Obouruční zbraně

Pokud se rozhodnete hru projít za bojovníka, máte na výběr dvě možnosti - buď budete používat rychlejší jednoruční zbraně, s možnou kombinací se štíty, anebo zbraně obouruční. Ty jsou sice o něco pomalejší, mají však vyšší zranění, což se mnohdy hodí více. A jak už tomu bývá, ty nejlepší obouruční zbraně seženete až skoro na samém konci hry.

Seznam předmětů

Klikněte na předmět pro zobrazení dalších detailů.

9016
Barbarský meč
Barbarský meč |Cena: 375
Útok nablízko: +34

Tato zbraň pochází ze zasněženého Nordmaru. Do Argaanu ji nejspíš přivezl nějaký dobrodruh. Získat ji můžete z truhly v gobliní jeskyni na jihu Krvavého údolí, případně v Erhagových jeskyních u Stříbrného jezera.

9014
Bitevní sekyra
Bitevní sekyra |Cena: 325
Útok nablízko: +31
Výdrž: +25

Tato popravčí sekyra byla uzpůsobena tak, aby se dala lépe používat na bojišti. Tuto sekyru můžete nalézt vedle bojiště v Krvavém údolí.

9033
Bouřný meč obsidiánové stráže
Bouřný meč obsidiánové stráže |Cena: 2750
Útok nablízko: +43

V dávných dobách světili tyto meče obsidiánoví kněží z Černých soutěsek. Každá rána zasazená takovou zbraní může s 25% pravděpodobností na 2 sekundy protivníka znehybnit a způsobit mu další poranění ve výši 90 bodů zdraví. K nalezení v truhlici v Zapomenutém chrámu.

9009
Chladná nenávist
Chladná nenávist |Cena: 200
Útok nablízko: +24

Tato zbraň vyzařuje takřka hmatatelnou auru nenávisti. Její původ je zahalen tajemstvím, ale rozhodně nejde o Adanovu práci. Při každém zásahu existuje 66% pravděpodobnost, že bude cíl na dobu 5 sekund zpomalen na 66% své běžné rychlosti. Navíc ještě přijde o 35 bodů zdraví. Tuto skvělou zbraň buď najdete u Beliarovy svatyně v Hertanově hrobce, nebo ji získáte po Hlavním vyšetřovateli v jeskyni s Mermundem.

9037
Dlouhý meč
Dlouhý meč |Cena: 450
Útok nablízko: +36

Toto byla původně obřadní myrtanská zbraň, ovšem je na ní patrný silný nordmarský vliv. Jako kořist získáte z nemrtvého vojáka na pláži v džungli.

9045
Dračí sekyra
Dračí sekyra |Cena: 4000
Útok nablízko: +35

Tuto okřídlenou sekyru požehnal sám Innos. Je na 100% pravděpodobné, že její ohnivá aura uvrhne oběť na 4 sekundy do plamenů a celkem jí ubere ještě 200 bodů zdraví. Tuto sekyru si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 1x Diamant, 1x Okřídlená sekyra, 45x Síra a 10x Ohnivá žláza.

9023
Gruš gor
Gruš gor |Cena: 45
Útok nablízko: +21

Z tohoto kamenného palcátu si každý může učinit obrázek o skřetech z bažin - je tvrdý, primitivní a krutý. Jako kořist získáte ze skřetů v Tooshoo.

9010
Halapartna stewarské domobrany
Halapartna stewarské domobrany |Cena: 15
Útok nablízko: +6

Kořist. Tuto zbraň nosí někteří vzbouřenci ve Stewarku.

9043
Hněv Innosův
Hněv Innosův |Cena: 3500
Síla magie: +21
Mana: +35
Útok nablízko: +65

Na první pohled by se mohlo zdát, že tento meč je - tak jako jiné podobné zbraně - potažen magickou rudou. Ve skutečnosti jej ale tvůrce celý vykoval ze slitiny této rudy, kterou ještě posílil svým hněvem. Výsledkem je velká, ale velice lehká a mimořádně ostrá čepel. Vysoký podíl rudy ji přímo předurčuje k tomu, aby do ní byla vložena nějaká mocná kouzla. Tento meč si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 1x Posvátná esence, 15x Červená ruda, 16x Magická ruda a 20x Ocelové ingoty.

