Vengard

Vůdce Rhobar II.
Důležité osoby Karrypto, Cobryn, Keldron

Vengard se honosí statutem královského města, a současně se jedná o největší město, které v Gothicu 3 navštívíte. Vengard se nachází u pobřeží Myrtanského moře na severovýchodě Myrtany. Jelikož se jedná o město královské, dominuje městu obrovský hrad - sídlo Myrtanských králů, nyní sídlo krále Rhobara II., později Rhobara III.

Město se dělí na dvě hlavní části - na hrad a na vlastní město. Hrad se dále dělí na další dvě části. První částí je královský palác, který je sídlem krále, nejvyššího mága ohně a vysoké šlechty. Druhou částí hradu je podhradí, které leží mezi palácem, a městem. Podhradí obývají paladinové, nižší šlechta, a palácové služebnictvo.

Město samotné obývají občané, kteří mají povolení žít v královském městě. Nejhonosnější čtvrtí je tzv. "Pravobřežní čtvrť" , tedy čtvrť ležící na pravém břehu Faringské řeky, která městem protéká, kde žijí ti nejurozenější a nejmajetnější občané Vengardu. Ostatní části města obývají prostí řemeslníci, občané a obchodníci.


Vengard

Díky své výhodné poloze u moře je Vengard velmi živým městem obchodu. Koupíte zde prakticky standard od každého typu zboží. Bohužel, obchodní ruch pomalu upadá kvůli magické bariéře, která chrání město před ničivými útoky skřetů.

Král, spolu se svými nejlepšími mágy nechal nad městem vztyčit ochranou bariéru, aby skřeti nemohli vniknout do města. Tato bariéra však byla na rozdíl od bariéry, která byla vztyčena nad Hornickým údolím neproniknutelná z obou směrů. Z toho důvodu se dovnitř Vengardu dalo dostat jen teleportem.

Ve Vengardu můžete narazit na důležitou osobu nejvyššího mága ohně, Karrypta. Tento nejvyšší představitel Svaté církve Innose vás jako jediný může naučit nejvyšší umění magie ohnivého boha. Další zajímavou osobou je nejvyšší paladin Cobryn, který vás může učit různým bojovým dovednostem. V neposlední řadě je důležitou postavou, a terčem Leeovy pomsty samotný myrtanský král Rhobar II. Ať už tedy chcete pomoci Leeovi vyrovnat si s králem účty, naučit se nejvyšší umění magie Ohně, či se snad projít uličkami Pravobřežní čtvrti, stejně se návštěvě Vengardu nevyhnete.

Načítám data ...
Nahoru