torlofem. Po menší rozmluvě vám dá Volkera a Krvavého Tobiho. Oznamte to Fellanovi (500 zkušeností) a Bodovi (250 zkušeností).
Svatyně pro panstvo (Ein Schrein für den Herrn)
Den po té, co jste u Darona darovali tisící zlaťák, se jej Velaya zeptá, proč ve městě není žádná Innosova svatyně. Daron vás ihned pověří úkolem to napravit. Zastavte se za Lordem André. Ten to povolí, když s tím budou souhlasit mágové Vody a když si to řád Ohně vše zaplatí. Řekněte o tom Daronovi. Pak promlute s Myxirem. Ten si musí nechat den na rozmyšlenou. Ráno vám pak sdělí, že za určitých podmínek to mágové Vody jsou schopni akceptovat. Poreferujte od podmínkách Daronovi, souhlasí. Pak ještě jednou za Myxirem s konečným souhlasem ke stavbě.

Daron vám pak řekne, že ještě je potřeba nějaký kameník, který sochu postaví. Jeden je v přístavu. Jak bude ujednáno, oznamte to Daronovi (300 zkušeností) a úkol je hotov.

Kapitola 3.

Výstavba domova (Hausbau)
Lord André vás povýšil do šlechtického stavu a daroval vám pevnost na kopci za Onarovou farmou, bývalý úkryt Dextera a jeho banditů. Je potřeba ho trochu zařídit. Zastavte se za Thorbenem, který vám s tím může pomoci. Má však mnoho požadavků, které musíte splnit.

 • Sehnat strážného pro jeho obchod - tím je Pablo
 • Sehnat 2 stráže pro váš domov - Wolf a Cavalorn
 • Sehnat 2 dělníky pro opravu pevnosti - Till a Pardos
 • Sehnat nářadí - vše, co potřebujete, koupíte u Jory a Hodgese


Až bude vše zařízeno, řekněte o tom Thorbenovi. Ještě si od vás vyžádá 500 zlatých a pak se vydá směrem k vaší pevnosti. Tam s tím promluvte a předejte mu nářadí (250 zkušeností). Po dvou dnech je přestavba hotova a vaše interiéry září novotou. Promluvte s Thorbenem (500 zkušeností), který vám navíc předá teleportační runu do vašeho nového sídla.
Dělník z lesa (Der Waldarbeiter)
Pod vaší novou pevností pracuje dělník Grom. Řekněte mu, že pracuje na vašem pozemku. Bude chtít odejít, ale udělejte mu nabídku, aby pracoval pro vás. Chce, abyste vyřídili troly, kteří se pohybují kousek dál v soutězce. Až se s nimi vypořádáte, oznamte to Gromovi (300 zkušeností) a úkol je splněn.
Starý důl (Die Alte Mine)
Na vašem novém pozemku se usídlila skupina čtyř rudařů a mají v plánu začít těžit magickou rudu v jednom z vašich dolů. Promluvte s Grimesem a nabídněte mu, aby těžili pro vás. Lord André vám těžbu povolí, nicméně musíte si sehnat nějakého správce. Tím vhodným kandidátem je Erol, který již má nějaké zkušenosti s podobnou prací. Pošlete jej za Lordem André vyjednat potřebné formality. Poté promluvte s Grimesem. Zbývá ještě důl vyčistit od důlních červů. Oznamte váš úspěch Grimesovi (300 zkušeností). Nezapomeňte nakonec prokecnout Erola, čímž úkol končí.
Loď mrtvých (Das Totenschiff)
Jakmile vám přestane fungovat teleport do přístavu, jděte do města pěšky. Osloví vás stráž u brány a ihned vás pošle za Lordem André. Ten vám řekne o podivné lodi, která kotví před přístavem a která vůbec na nic nereaguje. Rybář, který se za ní plavil, se již nevrátil. Máte tu loď prozkoumat. Také vám řekne, že v přístavu řádí smrtelné arabské neštovice. Přístav je teď strážen domobranou, která nepustí nikoho tam ani zpátky.

