Kompletní návod

Obsah návodu

  1. Anog
  2. Inog
  3. Gorn
  4. Thorus
  5. Gorn
  6. Lee
  7. Gorn

Autor: El Kamil
Pomocná ruka: Keldorn

Vítejte v kompletním návodu pro datadisk Gothic 3 Forsaken Gods. Tento návod popisuje průběh hlavní příběhové linie datadisku se všemi možnými různými cestami. Pokud hledáte pomoc s nějakým konkrétním úkolem, podívejte se na seznam úkolů. V případě, že zde nenaleznete návod na Váš problém, napište do zákysů na Gothicz fóru.

Vzhledem k tomu, že příběh datadisku není rozdělen na kapitoly, dovolujeme si tento návod rozdělit podle "vládců", se kterými postupně budete spolupracovat.

Hru začínáte v horním patře Anogova sídla v Sildenu. Řekne vám, jak se situace má, a vy jej požádáte o pomoc při sjednocení Myrtany. Anog se ale nejdříve chce ujistit, že vám může věřit, což dokážete získáním alespoň pěti dopisů s doporučením. Tyto dopisy vám dají různí lidé v Sildenu a v Geldernu za různé protislužby.

Cornelius ze Sildenu vám dá svůj dopis, když mu obstaráte alespoň pět nestrávených ohnivých kopřiv ze žaludků vypasených mrchožroutů. Ty najdete za hradbami města na severozápadě.

Anton ze Sildenu vám dá doporučení, když přinutíte Barnabase splatit jeho dluh Antonovi a ještě ho přitom zmlátíte za to, že spal s Antonovou manželkou. Barnabas se vás bude snažit přesvědčit, abyste místo Antonovi pomohli jemu, a nabídne vám za to svůj dopis. Ten Anog ale nepřijme, takže pomozte Antonovi.

Oelk ze Sildenu vám dá dopis, když najdete chlapíka, který krmí ptáky na Oelkově domě, a donutíte ho, aby přestal. Sledujte pohozené chleby na zemi od Oelkova domu a dorazíte na plácek kousek za městem směrem na Geldern. Tam můžete toho bláznivého chlapa uplatit nebo zmlátit.

Meryl ze Sildenu chce, abyste ukradli amulet obchodníkovi Dylanovi z Geldernu. Běžte do Geldernu a vyhledejte Dylana. Řekne vám, že vám amulet dá, když přesvědčíte Meryla, aby jej přestal okrádat. Promluvte s Merylem, který novému plánu neklade odpor. Pak to oznamte Dylanovi - dostanete doporučení od něj. Amulet předejte Merylovi a dostanete další doporučení, tedy celkem dvě.

Boris z Geldernu, kterého najdete v jeho táboře kousek od jižní brány (ven z města), chce, abyste buď pohlídali jeho tábor, zatímco on bude lovit bizony, nebo ony bizony lovili za něj. Pokud se rozhodnete pro první variantu, objeví se pár skřetů, které spolu s ostatními lovci pobijte. Pokud půjdete na lov, jděte po cestě směrem na Trelis a za mostem přes řeku najdete stádo bizonů, které pobijte. Tak či tak, doporučení od Borise je vaše.

Jurgen ze Sildenu má problém s krávami druhého pasáka ve městě - Tahberta. Údajně jsou magicky očarované, aby Tahbert měl víc zákazníků. Jurgen chce, abyste deset krav konkurenčního pasáka zabili. Najdete je v ohradě na severozápadě města. Jakmile krávy začnete mlátit, začnou utíkat do kopců. Vyplatí se je sledovat a pobít mimo město.

Až budete mít dostatek doporučení, oznamte to Anogovi. Ten vás pošle za svým bratrem Inogem do Geldernu, kterého máte přivést do Sildenu, aby byl také v centru vašeho sjednotitelského plánu.

Anog vám ještě řekne o jedné vedlejší prácičce, kterou můžete splnit nyní nebo klidně i později. Anog má podezření, že Anton spolupracuje se skřety. Máte přivést jeho ženu, Isabellu, aby to potvrdila nebo vyvrátila. Přiveďte ji k Anogovi (promluvte s ním) a poté chvilu počkejte. Anog vám poté řekne, že Anton je skutečně zrádce a je potřeba jej odstranit. Učiňte tak a oznamte to Anogovi. Ještě je potřeba zavést nebohou vdovu zpět do jejího domu...

