Die Vorgeschichte - Návod

Modifikace v kostce

Autor

Sharkdata - Modteam

Modifikace pro

Gothic 2: Die Nacht des Raben

Hodnocení redakce

6/10

Velikost

6 MB

Download

Gothicz.net

Die Vorgeschichte

Matka - Práce ve vesnici (Die Arbeit im Dorf)

Na začátku hry stojíte před vaším domem. Osloví vás matka (Mutter) a pošle vás za otcem (Vater) na pole za domem vesnického boháče (Grossbauer). Než se tam vydáte, porozhlédněte se po vesnici. Najdete pár užitečných věcí, jako například těžký klacek (zranění 15, síla 10) a dřevo (oboje obr.1), opasek +5 k síle (obr.2), surovou ocel (obr.3) a několik zlatých mincí. Vzhledem k tomu, že ze začátku hry nemáte ani "ň" a obchodníci vše kupují za minimum zlatých a prodávají za draho, je každý nalezená věc užitečná.

obr.1 obr.2 obr.3 obr.4


Na poli promluvte s otcem. Dá vám za úkol sesbírat záhon tuřínů (Rüben) a všechen plevel (Unkraut) na zarostlém i holém poli. Tuříny nebudou problém, až je budete mít, oznamte mu to (50 zkušeností). S plevelem se můžete trochu zdržet, protože malé rostlinky jsou na zarostlém poli velmi špatně vidět. Když budete mít všechny, řekněte to otcovi - 100 zkušeností - (pokud nějaký plevel ještě zbývá, pošle vás zpět do práce) a ten vás pošle je zanést do domu boháče (Bauerhaus) a pak za Draganem pro zásilku.

Strážcům domu řekněte, že nesete tuříny. Vevnitř promluvte s Teklou. Vezme si od vás plevel (125 zkušeností) a s tuříny vás pošle za matkou (85 zkušeností). Nyní jděte za Draganem. Stojí na pláži, má na sobě krásnou těžkou zbroj, nemůžete ho přehlédnout. Vyzvedněte od něj balík (U té příležitosti mu hrdina řekne, že nechce být sedlák ale bojovník nebo mág. Dragan vám za to dá krátký meč (zranění 25, síla 15))a přineste ho matce (25 zkušeností).

Otec - Roznašeč vody (Wasserträger)

Po splnění úkolu Práce ve vesnici (Die Arbeit im Dorf) vám otec zadá další úkol. Potřebuje, abyste zaskočili za Vanjou, vzali od ní láhve s vodou a roznesli je dělníkům na poli. Učiňte tak. Dělníků je 7 (včetně otce). Pokud jste nesplnili úkol Lenoch (Der Faulpelz), můžete jich odevzdat jen 6. Pak se vraťte za otcem a oznamte mu, že úkol je splněn (za každou láhev 40 zkušeností).

Salentin - Lenoch (Der Faulpelz)

Na poli potkáte Salentina, který si stěžuje, že jeho přítelíček Pablo nepracuje. Říká, že se určitě zase někde schovává ve vesnici. Taky že ano, za bednama u domu boháže (obrázek). Když ho pošlete na pole, nebude se mu chtít. Máte nyní několik možností, jak situaci řešit.
  1. Říct mu, že vše oznámíte boháčovi. Tak také učiňtě. Když se poté vrátíte za Pablem a sdělíte mu, že na něj přijdou žoldáci, pokud nepůjde makat, zvedne se a vydá se na pole.


Tarek - Víno pro rolníky (Wein für die Feldarbeiter)

Rolník Tarek, který pracuje na poli, má sucho v krku. Nechce ale nějakou obyčejnou vodu nebo něco podobného, ale rovnou flašku vína. Jedna se povaluje v domu alchymisty Melvina (obrázek). Seberte ji a dejte ji Tarekovi (100 zkušeností).

