Příběh

Na této stránce najdete informace o příběhu Arcanie. V prvních dvou částech se dozvíte, co předcházelo událostem v Arcanii a co se stalo s přáteli bývalého hrdiny. V posledním oddílu se pak dozvíte, jak se celý příběh ve hře vyvine a jak bude zakončen. Pokud hru ještě hrajete a nechcete se rozuzlení děje dozvědět, neměli byste poslední část číst.

Události předcházející hře

Po svém vítězství nad Thorusem a jeho skřetí armádou (Gothic 3: Forsaken Gods) si král Rhobar III. předsevzal ctižádostivý cíl: Znovu sjednotit chaosem zasažené království Myrtana. Kdysi myrtanské prapory hrdě vlály nad celým kontinentem, nyní však vládne mezi tehdejšími partnery válka. A tak Rhobar, král Myrtany, sestaví mohutnou armádu, s níž se vydá ukončit válku se svými sousedy, která zastiňuje celou pevninu. Nejprve dobude a sjedná mír s Nordmarem, poté s Varantem. Jeho cíle jsou ušlechtilé: Dobytým zemím přinesl dlouho očekávaný mír.

Poté nechal Rhobar vystavět lodě, aby svou vládu přivezl na Jižní ostrovy a i ty osvobodil. Avšak ještě během plavby se s udatným vůdcem něco stane: Jeho mysl se zatemní a jeho stav se zhoršuje a zhoršuje. Mezi vojáky se šíří obavy, když se Rhobar se svou armádou vylodí na Argaanu a sám je příliš slabý na to, aby ji vedl. Komando tak převezmou oba generálové - Lord Hagen a Lee, kteří dobyjí strategicky významný přístav Thorniara.

Tam, na trůně v thorniarské pevnosti, Rhobar vysedává k smrti zarmoucený, nehybný a blíže k šílenství než k rozumu. A zdá se, že již dále není schopen vést svou říši. Generál Lee se svými vojáky postupuje směrem k Setarrifu, východně položenému královskému městu provincie Argaan, Lord Hagen a jeho paladinové procházejí Thorniarskou roklí, aby převzali západní province Argaanu. Avšak král pouze hledí do prázdna...

Přátelé bývalého bezejmenného hrdiny

Rhobar dříve býval bezejmenným hrdinou a jeho dlouholetí věrní průvodci Diego, Gorn, Milten a Lester mu na jeho cestě za osvobozením říše nejednou pomohli. Ovšem od vylodění na Argaanu s nimi Rhobar již nemluví a všichni byli krátce poté - ze zpočátku neznámých důvodů - vyhoštěni z královy družiny.

Takové zacházení si ale staří hrdinové nenechají líbit, a tak Diego nyní pomáhá lidem na Argaanu obstaráváním potřebného zboží přímo z královských lodí. Gorn, vždy přítel jasných rozkazů, se přidal mezi žoldáky ve službách barona ze Stewarku. V Miltenovi zase vzbudil oheň, fascinaci a žízeň po vědomostech obrovský strom na jihu ostrova. Milten tak odhaluje symboly všech tří bohů na stromě a zakládá multikulturní řád - Bratrstvo Tooshoo, který sjednocuje mágy Ohně, Vody a Temna. No a konečně Lester následoval Miltena, nicméně nenašel takové zalíbení v Miltenově bratrstvu, a tak se usídlil v bažině.

Vývoj příběhu ve hře

Vyhoštění čtyř králových přátel z dvora má na svědomí Drurhang. Baron a králův služebník, který se pod příslibem argaanského trůnu spřáhl s démonkou Xeshou, která chce nabýt opět sílu a ovládnout celý svět. Posílená prokletím myrtanského krále v předivu svých plánů očerňuje prostřednictvím Drurhanga královy nejbližší přátele, kteří jsou nuceni opustit dvůr a zanechat Rhobara svému osudu. Král se tedy stává pro plány Xeshy jednoduchým terčem.