Jděte tedy za Inogem. Toho najdete v Innosově chrámu v Geldernu. Řekne vám, že nemůže jít do Sildenu, dokud nebudou vyřešeny místní problémy. O všech s ním hned promluvte, zjistíte, že se jedná o výběr daní, nalezení špeha, eskort obchodníků a vybití skřetího tábora. Úkoly můžete splnit v libovolném pořadí.

Tábor skřetů, který je potřeba rozprášit, se nachází kousek jižně od Geldernu u cesty směrem na Trelis. Jsou tam tři nebo čtyři skřeti, všechny pobijte.

Při výběru daní je třeba vybrat 1500 zlatých od následujících lidí: Dylan, Boris (oba Geldern), Meryl, Cornelius, Anton a Barnabas (všichni Silden). Pokud jste již vyřídili Antona, nevadí. Barnabas se bude trochu vyhýbat zaplacení, ale jakmile mu dáte přes držku, hned zlato vysolí. Peníze poté odevzdejte Anogovi, nikoli Inogovi.

Při eskortu karavany obchodníků vyhledejte v Geldernu Hamlara - sedí v jednom z velkých domů. Promluvte s ním a zjistíte, že jej a jeho soukmeníky máte doprovodit do Sildenu, kdyby náhodou nastaly po cestě nějaké trable. Hamlar vás povede, takže jen běžte za ním. Za mostem v Sildenu vás osloví s tím, že je úkol splněn.

Abyste našli špeha Clovise, který byl špízovat u Thoruse v Trelis, musíte jít přirozeně po jeho stopách - tedy do Trelis. Inog vám řekne, že jej možná budou věznit v táboře vězňů. Ten najdete ve vnější oblasti města u arény, která je u cesty směrem na Monteru. Clovise stráží jeden skřet a nevydá vám ho, dokud jej nezmlátite nebo dokud mu nezaplatíte 500 zlatých. Tak či tak, Clovise pak zaveďte za Inogem.

Promluvte s Inogem a pak opět s Clovisem, od nějž zjistíte, že Thorusovi pomáhá nějaký černý mág, je třeba zjistit nějaké další informace. Clovis vám dá tip na nějaké své informátory. Jsou jimi Garan, Rudolph, Silvester a Nicholas. Všechny najdete na hradě Trelis (hradby a domy). Promluvte s nimi a pak vše oznamte Inogovi. Ten chce, abyste mága zabili. Můžete to udělat jak na hradě (kde se ovšem budete muset vypořádat s párem stráží, které to naštve), tak na místě, kam mág v noci odchází (jeskyně kousek za Trelis směrem na Geldern). Vše pak oznamte Inogovi, který s vámi již konečně půjde za Anogem.

Po cestě kousek za Geldernem narazíte na Tajemného poutníka, který vám zadá úkol najít část zbroje v jeskyni u Geldernu (ještě budou dva takové úkoly).

Zaveďte Inoga do Sildenu a promluvte s Anogem. Máte nyní dvě možnosti. Buď půjdete za Thorusem a požádáte jej, aby přestal napadat Geldern, nebo půjdete za Gornem s prosbou o pomoc Geldernu. Podle toho, pro co se rozhodnete, se další dění ve hře dělí na Gornovu a Thorusovu cestu. Gornova cesta je přímočará a krátká, kdežto Thorusova dlouhá a rozvětvená. Všechny cesty se poté stýkají u úkolu Promluvit s mágem Vody.

Pokud se rozhodnete požádat Gorna o pomoc, jděte do Gothy. Běžte až úplně nahoru, kde vás u poslední brány zastaví Errol, strážce brány. Nepustí vás dovnitř, dokud mu nezaplatíte 50000 zlatých. Na první pohled šílená suma, ale není zase tak obtížné ji sehnat. Různé zbroje a zbraně se dají prodat za dost slušné peníze, zvláště třeba ve zbrojnici ve Vengardu jsou poměrně dradé věci.

Jak budete mít dostatek peněz, zaplaťte Errolovi, který vás poté pustí za Gornem. Tímto Gornova cesta končí a další dění je již společné nezávisle na vašich předchozích činech.

