Návod

Napsal: El Kamil

Vítejte v postupném návodu na hlavní linii Arcania: Gothic 4. Najdete zde popis hry od začátku až do konce. Na vedlejší úkoly je z tohoto návodu pouze odkazováno. Hledáte-li pomoc s nějakým konkrétním úkolem, podívejte se na stránku seznam úkolů. Pokud ve hře i navzdory tomuto návodu narazíte na nějaký problém, podívejte se do FAQ na fóru, případně napište do zákysů.

Návod je rozdělen dle lokací, které se vám jedna po druhé zpřístupňují. V každé z nich musíte vyřešit několik úkolů, abyste se dostali do další. Začínáme tutorialovým ostrůvkem.

Feshyr

Úvodní pasáž hry se odehrává v hrdinově snu, kde si v roli krále Rhobara III. klestíte cestu jeskyní. Zde není co řešit, prostě se probijte skrz kostlivce a démony až ke konci. Následuje probuzení, ležíte ve stínu koruny stromu u svého stáda ovcí a přichází k vám vaše milá Ivy. Od ní se dozvíte, že vás hledá její otec Gromar.

Běžte po cestě do vesnice a promluvte s ním (postává v centru vesnice). Gromar na vás zahřmí, že ví o vašem vztahu s jeho dcerou, a pokud si ji chcete vzít, musíte splnit tři úkoly. Tím prvním je přinést Melganovu dýku z hrobky nedaleko vesnice. Běžte přes most, na němž stojí Knut. Ten sice bude dělat drahoty, ale nakonec vás přes most pustí a ještě se vám zmíní o vedlejším úkolu Lov na rypoše. Za mostem následujte cestu skrz pole, na rozcestí se dejte doprava a po chvíli narazíte na jeskyni po levé straně. Přeskákejte do ní a probijte se skrz rypoše k Melganově dýce. Seberte ji a předejte Gromarovi, čímž je úkol splněn a vy postoupíte na 2.úroveň.

Druhým úkolem je vyhnat z ostrova pašeráka, kterým je Diego. Jako důkaz Gromar chce, abyste přinesli jeho zbraň. Projděte pravou bránou za Gromarovým domem a promluvte s Diegem u jezírka pod vodopádem. Diego vymyslí na Gromara malý trik. Dá vám svou starou mačetu, aby byl Ivyn otec spokojen a myslel si, že jste ho opravdu vyhnali. Nejdřív s ním ale musíte trochu potrénovat v boji. Jakmile jej porazíte, pošle vás na pláž pobít gobliny, kteří se usadili u jeho lodi. Seběhněte dolů a oba dva zabijte. Nezapomeňte od jednoho z nich sebrat runu sprintu. Poté promluvte s Diegem a s jeho mačetou se vraťte ke Gromarovi.

Posledním úkolem je skolit tři jeleny a získat z nich parohy. Běžte tentokrát levou branou za Gromarovým domem. U ní k vám promluví Ivy, která vám řekne, že v lovecké chatrči nechala svůj lovecký luk. Seberte jej i se šípy a vydejte se dál na palouk postřílet jeleny. Jakmile budete hotovi, vraťte se ke Gromarovi, který vám kromě svého požehnání dá i unikátní relikvii (sběratelský úkol Pradávné relikvie).

Nyní musíte pro Ivy získat zásnubní náramek. U Gromarových dveří vás už čeká kovář Halwen, která vám nabídne svou pomoc. Prvně ale musíte získat jantar od skřeta Orruka. Ten nicméně chce, abyste mu z jeskyně v jelenním háji přinesli šest hub prašivek. Skočte tam, vchod do jeskyně najdete vzadu v háji, dveře odemkne klíč od Orruka. Posbírejte všechny houby (pozor na gobliny, jedna houba je schovaná ve slepé jeskynní uličce u goblinního tábořiště) a přineste je Orrukovi. Se získaným jantarem zaběhněte pak k Halwenovi, od něhož dostanete již hotový náramek.

S náramkem běžte za Ivy a požádejte ji o ruku. Ta řekne ANO, ale chce odjet z Feshyru. Běžte tedy za Diegem, kterého najdete na kopci v jeho zásobovací jeskyni za vodopádem. Diego ale chce, abyste šli do Temného hvozdu a tamní čarodějnici Lyrce přinesli balík bylin. Vyjděte zadním východem z jeskyně a dejte se doleva do kopce (pokud se budete držet levé strany, narazíte jeskyni s vynikajícím palcátem). Jakmile dorazíte k Lyrčině chatrči, promluvte s ní. Vezme si od vás byliny a řekne vám, že ve vás muselo být něco probuzeno, nějaká magická síla.

