Obchodování

Kšefty mají v Gothicu taktéž své duležité místo. Bez nich byste byli stále ti chuďasi, chodili v roztrhaných hadrech a oháněli se zrezivělým mečem. Prvním takovým problémem může být, že nevíte, kde najít nějakého obchodníka. V každém táboře je jich vícero. Někdo prodává meče, jiný mapy, další magické věcičky apod. Ale pokud něco prodáváte, tak každý vykupuje cokoliv. Ze začátku se vám může hodit třeba Fisk, jenž se pohybuje na tržišti Starého tábora.

Dalším problémem, který může nastat, je nedostatek rudy u kupců. V pozdější fázi hry, kdy prodáváte tuny věcí za vysokou cenu, se občas stane, že obchodník nemá rudu, aby vám zaplatil. Nezbývá vám nic než prodat zboží značně pod cenou nebo najít jiného kupce, který bude mít dostatech rudy.

A jak tedy probíhá vlastní obchod? Není to obchod jako obchod ale spíše výměna. Základní pravidlo obchodu (kdo by to čekal) je, že každá věc má určitou cenu. Za tuto cenu daný předmět koupíte. Avšak chcete-li jej prodat, dostanete za něj jen část jeho skutečné ceny. No holt si nevyberete. Ze začátku hry vás to může dobře štvát, jelikož rudy bude málo, ale později vám to bude ukradené, jelikož budete mít nejlepší momentálně dostupné věci a rudy hafo.

Pokud chcete kšeftovat, zajděte za příslušným obchodníkem a v rozhovoru vyvolejte menu obchodu. Na stranách obrazovky se objeví dva inventáře. Pravý je váš, levý jeho. Vprostřed jsou dva sloupce, kam umísťujete věci k prodeji respektive ke koupi. To učiníte tak, že najedete na příslušný předmět a pomocí CTRL a šipky daného směru jej přesunete do sloupce. Nad ním se automaticky objeví hodnota v rudě. Pamatujte, že nikdy nic neprodáte, pokud cena vašeho zboží bude nižší než, cena kupovaného. Nejideálnější je rovnost obou stran, ale pokud jste moc rozdavační, můžete prodat i pod cenou.

Přehled obchodníků

Zpravidla platí, že zboží, které obchodníci nabízejí, a množství jejich rudy se rozšiřuje vždy s přechodem do nové kapitoly. Nové předměty pak bývají většinou lepší a lepší. Zpočátku tedy můžete například koupit jen krátké meče s nižším poškozením, postupem hry pak narazíte na dlouhé meče a v závěru na ty nejlepší obouruční zbraně.


Jméno Lokace Zboží
Alberto Starý důl šípy, léčivé lektvary, potraviny
Baal Cadar Bratrstvo magické svitky a runy, amulety, prsteny, písemnosti, lektvary
Baal Kagan Nový tábor droga z bažin
Cavalorn divočina luky, šípy, šipky
Cronos Nový tábor magické svitky a runy, amulety, prsteny, písemnosti
Darrion Bratrstvo kovářské potřeby, zbraně, šipky, šípy
Dexter1 Starý tábor droga z bažin, léčivé lektvary, paklíče, mapa Kolonie
Fisk1 Starý tábor kopáčské kalhoty, jednoruční zbraně, paklíče
Fortuno Bratrstvo droga z bažin
Glen4 Starý důl paklíče
Graham1 Starý tábor mapy - Kolonie, Starého tábora, cesty ke Starému dolu
Huno1 Starý tábor kovářské potřeby
Riordian2 Nový tábor lekvary zdraví, many a rychlosti
Santino Starý důl pochodně, paklíče, léčivé lektvary, šípy, šipky
Scorpio3 divočina jednoruční a obouruční meče, kuše, amulety
Sharky Nový tábor paklíče, jednoruční a obouruční zbraně
Silas Nový tábor potraviny, šípy, paklíče
Skip1 Starý tábor meče, paklíče, šipky, šípy
Torrez1 Starý tábor lektvary zdraví, many a rychlosti, magické svitky a runy, písemnosti
Viper Starý důl má jen rudu
Wolf Nový tábor luky, kuše, šípy, šipky, zbroje pro bandity
Xardas3 divočina magické svitky a runy (nekromancie), amulety

1) Obchodník pouze do konce 3.kapitoly
2) Obchodník až od 3.kapitoly
3) Obchodník až od 4.kapitoly
4) Obchodník až po informaci od Alepha.

Načítám data ...
Nahoru