Pokud se rozhodnete požádat Thoruse, aby zastavil útoky na Geldern, jdětě do Trelis a promluvte s Thorusem v jeho domě na hradě. Thorus vám nevěří a chce, abyste pracovali s Oschem. Sám vám také dá úkol odvézt tři skřety ke Kanovi. Osche najdete také na hradě. Pošle vás se zásobou lektvarů a zbraní do skřetího tábora u Montery. Jak vidno, oba úkoly se dají splácnou naráz, což také můžete udělat, ovšem pro přehlednost návodu nejdříve uvedu úkol(y) pro Osche a pak ten zbytek.

Běžte tedy se zásobami do Montery, respektive to tábora skřetů kousek za ní směrem na Gothu (dříve obilná farma). Po cestě vás zastaví skřet Viet, který chce, abyste se na zásoby podíval Thorus. Tento úkol můžete, ale nemusíte plnit. Tak či tak promluvte ve skřetím táboře s Kosarem a předejte mu věci od Osche.

Poté se vraťte k Oschovi, který pro vás má další úkol - jít do jeskyně za chrámem Trelis a získat z ní artefakt Cor Kaloma. Najděte tedy onu jeskyni (obrázek), probijte se skrz pár důlních červů a seberte artefakt ze stolu.

Pokud ve hře nenastala žádná chyba, najdete před jeskyní postávat Tajemného poutníka, který vám řekne, že se v ní nachází další část jeho zbroje. Najdete ji na stole s Kalomovým artefaktem.

Artefakt poté zaneste Oschovi, které pro vás už nemá žádný další úkol. Nyní tedy můžeme splnit úkol od Thoruse. Takže naberte skřety Ogita, Erhanga (oba jsou v jednom z domů na hradě) a Urbanuse (je na hradbě) a jděte do Montery. Zaveďte je až ke Kanovi (na hradě v Monteře) a promluvte s ním. Tímto je tento úkol splněn.

Kan vám ovšem zadá další úkoly, a to - Promluvit s Ogitem a Zavést vězně ke Gabrielovi. První zmíněný je vedlejší úkol a pro dokončení hlavní linie není třeba jej plnit. Stručně řečeno - Promluvte postupně s Ogitem, Urbanusem (na hradbě u brány Montery), s Kanem, s Arthurem (ve skladu v Cape Dunu), s Morgem (Cape Dun), přiveďte Morga za Urbanusem, promluvte s Urbanusem, následujte Urbanuse, vybijte bandity, vemte od jednoho amulet, promluvte s Ogitem a pak s Kanem. Hotovo :).

Důležitý je ovšem úkol s vězněm. Jmenuje se Orontius a najdete jej v Kanově sále. Vezměte jej ke Gabrielovi (v mini táboře úplně dole pod Gothu u domu, kde byl dříve vězněn Gorn). Orontius vás požádá, abyste jej zavedli k jeho rodině nejdřív. To můžete udělat a nemusíte. Pokud to uděláte, dostanete ještě úkoly zásobit jeho rodinu jídlem a zlatem, načež vám sdělí polohu jedné skvělé zbraně a dá vám klíč k truhle, kde je ukrytá - viz tip Orontiova truhla. Nicméně doporučuji zavést jej ke Gabrielovi co nejdříve (dokud jej máte ve skupině), protože později se může stát, že se do skupiny už nepřidá respektive se do ní přidává a z ní odchází dost podivně.

Gabriel ovšem nabídku příměří neakceptuje a pošle vás zpět za Kanem se zlatem za vězně. To Kana hodně rozlítí a pošle vás do Cap Dunu, kde máte od skřeta Somy vyzvednout tři zbroje a tři meče. Somu najdete v kovárně naproti skladu. Zjistíte, že má jen dva kusy od každého a potřebuje magickou rudu na ty třetí. Rudu poberte ve skladě na zemi, přineste ji Somovi a pak už konečně získáte všechny potřebné věci. Oznamte to Kanovi, který vás teď pošle se vším tím zbožím k Thorusovi, který vás poté pošle naposledy za Oschem.

Nyní nastává v Thorusově cestě zásadní zlom. Osch se vás v rozhovoru zeptá na váš názor na Thoruse a skřety a podle vaší odpovědi se Thorusova cesta dělí na dvě části. Buď se rozhodnete pro přidání se na stranu Gorna nebo na stranu Thoruse. V prvním případě se Osch odhalí jako tajný Gornův špeh a pošle vás s důležitou zprávou za Gornem. V druhém případě vás pošle za Gornem také, ovšem s nabídkou míru od Thoruse.

