Ben Sala

Ben Sala je menší město ležící na východě Varantu na západním úpatí hory oddělující jej od chrámového města Bakaresh. Ještě nedávno se mohla hrdě nazývat kovárnou Varantu, ostatně kovadlinu nese i ve svém erbu. Avšak nyní se zdá, že se město řítí do záhuby. Dopadl na něj totiž hněv samotného Beliara! Ze všech stran se na město valí nemrtví! Většina tamních bojovníků padla a zbytek zbaběle uprchl. Nyní se obyvatelé soustřeďují na obranu města. Mrtvých už bylo dost a nějaký útok by byl přílišný risk.

Nebýt Dara a jeho skupiny hashishinů z Ben Erai, kteří se sem vypravili hned poté, co se pouští začaly šířit tyto neuvěřitelné zprávy, město by už nejspíš padlo. Své obrovské sekery přikládají k dílu i skřeti, kteří pod vedením Doloka přinesli hashishinům vzácné dary v podobě ingotů surové magické rudy vytavené v nordmarských pecích doufajíce, že na oplátku si budou moci odnést artefakt bensalského chrámu.

Chrám, který leží severně od města a který je na obzoru vidět z velké dálky, byl ovšem před příchodem skřetů vykraden. A tím celá katastrofa začala. Byl to Basir. Touže po obrovském bohatství chrám pomocí pěti klíčů otevřel. Chtěl získat posvátný artefakt a aby jeho pomocníci nepřišli zkrátka, slíbil i jim třpytící se poklady. Oči všech se leskly chamtivostí, ale byl to nakonec sám Basir, kdo všechny podvedl. S pokladem utekl nikdo neví kam a všichni ostatní, kteří do chrámu vkročili, jsou mrtví. Dnes by si tam nikdo, kdo je při smyslech, netroufnul vejít. Ovšem pokud budou chtít obyvatelé Ben Saly zase jednou žít v klidu, bezpodmínečně musí někdo chrám vyčistit a zastavit nemrtvé.

A tak skřeti nemají artefakt a ještě k tomu musí pomáhat s obranou města. Paradoxem je, že o darované ingoty hashishini stejně přišli. Ukradl je jeden z jejich vlastních lidí, Sugut. Takže místo původního plánu dopravit ingoty do Ishtaru, čímž by Ben Sala výrazně potěšila Zubena, vůdce všech hashishinů, leží ruda neznámo kde v rukou zrádce. Ať zemře žízní pod pražícím sluncem, nechť supi hodují na jeho očích. Není divu, že mu lidé nemohou přijít na jméno.

A aby to nebylo všechno, ohrožují město nomádi. Ti jako by využívali situace a drancují Ben Salu a okradají obchodníky, kteří procházejí kolem. Ukořistili už například bedny s ocelí.

Hlavou města je Julio. Ten je značně rozrušen současným děním a zoufale vás prosí, abyste mu pomohli se záchranou jeho města. Další hashishin, Juliův přítel Giores, byl nedaleko Ben Saly napaden nomády. Naštěstí stačil utéci do města, kde nyní po nějakou dobu zůstane. O své věci nicméně přišel. Když se do bitky připletli i nemrtví, vzal nohy na ramena a běžel co mu síly stačily.

„Slyšíte to? Probojuje si k nám cestu a ptá se, jak může pomoci! To je statečnost muže, který se nezalekne žádného rizika! To jsou slova pravého hrdiny!”

Julio, předák města

Nemrtví pobili všechny kováře z Ben Saly. Za kovadlinou teď tedy musí stát Enzo, nicméně jej trápí nedostatek surovin. Štoly ve městě, kde dříve rubali otroci, také neunikly Beliarovu hněvu. Nemrtví místo těžby rozsévají zkázu. Ben Sala má celkem dvě štoly. Jedna je přímo ve skále za městem, druhá, v níž narazíte na zoufalého otroka Miguela, je za kopcem trochu dál na jihozápad. Miguel měl velké štěstí, všichni jeho kolegové ve štolách zemřeli a pak vstali jako zombie. A to přímo před jeho očima! Nyní musíte tohoto rozrušeného chudáka přivést zpátky do města k Enzovi, pro kterého tak oddaně pracuje.

To je Ben Sala. Jaký kontrast oproti nedalekému klidnému Lagu, které se topí v opojení z bahenní trávy. Na něco takového nemají lidé v Ben Sale ani pomyšlení. Až se tam vydáte, mějte čepel svého meče neustále naostřenou...

Načítám data ...
Nahoru