9035
Kosa
Kosa |Cena: 18
Útok nablízko: +6

Vylepšitelná zbraň. K zakoupení od Caldara v klášteře.

9017
Kruš zakaš
Kruš zakaš |Cena: 50
Útok nablízko: +18

Civilizace severských skřetů je mnohem pokročilejší, než je tomu u jejich jižních bratrů. Za časů Rhobara II. dokonce dobyli značnou část Myrtany. Tuto zbraň můžete získat od vysoce postavených skřetů ve Stříbrovodsku.

9027
Krvavý žnec
Krvavý žnec |Cena: 1000
Útok nablízko: +40

Tato varantská zbraň byla původně určena k obřadním účelům. Žnec nezadržitelně touží po krvi oběti a 20% životní energie z každé rány, kterou zasadí, pak předává svému pánovi. Tento výborný kousek můžete nalézt v jedné místnosti v klášteře.

9022
Lamač hradeb
Lamač hradeb |Cena: 600
Síla střelných útoků: +7
Útok nablízko: +35
Výdrž: +30

Tato obrovská palice často slouží při nájezdech k rozbíjení dveří a dřevěných zábran. Její mocné rány jsou totiž trojnásob účinné. Tuto palici můžete nalézt v jednom ze Zapomenutýh hrobů na západě Tooshoo.

9041
Meč bojového mága
Meč bojového mága |Cena: 600
Síla magie: +8
Útok nablízko: +36
Regenerace many: +3

Tato zbraň je pokusným dílem z nových magických kováren Rhobara II. Byla vyrobena výhradně pro válku, ale padla do rukou nepřátel. Tento meč si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 15x Ocelové ingoty a 5x Elixír obratnosti.

9039
Meč krvavé zmije
Meč krvavé zmije |Cena: 45
Útok nablízko: +7

Kořist. Získáte jej z některých vojáků Krvavé zmije.

9019
Mimořádně kvalitní halapartna
Mimořádně kvalitní halapartna |Cena: 250
Útok nablízko: +30

Tuto halapartnu vyrobil skutečný mistr. Je vykována z prvotřídní oceli a daleko převyšuje běžné zbraně tohoto typu. Najdete v truhle v jeskyni u Hertana.

9034
Mimořádně kvalitní kruš zakaš
Mimořádně kvalitní kruš zakaš |Cena: 700
Útok nablízko: +45

Tuto skřetí zbraň vykoval opravdový mistr. Je mnohem kvalitnější než obyčejný kruš zakaš. Jako kořist získáte z jednoho ze skřetů v táboře v džungli.

9029
Mors Mortis
Mors Mortis |Cena: 200
Útok nablízko: +36

Tato popravčí sekyra je zasvěcena Beliarovi - jak se dostala do bažin, to vědí jen mrtví. Každý zásah touto sekyrou může s 20% pravděpodobností protivníka na 2 sec znehybnit a způsobit mu další ztrátu 90 bodů zdraví. Je-li oběť již těžce zraněna, pak ji tato sekyra definitivně odpraví. K nalezení v jeskyni, do které vás pošle Gilana pro magický obojek.

9004
Obouruční meč
Obouruční meč |Cena: 125
Útok nablízko: +25

Klasický, dobře vyvážený obouruční meč. Tento meč získáte zabitím bandity v Dartanově táboře.

9007
Obracedlo
Obracedlo |Cena: 15
Útok nablízko: +8

Toto se ani nedá považovat za zbraň. Každopádně pokud byste s ním chtěli bojovat, najdete ho na Feshyru v truhle ve velké stodole vedle Halwenova domu.

9028
Okřídlená sekyra
Okřídlená sekyra |Cena: 600
Útok nablízko: +43

Vylepšitelná zbraň. Pouze těm nejlepším a nejtužším válečníkům nordmarského Klanu ohně bylo povoleno dotýkat se těchto mocných seker. Nejfanatičtější z těchto válečníků požehnali své sekery ohnivým zaklínadlem, aby dokázali svou oddanost Innosovi. Jako kořist tuto sekyru získáte z obsidiánových kostlivců v Černé soutězce.

9015
Opotřebovaná čepel
Opotřebovaná čepel |Cena: 60
Útok nablízko: +22

Kořist. Tento meč nosí často kostliví bojovníci.