4a) Gorn

Pokud se na Oschovu otázku vyslovíte PROTI skřetům, pošle vás za Gornem s důležitou zprávou. Běžte do Gothy, kde vás úplně nahoře u brány zastaví strážce Errol. Nechce vás pustit dovnitř a musíte pro něj splnit pár úkolů. Nejdřív chce informaci o skřetovi Jorgovi. Tu má Arthur z Cape Dunu. Dále chce přinést 5 láhví nordmarského cloumáku a 10 špeků černého rhobara z Faringu. Povalují se na stole v tamějším hostinci. A nakonec chce, abyste vybrali mýtné od Ignatiuse, Raika a Garika. První z nich stojí vzadu na hradním nádvoří v Gothě, Garika najdete u polní arény mezi Gothou a Faringem a Raika v táboře válečníků pod Gothou směrem na Monteru.

Až vše splníte, pustí vás Errol za Gornem. Promluvte s ním a získáte úkol s mágem Vody. Tímto Thorusova cesta končí, další dění je již stejné nezávisle na tom, jak jste se dříve rozhodli.

4b) Thorus

Pokud se rozhodnete pro Thoruse, pošle vás Thorus do Gothy s nabídkou míru. Promluvte se strážcem nejvyšší brány v Gothě, Errolem, který vaši nabídku podstoupí Gornovi. Jakmile se Errol vrátí, odvede vás do vězení. Zde se Thorusova cesta opět dělí, podle toho, co ve vězení uděláte.

Errol vám totiž ihned po uvěznění nabídne dvě možnosti, jak se z toho dostat. Buď mu ihned dáte na ruku 5000 zlatých, čímž si vysloužíte jednodenní propustku, nebo nezaplatíte, příjdete o všechny věci (později je získáte zpět) a chvilku si odpočinete.

Dle vašeho rozhodnutí ve vězení, budete následující úkoly plnit buď pro Raika nebo Ignatiuse a Garika:

a) Raik - Pokud zaplatíte Errolovi úplatek 5000 zlatých, tak vás pošle za Raikem, který je vůdcem vojáků ve vojenském táboře kousek západně od Gothy. Raik vás pořádně zapřáhne. Nejdřív chce, abyste roznesli zprávu jeho pěti kapitánům, jimiž jsou Ian, Lazarus, Bran, Linhart a Lennard. Všechny najdete opodál.

Poté vám Raik řekne, že předchozí úkol byl jen cirkus na to, aby zjistil, kdo z jeho lidí je špeh. Je jím Lazarus - máte ho najít a odkráglovat jej. Najdete ho někde u cesty směrem na Monteru.

Poslední úkol, kterým vás Raik pověří, je získat všechny dračí kosti od 5 hashishinských obchodníků z Faringu. Po těchto vzácných artefaktech jde i Thorus, proto je důležité získat je před ním. Všechny dračí kosti by měly ležet v jedné truhle, ke které existuje jediný klíč. Ten však byl v zájmu bezpečí pokladu rozdělen na pět menších klíčů. Ty musíte získat a poté je složit v jeden. Pomůže vám s tím kovář Kendl.

Jděte tedy do Faringu, kde se celé toto bude odehrávat, a promluvte s Kendlem - najdete jej na hradním nádvoří v chatrči u vstupu do nejvnitřnější části města. V rozhovoru mimojiné zjistíte, že on kosti shání pro Thoruse, to ale zatím nechte být, vyřeší se to později.

Jména těch pěti hashishinů jsou: Khalif, Khadim, Khalil, Kazus a Khaif.

Kazus - Kazusův klíč se nachází v truhlici u jednoho z domů ve vesnici pod hradem. Také jej můžete najít na sporáku v jednom z příbytků na hradním nádvoří (mísnost pod hradebními schody).

Khadif - Jeho klíč se nachází v trakači za jedním z domů ve vesnici pod hradem.

Khadil - Khalil má slabost pro ženy a tak svůj klíč jedné z nich svěřil. Ve vesnici pod hradem najdete v jednom z domů tři ženy. Promluvte s Jenell, která vám klíč dá výměnou za dávku masa (dá vám Kendl).

