Souhlas tavičů rudy

Informace o úkolu

Název anglicky

Approval from the ore smelters

Lokace

Klan Kladiva

Zadavetel úkolu

Ingvar

Odměna

2500 zkušeností
+7 reputace v Nordmaru
+15 reputace v Klanu Kladiva
+5 Kování

Kovář Ingvar z Klanu Kladiva bude potřebovat získat souhlas od ostatních tavičů rudy z Nordmaru, teprve poté vás naučí schopnost Mistr kovář. Vaším úkolem tedy bude získat souhlas od těchto tří kovářů:

1. Kalan (Klan Ohně): Pokud budete rychlí a hned po přijetí úkolu Souhlas tavičů rudy se teleportujete do Klanu Ohně, můžete zastihnout Kalana ještě před tím než stačí opustit svůj klan. Pokud ho nezastihnete, najdete ho v soutěsce hned pod Klanem Ohně, před kterou se bude nacházet oddíl skřetů. Všechny skřety pobijte, Kalana najdete hned v soutěsce za nimi. Bude vám vděčen za záchranu života a proto vám dá svůj souhlas.

2. Pedar (divočina): Najdete ho na vyvýšené plošině nad Ejnarovou hrobkou. Svůj souhlas vám dá v rámci úkolu Roh stínové šelmy pro Pedara (A shadowbeast horn for Pedar).

3. Larson (Vlčí Klan): Pokud budete rychlí, můžete Larsona zastihnout, podobně jako Kalana, ještě před tím než opustí svůj klan. Pokud ho nezastihnete, najdete ho u ohniště na východ od Klanu Kladiva. Svůj souhlas vám dá v rámci úkolu Hledání rudy s Larsonem (Looking for ore with Larson).

Jakmile získáte souhlas všech tří, oznamte to Ingvarovi, který vás nyní už bude učit svému řemeslu.

Načítám data ...
Nahoru