G2: Okolí Khorinidu

Jak dobře si pamatujete na okolí města Khorinis?

Do statistik se započítá jen první řešení z Vaší IP adresy. Další výsledky budou ignorovány.

1. Sedlák Lobart vám je ochoten prodat sedlácké šaty, se kterými se snadno dostanete do města. Nejsou úplně levné, nicméně je ochoten je zlevnit za výpomoc na jeho statku. Na kolik až můžete cenu oděvu snížit? Nápověda: původní cena je 70 zlatých.

2. A u sedláků ještě zůstaňme. Výraznými postavami jsou totiž manželky těchto sedláků. Ze čtyř menších statků ovšem jeden jakoukoli ženu postrádá. Který?

3. Největším statkářem je ovšem nabručený Onar. Ten manželku má a podle všeho spolu měli i honosnou svatbu. Důkazem toho je i svatební dar, který ještě před příchodem žoldáků stihla velkostatkáři sebrat domobrana. Vzpomenete si, oč se jednalo?

4. Příchod žoldáků na Onarův statek sice zabránil obtížím s domobranou, za to vyvolal nové konflikty mezi starými obyvateli statku a těmi novými - žoldáky. Který z následujících konfliktů jsme si ale jen vymysleli?

5. Žoldáka nepoznáte pouze podle jeho zbroje - vezměte si například Larese, který je žoldák srdcem i duší, ale nosí měšťanský oděv. Přímo na velkostatku ovšem najdete žoldáka oblečeného v:

6. Mnoho žoldáků na Onarově farmě poznáme už z kolonie. Ke staré Leeově skupině se ovšem přidala Sylviova skupina 'lovců skřetů z jihu'. Na farmě najdeme ale i žoldáky, o kterých nemůžeme s jistotou říct, jestli k některé z těchto dvou skupin patřili. Kterého z následujících žoldáků nemůžeme přiřadit ani k jedné partě?

7. Pole před velkostatkem je cestami rozděleno na čtyři části, z nichž každá na sobě má specifický útvar. Tak například v jednom z nich je jeskyně s doupětem polních škůdců, na druhém je vystavěn mlýn a na třetím kamenný kruh. Vzpomenete si, jakou zvláštnost má čtvrté pole? Nápověda: zvláštnost se nachází uprostřed, nikoliv na okraji pole.

8. Všechny cesty vedou do... krčmy! A taky, že jo! Orlanova hospoda U Mrtvé harpyje je hlavní křižovatkou khoriniské poloviny ostrova. Není divu, že mnoho postav v ní najde aspoň dočasné útočiště. O kom z následujících to ale neplatí?

9. A když už jsme u té Morgahardovy tlupy... Ve které lokaci nakonec najdete tohoto uprchlého vězně, pro jehož dopadení si vás najal soudce?

10. Rostlinu, která roste v exkrementech černého trolla, známe asi všichni. Nicméně v doupěti této mocné kreatury lze najít i další cenné předměty. Jedním z nich je i silná zbraň. Vzpomenete si, která to je?

11. A nyní se z divočiny přesuňme z divočiny do klíčové lokace, kterou je klášter. Malá lokace - a přesto mít ji celou zmapovanou v paměti není nejsnazší. I proto vám v orientaci pomůže mág Parlan - můžete se ho zeptat, kde najdete různá podstatná místa kláštera. Který váš dotaz ho ale rozzuří?

12. A ještě jedna otázka na orientaci v klášteře: představte si, že jste právě vstoupili do klášterního sklepení do jeho hlavního sálu-křižovatky. Kterým portálem se musíte vydat, pokud se chcete dostat do klášterní pokladnice?

13. Kromě pokladnice jsou v klášteře uschované ještě dva další velmi cenné předměty: Posvátné kladivo a Štít ohně. K oběma se pojí zajímavá historie. Nás zajímá, kdo byl nositelem Štítu ohně a při jaké příležitosti jej použil.

14. Mág Karras se při zkoumání pátračů zděsí představy, že by Bezejmenný hrdina v rámci výzkumu přinesl do kláštera něco tak nečistého, jako mrtvé tělo tohoto Beliarova služebníka. To ovšem netuší, jaká Beliarova stvoření se prochází v Xardasovu sklepení někde pod jeho nohama. Vyberte řádek, ve kterém jsou správně obsažena všechny typy stvoření ze sklepení:

15. A nakonec se vraťme... na začátek. Xardasova věž, místo, kde jste sice v bezpečí, ale které má mnoho tajemství. Už jen její vznik je záhadný... Jak dlouho, podle Lesterova svědectví trvalo věž postavit?

Načítám data ...
Nahoru