Salvador - Svědění (Juckreiz)

Salvadora, kterého potkáte na poli, po dlouhé práci svědí záda. Poprosí vás o pomoc. Jděte do vesnice za alchymistou Melvinem. Od něj získáte seznam přísad na léčivý lekvar. Potřebujete 3x Heilpflanzen (Léčivé rostliny), 1x Wolfskraut (Vlčí byliny) a 1x Sandblatt (Písečný list). Najít první dvě ingredience by neměl být problém (vlčí bylina na obr.7), třetí roste jen na jednom ístě - na odlehlé pláži. Skočte do vody u Dragana a plavte doleva (obr.5). Po chvíli tam budete. Sandblatt se ukrytý v keři (obr.6). V všemi přísadami jděte zpět za Melvinem. Ten vás pošle připravit lektvar k alchymictické koloně. Jedna je přímo v jeho domě. Přistupte k ní a zvolte speciální nápoje. Jakmile budete mít lektvar hotový, podejte jej Salvadorovi (200 zkušeností). Za odměnu vám dá svěcenou vodu (Geweihtes Wasser).

obr.5 obr.6 obr.7


Anne - Jídlo pro Anne (Verpflegung für Anne)

Anne si stěžuje, že si se svou přítelkyní Jean už dlouho neposeděla u ohně. Není čas a ani jídlo. Proto chce, abyste jí obstarali šunku a čaj. Šunku prodává Melvin, čaj Tekla. Bude vás to stát dost peněz, ale jinak tento úkol splnit nejde. Až oboje bude mít, zaneste to Anne (80 zkušeností).

Ruba - Hledání... (Auf der Suche...)

Ruba sedí ve vesnici u táboráku a celé dny se nudí. Co by dal za to, aby mohl pást ovce. Až se v rámci úkolu Raus in der Natur (Do přírody) dostanete ven z vesnice, promluvte s pasákem ovcí Carvallhem. Ten je ve skutečnosti lovec a jeho současná práce ho vůbec nebaví. Co by dal za to, kdyby si ji s ním někdo vyměnil. Povězte mu o Rubovi (50 zkušeností). Carvallho se vydá do vesnice. Zajděte za Rubou a řekněte mu o jeho nové práci (200 zkušeností).

Vico - Ztracený amulet (Verlorenes Amulett)

Kovář Vico ztratil u hrobu své ženy vzácný amulet. Vaším úkolem je jej najít. Získáte jej po 'správné' smrti Alvarese v rámci úkolu Der Verrückte (Pomatenec). Za odměnu (150 zkušeností) dostanete láhev vína.

Vico - Vico a smích (Vico und das Lachen)

Kovář Vico se stal obětí jednoho experimentu a od té doby se nemůže smát. Prosí vás o pomoc. Po splnění úkolu Der Verrückte (Pomatenec) mu povyprávějte celý příběh o Alvaresovi. Začne se smát, ani si toho nevšimne (150 zkušeností).

Aaron - Tráva z bažin (Sumpfkraut)

Aaron z domu vesnického boháče si stěžuje, že už dlouho neměl žádné kuřivo. Pověří vás sehnáním deseti kousků ubalené trávy. Pět kousků najdete u bandity Valeria, další tři se povalují v přírodě (v Baromirově chatrči (obr.8), u mostu u kláštera (obr.9), na odlehlé pláži s Quentinem (obr.10)) a zbylé dva budete muset pomocí alchymistické kolony ubalit sami. Potřebujete k tomu jen laboratorní flašku a trávu z bažin (sumpfkraut). Celou dávku odevzdejte Aaronovi (250 zkušeností). Za odměnu dostanete opasek +10 k síle.

obr.8 obr.9 obr.10


Valdemar - Jeaniny dluhy u vesnického boháče (Jeans Schuldern beim Grossbauern)

Vesnický boháč Valdemar vás pošle za Jean, abyste od ní získali peníze, které mu dluží. Když s Jean promluvíte, nebude vám věřit ani slovo a bude si myslet, že si chcete přilepšit vlasní kapsu. Máte několik možností, co jí říct.
  1. Kolik mu dlužíš (Wieviel schuldest du Grossbauern denn)?
  2. Dobrá...jdu (Schon gut ... ich geh ja schon).
  3. V tom případě musím boháčovi říct, že nechceš zaplatit (Dann muss ich dem Grossbauern sagen, dass du nicht zahlen willst). Oznamte to tedy boháčovi (50 zkušeností), který ale nebude moc nadšený. Úkol bude označen jako nesplněný.
  4. Vysol to zlato, nebo ti vyleštím pusinku! (Rück das Geld raus oder ich polier dir die Fresse!)


