Kamenné tabulky

Kamenné tabulky jsou novým typem předmětů v datadisku. Jedná se o artefakty jedné staré kultury, kterou mágové Vody již nějakou dobu studují a na které dávní lidé zaznamenávali své vědomosti. Existuje několik typů tabulek. První z nich nesou informace o historii dávného lidu. Jsou to různé nemagické tabulky, které nemají přílišnou cenu a které můžete tu a tam najít. Tyto tabulky zajímají zejména mága Vatrase, který je od vás výměnou za léčivé lektvary vykoupí.

Tabulky magického charakteru, které permanentně zvyšují vaše vlasnosti či dovednosti, se pak dělí na tři typy podle jazyka, kterým jsou napsány. Nejprimitivnější tabulky obsahují nápisy v jazyce rolníků. Zabývají se povětšinou světskými záležitostmi, jako je práce, láska nebo získávání potravy. Tento jazyk býval rozšířený ve městech, a pokud jej ovládáte, dokážete přečíst většinu textů.

Obtížnější je pak jazyk válečníků, jehož texty se většinou týkají zbraní a válčení. Nejvyšší úroveň představuje jazyk kněží. Kdo rozumí textům v jazyce kněží, představují pro něj kamenné tabulky skutečný poklad.

Tabulky většinou najdete u starých budov, krypt a mauzoleí. Abyste je mohli číst a zužitkovat vědomosti pradávné civilizace, musíte se naučit její jazyk. V tom vám pomůže mág Vody Myxir.

Kamenné tabulky se vyplatí používat až v pozdější fázi hry! Za vším stojí upravený systém učení. Zejména tedy fakt, že trénink vlastností a dovedností stojí čím dál tím více dovednostních bodů. Jeden bod síly se pak může vyšplhat až na neuvěřitelných 5 dovednostních bodů. Proto si kamenné tabulky šetřete, až budete mít drahé trénování.

Přehled kamenných tabulek

V této části následuje detailní přehled kamenných tabulek, které můžete ve hře získat, včetně jejich nalezišť. Tabulky jsou nejdříve přehledně uvedeny v tabulce, za ní pak následují jednotlivé přehledové mapy a přehledy kamenných tabulek jednotlivých typů. Barevný pruh u dané přehledové tabulky koresponduje s barevným označením v mapách.

Typ tabulky Účinek | Počet kusů ve hře
úroveň I úroveň II úroveň III
Tabulka životní síly +5 | 8 +10 | 5 +15 | 7
Tabulka magie +2 | 6 +4 | 3 +6 | 3
Tabulka síly +2 | 3 +4 | 1 +6 | 2
Tabulka obratnosti +2 | 5 +4 | 2 +6 | 1
Tabulka jednoručních zbraní +2 | 5 +4 | 2 +6 | 1
Tabulka obouručních zbraní +2 | 3 +4 | 2 +6 | 1
Tabulka střelby z luku +2 | 4 +4 | 4 +6 | 1
Tabulka střelby z kuše +2 | 3 +4 | 2 +6 | 1
Stará tabulka lze prodat Vatrasovi | 28

Mapy kamenných tabulek


Khorinis

Hornické údolí

Jharkendar

Staré tabulky

# lvl. místo nalezení
1 - KHO: Bandité u mostu mezi Akilovou farmou a krčmou - 3ks.
2 - KHO: U Isgarothovy svatyně
3 - KHO: Truhlice u Skipa
4 - KHO: Kaplička u Onarovy farmy
5 - KHO: Věž Dexterova tábora banditů
6 - KHO: Na stole v Xardasově věži
7 - KHO: V jeskyni v údolí pod Akilovou farmou
8 - KHO: U pyramidy
9 - KHO: Na vrcholu pyramidy
10 - KHO: Vykopávky u pyramidy
11 - HÚ: Nedaleko hrobky v kamenném kruhu
12 - HÚ: Podlíž ohnivých ještěrů u Xardasovy věže
13 - JHA: Vpravo od teleportu do Khorinisu
14 - JHA: V ruině
15 - JHA: Od Poustevníka jako odměna za předané šaty
16 - JHA: Zakopaný poklad (X na zemi)
17 - JHA: Zakopaný poklad na skále - vylézt po žebříku
18 - JHA: Zakopaný poklad (X na zemi)
19 - JHA: Truhla v ruině vpravo od Quarhodronovy hrobky
20 - JHA: Truhla v domě Strážců mrtvých
21 - JHA: Zakopaný poklad u ruiny u zničeného mostu
22 - JHA: Zakopaný poklad
23 - JHA: Knihovna učenců - vpravo - 3ks
24 - JHA: Od Morgana jako odměna za vrácený prsten

