Jednoruční zbraně

Zbraně patřící mezi jednoruční sice nepůsobí takové škody jako velké obouruční zbraně, jsou všem rychlejší. Zpravidla k jejich použití potřebujete sílu, některé speciální meče ovšem vyžadují obratnost. Pro zobrazení detailního popisu klikněte na název předmětu.

Předmět Poškození Dosah Potřebná
síla
Potřebná obratnost Cena
Pohrabáč
Pohrabáč

Tuto bezcennou zbraň najdete kousek vpravo od brány Khorinisu směrem na Lobartovu farmu.

5 50 5 - 5
Dýka
Dýka

Klasická dýka. Můžete ji najít například v jedné z truhel nahoře v Xardasově věži.

5 50 5 - 6
Srp
Srp

Srp používají farmáři, vy jej můžete koupit třeba od Hodgese.

7 50 7 - 6
(Malethova) Vycházková hůl
(Malethova) Vycházková hůl

Vycházkovou hůl můžete najít v některých truhlách v Hornickém údolí. Pokud hrajete za žoldáky či drakobijce, bude výcházková hůl farmáře Maletha součástí úkolu ve třetí kapitole.

8 70 5 - 12
Trn
Trn

Můžete najít v horské pevnosti v Hornickém údolí.

8 70 10 - 5
Kovářské kladivo
Kovářské kladivo

Kovářské kladivo používají nečekaně kováři. Můžete jej koupit od Bennet, Hodgese či Khaleda v 1.kapitole.

10 30 10 - 15
Velký klacek
Velký klacek

Tento kus větve můžete najít hned v Xardasově věži u krbu.

10 70 10 - 1
Sekera
Sekera

Tuto sekeru můžete najít například v jeskyni se skřetí zbraní pro Harada kousek za městem.

10 50 10 - 15
Krátký meč domoobrany
Krátký meč domoobrany

Tento meč používají někteří domobránci. Vy jej můžete najít kousek za městem u cesty na Akilovu farmu - viz tip.

10 50 10 - 300
Malá kosa
Malá kosa

Tuto primitivní zbraň můžete najít v Hornickém údolí nedaleko krypty, kde v G1 bylo ohnisko s Miltenem.

15 60 10 - 12
Hřeby posetý kyj
Hřeby posetý kyj

Tento kyj nosí někteří goblini, najít jej můžete také na hřbitově za Sekobovou farmou.

12 60 10 - 5
Primitivní krátký meč
Primitivní krátký meč

Tento meč můžete koupit od Hakona v 1.kapitole.

12 50 10 - 300
Vlčí nůž
Vlčí nůž

Tuto zbraň nosí lovec Bartok z Khorinisu.

12 30 10 - 40
Rezavý meč
Rezavý meč

Tento meč můžete najít v příkopu vpravo od jižní brány města Khorinis.

15 70 10 - 10
Krátký meč
Krátký meč

Tento velmi rozšířený meč můžete koupit od Sarah, Canthara, Hakona či Jory v 1.kapitole.

16 50 10 - 60
Hřeby pobitá palice
Hřeby pobitá palice

Tento už za něco stojící klacek můžete koupit od Canthara, Sarah a Orlana v 1.kapitole. Můžete jej také najít v táboře lovce Dragomira.

18 70 10 - 120
Meč
Meč

Tento meč nosí někteří bandité, kromě toho jej můžete najít v jeskyni s gobliny u Onarovy farmy a v truhle na Jackově majáku.

18 70 - 10 10
Vlčí zub
Vlčí zub

Tento meč můžete najít v troskách přepadené karavany pod mostem od Akilovy farmy k Orlanově krčmě. Také jej lze koupit od Canthara, Sarah, Hakona a Khaleda v 1.kapitole.

20 50 10 - 150
Válečná palice
Válečná palice

Lze zakoupit od Orlana a Mattea v 1.kapitole.

22 50 20 - 200
Primitivní meč
Primitivní meč

Tento meč můžete koupit od Hodgese v 1.kapitole.

25 70 20 - 20
Rezavý široký meč
Rezavý široký meč

Tento meč se povaluje v jeskyni se sekáčem draků.

