Starý tábor

Hlavní lokace

Lokace
  1. Přehled
  1. Místo výměny
  2. Starý tábor
  3. Starý důl
  4. Nový tábor
  5. Svobodný důl
  6. Skřetí vesnice
  7. Bratrstvo Spáče

Starý tábor je největším a nejstarším táborem v Kolonii. V době, kdy ještě neexistovala Bariéra, byl také táborem jediným. Sídlili na něm královštví vojáci, kteří dohlíželi na plnění těžebního plánu. Ovšem při vzpouře trestanců po vzniku Bariéry byli všichni vojáci zabiti a vládu nad táborem, doly a prakticky celou Kolonií převzali Rudobaroni v čele s Gomezem. A ti s radostí pokračovali v tom, co zde říše započala, tedy v těžbě rudy. Odměnou za to jim jsou bohaté dodávky všeho možného zboží, které s nimi král směňuje za magickou rudu. A to z nich činí ty nejbohatší muže pod celou Bariérou.

Tábor se skládá ze dvou hlavních částí, z hradu a vnějšího okruhu. Hrad je mohutná kamenná pevnost, jejíž k nebi se tyčící monumentální věž je de facto symbolem Kolonie. Její vrchol tvořený čtyřmi malými špičkami lze spatřit snad z každého kouta celého údolí. Na hradě sídlí ti významní členové tábora. Mezi ně samozřejmě patří samotní Rudobaroni, dále pak stráže a mágové Ohně, před nimiž mají Rudobaroni značný respekt, a proto je nechávají relativně v klidu v jejich studovnách.

Ve středu hradního nádvoří každého příchozího straší šibenice s nepřítomně visící kostrou. Ten tu ovšem není pro lékařské účely, ale jako varování, že život na dvoře Rudobaronu není žádný ráj, ba dokonce je to nejspíš hrůzostrašnější než za dob královských vojáků. Hluboko pod hradním dvorem se skryvá žalář. Momentálně je ovšem tak trochu k ničemu, jelikož věznit někoho, kdo už ve vězení je, nemá příliš smysl. Svůj čas tam tak tráví jen některé s trestankyň, které král posílá na požadavek Rudobaronů, než si je oni vyžádají pro své soukromé požitky.

Vstup na hrad je ovšem až na výjimky povolen jen lidem, kteří pracují pro Rudobarony, a tak se zpočátku budete muset smířit s pobytem ve vnějším okruhu. Ten je tvořen dřevěnými chatrčemi, které jsou všemožně rozmístěny kolem celého hradu a navíc obehnány vysokou palisádou, jež je chrání před možnými útočníky. Vnější okruh obývají především kopáči. Ti, kteří zrovna nepracují v dolech, si zde mohou odpočinou a nabrat síly na další šichtu. I zde se ovšem musí mít na pozoru. Pořád se jedná o odsouzené trestance, mnozí z nich jsou skuteční zabijáci, kteří pro ránu nejdou daleko. Velmi snadno se tak může stát, že se kopáči mezi sebou pustí do křížku. Proto v táboře funguje určitý systém ochrany. Stráže zodpovědné za pořádek vybírají od kopáčů jednou za čas malý obnos rudy, kterým si kopáči zajišťují svou ochranu. Pokud se pak do sebe pustí dva znesváření kopáči, postaví se stráže za toho platícího. Jednoduché.

Platit za ochranu, to je první způsob, jak žít v táboře relativně klidný život. Tím druhým je pracovat pro Gomeze jako stín či strážce. Všichni noví příchozí do tábora začínají jako kopáči. Záleží jen na jejich oddanosti, píli a schopnostech, zda budou přijati do řad Stínů, mužů, kteří dohlíží nejrůznější záležitosti Rudobaronů. Od nich kariéra Gomezova poskoka vede mezi stráže, kteří ochraňují kopáče v dolech a tábor před vetřelci, nebo, a to velmi zřídka, mezi mágy Ohně.

Když pomineme dřevěné chatrče, nachází se ve vnějším okruhu tábora i pár zajímavých míst. Kromě dvou vstupních bran do tábora, přičemž ta druhá, jižní, vznikla až zřícením jedné hradní věže, se určitě budete často vyskytovat na tržišti. To je místo nedaleko jižní brány, které bezpečně poznáte dle mohutné dřevěné střechy, jež se nad ním tyčí. Nejen večer se tu tak schází lidé různých druhů - kopáči, stíny i stráže, aby poklábosili u ohně, či směnili všemožné zboží. Mezi nejznámější obchodníky patří Fisk, jenž vám může nabídnou širokou škálu zbraní a dokonce i nějakou zbroj. Narazíte zde i na vyslance z Bratrstva Spáče, kteří se zde snaží přesvědčit místní muže, aby přešli do jejich tábora.

Takřka na opačném straně vnějšího okruhu stojí aréna, kam zástupci ze všech táborů chodí měřit své síly. Souboje se tam odehrávají jednou týdně (bohužel ne přímo ve hře) a místní vždy obzvlášť rádi vidí, když někdo z Nového tábora dostane pořádnou nakládačku. Vůbec vztah mezi Starým a Novým táborem je poslední dobou značně vyhrocený. Banditi s podporou žoldáků využívají každé příležitosti, aby přepadli konvoj s královským zbožím a trochu toho luxusu si přivlastnili i pro sebe. To se samozřejmě nelíbí Rudobaronům a mnozí mají obavy s otevřeného konfliktu.

Starý tábor stručně

Poloha Střed celé Kolonie
Cíl Těžba rudy pro krále výměnou za lukrativní zboží
Osazenstvo Rudobaroni, mágové Ohně, stráže, stíny, kopáči
Struktura Hrad pro významné, vnější okruh okolo něj pro všechny
Významné osoby Gomez, Thorus, Diego, Milten
Další info Téměř ve válce s Novým táborem

Starý tábor v obraze

Načítám data ...
Nahoru