9040
Opotřebovaná sekyra
Opotřebovaná sekyra |Cena: 290
Útok nablízko: +35

Kořist. Tuto sekyru můžete získat z kostlivců v Zoldrenu.

9002
Orrukova hanba
Orrukova hanba |Cena: 125
Útok nablízko: +22

Tento ostnatý kyj kdysi patříval Orrukovi. Když s ním však ve Feshyru nešťastnou náhodou zabil Knutova otce, odložil nešťastný skřet svou milovanou zbraň do Temného hvozdu a přísahal, že už se ji nikdy nedotkne. Vy ji naleznete v jeskyni v Temném hvozdě.

9030
Paladinský meč
Paladinský meč |Cena: 3400
Útok nablízko: +61

Jak už název napovídá, paladinský meč smí nosit výhradně paladinové z Innosova řádu. Tento konkrétní břit s příměsí magické rudy pochází z doby Rhobara II. U zbraní vykovaných touto tradiční technikou se sice ztrácí původní magické vlastnosti materiálu, výsledné výrobky jsou však mnohem lehčí a robustnější než jejich ocelové protějšky. Jejich čepele jsou ostřejší a jen tak se neotupí. Můžete jej nalézt v truhle v Xardasově věži.

9001
Pastýřská hůl
Pastýřská hůl |Cena: 0
Útok nablízko: +2

Pastýřská hůl neslouží pouze pro ozdobu. Její zahnutá část je totiž uzpůsobena tak, aby padla přesně kolem krku ovce. Bača tak může snáze zachytávat zatoulané kusy a začleňovat je zpátky do stáda. Tuto hůl vlastníte již od začátku hry.

9011
Popravčí sekyra
Popravčí sekyra |Cena: 250
Útok nablízko: +29

Obřadní zbraň, která se používala při popravách. Už se však osvědčila i v mnoha bitvách. Tuto zbraň nosí Clargor a získat ji od něj můžete jen v případě, že se přidáte na stranu barona Renwicka a Clargora tak zabijete. Dále ji můžete koupit od Welgarda, nebo najít na bedně u Welgarda.

9036
Překovaný starodávný meč
Překovaný starodávný meč |Cena: 3650
Zdraví: +15
Síla magie: +20
Útok nablízko: +60

Tato prastará zbraň se nedávno dostala do rukou nějakému ctižádostivému kováři, který ji nově překoval. Přes veškerou snahu tím poněkud utrpěla prastará magie, ale meč je teď smrtonosnější než kdy dříve. Tento meč můžete získat z truhly, kterou najdete u jednoho z domů před thorniarskými hradbami.

9044
Probuzený hněv Innosův
Probuzený hněv Innosův |Cena: 6000
Síla magie: +30
Mana: +50
Útok nablízko: +65
Regenerace many: +10

Tato zbraň je skutečným ztělesněním Innosova hněvu. S 100% pravděpodobností může na protivníka seslat žhnoucí plameny posvátného ohně, které ho budou spalovat po dobu 4 sekund. Celkem způsobí další zranění ve výši 250 bodů zdraví. Tento meč si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 1x Hněv Innosův a 2x Innosovy slzy.

9005
Rezavý obouruční meč
Rezavý obouruční meč |Cena: 30
Útok nablízko: +9

Kořist. K nalezení kupříkladu v jednom ze Zapomenutých hrobů ve Stewarku.

9013
Rezavý paladinský meč
Rezavý paladinský meč |Cena: 65
Útok nablízko: +18

Kořist. K nalezení na bojišti v Krvavém údolí.

9032
Roztříštěný obsidiánový meč
Roztříštěný obsidiánový meč |Cena: 95
Útok nablízko: +11

Kořist. Nalézt tento meč můžete v Zapomenutém chrámu.

9038
Rudou potažený dlouhý meč
Rudou potažený dlouhý meč |Cena: 2900
Útok nablízko: +58

Za použití zvláštní techniky byl tento dlouhý meč potažen magickou rudou, která umocnila jeho ostrost a odolnost vůči vnějším vlivům. Tento meč získáte z jednoho kostlivce v thorniarské vesnici.