25 70 20 - 20
Primitivní sekerka
Primitivní sekerka

Tuto sekerku můžete koupit od Hodgese v 1.kapitole. Vlastní ji také jeden z banditů u majáku.

25 70 20 - 20
Kvalitní krátký meč
Kvalitní krátký meč

Kvalitní krátký meč můžete koupit od Hakona, Canthara a Sarah v 1.kapitole.

25 50 15 - 200
Alrikův meč
Alrikův meč

Tento meč patří Alrikovi, má jej ovšem obchodník Jora, od nějž jej budete muset získat.

25 70 20 - 50
Hůl vyrovnání
Hůl vyrovnání

Tuto hůl můžete koupit od Hakona či Jory v 1.kapitole.

25 110 20 - 250
Těžká hřeby pobitá palice
Těžká hřeby pobitá palice

Tento klacek můžete koupit od Khaleda v 1.kapitole.

28 60 20 - 30
Válečné kladivo
Válečné kladivo

Toto kladivo můžete koupit od Sarah, Canthara nebo Khaleda v 1.kapitole.

28 40 30 - 250
Loďařská sekera
Loďařská sekera

Tuto sekeru dostanete od Canthara jako odměnu za udání Sarah.

30 70 25 - 400
Paladinský meč
Paladinský meč

Paladinský meč nosí paladinové, stejnětak jej dostanete vy, když se jím stanete. Kromě toho jej můžete najít v jeskyni se zombiemu v lese za Orlanovou hospodou.

30 70 30 - 30
Meč vlastní výroby
Meč vlastní výroby

Tento meč můžete sami vykovat. Lze jej také najít v kryptě u Onarovy farmy a v jeskyni se stínovou šelmou u majáku.

30 90 20 - 100
Primitivní dlouhý meč
Primitivní dlouhý meč

Tento meč můžete koupit od Khaleda v 1.kapitole.

30 90 30 - 350
Pirátská šavle
Pirátská šavle

Tuto šavli vám dá Sarah, pokud ji neudáte Andrému. Lze ji také od ní nebo od Canthara koupit ve 3.kapitole a také se povaluje na pláži u paladinské lodi.

30 70 20 - 500
Kvalitní meč
Kvalitní meč

Tento meč můžete dostat od Pecka, pokud jej nenahlásíte Andrému, nebo od Tandora na hradě v Hornickém údolí, když Garondovi řeknete o lepší zbraň.

35 70 30 - 450
Drtič kamene
Drtič kamene

Tento slušný palcát můžete koupit od Hakona, Khaleda a Tandora ve 2.kapitole.

35 50 25 - 300
Lebkoštěp
Lebkoštěp

Tento palcát můžete najít ve věži v Dexterově táboře banditů, případně jej koupit od Canthara či Sarah ve 2.kapitole.

35 60 30 - 300
Dlouhý meč
Dlouhý meč

Velmi slušný meč, který můžete najít u magického golema (Zkouška ohně). Také jej lze koupit od Canthara, Sarah, Khaleda a Tandora ve 2.kapitole.

37 90 27 - 500
Bradatice
Bradatice

Bradatici prodává Canthar, Sarah a Orlan od 2.kapitoly.

40 70 40 - 450
Dvoubřitá sekera
Dvoubřitá sekera

Dvoubřitou sekeru můžete koupit od Hakona, Khaleda a Tandora ve 2.kapitole.

40 70 35 - 500
Kvalitní dlouhý meč
Kvalitní dlouhý meč

Tento vynikající meč můžete koupit od Canthara, Sarah či Mattea ve 2.kapitole.

45 90 35 - 700
Meč z magické rudy
Meč z magické rudy

Tento meč můžete sami vykovat ve 2.kapitole, hrajete-li za žoldáky.

45 90 40 - 600
Primitivní meč bastard
Primitivní meč bastard

Tento meč můžete najít na pláži pod majákem. Musíte tam doplavat z přístavu.

45 100 45 - 600
Řemdih
Řemdih

Řemdih se povaluje v jeskyni u pyramidy. Také jej prodávají Jora, Khaled a Tandor ve 2.kapitole.

