Lokace

Hlavní lokace

Lokace
  1. Přehled
  1. Místo výměny
  2. Starý tábor
  3. Starý důl
  4. Nový tábor
  5. Svobodný důl
  6. Skřetí vesnice
  7. Bratrstvo Spáče

Těžařská kolonie, herní svět Gothicu 1, je celá ukryta pod kopulí magického původu, tzv. Bariérou, která zabraňuje všemu živému v cestě ven. Dokud Bariéra bude existovat, můžete se pohybovat pouze v jí ohraničeném prostoru. Ten je naštěstí mnohem větší, než zamýšleli mágové při jejím vyvolání.

Kolonie má podobu údolí z většiny obklopené neprostupnými horami a z malé části také oceánem. Vzhledem ke své poloze zde najdete prostředí pouze mírného pásu. Čekají na vás lesy, louky, řeky, jeskyně a další klasické přírodní elementy. Všude se ovšem musíte mít na pozoru, jelikož se zde kromě "normalních" zvířat a bytostí pohybují i skřeti, s nimiž jsou lidé z myrtanského království ve válce.

V Kolonii najdete tři hlavní lidská sídla - Starý tábor, Nový tábor a Bratrstvo Spáče. Na těchto místech najdete tři různé frakce, jejichž členy se můžete stát. Mnoho času ovšem strávíte i v jiných lokalitách. Ať už to jsou malé lovecké chatrče a tábořiště v divočině, staré strážní věže a jiná historická a nyní opuštěná místa nebo rudné doly.

Přehled těch nejvýznamnějších míst najdete na mapě vpravo. Níže pak naleznete jejich podrobné popisy.

Hlavní lokace

Starý tábor - Největší a nejstarší tábor v Kolonii, monumentální věž jeho hradu je vidět z každého koutu světa. Sídlí v něm Rudobaroni, kteří ovládají dodávají královi rudu výměnou za všemožné zboží. Celý popis

Nový tábor - Rozkládá na severozápadě Kolonie. Žijí v něm rolníci, bandité, žoldáci a mágové Vody, kteří shromažďují magickou rudu, pomocí níž chtějí prolomit magickou bariéru. Celý popis

Bratrstvo Spáče - Rozkládá se v nebezpečných bažinách na východě Kolonie. Pod vedením Y'Beriona v něm žijí lidé věřící ve Spáče a vyrábí se zde proslulá droga z bažin. Celý popis

Starý důl - Najdete jej v severozápadním cípu Kolonie, kousek na sever od Nového tábora, a jak již jeho název napovídá, jedná se o zdroj magické rudy pro Starý tábor. Celý popis

Svobodný důl - Patří Novému táboru a rozléhá se na nejzápadnějším cípu hornického údolí. Své jméno získal podle faktu, že lidé tam pracují, aby se dostali na svobodu. Celý popis


Další oblasti

Kromě tří hlavních táborů a rudných dolů uvnitř Bariéry narazíte na další zajímavá místa. Připravili jsme jejich stručný přehled.

Místo výměny

Nachází se na kopci na severozápadě Kolonie. Probíhá zde výměna zboží mezi králem a Rudobarony. Vede sem úzká stezka, z níž je úžasný výhled na Hornické údolí a která je neustále strážena lidmi ze Starého tábora. Celý prostor má podobu malého jezírka, skrz které prochází hranice magické Bariéry. Zboží je směňováno pomocí pojízdné dřevěné plošiny, noví vězni jsou svrženi ze skály do jezera.

Tábor banditů

Na severu uzemí údolí naleznete po cestě do Trolího kaňonu tento nenápadný tábor plný banditů, kteří ovšem nepatří k Novému táboru. Tábor je zasazen do skály a vede k němu jediná přístupová cesta pečlivě strážena hlídkovou věží. Všichni bandité zde jsou ovšem nepřátelští, tudíž jakmile se přiblížíte, připravte se na tuhou bitvu.

Skřetí vesnice

Základna skřetů v Kolonii. Tato nemalá osada se rozléhá v jižní části údolí, a pokud zrovna nenesete znamení přátelství - ULU-MULU, nelze se k ní dostat, aniž byste neprolili skřetí krev. Přístupová cesta do vesnice vede přes most a její vnitřní část je chráněna mohutnou branou střeženou množstvím skřetích bojovníků. Kromě těch tu najdete obyčejné skřety, šamany a vstup do Spáčova chrámu.

Spáčův chrám

Chrám pro Spáče kdysi dávno vystavěli skřeti. Spáč jim ovšem za odměnu vzal srdce a proměnil je v nechutné nemrtvé zrůdy, které nyní chrání útroby chrámu před případnými vetřelci. Chrám je plný pastí a jen opravdu vynikající a zkušený bojovník dokáže projít jeho nástrahami až k samotnému konci. Vstup do chrámu se nachází ve skřetí vesnici, dostat se tam tedy nebude snadné.

Stará citadela

Toto místo nelze přehlédnout. Jedná se totiž o nejvýše položený bod Kolonie, kam se lze dostat. Celé údolí odsud máte jako na dlani. Nachází se jižně od Starého tábora. Dostat se tam lze buď po spletité stezce začínající právě tam nebo z jihu od horské pevnosti. Osudy ruiny jsou nejasné. Kdo však bude pátrat důkladně, jistě najde vstup do tajného sklepení.

Horská pevnost

Pokud se vydáte severo-východní cestou ze staré citadely a přejdete kamenný most, který stráží golem, přijdete do Horské pevnosti. Ta dříve sloužila jako sídlo purkrabího, který byl zároveň vlastníkem přilehlé země. Samotná pevnost je tvořena nádvořím a několika patry s četnými místnostmi. Dominantu pevnosti pak tvoří věž, která měla v dobách válek obrannou funkci. Dnes je pevnost neobydlená.

Skřetí hřbitov

Jak už sám název napovídá, jedná o pohřebiště mrtvých skřetů, které se nachází za řekou nedaleko Bratrstva v bažinách. Celý komplex sestává z venkovního prostranství a vchodu do samotného hřbitova. V těch se na samém začátku nacházejí prastaré krypty, od kterých vede cesta do několika spodních šachet. Z jedné z nich se můžete dostat do centrální místnosti, za kterou se nachází skryté místo používaná skřetími šamany. Věčný klid skřetího lidu zde střeží válečníci.

Načítám data ...
Nahoru