Frakce a uskupení

Lidé v Kolonii lze rozdělit do několika různých skupin a vrstev, tzv. frakcí. Většiny z nich se můžete ve hře stát i vy, některé vám naopak zůstanou navždy zapovězeny. Na této stránce přinášíme jejich stručný přehled, detailní informace najdete na stránkách příšlušných frakcí.

Bandité - Pokud se chcete stát členy Nového tábora, vaší první štací budou bandité v čele se svým vůdcem Laresem. Žijí na levé straně velké jeskyně a dělají si, co chtějí. Celý popis

Guru - Guru jsou nejvyšší vrstvou společnosti v Bratrstvu Spáče. Teoreticky jsou na tom stějně jako templáři, ale fakticky jsou nad nimi, už jen proto, že vůdcem tábora je jeden z nich - Y'Berion. Celý popis

Kopáči - Kopáči jsou nejnižší vrstvou Starého tábora, které poznáte jednoduše. Nosí na sobě staré otrhané špinavé hadry, u pasu jim visí rezavý meč či na zádech krumpáč. Celý popis

Mágové Ohně - Jsou nejmoudřejšími obyvateli celého Starého tábora. Žijí v přepychu ve vnitřní části Starého tábora pod ochranou rudobaronů. Celý popis

Mágové Vody - Spolu s žoldáky tvoří nejvyšší vrstvu Nového tábora. Jejich studovny jsou bezesporu nejstřeženějším místem tábora. Případný návštěvník musí ke vstupu znát heslo. Celý popis

Novicové - Logicky jsou nejpočetnější skupinou v táboře Bratrstva, už jen z důvodu, že Bratrstvo potřebuje stále více nových lidí pro své plány se vzýváním Spáče. Celý popis

Rolníci - Pracují na rýžových terasách Nového tábora. Jejich práce je nezbytná k tomu, aby lidi v táboře nevyhladověli. Celý popis

Rudaři - Mezi rudaře patří chlapi, kteří těží magickou rudu ve Svobodném dole. Dobrovolně se rudařem snad ješět nikdo nestal, přesto je jejich odměna lákavější než u kopáčů ve Starém dole. Svoboda. Celý popis

Rudobaroni - Rudobaroni představují tu nejmocnější skupinu v celé Bariéře a to z toho důvodu, že řídí obchod s králem, a tím tak mají přístup k veškerému zboží z vnějšího světa. Celý popis

Stíny - Chcete-li se přidat k Starému táboru, vaší první zastávkou budou Stíny. Ti jsou po obyčejných kopáčích, kteří denně rubou magickou rudu ve Starém dole, druhou nejnižší vrstvou místní komunity. Celý popis

Stráže - Druhým stupněm vaší kariéry ve Starém táboře může být strážce. Jiná alternativa je cesta magie jako mág Ohně. Do řad strážců jsou přijímáni jen ti nejlepší a nejoddanější bojovníci. Celý popis

Templáři - Templáři jsou spáčovi věrní bojovníci a vstupu do jejich řad předchází složitý úkol. Musíte přinést vajíčka královny důlních červů pro Cor Kaloma. Za takovou velikou zásluhu budete jmenováni mezi templáře. Celý popis

Žoldáci - Žoldáci jsou společně s moudrými mágy kruhu Vody nejvyšší vrstvou společnosti v Novém táboře. Do jejich řad bývají přijímáni jen ti nejlepší bojovníci, kteří disponují velkou silou a obratností v boji. Celý popis

Načítám data ...
Nahoru