Cheaty

Následující odstavce jsou vyzkoušené v demu. V Arcanii můžete aktivovat mód cheatů, skrz který můžete dělat různé zajímavosti. Stačí v nějakém textovém editoru zaeditovat soubor Input.xml, který najdete v adresáři dema v Dokumentech. V tomto souboru je nastavení kláves na různé akce.

Tak například aktivaci Cheat módu v souboru provede tak, že před závěrečný tag </Inputs> vléžíte následující:

<Input command="cheat menu">
  <Key code="59" />
  <Activation type="first active" />
</Input>

Hodnota command značí typ funkce, kterou nastavujete (v našem případě 'cheat menu'. Hodnota key code pak značí klávesu, na kterou danou funkce nastavujete (v našem případě '59', což je klávesa F1). Pokud v daném bloku Input uvedete více položek key code, můžete nastavit aktivaci dané akce na kombinaci daných kláves. Níže naleznete popis jednotlivých akcí a také přehled kódů kláves.

Funkce cheat módu

Pokud ve hře stisknete klávesu, kterou jste nastavili na aktivaci Cheat módu, objeví se vám nabídka, skrz kterou můžete ovládat různé věci. Lištou ve spodní části můžete rychle měnit denní dobu, dále lze ovládat level, zdraví, zkušenosti hrdiny a další věci, jak můžete vidět na následujícím screenshotu.

Přes cheat mód lze i uvolnit kameru. Tu pak ovládáte šipkama dopředu a dozadu, otáčíte se pomocí držení pravého tlačítka myši a podržením klávesy Shift se rychlost pohybu kamery (rapidně) zvýší.Další funkce

V následující tabulce najdete přehled funkcí, které můžete skrz Input.xml aktivovat. Stačí jen vložit hodnotu v prvním sloupci tabulky k vlastnosti command a nastavit aktivační klávesu.Kód funkce Popis
bestiary show allOdhalí všechna monstra v bestiáři.
call scavengerPravděpodobně přivolá mrchožrouta. V demu nefunguje.
capture video?
character screen?
cheat menuAktivace Cheat menu.
decrease experienceSníží počet zkušeností.
decrease healthSníží zdraví.
decrease manaSníží manu.
decrease staminaSníží výdrž.
drop all items?
drop hold items?
finish enemy?
font testing?
fov correction?
hero teleportStiskněte klávesu této funkce, najeďte kamerou, kam chcete, stiskněte Esc a hrdina se přesune ke kameře.
highlight all?
increase experienceZvýší zkušenosti.
increase healthZvýší zdraví.
increase manaZvýší manu.
increase staminaZvýší výdrž.
journal?
levels list?
lock next target?
lock previous target?
movie mode?
next combat mode?
profiling?
profiling renderer?
reload fonts?
rolling demo?
show extra glow?
show particles?
show ssao?
show weather?
skin shader?
slow motionZpomalí čas.
sprintHrdina dočasně sprintuje.
switch combat close?
switch combat far?
switch combat magic?
switch sprint?
test dream dungeonAktivuje filtr ze snového úvodu plné hry.
time of day pauseČas zastaven.
time of day x1Čas plyne normálně.
time of day x10Čas plyne 10x rychleji.
time of day x50Čas plyne 50x rychleji.
toggle tone map?
weapon spell?
weather 1?
weather 2?
weather 3?
weather 4?
weather 5?
weather 6?
weather 7?
weather 8?
weather 9?

Kódy kláves

Následuje přehled kláves a jejich kódů pro přiřazení k funkcím.

KlávesaKódKlávesaKód
Myš levéleft Myš pravéright
ESC1 12
23 34
45 56
67 78
89 910
011 BACK14
TABULATOR15 Q16
W17 E18
R19 T20
Z21 U22
I23 O24
P25 ENTER28
Levý CTRL29 A30
S31 D32
F33 G34
H35 J36
K37 L38
Levý SHIFT42 Y44
X45 C46
V47 B48
N49 M50
Pravý SHIFT54 NUM*55
Alt Gr56 Mezerník57
F159 F260
F361 F462
F563 F664
F765 F866
F967 F1068
F1169 F1270
NUM771 NUM872
NUM973 NUM-74
NUM475 NUM576
NUM677 NUM+78
NUM179 NUM280
NUM381 NUM082
Šipka nahoru200 Šipka dolů208
Šipka doleva203 Šipka doprava205
Načítám data ...
Nahoru