Musíte si najít nějakou vlastní ochranu vůči této nemoci. Pomůže vám s tím nějaký mág. Myxir bohužel není ve městě, takže zbývá Daron. Druhé ráno vám dá runu (za 500 zlatých) kouzla, které vás na jednu hodinu Gothicovského času ochrání před nemocí. Nezapomeňte kouzlo často obnovovat. Nyní se můžete vydat do přístavu. Jednou nestráženou cestou je ta skrz stoky (čili vchod u Hanny a východ v přístavu).

V přístavu na vás čeká celkem hrůzný pohled. Na zemi se válí spousta mrtvol. Přežili jen ti, co se moc nevzdálili od svých domovů. Promlute s Kardifem. Ten vám poví o spoustě problémů - o krysách, zombiích a také přichází se svou vlastní teorií, že se jedná o loď mrtvých, která uprchla od Adanose.

Abyste se na loď dostali, musíte splnit úkoly Léčivý lektvar proti neštovicím (Heiltrank gegen die Blattern), Krysy (Die Ratten) a Převoz na loď (Überfahrt zum Schiff). Poté pobijte všechny zombie na lodi (s kapitánem promluvit). Poté již bude opět funkční teleportační runa do přístavu. Tam budete svědky, jak Adanos loď potopil. Oznamte váš úspěch Lordu Andrému (1000 zkušeností) a úkol je splněn.
Krysy (Die Ratten)
Kardif vám poví, že v přístavu řádí nakažené krysy a tím přenáší nemoc dál a dál. Spousta jich má být ve stokách. Podívejte se tam a všechny pobijte. Oznamte to Kardifovi, řekne vám o dalších místech, kde byly spatřeny krysy - u Talbina, za Halvorovým domem, u Alwinova domu. Až je zlikvidujete, oznamte to Kardifovi (300 zkušeností).
Léčivý lektvar proti neštovicím (Heiltrank gegen die Blattern)
Kardif chce, abyste získali nějaký lék proti neštovicím. Pomoci vám mohou mágové Vody. Jediným jejich zástupcem ve městě je Myxir, ten je však mimo město. Najdete jej u Mrtvé harpyje na sběru bylin. Promluvte s ním. Zjistíte, že právě sbírá potřebné rostliny na léčivý lektvar. Chce po vás, abyste mu s tím trochu pomohli. Máte obstarat 10 léčivých rostlin (Heilpflanze), 10 lučních bobulí, královský šťovík a 5 lučních pohanek. Až to budete mít, dejte to Myxirovi v Constantinově laboratoři.

Počkejte, až bude lektvar hotov. Myxir vám ještě řekne, že lektvar se musí podávat horký, nejlépší bude, když najdete v přístavu nějaký velký hrnec, odkud se pak medicína bude podávat všem lidem. Zaskočte za Eddou a poproste ji o pomoc. Poté jděte za Kardifem, aby dal o lektvaru vědět všem ostatním. Ten ale nemůže, takže to je na vás. Máte informovat šest lidí. Jsou to Brahim, Alwin, Halvor, Rosi, Talbin a kameník (Steinmetz). Pak promluvte s Kardifem (400 zkušeností), odskočí si pro svou dávku léku, tak mu mezitím pohlídejte hospodu (150 zkušeností). Tím je úkol splněn.
Zombie (Zombies)
Kardif vám řekne, že přístavem se potuluje spousta zombií. Přes den to sice jsou nehybné mrtvoly, ale v noci povstanou a šíří hrůzu. A co je horší, žádné zbraně proti nim nefungují. Počkejte do noci a zkuste nějakou zombii napadnou. Skutečně, jsou nezranitelné. Řekněte o tom Myxirovi (pokud není ve měste, najdete jej u Orlanovy hospody). Chce, abyste se s ním setkali v teleportační jeskyni kousek za městem. Tam vám dá požehnání Adanose, které vám dá sílu porazit zombie.

Pobijte všechny na pevnině a na lodi (s kapitánem musíte promluvit). Pak to oznamte Kardifovi (500 zkušeností).
Převoz na loď (Überfahrt zum Schiff)
Podle Kardifa by vás na loď mohl převézt rybář Farim. Ten však pojede, až splníte všechny úkoly na pevnině. Tedy Léčivý lektvar proti neštovicím (Heiltrank gegen die Blattern), Krysy (Die Ratten) a když pobijete zombíky v přístavu. Poté promluvte s Farimem. Zaveze vás jen tam, zpátky budete muset "po svých".

