Montera

Montera v kostce

Poloha

Myrtana - středozemí

Monstra v okolí

Divočáci, vlci, smrťáci, chňapavci

Důležití obyvatelé

Varek, Marik, Ashton, Sanford

Monteru mnozí nazývají městem obchodu. Stojí ve vnitrozemí myrtanského královstí a kříží se zde cesty směřující do všech ostatních koutů říše. Město má podobu hradní pevnosti vystavěné na úpatí skalního masivu, kolem níž pak v polokruhu vyrostlo mnoho domů a chatrčí, jež jsou od okolí chráněny kamenným hradbami.

Válka se skřety na Monteře a jejím okolí zanechala velmi viditelnou stopu. Dlouho nemohl nepřítel pevnost dobýt, až jednoho dne krátce před úsvitem skřeti město obklíčili, téměř polovinu lidí pozabíjeli a zbytek zotročili. Při obléhání za sebou skřeti nechali vypálené domy a rozbořené strážní věže. Spatřit je lze všude v okolí města, buďte ale opatrní, jakmile je lidé přestali využívat, svá útočiště v nich často našla nebezpečná monstra. Ovšem doslova zkáza potkala jižní oblast města. Vysoká hradba, která tu kdysi stála, byla kompletně stržena, jen o něco málo hůře skončil posvátný chrám Innose, v jehož okolí skřeti zřídili tábor otroků.

Z chrámu zbyly pouze ruiny stěn a hlavní síně. Skřeti se ve své honbě za artefakty Prastarých neštítí ničeho a znesvětit chrám jim nedělalo problém. Spousta otroků tak celé dny potí krev na vykopávách, které ale zatím nic významného nepřinesly. I skřeti ovšem vědí, že otroci je stojí mnoho zlata, a tak se je snaží trochu šetřit. Proto jsou každý týden vybraní otroci z vykopávek poslání pracovat na okolní farmy, odkud zase jiní otroci přicházejí pracovat do města. Přestože i tam se musí pracovat, pro otroky je to jako nebe a dudy. Na farmách je čerstvý vzduch, žádní skřeti a práce není tak namáhavá. Není se čemu divit, že mnozí se snaží kde koho uplatit, jen aby nemuseli kopat v chrámu.

Farmy kolem města jsou celkem tři. Všechny pod vedením skřetích žoldáků, jelikož skřeti osobně řeší jen ty nejdůležitější věci a většinu času zůstávají v hradní pevnosti. Poměrně daleko od města směrem na Cape Dun se nachází Domenikova farma. Jedná se o malý statek, kde pracuje jen pár otroků, o to klidnější atmosféra tam ale panuje. Kolem tekoucí řeka a dřevěná lávka přes ni spolu se vší tou zelení vytváří takřka idylické místo, tedy pokud si dokážete odmyslet válku a její důsledky.

Přímo u hlavní městké brány stojí zvířecí farma. V improvizovaných ohradách se chová skot, prasata a drůbež. Zvířata jsou stále častěji terčem útoků vlků, kteří bloudí po okolí a farmu si oblíbili jako zdroj potravy. Pokud přiložíte svou čepel k dílu, vlky vystopujete a pobijete, čeká vás pěkná odměna.

O kousek dál směrem na Gothu stojí obilná farma. Ta je o poznání rozsáhlejší, kromě několika chatrčí se totiž sestává i z prostorného skladiště, mlýna a pochopitelně několika pšeničných polí. Na obilné farmě se také vyskytuje více žoldáků. Otroci čekají na příležitost k útěku, zloději ke krádeži obilí a možná i nemrtví v Gothě čekají na příležitost šířit zkázu do dalších oblastí. Alespoň to si myslí šéf farmy Elber. Chlap v těžké zbroji a s nulovou autoritou u svých mužů. Chlast, to je totiž to jediné, na co žoldáci na farmě slyší. A tak Elber nejspíš není daleko od pravdy, když má obavy, že mu nějací lapkové ve spánku podřízkou krk, zatímco jeho lidi se budou válet v seně a vstřebávat kocovinu.

Kromě farem mají žoldáci na starost i vnější oblast města samotného. Místa, která kdysi pulsovala obchodem, jsou dnes jen šedou vzpomínkou na zlaté časy. Dnes se v ulicích města procházejí lidé sloužící skřetům. Žoldáky vede chlap jménem Marik, který div že si nevzal za ženu nějakou sličnou skřetici. Ke skřetům totiž vzhlíží téměř jako ke spasitelům a podobné mínění má i o černokněžníkovi Xardasovi. Jinak je to ale férový chlap, jenž má co dělat, aby udržel své může na uzdě. Občas je ale obtížné zjistit, co si o vás vaši podřízení skutečně myslí. A tak pokud budete chtít, můžete Marikovi pomoci a vyzvědět od jeho lidí pár informací. Možná se vám podaří odhalit člověka, který tajně pomáhá rebelům. S sousedství Marikova srubu u jižní brány pak můžete narazit na neobydlenou chatrč. Po domluvě s ním si ji můžete přivlastnit, a tak nemusíte v Monteře přespávat v cizí posteli.

„Dokud na nás pořád ještě dorážejí rebelové, nemůžeme si dát pohov.”

Kor-Shach, skřetí velitel

Ve vnějším okruhu města narazíte dále na kovárnu skřeta Thoreka, dům se skladištěm a sídlem bohatého hashishina Soboty, který se živí jako lovec otroků a dostal se do drobného konfliktu s Marikem, či dokonce na fungující krčmu, kde se setkáte s dalším mužem z pouště Basirem. Ten při příjezdu do Montery zažil nepříjemnost v podobě přepadení rebely. Kromě různého zboží rebelové údajně ukořistili velmi cenný Ohnivý kalich. Basir se však zajímá jen o svou starou zlatou skříňku, což je další šance pro vás, jak si vydělat. A nesmí samozřejmě chybět ani místo, kde zpravidla můžete získat nejvíce respektu a slávy mezi obyvateli města. Aréna. Ta monterská vám do cesty postaví hned několik protivníků z řad skřetích žoldáků včetně šampiona Ashtona.

Přístup do hradu mají až na výjimky skřeti. Pokud se vám podaří plnit vaše úkoly ve městě na výbornou, možná dovolí do pevnosti vkročit i vám. Na nádvoří narazíte na elitní skřetí válečníky, kteří zde trénují či se připravují na další bitvy jinými způsoby. Na hradě samozřejmě sídlí velitel skřetích jednotek v Monteře Varek, též zvaný Veliký. I přes všechnu jeho velikost se mu ovšem nedaří zbavit se rebelů v okolí města jednou pro vždy. Ačkoli jejich pozice skřeti rozbili již nesčetněkrát, odbojáři se stále a stále vracejí. Údajně jsou zásobeni z velkého povstaleckého tábora Okara, který leží někde v okolí. Přestože mají skřeti z hradních věží oblast před městem jako na dlani, nepodařilo se jim tábor lokalizovat.

Zvažte všechny možné důsledky, než se rozhodnete skřetům pomoci a upevnit jejich vládu v tomto strategicky velmi významném místě.

Načítám data ...
Nahoru