Poté se ocitáte v jeskyni z vašeho snu. Lyrca vám dá 30 svitků blesku a chce, abyste vybili dřevotoče, kteří jí ožírají kořeny. Vložte si svitky do lišty rychlého přístupu a postupně se probijte přes šest dřevotočů (mlaťte je zbraní, a když se schovají do krunýře, použijte blesk, aby z něj vylezli) až na konec jeskyně, kde na vás čeká královna dřevotočů. Po jejím zabití se spustí videosekvence, v níž vidíte, jak Feshyr napadli vojáci Rhobara III. a celou vesnici vypálili a všechny - včetně vaší rodiny - zabili.

Nakonec k vám přichází Diego a spolu odpolouváte na Argaan.

Jižní Stewark

Po připlutí od Diega získáváte první zbroj. Zároveň toužíte po pomstě Rhobarovi. Diego vám navrhne, abyste našli chrám s posvátnou kovárnou, kterou chtějí Rhobarovi paladinové získat a využít k vykování zbraní, které jim pomohou v tažení proti Argaanu. Máte chrám najít dřív než oni a využít sílu kovárny ve svůj prospěch. Něco o tom by podle Diega mohl vědět mág Daranis, který přebývá v hostinci U Rozťaté panny nedaleko od pláže.

Následujte cestu až ke krčmě a uvnitř si promluvte s hostinskou Murdrou. Od ní se dozvíte, že Daranis přebývá v pokoji nahoře. Vyjděte tedy po schodech a na balkóně se dejte doprava, kde najdete jeho pokoj. Promluvte s ním a dozvíte se, že v archivu ve Stříbrovodské pevnosti byste mohli najít nějaké užitečné informace. Problém je, že cestu dál zablokovali banditi, takže je musíte nějak vyřídit. Daranis vám řekne, že pár místních lidí má nějaké plány, jak s bandity zatočit. Poptejte se a pak se rozhodněte, komu pomůžete.

Murdra

Hostinská Murdra nejdříve chce, abyste jí od Garva přinesli dva soudky medoviny. Garva najdete spolu s jeho kumpány v chatrči jižně od hospody. Medovinu vám ovšem nebude chtít dát jen tak zadarmo. Buď mu dáte 200 zlatých a nebo ho a jeho dva kumpány zmlátíte. Tak či tak, jakmile medovinu budete mít, předejte ji Murdře, která vám následně odhalí svůj plán. Navrhuje otrávit jeden soudek hřibama železňákama a ten nabídnout banditům u mostu. Po pozření této upravené medoviny pak bandité udělají, cokoli budete chtít. Třeba otevření brány. Musíte k tomu získat tři hřiby železňáky které rostou ve starém dole, který se nachází kousek na jih od hospody.

V dole promluvte s Kopáčem a doneste mu jeho alchymistické potřeby, které potřebuje pro odbouchnutí závalu, který vám brání v cestě dá do dolu. Ty se nacházejí ve staré chodbě, do které se dostanete pouze vstupem do dolu, který je dále na jihu. Zaběhněte tam a chodba dolu vás dovede přímo ke koloně (a také přečtěte svitek o runě mrazivé moci). Seberte ji a pokračujte dolem dál až zpátky ke Kopáčovi. Po předání potřeb běžte k závalu a odpalte ho, čímž je cesta do dolu volná. Poté projděte celý důl, najít hřiby by neměl být problém. Jakmile je budete mít, předejte je Murdře, seberte soudek upravené medoviny a vydejte se k banditům u mostu. Tam medovinu nabídněte Hiuladovi a Henkovi, kteří pak na váš povel otevřou bránu.

Lorn

Rybáře Lorna najdete na vrcholu staré setarrifské hlásky jižně od hostince. Lorn pomáhá banditům, jelikož je naštvaný na Murdru, protože rybářům během doby, co byli ve válce, prodala lodě. Od něj se dozvíte, že postrádá jistou dřevěnou nohu, kterou Murdře ukradl. Údajně ji ztratil někde u Kančí skály, což je kopec východně od pobřeží. A je to opravdu tak, nohu najdete v truhlici u malého gobliního tábora kousek na jih od hospody Rozťatá panna. Seberte ji a přineste ji Lornovi, který nyní pobývá v chatrči na pláži.