Kapitola 4.

Tábor banditů (Banditenlager)
Po pronásledování Lariuse se ocitáte v táboře banditů u vykopávek u pyramidy. Nemáte zbraně, zbroj, nic, všechny vaše věci jsou schovány v jedné z pečlivě uzamčených truhlic. Promluví s vámi Fester. Zjistíte, že bandité vězní Thoruse a mágy Vody. Fester vás zavede k hlavě tábora - Sentenzovi. Ten chce vědět, proč jste šli do jeskyně - musíte říct, že vám šlo o peníze, což je jediná možnost, jak na sebe bandity nepoštvat. Sentenza vás pak nechá být a chce, abyste byli táboru nějak prospěšní.

Jakmile promluvíte s Fiskem, bude se každý den u východu z tábora objevovat Erol. Maskuje se jako obchodník, ale ve skutečnosti vás hledá a bude vám pomáhat. Pořádně s ním promluvte. Řekněte, ať vám sežene nějakou zbraň. Druhý den vám řekne, že vám jednu schová pod strom vedle brány. V noci si ji vyzvedněte.

Bandité se jednoho dne vydají k útoku na Onarovu farmu. Musíte mít zmíný meč od Erola, uzavřené úkoly (jedno jesli úspěšně nebo ne)...a získány úkoly (jedno jestli uzavřené)Promluvte s Erolem, banditi pak odejdou a v táboře zbude jen pár stráží. Je čas dostat se ven!

Zabijte Festera a vezměte si od něj klíč. Ten otevírá truhlice v Sentenzově stanu. V jednom z nich jsou věci mágů Vody a v druhém všechny vaše věci. Vyzbrojte se a osvoboďte mágy (dejte jim jejich věci) a Thoruse. Poté se vydejte ve stopách banditů. Najdete je v malém táboře u schodiště na Bengarovu farmu. Všechny pobijte a řekněte o tom Lordu Andrému, tím je tento úkol splněn. Zbývá sejmout vůdce. Sentenza, Raoul a Garaz se nyní ukrývají v jeskyni za městem, kam jste pronásledovali Lariuse. Zabijte je a pokračujte dál v jeskyni, až narazíte na samotného Lariuse. Ten se promění v hnusného pána démonů. Zabijte i jej (ačkoli to bude trochu obtížnější než obvykle, ale stačí postupně ukládat do více pozic a mělo by to jít dobře).

