Chrániče

Arcania s sebou přináší novinku v podobě chráničů rukou. Těch je ve hře opravdu velké množství, z této nabídky si určitě vybere jak bojová postava, tak i lovec či mág. Chrániče rukou můžete jak zakoupit, tak najít a v neposlední řadě i jedny vyrobit.

Seznam předmětů

Klikněte na předmět pro zobrazení dalších detailů.

15022
Bojovníkovy chrániče
Bojovníkovy chrániče |Cena: 2150
Zdraví: +40
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +50
Síla v boji nablízko: +12
Výdrž: +40

Na těchto chráničích je vyryta mocná runa. K zakoupení u obchodníka Snipse v thorniarském přístavě.

15010
Chrániče džu-džu
Chrániče džu-džu |Cena: 600
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +5
Síla střelných útoků: +5
Mana: +15

Na tyto chrániče vyryl jednoduchou runu gobliní šaman. Jsou cítit velmi podivně. Tyto chrániče můžete získat z některých gobliních šamanů ve Stříbrovodsku.

15005
Chrániče hřbitovního pána
Chrániče hřbitovního pána |Cena: 200
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +3
Mana: +10

Tyto chrániče byly kdysi vlastnictvím mocného čaroděje. Po mnoha staletích však jejich magie téměř vyprchala. Můžete je získat po Vládci Hertanovy krypty nedaleko Stewarku.

15020
Chrániče krvavé mouchy
Chrániče krvavé mouchy |Cena: 300
Zdraví: +8
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +10
Síla v boji nablízko: +3
Síla střelných útoků: +3
Mana: +8
Regenerace výdrže: +3

Tyto chrániče byly vyrobeny z krunýře krvavé mouchy a nesou na sobě slabší runy zuřivosti. Můžete je najít v truhle ve staré setarrifské věži ve Stříbrovodsku.

15012
Chrániče noci
Chrániče noci |Cena: 1900
Zdraví: +20
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +5
Síla v boji nablízko: +3
Mana: +20
Výdrž: +20

Zručně vyrobené chrániče s motivy ztělesňujícími temnotu a utajení. Získáte jako odměnu od Gilany po splnění úkolu Síla moci.

15015
Chrániče obléhatele
Chrániče obléhatele |Cena: 500
Zdraví: +20
Regenerace zdraví: +2
Síla v boji nablízko: +7

Žádné vzory ani další výzdoba, pouze jednoduché runy. Zdá se, že tyto chrániče byly vyrobeny pro vojenské potřeby. Jejich původ je však nejasný. Tyto chrániče naleznete v truhle, která vede z Tooshoo do Kláštera.

15021
Chrániče obnovy
Chrániče obnovy |Cena: 2200
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +6
Regenerace many: +10
Regenerace výdrže: +10

Chrániče zdobí motivy vinné révy. Chrániče obnovy naleznete v truhle vedle thorniarské bašty.

15006
Chrániče obrany
Chrániče obrany |Cena: 200
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +10

Je tu vyryta ochranná runa. Můžete je najít v jedné z truhel v gobliní jeskyni na jihu Krvavého údolí.

15016
Chrániče soumraku
Chrániče soumraku |Cena: 750
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +8
Regenerace many: +3

Rytiny na těchto chráničích byly vyrobeny s velkou pečlivostí a představují silné motivy světla a temnoty. Runy jsou mnohem jednodušší než detailní rytiny a zdá se, že sem byly doplněny v pozdějším období. Tyto chrániče můžete nalézt kupříkladu v truhle v Xardasově věži.

15007
Chrániče uzdravení
Chrániče uzdravení |Cena: 500
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2

Tyto jednoduché chrániče jsou pokryty stabšími runami léčení a vitality. Tyto chrániče můžete zakoupit od obchodníka Borrana v Tooshoo.

15019
Chrániče vznešenosti
Chrániče vznešenosti |Cena: 2250
Zdraví: +40
Regenerace zdraví: +2
Mana: +40

Motivy na těchto chráničích sestávají ze symbolů pro slávu a bohatství. Jemné runy sem byly doplněny zkušenou rukou a nerušeně ladí s výzdobou. Tyto chrániče můžete nalézt v truhle nedaleko thorniarského tržiště.

15009
Chrániče z houštin
Chrániče z houštin |Cena: 200
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla střelných útoků: +4
Mana: +15

Jednoduché chrániče s motivy přírody. Zdá se, že patřily lovci nebo stopaři. Dostanete je od Welgarda za splnění jeho úkolu.