Nyní po vás Lorn chce, abyste mu ze starého dolu přinesli pokladnici, za jejíž zlato si budou rybáři moci koupit nové lodě. V dole projděte stejnou procedurou jako u prvního řešení a projděte jím, až na jednom místě na vás vyskočí kostlivec Gulthard Zatracený. Přesně na tom místě najdete Lornovu pokladnici. Seberte ji a předejte mu ji. Lorn ovšem ještě potřebuje klíč, který bohužel má Murdra. Dá vám dřevěnou nohu, kterou máte s Murdrou za klíč vyměnit. Nakonec se vraťte k Lornovi, který vám řekne tajné rybářské heslo, které máte říct ostatním rybářům u banditů. Tím jim dáte vědět, aby se stáhli. Běžte k táboru banditů a řekněte ono heslo Hiuladovi, jenž vám otevře bránu.

V tomto místě se obě cesty zase spojují. Mějte na vědomí, že můžete splnit oba první úkoly obou cest (dřevěná noha, medovina). Poté se ale budete muset pro jednu z větví rozhodnout a úkoly druhé z nich nezískáte. Tak či tak, po otevření brány na vás vyskočí Dartan se svými pomocníky. Všechny pobijte a od Dartana seberte klíč, který otevírá bránu na most.

Stewark

Přejděte přes most a promluvte s Elganem na druhé straně. Ten vám řekne, že cesta do Stříbrovodska vede před Krvavé údolí, do nějž baron ze Stewarku zakázal vstup kvůli probíhajícím bojům. Budete tak muset získat jeho povolení. Běžte tedy do města, které najdete dále po cestě a které můžete vidět na obzoru už od příjezdu na Argaan.

Promluvte se strážným u brány, který vám řekne, že baron sídlí v citadele. Vyběhněte po schodech úplně nahoru, kde potkáte Gorna. Ten vás k baronovi nepustí, z ničeho nic si ale rozvzpomene, že se mu o vás zmiňoval Diego, a řekne vám, že Diego je zrovna zavřený v místním žaláři. Prý se pohádal s jistým Mermundem, který pak najednou zmizel, načež Diega obvinili z vraždy a zavřeli ho do vězení. Gorn vám řekne, abyste se šli na Diega podívat. Seběhněte od Gorna a dejte se doprava po schodech úplně dolů. Tam narazíte na Aldricha, strážce vězení. Po malé diskusi vás pustí dovnitř.

Diego vám řekne o jistém Winstanovi, městskému strážci, které údajně byl svědkem celé hádky a který podle Diegova podezření spolupracuje se vzbouřenci. Winstana najdete na jeho stanovišti na západním kraji města. Ten vám řekne, že Renwick se spolčil s Rhobarem a chce se mu podrobit. Naproti tomu jeho bratr Hertan, který je nyní brán jako vzbouřenec, s Rhobarem chce bojovat. Winstan zmíní, že Liuven, sestra bratrů baronů, má důkazy o Renwickově společení s Rhobarem. Nicméně se skrývá někde ve městě, přičemž nikdo neví kde. Nyní je na vás, zda Winstanovi uvěříte a rozhodnete se přidat na stranu Hertana, či zda budete na straně Renwicka.

Renwick

Pokud se rozhodnete pro Renwicka, budete muset Winstana zmlátit. Poté vám vyklopí, že Mermunda mají vzbouřenci v jeskyni na severovýchodě oblasti. Dejte se od Ogtarovy farmy cestou na východ a v jeskyni se probijte přes Clargora až do části s vězením, kde zmlaťte hlavního vyšetřovatele, který u sebe má klíč od Mermundovy cely. Ten vám řekne, že ještě musíte od vzbouřenců získat jisté dokumenty, které rebelové skrývají v jeskyni pod Ogtarovou farmou. U vstupu do jeskyně potkáte Winstana, který vám radši hned předá klíč, než aby si nechal dát znova přes držku. V jeskyni se probijte až k Hertanovi, kterého zabijte (od něj získáte skvělý palcát). Poté s dokumenty běžte za Renwickem, kterého najdete v městské citadele.