Mutter - Do přírody (Raus in die Natur)

Po splnění úkolu Die Arbeit im Dorf (Práce ve vesnici) vás matka pošle ven z vesnice pro borůvky (Waldbeeren). Problém je ten, že venku je příliš nebezpečno, a tak nikdo nesmí z vesnice ven. Jak vám řekne váš přítel Alex (dřevorubec), kterého požádáte o pomoc, potřebujete povolení od vesnického boháče. Jděte za ním. Dostanete ho společně s úkolem Die Suche nach Garret (Pátrání po Garretovi).

S povolením jděte zpět za Alexem. Konečně se vydáte na cestu. Alex vás povede, protože už párkrát venku byl a ví, kde borůvky rostou. Po cestě narazíte na krvavého mrchožrouta (Blutscavenger), jednu z nejzákeřnějších bestií na ostrově - úkol Der Blutscavenger (Krvavý mrchožrout). Prozatím se mu vyhnete. Za chvíli se zastavíte na malém plácku. Posbírejte všechny borůvky, které najdete. Rostou v keřích (obr.11 a 12). Poté se i s Alexem vraťte do vesnice a sběr odevzdejte matce (10 zkušeností za každou nasbíranou borůvku). Počkejte do rána a vyzvedněte si od matky dva borůvkové kompoty.

obr.11 obr.12


Valdemar - Pátrání po Garretovi (Die Suche nach Garret)

Vesnický boháč Valdemar vás pověřím nalezením pohřešovaného Garreta. Jakmile budete moci v klášteře promluvit s mágem Caiem, dozvíte se, že Garret je mrtvý. Oznamte do Valdemarovi (200 zkušeností).

Krvavý mrchožrout (Der Blutscavenger)

V rámci úkolu Raus in die Natur (Do přírody) narazíte na krvavého mrchožrouta, který představuje zatím nepřekonatelnou překážku. Jděte do vesnici a oslovte po zuby ozbrojeného bojovníka Dragana. Pomůže vám, ale nejdřív musíte zařídit, aby ho stráže pustili z vesnice. Jděte za Gastorem a dejte mu jeden borůvkový kompot od matky. Zmiňte se o Draganovi a vše je domluveno. Pak už jen stačí zajít za Draganem, vše mu říci a vydáte se na cestu. V momentě, kdy mrchožrouta zabijete, je úkol splněn.

Alvares - Pomatenec (Der Verrückte)

V lese narazíte na skrytou jeskyni (obrázek), v níž potkáte Alvarese. Se slovy "píseeek" a "vlnyyy" vás hned napadne. Vemte nohy na ramena a utečte. Samotářský lovec Baromir vám poradí, že možná začne pořádně myslet, když ho zavedete na pláž. Vraťte se tedy za Alvaresem a promlute s ním. Tentokrát by vás měl následovat a neměl by vytáhnout meč! Pokud na vás znovu zaútočí, budete se muset nechat zmlátit (vy ho nemlaťte). Vezme vám sice vaše zlato, ale to nevadí. Až se zvednete, opět s ním promluvte. Tentokrát by už mělo být vše v pořádku. Zaveďte jej na pláž s číhavci. Zabije je a po chvíli s váma promluví. Aby byl kompletně vyléčen, potřebuje vypít lektvat ze čtyř kousků opečého masa a jedné léčivé rostlinky (Heilpflanze). Namíchejte ho třeba u Melvina doma a přineste ho Alvaresovi (200 zkušeností). Efekt ovšem nebude takový, jaký jste předpokládali, a Alvarese zabije. Seberte amulet, který z něj vypadnul. Tímto je úkol hotov.

Baromir - Baromirův prsten (Baromirs Ring)

Baromir žije sám ve své chatrči v lese. Pověří vás nalezením prstenu, který ztratil, když se jednoho dne bavil s Carvallhem a napadli je krvaví mrchožrouti. Porozhlédněte se před vstupem do vesnice, ale nic nenajdete. Měl by se vám objevit nový zápis v deníku - možná prsten odnesla nějaká potvora. Vydejte se ke skřetímu stanu (obr.13), za chvíli byste měli vidět něco třpytícího se (obr.14)- to je prsten. Skřety je obtížné porazit, proto rychle utíkejte pro prsten, okamžitě ho zvedněte a upalujte pryč. Dobrou službu vám v tomto případě vykoná lektvar dočasné rychlosti, který najdete v křoví u cesty (obr.15). S prstenem se vraťte za lovcem (450 zkušeností). Za odměnu vám dá meč (zranění 60, síla 30) a může vás naučit vyrábět luk.