15001
Chrániče z polního škudce
Chrániče z polního škudce |Cena: 75
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +6
Síla v boji nablízko: +2
Výdrž: +8

Tato součást zbroje byla vyrobena z krunýře polního škudce. Můžete je nalézt v hlásce v Jiřním Sewarku.

15026
Estetické chrániče
Estetické chrániče |Cena: 600
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +7
Mana: +25

Tyto chrániče vyrobili a očarovali mniši z útesu. Vy je můžete nalézt v truhle v jeskyni kmene Kostilamů.

15003
Gobliní chrániče
Gobliní chrániče |Cena: 75
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +2
Mana: +4

Na goblina jsou tyto chrániče předloktí trochu velké. Najdete je v 'Orrukově' jeskyni na Feshyru. Prodává Gerrick.

15014
Korshanské chrániče
Korshanské chrániče |Cena: 750
Zdraví: +25
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +25
Síla magie: +4
Síla v boji nablízko: +4
Síla střelných útoků: +4
Regenerace many: +6
Výdrž: +15

Tyto chrániče jsou staré a omšelé. Runy téměř zcela vybledly. K nalezení v truhle v ruinách na jihu Tooshoo.

15008
Měsíční chrániče
Měsíční chrániče |Cena: 450
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +4
Mana: +15
Regenerace many: +4

Tyto vyryté runy obklopují dva půlměsíce. Můžete je získat po Ur-Šulovi Záludném.

15023
Mistrovské chrániče
Mistrovské chrániče |Cena: 2550
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +50
Síla magie: +15
Síla v boji nablízko: +15
Síla střelných útoků: +15

Na těchto chráničích jsou vyryty tři mocné runy, které se navzájem překrývají. Tyto chrániče naleznete v hrobce, která vede k thorniarskému majáku.

15013
Obsidiánové chrániče
Obsidiánové chrániče |Cena: 600
Zdraví: +20
Regenerace zdraví: +2
Síla v boji nablízko: +7

Tyto chrániče jsou poškrábané a mají ostré, rozbité okraje. Jejich očarování však odolalo zubu času bez úhony. Můžete zakoupit od obchodníka Thora u setarrifských hradeb.

15018
Okultistovy chrániče
Okultistovy chrániče |Cena: 2600
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Síla magie: +12
Mana: +30
Regenerace many: +6

Tyto chrániče postrádají jakékoliv ornamenty a runy jsou vyryty na vnitřní straně, která jim poskytuje větší bezpečí. Byly vyrobeny mágy a pro mágy jsou určeny. Není to žádná cetka, ale nástroj. Jako koříst získáte z Padlého vojáka, který se nachází ve vesnici před hradbami Thorniary.

15004
Rypoší chrániče
Rypoší chrániče |Cena: 200
Regenerace zdraví: +1
Síla střelných útoků: +2

Tyto chrániče jsou vyrobeny z kůže rypoše. Jsou překvapivě pohodlné. Prodává je Gerrick.

15025
Šamanské chrániče
Šamanské chrániče |Cena: 125
Zdraví: +30
Síla magie: +3
Síla střelných útoků: +3
Mana: +30

Tyto svépomocí vyrobené chrániče jsou nespíš založeny na skřetím modelu. Tyto chrániče si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 4x Slabý elixír orlího oka, 24x Železná ruda a 1x Rubín.

15002
Učňovy chrániče
Učňovy chrániče |Cena: 100
Síla magie: +2
Mana: +7

Je na nich vyryta slabší runa moudrosti. Můžete je zakoupit od obchodníka Ulfricha.

15011
Vlčí chrániče
Vlčí chrániče |Cena: 1900
Zdraví: +20
Regenerace zdraví: +2
Síla v boji nablízko: +3
Síla střelných útoků: +5
Mana: +20
Výdrž: +20

Vnitřní strana je vycpaná vlčí kožešinou. Vyryté runy také připomínají vlka. Získáte ze skřetího šamana v malých rozvalinách na jihozápadě Tooshoo.

15017
Vojevůdcovy chrániče
Vojevůdcovy chrániče |Cena: 2250
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +2
Bonus ke zbroji: +35
Síla střelných útoků: +12

Tyto chrániče toho již hodně pamatují, nicméně stále jsou v dobrém stavu. Tyto chrániče naleznete v truhle v Božské kovárně.

15024
Zvědovy chrániče
Zvědovy chrániče |Cena: 2000
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +6
Regenerace many: +10
Regenerace výdrže: +10

Tyto chrániče dostávají myrtanští zvědové za služby přesahující rámec jejich povinností. Získáte ze Sinalého lovce v Zoldrenu.

Načítám data ...
Nahoru