Hertan

Pokud se rozhodnete pro Hertana, Winstan vám řekne, abyste našli Liuven. Máte se poptat místních lidí, kteří třeba budou něco vědět. Také vás pošle do Liuveniny věže, údajně tam je nějaká truhlice, kterou nemohli vojáci otevřít. Zaběhněte za Gornem, který vás rád zavede do oné věže. Tam ve druhém patře seberte z truhlice Liuvenin klíč. Poté promluvte s lidmi v pevnosti. Všichni vám sice něco řeknou, nicméně nejzajímavější výpověd podá Branson, prodejce luků a kuší, kterého najdete v severozápadní části města. Branson tvrdí, že v domě na útesu (ten se zabedněnými okny) se v noci občas svítí. Oběhněte dům zprava a vevnitř pak běžte do prvního patra, kde promluvte s Liuven. Ta vám řekne, že získala dopisy mezi Renwickem a lordem Hagenem, které vše dokazují. Bohužel je kvůli pronásledování schovala do dřevěné skříňky, kterou hodila do moře jižně od města.

A přesně tam ji najdete, v jižní části pláže na jihu oblasti. Nyní musíte najít Hertana. Ten spolu s ostatními vzbouřenci pobývá v kryptě v kopcích, kousek od staré setarrifské věže. K ní se dostanete, když půjdete od Ogtarových polí na jižní cestou. V kryptě projděte přes Clargora a promluvte si s Hertanem, kterému předejte dopisy. Hertan se nyní vydá do pevnosti, vás ale ještě pošle najít Ricklena. Následujte dále jeskyni za Hertanem, až narazíte na Ricklenovo tělo. Prohledejte jej, najděte východ z krypty (v kryptě najdete Beliarovu svatyni se skvělým palcátem) a vraťte se za Hertanem do městské citadely.

Ať už jste se rozhodli jakkoli, od barona nyní dostanete na výběr novou zbroj a hlavně propustku do Krvavého údolí. Vydejte se k bráně na východ od Ogtarovy farmy, kde promluvte se strážným Kastorem. Poté otevřete poklop, prohlédněte si video a hurá do další lokace.

Krvavé údolí

V Krvavém údolí máte kastelánovi Gilthorovi přinést dopis od Barona. Následujte cestu až k sídlu loveckého cechu, kde na Gilthora narazíte. Ten ale zatím nechce o žádných dopisech slyšet, má spoustu problémů s odklízením a pohřbíváním mrtvých z bitvy. Starosti mu také dělá vlajkonoš Doran, který se nechce vrátit do hradu, protože přišel o stříbrovodskou standartu. Běžte na bojiště, které se nachází na severu údolí, kde promluvte s Doranem. Ten se bojí zostuzení, kterého by se mu dostalo, kdyby se do hradu vrátil bez praporu, takže mu musíte pomoci jej najít. Doran vám řekne, že jej možná ukradli goblini, kteří žijí v jeskyni východně od bojiště. Najděte jejich jeskyni a na konci tunelu seberte zástavu Lorda Gawaana. Předejte ji Doranovi, který se nyní rád vrátí do hradu. Zaskočte tam taky a v horním patře hlavní budovy promluvte s Gilthorem.

Stříbrovodsko

Gilthor vás bohužel nemůže nechat nahlédnout do tamního archivu, jelikož povolení smí udělit jen pán hradu. Lord Gawaan byl ale zajat Ergahem a jeho skřety, tudíž jej musíte nejdřív najít a osvobodit ho. Na východ od staré setarrifské věže na jihu najdete skřetí tábor, nicméně je obehnaný palisádou a bránu hlídá Ogboš, který vás dovnitř nepustí. Chce, abyste mu přinesli mrchovodku od šamana Meloga. Meloga najdete v lese za mostem dál na jih v chatrči hned na kraji lesa (mimochodem tam potkáte i Lestera). Ten ale chce, abyste našli Irrigha, syna bývalého náčelníka. Irrigha najdete po cestě na západ od Melogovy chatrče. Ten má ale zase jiný problém. Šalog ukradl jeho duši, tedy přívěšek (amulet) s jeho jménem, který skřeti považují za duše a bez něj je skřet jen bezejmenným tělem.

Navrhněte, že mu jeho duši přinesete, když se vrátí k Melogovi. Souhlasí a tak se vydejte dál po cestě, která se stočí na jih, kde po chvíli Šaloga najdete. S ním to po dobrém nepůjde, takže jej nejdřív zmlaťte, načež vám vyklopí, že amulet schoval do truhly v nedaleké jeskyni. Údajně u nějaké velké žáby. Jeskyni najdete přímo na východ od Melogovy chatrče. Prosekejte se skrz až k ještěrovi, u něhož najdete truhlu s Irrighovou duší. Tu předejte Irrighovi a nakonec to oznamte Melogovi, od něhož dostanete mrchovodku.