Mezi ty také patří smést z povrchu zemského rybářskou vesnici na malém ostrůvku zvaném Feshyr, protože podle starého proroctví z ní vzejde muž, který jako jediný může démonku porazit. Xesha proto vyšle svého věrného nohsleda Drurhanga, aby všechny obyvatele tohoto ostrůvku pobil. Jediný, kdo tento masakr přežije, je mladý pastýř, který při útoku přijde o svoji snoubenku a všechny, které měl rád. Odhodlán se pomstít proto odplouvá s Diegem na Argaan, kde plánuje najít všechny, kteří měli s tímto hrůzným činem co dočinění - tedy včetně samotného Rhobara III. Král ale dále chřadne a bez svých blízkých ztrácí vše, o co do té doby usiloval. Generál Hagen odchází do bitvy o Thorniarskou rokli, kde se má střetnout s bratrem Ethorna IV., Lordem Gawaanem.

Bitva trvá několik dní, dokud nepřijde Hagenovi zpráva, že Drurhang povstal proti oslabenému a napůl šílenému králi a chystá se násilně převzít argaanské královské křeslo. Hagen proto v rychlosti z bojiště odchází, musí tomuto převzetí zabránit. Drurhang má ale na své straně i nemrtvé z Thorniarské rokle, které mu poslala na pomoc démonka Xesha. Základna paladinů je natolik oslabena, že její dobytí je jen otázkou času.

Nový bezejmenný hrdina mezi tím pomalu postupuje směrem k Thorniaře. Na své cestě zjišťuje nové informace, které mu napovídají, že vše není tak, jak to na první pohled vypadá. Nejprve se na Diegovu radu snaží nalézt vstup do chrámu s posvátnou kovárnou, po které údajně touží i král. Údajně si v ní totiž člověk může vykovat nejlepší výzbroj široko daleko. V klášteře na útesu se pak poprvé dozví o kultech Ahn'Bael a Ahn'Nosiri, které dříve sloužily jedné bohyni. Jejich cesty se ale poté rozešly a začaly proti sobě bojovat. Ahn'Bael pod vedením Xeshy se podařilo své sokyně takřka vymýtit. Poslední stoupenkyně Ahn'Nosiri, Selena, se skrývá neznámo kde. A Xesha jí jde po krku.

Situace v Thorniaře působí i nadále kriticky - nemrtví vojáci a žoldáci drancují vše, co jim přijde pod ruku. I přes to všechno se začíná blýskat na lepší časy - Hagen se svými paladiny rychle zatlačují žoldáky barona Drurhanga do městské bašty, kde plánuje jeho povstání potlačit jednou provždy. Drurhang má ale v záloze lest, díky které se mu podaří dostat paladiny v čele s Hagenem do sevření. Ztráty jsou obrovské - Hagen, Diego a Milten jsou spolu s dalšími vojáky uvěznění s tím, že je zrádce Drurhang vítězoslavně zabije přiotrávené v aréně.

V té době se do Thorniary dostává i nový bezejmenný hrdina. Shodou náhod a touhy vykonat svoji pomstu nakonec i předstupuje před krále, kde se dozvídá pravé skutečnosti vedoucí k tomu, proč a kým byla jeho vesnice vyhlazena. Jeho touha se pomstít má tedy nový cíl - Drurhanga. Osvobodí proto Hagena, Diega a Miltena ze žaláře a v souboji Drurhanga i s jeho důstojníky zabije. V té chvíli se ale na scéně objevuje Xardas, který směruje hrdinu na pravého strůjce všeho zla na Argaanu - na Xeshu. Zároveň mu také prozradí skrytou pravdu o amuletu, který z krále vysává životní energii.

Z tohoto místa již není návratu, a proto další cesta vede k získání Spáčova amuletu, který je jednou z částí božského štítu, jenž má být umístěn na své pravé místo. Po jeho získání a zkompletování, které provedl sám Xardas, nic nebrání tomu střetnout se s démonkou Xeshou, která je opět ve své původní síle a čeká na vás v Selenině úkrytu pod klášterem. Ta je nejsilnější protivníkem, se kterým se feshyrský hrdina kdy střetl - boj ale nakonec vyhrává. Selena umísťuje božský štít tam, kam patřil a krále opouští démon, který ho po dlouhou dobu tolik sžíral. Teď je čas se vypořádat i s těmi, kteří zbyli - s králem Ethornem IV. a s velitelem žoldáků Thorusem, který má s králem staré nevyřízené účty. Ti totiž v mocném rituálu přivolali démona do Setarrifu a pravděpodobně jej hodlají využít proti Rhobarově invazi.

Načítám data ...
Nahoru