Khadim - Khadim je nervózní chlapík a nosí svůj klíč neustále při sobě. Jeho dům na hradním nádvoří poznáte podle toho, že jej stráží dvojice mužů. Kendl vám řekne, že s nim nesmíte bojovat. Musíte tedy najít jiný způsob, jak se jich zbavit. Promluvte s nimi a nalákejte je na dvě dívky, které stojí "opodál", tedy v nejvnitřnější části hradu vzadu. Promluvte s každou z nich a odveďte je ke strážím. Až stráže odejdou, běžte dovnitř a promluvte s Khadimem. Ten vám klíč bezevšeho dá.

Khaif - Pro získání Khaifova klíče budete muset zabít některého z trolů, kteří se potulují v lesíku pod Faringem. Klíč pak seberte z jeho těla (jako trofeje).

Poté všechny klíče přineste Kendlovi, který vám z nich udělá klíč k truhle. Ta se nachází v jeskyni s chňapavci těsně před vesnicí pod hradem (ve skalním tunelu). Otevřte ji, vemte všechny kosti a předejte je Raikovi. Raik vás poté pošle se zprávou ke Gornovi, čímž Thorusova cesta končí a další dění je již společné nezávisle na vašich předchozích činech.

b) Ignatius a Garik - Pokud jste se nerozhodli podplatit Errola, tak si ve vězení několik dní odpočinete, než se Errol rozhodne co s vámi (pokud si sním promluvíte dříve než stačí odejít, nebudete muset absolvovat několik vyspání, než se zase Errol ve vězení ukáže). V každém případě jakmile si promluvíte s Errolem, poté co jste ho odmítli uplatit, tak vás pošle jako otroka za Ignatiusem. Toho najdete v jednom ze vzdálenějších rohů hradního nádvoří. Má pro vás trochu práce.

První úkol, kterým vás Ignatius pověří, je obstarání 12 léčivých rostlin. Ty rostou všude pod Gothou. Poté bude pro změnu chtít 12 mana rostlin. Opět ta samá práce, najdete je spíše směrem na Faring. Ignatius vás poté pošle za Garikem, kterého najdete v jeho polní aréně v poli směrem na Faring. Garik by vás jako bojovníka mohl využít při svých úkolech, problémem však je, že jste ve vlastnictví Ignatiuse. Máte zjistit, za jakou cenu by vás Ignatius nechal jít. Promluvte s ním tedy a zjistíte, že vás ten alchymista nechá jít za neuvěřitelně horentní sumu, celých 11 zlatých. Garik vám dá pouze 10 zlatých a ten "zbytek" si musíte sehnat sami. Buď můžete jednoduše sebrat a prodat nějakou kytku nebo cokoli, nebo zaběhnete do tábora válečníků pod Gothou a vyžebrejte jej od bojovníka Gera.

Zaplaťte Ignatiusovi a běžte zpátky za Garikem, který pro vás nyní má tunu úkolů. První úkol, který dostanete, je donést amulet Gothardovi. Toho najdete v táboře bojovníků po cestě k Monteře. Poté vás Garik pošle do Faringu pro své zbraně. Dá vám klíč od truhly. Tu najdete nahoře ve Faringu u cesty. Seberte z ní meč a také štít, co se povaluje na zemi vedle ní. Obě věci mu pak přineste.

Dále Garik chce, abyste mu přinesli jeho oblíbený luk. Poradí vám, že jej možná ztratil v táboře bojovníků. Najdete jej v truhle dole pod věží u strážného Gabriela. Otevřete ji klíčem od Garika. Posledním úkolem je série bojů v Garikově aréně s celkem pěti Garikovými bojovníky. Boje se nedaji opakovat, buď prohrajete a nezískáte nic, nebo vyhrajete a naskočí vám pěkná sumička zkušeností. Tak či tak po každém boji promluvte s Garikem.

Poté vás Garik konečně pošle za Gornem, a to se zprávou, že Garik odchází zpátky do tábora. Dostanete od něj také pět kousků trávy na uplacení Errola. A hlavně také klíč od truhlici v chodbě do vězení, kde najdete všechny své věci před zatčením.

Zde Thorusova cesta končí a další dění je již společné nezávisle na vašich předchozích činech.