Tabulky zdraví

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: Za kamenným kruhem u Lobartovy farmy
2 I KHO: V inventáři pobitého kamenného strážce ve vykopávkách
3 I KHO: Na vrcholu pyramidy
4 I KHO: Jeskyně u pyramidy
5 I KHO: U kamenného kruhu na severu
6 I KHO: Nedaleko kruhu Slunce
7 I KHO: Vykopávky u pyramidy, napravo od Saturase
8 I HÚ: Jeskyně s polními škůdci u hradu
9 II HÚ: U skřetů u hradu
10 II KHO: Na bedně u paladinů u vstupu do průsmyku
11 II KHO: Na 'nedostupném' břehu
12 II KHO: U bludičky
13 II JHA: Levá komnata u místnosti s tmavou podlahou v Adanově chrámu
14 III JHA: Při vstupu do chrámu s portálem
15 III JHA: Dům učenců v Jharkendaru
16 III JHA: Truhla v jeskyni poblíž poustevníkovy chatrče
17 III KHO: Jeskyně se stínovou šelmou pod mostem
18 III KHO: Jeskyně zkoušky Ohně
19 III KHO: Zadní Dexterův důl
20 III KHO: Dexterův tábor, nalevo od mostu

Tabulky many

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: Na zadní pláži
2 I KHO: Tábor banditů v lese za Sekobovou farmou
3 I KHO: Vedle Innosovy svatyně
4 I KHO: Jeskyně s teleportem (klíč má Orlan)
5 I KHO: Na vrcholu pyramidy
6 I JHA: Zakopaný poklad v průchozí jeskyni
7 II KHO: Krypta u Onarovy farmy
8 II KHO: Na pláži se Skipem
9 II HÚ: V pokladu ledového draka
10 III KHO: U chňapavců kousek od černého trola
11 III KHO: Krypta u Onarovy farmy
12 III JHA: Truhla v ruině u zničeného mostu

Tabulky síly

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: V jeskyni u stínové šelmy
2 I KHO: Vedle jeskyně s polními škůdci
3 I JHA: Truhla v ruině vpravo od Quarhodronovy hrobky
4 II KHO: V lese za Onarovou farmou
5 III JHA: Dům učenců, vprostřed
6 III JHA: Chrám Adanose, vpravo od pasti s tmavou podlahou

Tabulky obratnosti

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: U číhavců u Bengarovy farmy
2 I HÚ: U skřetího beranidla
3 I JHA: Zakopaný poklad
4 I JHA: Truhla v Quarhodronově hrobce
5 I JHA: V těle bandity u Rhadamese v Adanově chrámu
6 II KHO: Za vodopádem u Bustera
7 II HÚ: V pokladu kamenného draka
8 III JHA: Od Poustevníka jako odměna za předané šaty

Tabulky jednoručních zbraní

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: U jeskyně s polními škůdci
2 I KHO: Napravo od dřevěného mostu
3 I HÚ: Jeskyně nedaleko kamenného kruhu
4 I JHA: Truhla v jeskyni nedaleko domu Strážců smrti
5 I JHA: V inventáři mrtvého bandity u Rhadamese
6 II KHO: Nad jeskyní u schodiště
7 II KHO: Ostrov pokladů, vpravo od vchodu do jeskyně
8 III JHA: Chrám Adana, levá místnost za tmavou podlahou

Tabulky obouručních zbraní

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: Vedle Innosovy svatyně nedaleko pyramidy
2 I JHA: Truhla u ruiny u zničeného mostu
3 I JHA: Zakopaný poklad v jeskyni s důlními červy
4 II JHA: Truhla v domě Strážců smrti
5 II KHO: U černého trola
6 III JHA: V inventáři piráta Malcoma

Tabulky střelby z luku

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: U mrchožroutů po cestě do kláštera
2 I KHO: Jeskyně u pyramidy
3 I HÚ: V pokladu kamenného draka
4 I HÚ: Poblíž ohnivých ještěrů
5 II HÚ: V jeskyni s bandity v ledové oblasti
6 II KHO: Za dvěma troly
7 II KHO: V jeskyni na ostrově pokladů
8 II KHO: Nedaleko jeskyně s bandity
9 III JHA: Dům učenců, vlevo

Tabulky střelby z kuše

# lvl. místo nalezení
1 I KHO: Nalevo od vstupu do vykopávek
2 I KHO: V jeskyni u jezera na severu
3 I HÚ: U skřetů u mostu
4 II HÚ: Na břehu jezera u zamrzlé oblasti
5 II KHO: V jeskyni goblinů za Onarovou farmou
6 III JHA: Dům učenců, vpravo
Načítám data ...
Nahoru