Vlastnosti a dovednosti

Síla a schopnosti vaší postavy a koneckonců všech ostatních obyvatel Kolonie, jak lidské tak zvířecí povahy, jsou charakterizovány určitými atributy. Ty dělíme na dvě základní skupiny - základní vlastnosti a dovednosti. Zatímco první skupina popisuje fyzické vlastnosti hrdiny, druhá pak, co všechno hrdina umí. Na této stránce si všechny charakteristiky rozebereme a popíšeme.

Základní vlastnosti

Zdraví - Stanovuje, kolik v souboji snesete zásahů, popřípadě zda přežijete pád z větší výšky. Maximální hodnotu zdraví zvyšuje dosažení vyšší úrovně či nasazení prstenů, amuletů a vypití permanentních lektvarů. Ztracené zdraví můžete obnovit spánkem či léčivými lektvary a jídlem.

Mana - Energie pro použití magických svitků a run. Hodnota many neovlivňuje poškození kouzly, pouze stanovuje, kolikrát můžete kouzla použít. Zvyšování many opět náleží učitelům a dalším herním předmětům. Ztracenou manu obnovíte spánkem či lektvary many.

Síla - Hodnota síly ovlivňuje poškození způsobené vašimi útoky. Síla také určuje sečné zbraně, které můžete používat. Hodnotu síly zvyšují učitelé, nasazené amulety a prsteny, potažmo permanentní lektvary.

Obratnost - Obratnost určuje, jaké poškození způsobíte střelnými zbraněmi. Zároveň je tato hodnota vázána na požadavky střelných zbraní. I obratnost zvyšujete u učitelů, popřípadě vypitím permanentních lektvarů, nasazením amuletů a prstenů.

Odolnosti - Hodnota určující jakou ochranu máte vůči čtyřem základním druhům útoků. Výši odolnosti určuje druh a typ zbroje, kterou používáte, doplněné o hodnotu stanovenou u ochranných amuletů a prstenů.

Bojové dovednosti

U bojových dovedností máte při útoku šanci na tzv. kritický úder. Jedná se o úder, kterým způsobíte několikanásobně větší škodu než normálně. Pokud jste nováček v dané dovednosti, Vaše šance je téměř rovná nule. Experti mají šanci 5% a mistři 10%.

Jednoruční zbraně

Jsou dobré na rozjezd, ale v pozdější fázi hry se už vyplatí přejít k obouručním, jelikož působí znatelně větší poškození. Mezi jednoruční zbraně patří primitivní zbraně jako staré kyje či polorozpadlé palcáty, slušné krátké meče, menší sekery a či dlouhé meče. Lze se s nimi dost dobře manévrovat, jsou lehčí, rychlejší a nevyžadují tolik síly. Nejlepší jednoruční zbraní ve hře je meč rudobarona Scara.

Začátečník Zbraň držíte obouručně. Vaše údery jsou pomalé, o kombech si můžete prozatím nechat zdát.
Pokročilý Zbraň držíte v jedné ruce čepelí vzhůru. Můžete provádět základní úderové kombo.
Mistr Zbraň držíte jednou rukou směrem dolů. Hrdina může zaútočit čtyřdílnou sérii po sobě jdoucích úderů.
Obouruční zbraně

Obouruční zbraně mají drtivý účinek. Řadí se mezi ně masivní sekery, meče a také skřetí zbraně, jež jsou pro člověk příliš těžké na nošení v jedné ruce. Používat je mohou jen ti nejsilnější bojovníci. Vhodné je k obouručním zbraním přejít v pozdější fázi hry po dostatečném zvládnutí zbraní jednoručních. Nejlepší konvenční obouruční zbraní je Innosův hněv, který nosí rudobaron Gomez. I jeho sílu ovšem překonává magická čepel Uriziel.

Začátečník Zbraň držíte těžkopádně, levou rukou podpíráte čepel.
Pokročilý Zbraň držíte oběma rukama horizontálně. Vaše údery jsou rychlejší, můžete provádět základní sérii úderů.
Mistr Zbraň držíte čepelí vzhůru. Správné načasování útoku způsobí stejně jako u jednoručních zbraní čtyřdílné kombo.
Kuše / Samostříly

Jsou to vynikající střelné zbraně, kterými můžete nepřítele oddělat velmi rychle z bezpečné vzdálenosti. Své velké poškození však kompenzují vyššími nároky na obratnost. Ke střelbě z kuší potřebujete munici - šipky. Jedná se o nejméně používaný typ zbraně, za celou hru najdete jen čtyři exempláře. Nejmocnějším je Válečný samostříl se zraněním 100.