Jakmile budete moci promluvit s Gornem, veškeré následující dění je stejné, až už jste se pro Gorna rozhodli ihned nebo jste prošli spletitou Thorusovou cestou. Gorn vás po rozhovoru pošle do Okary, kde se máte setkat s určitým mágem Vody.

Jděte tedy tam a v jeskyni se dejte doleva. Narazíte na skřetí stráž, vypořádejte se s ní a jděte dál. Zjistíte, že mág má zrovna váženého hosta - vládce skřetů Kana a nevypadá to, že by si ti dva jen povídali. Nezbývá vám nic jiného, než Kana sejmout (hraje při tom vynikající hudba). Jakmile Kana zabijete, promluvte s mágem

Oznamte vše Gornovi. Ten se k vám prozatím nemůže připojit, jelikož potřebuje své muže ve válce s Thorusem. Jedinou možností je požádat o pomoc Leeho. Běžte tedy do Vengardu, kde si promluvte se strážcem hradní brány Theodorem. Ten vás za Leem nepustí, dokud nesplníte jeho úkoly.

Theodor sdělí, že se v okolí v poslední době rychle šíří podivná nemoc. Má podezření, že za to mohou artefakty, které byly nedávno přivezeny jednou z lodí. Theodor chce, abyste si o tom promluvili s jistým Marcem. Toho najdete ve vesnici Ardea v chatrči u východu směrem k majáku. Promluvte s ním a s tím málem, co vám poblázněný Marc řekne, se vraťte k Theodorovi.

Theodor poté chce, abyste získali všechny zlé artefakty z Ardey. Jsou celkem čtyři a jsou spojeny s následujícími lidmi:

Marc - Marc vám řekne, že válečník Severin u sebe má artefakt, ale bohužel již týden o něm nikdo neslyšel. Máte ho najít a přívézt zpátky. Je to jednoduché. Severin postává hned za "hradbami" městečka směrem do vnitrozemí. Promluvte s ním a doveďte jej k Marcovi.

Sindri - Sindri vám svůj artefakt prodá za tisíc zlatých.

Hildur - Hildur artefakt nemá, ale ví, kde by se dal najít - v jeskyni plné bestií, které jsou dvakrát tak silné než normální člověk. Zmíněnou jeskyní se myslí bývalý tábor povstalců Reddock. Vypořádejte se s monstry a seberte artefakt ze stolu úplně dole v jeskyni. Přineste jej Hildurovi, ten jej však už nechce, tak si jej můžete nechat.

Conz - Conz vám svůj artefakt dá za to, když zmlátíte bojovníka Asdise, který poslední dobou každého vyzívá na duel a Conz kvůli tomu musí míchat samé léčivé lektvary.

Až všechny artefakty budete mít, zastavte se u Theodora. A je tu další úkol. Nyní se zmíní o skupině pohřešovaných zvědů, kteří byli vysláni do Cape Dunu. Doneslo se k němu, že skřet Ebolt nyní drží nějaké nové vězně, a myslí si, že by se mohlo jednat právě o jeho lidi. Chce jen, abyste to prozkoumali.

Ebolta a jeho vězně najdete u cesty kousek od Cape Dunu. Promluvte s Eboltem a se získanou informací se vraťte k Theodorovi. Ten chce, abyste špehy přivedli zpět do Vengardu. Nesmíte k tomu ovšem použít násilí. Stačé promluvit se skřetem Eboltem, který vězně hlídá. Hrdina jej přemluví, aby vám je předal. Osvobozené paladiny pak doveďte k Theodorovi, kde s nimi promluvte a poté také s Theodorem.

Ebolta a jeho vězně najdete u cesty kousek od Cape Dunu. Promluvte s Eboltem a se získanou informací se vraťte k Theodorovi. Ten chce, abyste špehy přivedli zpět do Vengardu. Nesmíte k tomu ovšem použít násilí. Stačé promluvit se skřetem Eboltem, který vězně hlídá. Hrdina jej přemluví, aby vám je předal. Osvobozené paladiny pak doveďte k Theodorovi, kde s nimi promluvte a poté také s Theodorem.

Ještě dva poslední úkoly a konečně budete moci mluvit s Leem. Theodor vás ještě pošle získat 15 kusů masa pro armádu a poté 20 pytlů obilí - ty se nacházejí u domů u brány Vengardu směrem na Faring a také třeba u kamenného kruhu mezi Vengardem a Ardeou. Poté konečně můžete jít za Leem.