Irrigh se nyní chce postavit Erhagovi a stát se novým náčelníkem kmene. Erhag je ale příliš silný a navíc má kolem sebe několik bojovníků. Navrhněte tedy Irrighovi, že si vezmete jeho amulet a stanete se jeho tělem, které Erhaga porazí. Souhlasí, takže se vydejte zpět ke skřetímu táboru, dejte Ogbošovi jeho pití a následujte jeskyni až k Erhagovi. Zabijte ho i jeho dva kumpány a osvoboďte Lorda Gawaana z jeho vězení za Erhagovým trůnem.

Gawaan je vám sice vděčný, ale ještě vás pošle zachránit vojáky, které zajal Zargaš Krutý pro stavbu skřetího opevnění. V loukách u pobřeží ještě patrolují skupiny Ur-Šula a Harga, Zargašových kumpánů. Ty máte taky vyřídit. Takže do toho, skřeti chodí v oblasti kolem staré setarrifské věže, takže je najděte a pobijte. Poté následujte cestu do kopce na východ, kde najdete Zargaše, s nímž proveďte rychlý proces. Následně promluvte s Aricem, jedním z vojáků, a oznamte mu, že mohou jít do hradu. Tam si promluvte s Gawaanem a vše mu oznamte. Poté mu řekněte o vašem záměru navštívit archiv hradu, načež vám dá klíč i povolení.

Vstup je v přízemí hlavní budovy hradu. Vzadu na stole pak seberte prastarou mapu Argaanu, na které je chrám zaznačen na vrcholu hory, nicméně není k němu udána žádná cesta. Řekněte o tom Gawaanovi, který se zmíní o dvou mázích z Tooshoo, kteří se před pár týdny zajímali o totéž. Vaše další kroky tedy vedou do Tooshoo. Od Gawaana dostanete svitek, pomocí něhož odstraníte zával na jihu lesa jižně od jezera, kudy vede cesta do bažiny.

Tooshoo

Tam projděte až do velkého stromu, kde si promluvte s Gilanou. Od ní se dozvíte, že informace o mázích, kteří navštívili archiv, vám může dát velmistr Merdarion. K přístupu za ním vám ovšem musí dát svolení samotná Gilana. Ta ovšem chce, aby Vultus přestal sesílat bojová kouzla uvnitř stromu. Zaskočte tedy za ním (dolů tunelem vedle Gilany), dozvíte se, že s pokusy je hotov. Nicméně také vám řekne, že Gilana vás nahoru jen tak nepustí. Dokonce sám Vultus vám může propustku zařídit. Je tedy na vás, komu pomůžete.

Gilana

Rozhodnete-li se pomoci Gilaně, oznamte jí, že Vultus skončil se svými experimenty. Poté vás Gilana pošle do jedné z jeskyní na západě bažiny, kde se údajně potuluje chňapavec s magickým obojkem, který sloužil jako část jednoho experimentu. Gilana chce, abyste jí ten obojek přinesli. Na západě bažiny najdete celkem tři jeskyně. Běžte do té nejsevernější, na jejímž konci skolte uprchlého chňapavce. Obojek poté předejte Gilaně, která vás následně pošle na závěrečnou misi. V ruinách na jihu bažiny máte zjistit, jak funguje tamní oltář a poté změnit počasí tak, že přivoláte déšť, čímž na dobro vyženete Vulta z jeho jeskyně. U ruiny na jihu narazíte na Zyru, která vám s tím pomůže. Uvnitř ruin není moc co řešit, prostě je projděte, než najdete onu sošku. Poté to oznamte Zyře venku před ruinou, následuje malá roztržka, tak přemožte Zyru, která poté konečně opraví sošku a vy ji tak můžete použít k přivolání deště. Nakonec váš úspěch oznamte Gilaně, která vám daruje přístup k Merdarionovi.

Vultus

Rozhodnete-li se pomoci Vultovi, pošle vás hledat jakýsi slaměný klobouk, který mu ukradli skřeti. Údajně jej najdete v malých rozvalinách na jihozápadě bažiny. Vydejte se tam, nemůžete je minout (vede k nim cesta zaznačená na mapě). Probijte se přes pár skřetů a chňapavců až ke klobouku (hned na začátku doleva), který poté předejte Vultovi. Ten vás následně pošle na závěrečnou misi. V ruinách na jihu bažiny máte zjistit, jak funguje tamní oltář a poté změnit počasí tak, že přivoláte slunce, aby mohl Vultus dál pracovat na svých experimentech. U ruiny na jihu narazíte na Zyru, která vám s tím pomůže. Uvnitř ruin není moc co řešit, prostě je projděte, než najdete onu sošku. Poté to oznamte Zyře venku před ruinou, následuje malá roztržka, tak přemožte Zyru, která poté konečně opraví sošku a vy ji tak můžete použít k přivolání slunce. Nakonec váš úspěch oznamte Vultovi, který vám řekne, že očaroval Gilanu tak, že vám nyní dá propustku. Promluvte tedy s ní, abyste se přesvědčili, že Vultus mluví pravdu.