Nakonec vše řekněte Lordu Andrému (1000 zkušeností), který vás druhé ráno před všemi váženými obyvateli Khorinisu jmenuje do funkce místodržícího Khorinisu, čímž modifikace Velaya končí.
Pohřešovaný bandita (Der vermisste Bandit)
Raoul vás osloví s tím, že Hammfree, jeden z banditů, šel do jeskyně s důlními červy v táboře a zatím se z ní nevrátil. Chce, abyste zjistili, co s ním je. Následujte Raoula před vstup do jeskyně, kde vám dá primitivní kyj jako zbraň proti červům. Z jeskyně nesmíte vyjít, dokud nebudete mít informace o Hammfreem. Probijte se skrz pár červů (nejsou zase takovou potíží). Hammfree leží kousek v jeskyni mrtev. Vezměte jeho dýmku jako důkaz. Oznamte vše Raoulovi (500 zkušeností). Hammfreeho meč si pak můžete potajmu vyzvednout z jeskyně (nenasazovat jej před bandity).
Jednou kopáč - navždy kopáč (Einmal Buddler - Immer Buddler)
Jedna chodba v jeskyni s Hammfreem je posetá krystaly magické rudy. Oznamte to Finnovi, jednomu z kopáčů. Nevěří, že by tam nějaká ruda byla, ale vydá se to se svou skupinou prozkoumat. Promluvte s ním pak v jeskyni u rudy (250 zkušeností), čímž splníte tento úkol a ještě dostanete 4 úlomky jako odměnu.
Léčivé lektvary pro Miguela (Heiltränke für Miguel)
Alchymista Miguel chce, abyste za něj převzali výrobu léčivých lektvarů. Jeho alchymistický stolek je totiž ve vykopávkách, tam se ale objevili nějací kostlivci, proto tam nechce. Promluvte si s Tomem, který upřesní, že se jedná o gobliní kostlivce - úkol Malí kostlivci (Kleine Skelette). Ve vykopávkách projděte až úplně nakonec, kde u stolku poberte všechny věci a u alchymistické kolony připravte lektvary pro Miguela. Ty mu pak můžete předat (500 zkušeností), čímž je úkol splněn. Můžete ale i nějaký z nich vypít a pak Miguelovi říct, že jste je nemohli vzít, čímž se úkol nesplní, nicméně vám alespoň zůstanou jeho lektvary.
Malí kostlivci (Kleine Skelette)
Tom vám poví o gobliních kostlivcích, kteří se pohybují ve vykopávkách. Dá vám proti nim meč. Celkem tam narazíte na čtyři tyto potvory. Pobijte je a oznamte to Tomovi (500 zkušeností). A vraťte mu meč.
Tráva pro Scattyho (Rauchkraut für Scatty)
Po splnění úkolu Léčivé lektvary pro Miguela (Heiltränke für Miguel) vás Scatty osloví, že by potřeboval, abyste mu ubalili nějakou trávu. Všechny potřebné suroviny vám dá. Stačí pak zaběhnout k alchymistickému stolu ve vykopávkách a ubalit 20 špeků. Ty pak předejte Scattymu (300 zkušeností). Za odměnu dostanete amulet.
Jídlo pro vězně (Essen für die Gefangenen)
Kuchař Snaf vás zaúkoluje roznesením jídla vězňům. Ty najdete v malé střežené pyramidce. Rozdejte jej a oznamte to Snafovi (250 zkušeností).
Tymorická polévka ze sekery (Tymorische Axt-Suppe)
Po splnění úkolu Jídlo pro vězně (Essen für die Gefangenen) vám Snaf řekne, že vězni musejí dostávat co nejhorší stravu, aby byli slabí a nezmohli se na odpor. Velaya hloupého Snafa přechytračí, že by dokázala udělat ještě horší polévku a to přímo ze sekery. Snaf vám obstará všechny potřebné suroviny a nakonec vás pustí ke svému kotli. Střídavě vařte u kotle a mluvte se Snafem. Postupně vám do polévky dovolí strčit sůl, maso a léčivé rostliny. Pak je polévka hotova, Snaf očarován vaším uměním (300 zkušeností) a mágové Vody s Thorusem se konečně mohou těšit na pořádné jídlo. Snaf ze vší vděčnosti dá 10 zlatých.
Zmizelá lžíce (Der verschwundene Kochlöffel)
Snaf vám nějakou dobu po splnění úkolu Tymorická polévka ze sekery (Tymorische Axt-Suppe) řekne, že mu někdo ukradl jeho kuchařskou lžíci. Myslí si, že to byl Sancho. Promluvte s ním, ten však ukáže na Fiska. Fisk je trochu rozhořčen, nakonec ale dá tip na "karmínově červenou". Je to jasné, byl to Crimson (crimson = anglicky karmínově červená). Ten ji ukradl a navíc z ní z legrace vykoval sošku mrchožrouta. Nyní mu ale došlo, že Snafovi bude hned jasné, že to byl on.

Máte nyní několik možností, jak to vyřešit. Nechat Crimsona, ať si to vyřeší sám (300 zkušeností později od Snafa a jídlo). Nebo mu navrhnout, že to nějak zařídíte. V tom případě promluvte se Snafem a neřekněte mu, kdo je zloděj. Od Crimsona si pak můžete vybrat zajímavou odměnu (300 zkušeností).
Drž hubu, Paule! (Maul, Paul!)
Lennar vám poví, že Paul leze mnohým na nervy svou nevymáchanou hubou. Přišel čas mu ji zavřít. Promluvte s ním a vyhecujte ho na souboj. Dost si věří, takže na vás půjde jen pěstmi. Vemte si na sebe meč (pozor na ostatní bandity), který máte z úkolu Pohřešovaný bandita (Der vermisste Bandit) a zmlaťte ho. Na závěr s ním pokecejte (400 zkušeností) a vysvětlete mu, jak se věci mají.


Napsal: El Kamil
Načítám data ...
Nahoru