obr.13 obr.14 obr.15


Aaron - Experiment (Des Experiment)

Aaron má láhev s jedem a chtěl by ho na někom vyzkoušet. Dá vám tip na Dalea. Máte mu nabídnout nějakou potravinu, či nápoj, který je potřísněný jeden. Takový vyrobíte u alchymistické kolony. Poté jděte za Dalem a po nabídce jídla zvolte 'To zrovna ne'. Zeptá se vás, co u sebe máte. Pokud jste jeden potřísnili pivo, víno, jalovcovou pálenku, hrozny, šunku, opečené maso nebo opečenou kýtu, vezme si to od vás a zemře. Oznamte to Aaronovi, který, jak se zdá, přesně věděl, jak vše dopadne (500 zkušeností).

Mutter - Quentinův kumpán (Quentins Kompane)

Na odlehlé pláži (dostanete se na ni, když poplavete z vesnice od Dragana doleva podél skály) potkáte Quentina. Pohřešuje svého společníka Achilla. Chce, abyste jej našli. Achilles leží mrtvý u cesty poblíž kláštera (obrázek). Vše oznamte Quentinovi (200 zkušeností).

Mutter - Taťka je nemocný (Papa ist krank)

Otec si dal kompot ze starých borůvek a náhle onemocněl. Matka vás pošle za Wagnerem. Toho najdete v domě boháče, avšak ani on neví, jak otci pomoci. Zmíní se ale o knězi Innose, kterého spatřil na ostrově. Ten by si věděl rady. V klášteře, kde se nachází, jsou bandité. Nejdřív je musíte zabít - úkol Banditen im Kloster (Banditi v klášteře). Pak od mága dostanete tip na tři silné léčivé rostliny. Rostou pod vodou u vodopádu (obrázek). Posbírejte je a zaneste otci, čímž ho vyléčíte.

Banditi v klášteře (Banditen im Kloster)

Jakmile vejdete na most před klášterem, zaútočí na vás bandité, kteří se tam usadili, aby vydolovali nějakou rudu. Nebojujte proti nim. Jsou nyní nesmrtelní. Kousek od mostu objevíte cestu (obrázek), která vás zavede na malý plácek, kde potkáte Emilia. Emilio je také bandita, ale od svých kolegů se odtrhl. Řekne vám, že do kláštera se dostanete jedině, pokud si budou jeho osadníci myslet, že jste jeden z nich - tedy pouse s patřičnou zbrojí. Emilio vám slíbí, že vám svou dá, když zařídíte, aby mohl jít do vesnice - úkol Zugang für Emilio (Přístup pro Emilia)

Splňte jej a s novou zbrojí se vydejte do kláštera. Promluvte s banditou Ethanem a dělejte, že se zajímáte o dolování rudy. Pošle vás do jeskyně za klášterem, kde narazíte na Velaria. Dozvíte se, že nemohou kopat, protože jediný krumpáč, který měli, teď leží na dně moře. Skočil tam s ním čtvrtý bandita Laux, pád nepřežil - úkol Eine Spitzhacke für die Banditen (Krumpáč pro bandity).

Ve stanu banditů najdete kvalitní meč (edles schwert) - zranění 90, síla 50, jednoruční +5. V kapli promluvte s mágem Caiem. Poptejte se jej na otce. Caio mu může pomoci, ale nejdříve musíte zabít bandity. Všechny naráz bude obtížné sejmout. Proto musíte vyčkat na příležitost, kdy bude každý sám. Ovšem pozor. Před tím vším je dobré získat úkol Der Bandit (Bandita) - vizte níže - jinak, pokud zabijete všechny bandity dřív, než jej získáte, nepůjde splnit.

Velario - v rámci úkolu Eine Spitzhacke für die Banditen (Krumpáč pro bandity) odejde do lesa. Tam ho oddělejte.
Ethan - stojí před klášterem. Sejměte ho.
Juan - po odchodu Velaria do lesa se postaví na jeho místo. Zapíchněte ho.