45 60 45 - 600
Rapír
Rapír

Tento meč vyžaduje místo síly obratnost. Jedná se o vytříbený kord, který můžete najít u dvou trolů nedaleko lovce Groma.

50 70 - 50 600
Palcát
Palcát

Tento šikovný palcát prodávají ve 3.kapitole Hakon, Canthar a Sarah a ve čtvrté Khaled a Tandor.

50 60 45 - 600
Rubínová čepel
Rubínová čepel

Rubínovou čepel prodává Matteo ve 3.kapitole. Také ji můžete získat v téže kapitole od Pecka, ovšem pouze za domobránce.

50 70 50 - 600
Runový meč
Runový meč

Tento meč lze získat pouze přes cheat.

55 90 50 - 800
Havranní palcát
Havranní palcát

Tento palcát můžete najít v Hornickém údolí u zřícené věže poblíž Fajethova dolu. Prodávají jej také Canthar a Sarah ve 3.kapitole a Jora ve čtvrté.

58 60 50 - 1000
Kvalitní meč bastard
Kvalitní meč bastard

Tento meč se povaluje v Marcosově jeskyni v Hornickém údolí. Také jej prodávají Hakon a Tandor ve 4.kapitole.

58 100 60 - 1000
Inkvizitor
Inkvizitor

Tento palcát můžete najít v Hornickém údolí v lesíku mezi hradem a skřetí palisádou, zhruba naproti beranidla.

60 60 50 - 1200
Magický bastard
Magický bastard

Tento meč můžete vykovat jako drakobijci ve 3.kapitole.

60 90 50 - 800
Primitivní šavle z magické rudy
Primitivní šavle z magické rudy

Tento meč můžete získat od Harada ve 3.kapitole. Ovšem pouze jako paladinové.

60 100 40 - 2000
Ferrův meč
Ferrův meč

Tento úkolový předmět se povaluje kousek od hradu v Hornickém údolí a vy jej musíte získat.

60 90 50 - 800
El Bastardo
El Bastardo

Tento meč prodávají Khaled, Canthar a Sarah od 4.kapitoly.

65 100 65 - 1500
Skřetobij
Skřetobij

Skřetobij je nejlepší zbraň, kterou můžete získat nezávisle na gildě. Povaluje se v truhlici na vrcholu pyramidy v Khorinisu. Také jej prodává Orlan ve 3.kapitole a Tandor a Rethon ve čtvrté. Pokud chcete hrát za bojovníka, doporučujeme si skřetobij obstarat co nejdříve.

65 100 65 - 1500
Mučitelská sekera
Mučitelská sekera

Tato strach nahánějící zbraň se povaluje ve velké jeskyni s černým trolem a také v pevnosti u kamenného draka v Hornickém údolí. Prodávají ji také Jora a Khaled ve 4.kapitole a Bennet v šesté.

65 80 65 - 1500
Těžké válečné kladivo
Těžké válečné kladivo

Nachází se ve věži u Thorbenova domu. Klíč od ní má Peck.

65 60 65 - 1200
Mistrovský meč
Mistrovský meč

Nejlepší jednoruční zbraň ve hře, která vyžaduje obratnost. Můžete ji najít ve staré Xardasově věži v Hornickém údolí, případně ji získat poražením Cassii či Ramireze.

65 100 - 65 1500
Magický meč
Magický meč

Jedná se o požehnanou primitivní šavli z magické rudy. Požehnat ji můžete ve 3.kapitole u Marduka.

70 100 40 - 3000
Magický válečný meč
Magický válečný meč

Tento meč můžete vykovat jako drakobijci ve 4.kapitole.

75 100 65 - 1000
Innosův hněv
Innosův hněv

Tento meč můžete získat jako paladinové a je to nejlepší zbraň, kterou jako Innosovi válečníci můžete nosit. Jedná se o ještě jednou požehnaný Magický meč. Požehnat jej můžete pomocí Innosových slz v 5.kapitole.

80 100 40 - 4000
Magický zabiják draků
Magický zabiják draků

Tento meč můžete vykovat jako drakobijci v 5.kapitole po přečtení almanachu ve sklepení kláštera.

90 100 80 - 2000
Načítám data ...
Nahoru