9006
Rytířský meč
Rytířský meč |Cena: 250
Útok nablízko: +27
Výdrž: +15

Elegantnější verze obouručního meče. Takovéto zbraně nosí především šlechtici. Můžete jej koupit od Welgarda.

9025
Sekyra zuřivého válečníka
Sekyra zuřivého válečníka |Cena: 500
Útok nablízko: +35

Velice často používaná nordmarská zbraň, jejíž rány jsou velice účinné. Zvláště dobrodruzi a žoldnéři na ni nedají dopustit. Můžete ji nalézt v bývalé kovárně v Tooshoo.

9031
Starodávný meč
Starodávný meč |Cena: 1100
Síla magie: +10
Mana: +10
Útok nablízko: +40
Regenerace many: +2

Přestože byla tato zbraň vykována v dobách dávno minulých z nekvalitního bronzu, je v překvapivě dobrém stavu. Dokonce i čepel zůstává stále ostrá. Pravděpodobně ji tvůrci obdařili opravdu mocnou magií. Můžete jej nalézt v rozvalinách v džungli.

9018
Stříbrovodský skřetí ostnatý palcát
Stříbrovodský skřetí ostnatý palcát |Cena: 15
Útok nablízko: +14

Tento železný palcát vyrobili ve Stříbrovodském hradě výhradně jako obchodní artikl pro obchodování se skřety. V mírumilovnějších časech totiž jednoho chytrého kováře jménem Welgard napadlo zeptat se stříbrovodských skřetů, jaká zbraň by jim vyhovovala. Bohužel nyní se tamní skřeti stali zejména kvůli Erhagovi nepřátelskými, tudíž tuto zbraň získáte po těch, co pobijete.

9020
Šéf
Šéf |Cena: 600
Útok nablízko: +30
Výdrž: +10

Zbraň vůdce skřetů Erhaga. Každý, kdo s ním chce hovořit, musí se seznámit se Šéfem. U každé rány s touto zbraní existuje 50% šance, že oběť na dobu 5 sekund zachvátí plameny, které jí navíc uberou 100 zdraví.

9026
VarMokův gruš gor
VarMokův gruš gor |Cena: 550
Útok nablízko: +36

Tento kamenný kyj skřetího náčelníka z kmene Kostilamů je robustnější než běžný gruš'gor. Vidíš na něm zaschlé skvrny od krve. Získáte z náčelníka skřetů v jeskyni kmene Kostilamů.

9021
Válečné kladivo
Válečné kladivo |Cena: 500
Útok nablízko: +33

Válečné kladivo je sice lehčí, ale mnohem nebezpečnější než velké kladivo. Dostanete jej jako odměnu za vysvobození Lorda Gawaana.

9024
Velká varantská šavle
Velká varantská šavle |Cena: 700
Útok nablízko: +37

Tato zbraň původně sloužila k obřadním účelům, později však byla uzpůsobena i pro používání na bojišti. Tuto šavli naleznete v jednom ze Zapomenutých hrobů na jižním pobřeží Tooshoo.

9003
Velké kladivo
Velké kladivo |Cena: 125
Útok nablízko: +23

Nějaký křupan používal tuto krásnou zbraň jako mlat. Asi je dobře, že nevíš, kdo to byl. K nalezení v jeskynním systému v Jižním Stewarku.

9008
Velký palcát
Velký palcát |Cena: 225
Útok nablízko: +28

Tento přehnaně velký palcát občas nosívali setarrifští pěšáci, kteří se měli utkat s nepřátelskými rytíři. Jinak měli tuto zbraň ve velké oblibě i lupiči a dezertéři. Můžete ji najít v Morganově skladě ve Stewarku.

9012
Vroubkovaný dlouhý meč
Vroubkovaný dlouhý meč |Cena: 45
Útok nablízko: +19

Kořist. Pár těchto zbraní se povaluje na bojišti v Krvavém údolí.

9042
Žnec nenávisti
Žnec nenávisti |Cena: 0
Zdraví: +66
Síla střelných útoků: +33
Mana: +66
Útok nablízko: +66
Výdrž: +66

Tuto zbraň posvětil samotný Beliar. V dávných dobách se jednalo o důležitý kultovní předmět Řádu nenávisti. Tento předmět si vyrobíte sami. K tomu potřebujete 30x Beliarův artefakt a 1x Kosa.

Načítám data ...
Nahoru