Začátečník Samostříl držíte před sebou, míříte jedním okem.
Pokročilý Samostříl držíte ve stejné poloze jako začátečník - nepřítele zasáhnete na větší vzdálenost, nabíjení šipek se zrychlilo.
Mistr Jako mistr střílíte z podřepu, vaše šipky si vždy najdou terč. Rychlost nabíjení je maximální.
Luky

Jedná se asi o největší zbraně ve hře. Jsou typickými zbraněmi lovců a ve hře se vyskytují v mnoha variantách. K jejich použití potřebujete určitou úroveň obratnosti a munici - šípy. Hodí se na všechny možné druhy havěti, zejména ze začátku hry. Účinnost střelby roste, čím blíže jste ke svému cíli. Základní luky můžete používat již na začátku hry, nejlepším je pak Smrtící luk.

Začátečník Luk držíte vertikálně před sebou. Cíle zasáhnete jen na krátkou vzdálenost.
Pokročilý Luk držíte šikmě vzhůru. Nyní cíl zasáhnete z větší vzdálenosti, frekvence střel se zvětšila.
Mistr Pro lepší stabilitu a přesnost jste při střelbě v podřepu. Terč zasáhnete i na tu nejdelší vzdálenost.

Zlodějské dovednosti

Odemykání zámků

Páčení zámků je dovednost, kterou hrdina umí už od začátku hry a může ji jen vylepšovat. Slouží k odemykání zamčených truhel, k čemuž je potřeba paklíč. Poté pomocí šipek doleva a doprava hádáte správnou kombinaci truhly. Pokud se spletete, musíte začínat od začátku a také hrozí, že se paklíč zlomí. Vylepšení této dovednosti snižuje riziko zlomení paklíče, přesto myslíme, že je zpočátku hry výhodnější investovat dovednostní body jinam.

Plížení

Plížení je skvělá dovednost pro charaktery bavící se zlodějinou nebo lovem. Naučíte se perfektně koordinovat pohyby těla a dech, tak aby vás nebylo vůbec slyšet. Pokud se budete k vaší oběti plížit zezadu, nebude mít ani ponětí, že tam jste. Můžete tak třeba vykrást obydlí, zatímco jeho majitel klidně spí. Plížení je nutná podmínka pro dovednost Vybírání kapes.

Vybírání kapes

Tuto dovednost se lze naučit jen když už umíte Plížení. Je totiž nezbytné k tomu, abyste někoho okradli. Oběť musí být ale o samotě, aby vás nikdo nepřistihnul. Pak se k ní zezadu připližte a dejte na ni akci. Zobrazí se vám a můžete vesele krást. Nečekají ale na vás žádné závratné poklady. Skutečný smysl tato dovednost získává až v Gothic 2.

Zvláštní dovednosti

Magie

Magie je dovednost, která zasahuje do mnoha aspektů hry. Může být desktruktivní, léčivá, užitečná, atp. Dělí se na magii svitků (jednorázové) a magii run (opakované použití). Zatímco svitky může používat kdokoli, runy se naučí využívat jen mágové a jejich umění se dále dělí do šesti tzv. kruhů dle síly a náročnosti kouzla. Více v sekci Magie.

1.kruh Ohnivý šíp, Ledový šíp, Světlo
2.kruh Spánek, Úder větru, Uzdravení
3.kruh Ohnivá koule, Ledový blok, Kulový blesk, Telekineze, Šarm, Pyrokineze
4.kruh Ohnivá bouře, Blesk, Větrná pěst, Ovládnutí, Smrt nemrtvému
5.kruh Ohnivý déšť, Ledová vlna
6.kruh Dech smrti, Smrtelná vlna Urizielu
Akrobacie

Akrobacie zvyšuje odolnost vaší tělesné schránky a odstraňuje neohrabané pohyby při skoku. V praxi vás pád z výšek nebude stát tolik jako normálně, ale nesmrtelní nejste. Místo mávání rukou při skoku budete předvádět výstavní salta a doskočíte o něco málo dál.

Získávání trofejí

Získávání trofejí ze zabitých monster sice není dovednost, bez které nedohrajete hru, pokud ji však umíte, rozhodně vám zpříjemní její projití - jestliže obětujete pár zkušenostních bodů, budete moci vypreparované trofeje prodávat, čímž získáte magickou rudu, za kterou budete moci dále obchodovat. Naučení jednotlivých dovednosti mají na starosti učitelé.

Načítám data ...
Nahoru