Faring

Vůdce Kan
Důležité osoby Ur-Gosh, Curtis, Tarok, Wilson

Faring není ani tak městem, jako spíše pevností, která měla za účel chránit cestu do Vengardu, a zajišťovat obchodníkům plynulé průchody mezi městy. To však v současnosti není možné, neboť se zde usídlili skřeti.

Centrum tohoto města tvoří samotný hrad, který je nejmohutnější pevností, na kterou můžete v Gothicu 3 narazit. Má velmi mohutné dvojité hradby, které z něj činí velmi těžce dobyvatelnou pevnost. Silné věže navíc přispívají k velkému rozhledu a k maximální kontrole terénu. Faring je tedy postaven na velmi výhodném, strategickém místě. Možná proto si ho skřeti vybrali jako svůj hlavní stan.

Faringu vždy vládl králem jmenovaný paladin, nikoli civilní guvernér. Spolu s ním byla k pevnosti pevně přidělena posádka paladinů a královské stráže. Dále se zde těšili veliké vážnosti mágové ohně, služebníci Innose, kteří zde měli postaven svůj vlastní chrám. Další obyvatelé Faringu tvořili předevšim kupci, kteří přicestovali ze všech koutů země, a měli Faring při cestě. Důležitou roli zde hrál hostinec, který byl právě těmito lidmi hojně navštěvován.

Nedaleko Faringu pramení Faringská řeka, nad kterou pyšně ční první vrcholky ledového Nordmaru. Jedná se tedy o velmi severně položenou pevnost.


Faring

Současným guvernérem Faringu je Kan. Nejvyšší vůdce skřetů, který zde vládne železnou rukou všem skřetům a skřetím žoldákům po celém kontinentu. Je to právě on, kdo vám může dát zbroj skřetů, pokud budete plnit úkoly pro skřety.

Další důležitou postavou je určitě Ur-Gosh, skřetí šaman, který s vámi bude obchodovat a může vás i učit. Dále Curtis a Tarok, správci svých arén, kteří vás po splnění menších úkolů nechají bojovat i v jejich arénách. Za zmínku stojí také Wilson. Skřetí žoldák, se kterým se můžete vydat na troly. Ať již uctíváte kult Innose a chcete navštívit jeho zdejší chrám, či snad potřebujete za Kanem, nebo se chcete jen tak porozhlédnout po zdejší krajině, rozhodně se návštěvě Faringu nevyhnete.

Načítám data ...
Nahoru