Lee vám toho moc neřekne, potřebuje souhlas svého generála Hanze. Toho najdete nedaleko brány na Faring. Po zajímavém rozhovoru vás pošle do Cape Dunu, kde máte zachránit tři zajaté paladiny. Najdete je v místním majáku úplně nahoře. Stráže vás nepustí, tak je zmlaťte. Promluvte s paladiny a doveďte je k Hanzovi.

Poté promluvte s Leem, který vám již dá k dispozici své vojáky. Chce, abyste ještě informovali Hanze o přípravách na válku. Vraťte se k Leemu, který záhy vyrazí se svými muži do Gothy. Chce, abyste si promluvili s mágem Ohně Immanuelem, který se potuluje někde po městě. Pokud jej nebudete moci najít, zadejte do konzole goto Vangard_Fire_Mage_02. Dialog s mágem je sice zajímavý, nicméně nic praktického nepřinese. Vydejte se tedy do Gothy. Promluvte s Leem na poli před Gothou směrem na Faring a doveďte jeho ho a jeho vojáky na hradní nádvoří a promluvte s Errolem.

Poté běžte za Gornem. Ten vám řekne, že je ještě potřeba přivést z Trelisu Osche. Osch ale na svém obvyklém místě na hradě není. Poptejte se známých informátorů na hradě - Silvestra, Rudolpha a Nicholase. Poslední jmenovaný vám řekne, že Osch byl zatčen za zradu a možná jej zabijí. Nyní jej drží ve zajateckém táboře mimo Trelis.

Tento tábor se nachází v chrámu Prastarých kousek od města u cesty na Monteru. Jděte tam, pobijte pár stráží, na které narazíte a úplně dole promluvte s Oschem. Ten vás ještě pošle zachránit jistého mága Ohně, kterého skřeti drží v chrámu před Trelisem. Běžte tam. Za oltářem je malý otvor, kudy se dá dostat do podzemí. Tam pobijte skřetí stráž a promluvte s Miltenem, vaším starým známým. Řekne vám spoustu zajímavých věcí, nicméně na to není nyní moc čas. Vemte jej s sebou k Oschovi, kde s ním promluvte.

Poté oba dva vemte s sebou do Gothy. Tam promluvte s Gornem. Gorn vás pošle zabít vyvolávače, mága, se kterým se Thorus spolčil. Promluvte si s Miltenem. Řekne vám, že Thorus má Innosovo Oko, které vzal právě od Miltena, a bude nyní obklopen mágy, s jejiž pomocí chce do Myrtany vyvolat velmi mocné monstrum. Je třeba zakročit a zničit vyvolávače spolu s jeho pomocníky.

Milten vás může k místu, kde vyvolávač přebývá, zavést. Spolu s vámi půjdou Gorn, Osch a Lee s jeho válečníky. Občas na válečníky po cestě počkejte, protože jejich pomoc je v dalším boji klíčová. Milten vás zavede do jeskyně nedaleko Montery. Pobijte předvoj vyvolávačových bojovníků a poté se vrhněte přímo na něj. Je obklopen skupinkou mágů. Je tedy na vás, jak to vyřídíte. Dobrá taktika je třeba pomocí luku střelit do některého mága. V tom okamžiku se na něj vrhnou všichni vojáci vašeho doprovodu. Poté se do celé situace můžete taky zapojit, nebudete tolik na mušce, když někteří nepřátelé budou útočit na někoho jiného.

Pokud s sebou nemáte příliš bojovníků, vyplatí se vyčarovat si na pomoc nějakou bestii, která toho dost vydrží (démon je ideální). Až bude vyvolávač mrtev, seberte od něj mapu. Také u něj a v jeho truhle najdete nějaké zajímavé předměty.

Promluvte si poté s Miltenem. Ukažte mu vyvolávačovu mapu. Vyznačí vám na ni místa, kde by se mohlo objevit monstrum, které mágové vyvolali. Bestii najdete v jeskyni v Reddocku. Dá se jednoduše sejmout lukem z některé z "místností" kolem. Až ji zabijete, běžte do trůního sálu ve Vengardu, kde se stanete králem Rhobarem III.

Tímto příběh datadisku končí. Gratulujeme k dohrání hry.

Načítám data ...
Nahoru