Vše pak oznamte mágovi (800 zkušeností).Přístup pro Emilia (Zugang für Emilio)

Emilio vám dá svou zbroj bandity, když zařídíte, aby ho pustili do vesnice. Promluvte se strážcem vstupu Everaldem a řekněte mu o tom. Výsledek je ten, že pokud chce Emilio do vesnice, musí přinést drápy chňapavce. Vyřiďte to Emiliovi, ten se k tomu ale nemá, takže to zůstává na vás. Chňapavce najdete u vodopádu (obrázek) nebo u skřetů. Zabijte ho, drápy ukažte Emiliovi a pak je zaneste Everaldovi (200 zkušeností). Nakonec se vraťte za Emiliem a pošlete ho do vesnice (150 zkušeností). Odměnou je kýžená zbroj.

Bandita (Der Bandit)

Pokud půjdete se zbrojí od Emilia do vesnice, zastaví vás Everaldo a zeptá se, odkud ji máte. Když řeknete, že ji vám dal bandita, zaúkoluje vás jej zabít. Jako důkaz chce hlavu. Běžte tedy za Emiliem (postává na pláži před domem boháče), ten vám poradí, že v klášteře jsou ještě další bandité. Když přinesete hlavu jednoho z nich, strážce to nepozná. Až bude příležitost, jednoho z nich oddělejte a hlavu přineste Everaldovi (500 zkušeností).

Krumpáč pro bandity (Eine Spitzhacke für die Banditen)

Bandita Velario se s vámi vydá do lesa hledat nový krumpáč. Dáte si sraz kousek od chatrče lovce Baromira. Nic nehledejte a zamiřte přímo tam. Velariovi řekněte, že žádný krumpáč nemáte. Pošle vás do vesnice a sám se vydá zpátky ke klášteru (zabijte ho). Běžte tedy do vesnice. Strážce Everaldo vám řekne, že krumpáč má váš otec. Ten vás pošle za Rubou a ruba za Valdemarem. Valdemar ale žádný krumpáč nemá. Před jeho domem na vás už bude čekat Dale - úkol Wettsaufen (Soutěž v chlastání). Říká, že má krumpáč a dá vám ho, když jej porazíte v chlastání piv. Jděte s ním do hospody (v přízemí domu). Budete muset od Tekly objednat 20 piv (=100 zlatých). Až to budete mít, opět s Dalem promluvte a dejte se do díla. Je jedno, jestli vyhrajete nebo prohrajete, Dale se vám vysměje do očí, protože vás celou dobu tahal za nos - žádný krumpáč nemá.

Vraťte se za Ethanem. Řekněte, že Valeria zabil krvavý mrchožrout a krumpáč není. Zavede vás na místo, kde Laux skočil do moře. Vaším úkolem je jeho krumpáč vylovit. Nachází se na místě vyznačeném na obrázku 16. Stačí se jen potopit a proplavat kolem něj. Postava jej automaticky vezme. Poté plavte na nejbližší pláž (obr.17) a zaneste krumpáč Ethanovi (350 zkušeností).

obr.16 obr.17


Wagner - Trofej z důlního červa (Trophäe eines Minecrawlers)

Po splnění úkolu Taťka je nemocný (Papa ist krank) řekněte Wagnerovi, že jste se probili skrz ostrov. Zaúkoluje vás získáním trofeje z důlního červa. Jediný červ na ostrově se objeví v jeskyni pomateného Alvarese. Zabijte ho, vezměte jeho krunýř a přineste Wagnerovi (550 zkušeností).

Noční mrazy (Die Nächtliche Kälte)

Emilio stojí ve vesnici téměř nahý a v noci mu je zima. Chce, abyste mu našli nějakou náhradu za zbroj, kterou vám daroval. Za barákem lovce Baromira leží truhlice s měšťanským šatem. Dejte mu jej (250 zkušeností). Odmění vás deseti zlatými.

Po splnění úkolu Papa ist krank (Taťka je nemocný) vám matka dá 100 zlatých na cestu do Khorinisu. Jděte za převozníkem Draganem. V cestě vám bude bránit Valdemar. Musíte ho zabít! Zmlátit nestačí. Řekněte Draganovi, že jste připraveni odjet, dejte mu 50 zlatých a ukončete tento krátký, ale rozhodně kvalitní a zábavný mód. Blahopřejeme!

Napsal: El Kamil
Načítám data ...
Nahoru