G1: Test k Bratrstvu

Jak dobře znáte Bratrstvo Spáče? Nechť vás při volbě odpovědí Spáč osvítí!

Do statistik se započítá jen první řešení z Vaší IP adresy. Další výsledky budou ignorovány.

1. Před kolika lety od událostí v G1 bylo založeno Bratrstvo?

2. A kdo jej založil?

3. Novice Lestera všichni známe. Jaký je ovšem jeho úkol v Bratrstvu?

4. A jak dlouho je vůbec Lester v Kolonii?

5. Pokud jste v Bratrstvu noví, nesmíte...

6. Proč se členové Bratrstva modlí ke Spáčovi?

7. Z čeho má Baal Namib obavy?

8. Cor Kalom vyrobil nějaké nové substance z trávy z bažin. Kdo byl pověřen, aby je vyzkoušel?

9. Podáte-li Baalu Tyonovi speciální drogu od Baala Kagana, co uvidí ve své vizi?

10. Jaký novic byl poslán pro ohnisko na útesu nad Bratrstvem a zbláznil se při tom?

11. Pojďme otestovat váš odhad. Kolik černých goblinů stráží jeskyni s almanachem pro vzývání Spáče? (počítají se ti venku před jeskyní i vevnitř)

12. V chatrči na okraji bažiny (mimo tábor Bratrstva) žije který novic?

13. Sběrači trávy v bažině mají problém s jedním druhem monstra. S jakým?

14. Kolik společnic má Y'Berion k dispozici?

15. Kdo se stane vůdcem Bratrstva po smrti Y'Beriona?

16. Bratrstvo vyrábí několik druhů drogy z bažin. Který z následujících je ovšem pouze náš výmysl?

Načítám data ...
Nahoru