Ať už splníte úkoly pro Gilanu či pro Vulta, dostanete na výběr novou zbroj a hlavně přístup k Merdarionovi. Vyběhněte po schodech nahoru a v knihovně promluvte s Calamem, který vás pustí do svatyně. Běžte až na samotný vrchol stromu a promluvte s Merdarionem. Zmiňte se o mázích, co navštívili stříbrovodský archiv, Merdarion ovšem řekne, že tam poslal jen jednoho, a to Icaria. Máte jej jít navštívit. Merdarion vás pošle za Calamem, který vám řekne, že Icarius často chodil do dormitáře, a dá vám od něj klíč. Zaběhněte tam (jedna z chatrčí těsně pod vrcholem stromu) a najdete Icaria mrtvého, někdo jej zavraždil. Promluvte s Calamem, který vám řekne, že to musel být muž s páskou přes oko, kterého pod výhružkami pustil do svatyně. Také vám řekne, že žádný druhý mág do archivu necestoval, ale že s Icariem byl nejspíš Lester, který tak je ve smrtelném nebezpečí.

Běžte do Lesterovy chatrče, kterou najdete na jihovýchodě bažiny za pěstírnou trávy. Tam potkáte Miltena, který se měl s Lesterem setkat, ale ten má zpoždění. Navíc celá chatrč je úplně zničená, takže se dá předpokládat, že Lestera někdo unesl. Naštěstí ale Lester za sebou nechal stopu v podobě stébel trávy z bažin, které nechá Milten pomocí kouzla rozzářit. Následujte trávu po cestě dál na jih až do jeskyně na pobřeží. Probijte se přes skřety až ke Xeshe, která na vás pošle pár svých skřetích poskoků. Vyřiďte je a osvoboďte Lestera, který vám nyní řekne, že mágové v klášteře kousek na skále jsou s chrámem nějakým způsobem propojeni a údajně ví, jak se tam dostat. Použijte sochu, čímž si otevřete cestu ven z jeskyně a přes skalní most proběhněte až do kláštera.

Klášter

Tam si u brány promluvte s Ruhndalem. Od něj se dozvíte, že tajemství polohy chrámu znají jen opati Galamond a Hendor, s nimiž si můžete promluvit jen za předpokladu, že dokážete svou cenu před Innosem a Beliarem. Jako první vás čeká Innosova zkouška. Strážci kláštera se probudili a nyní si vybíjejí svůj hněv na nádvoří. Máte je pobít. Jak s tím budete hotovi, promluvte opět s Ruhndalem. Nyní máte splnit i zkoušku Beliara. Ruhndal po vás chce odpověď na otázku Jakou pravdu hlásal první Beliarův účedník, když se mu dostalo osvícení. Můžete vyzkoušet všechny možnosti, které vám hra nabízí, nicméně nakonec skončíte u bitky s Ruhndalem. Tím získáte přístup k hlavním opatům kláštera - Hendorem a Galamondem.

Od nich se dozvíte, že vstup do chrámu se nachází hluboko v setarrifské džungli. Také vám řeknou, že chlápek s páskou přes oko, který je vždy o krok před vámi, se o poloze vstupu dozvěděl také. A také shlédnete další video sekvenci, v níž se dozvídáte něco o jisté bohyni a jejích služebných Ahn'Nosiri a Ahn'Bael, které proti sobě začaly bojovat. Ačkoli evidentně zlé Ahn'Bael měly velké ztráty, z Ahn'Nosiri přežila jen jediná - Selena.

Džungle

Vyběhněte z kláštera a dejte se na křižovatce na západ do Černé rokle. Projděte skrz ni do džungle, kde najděte vstup do starých ruin (vedle teleportu). Projděte jimi do druhé části džungle a pokračujte dál na sever. Tam najděte vstup do chrámu (pozor na trola), kde promluvte s Danterem, mužem s páskou přes oko.

Chrám Bohyně

Od něj se dozvíte, že pro otevření vstupu do chrámu je třeba současně zatáhnout za dvě páky, což ovšem ale není v moci jednoho člověka, a tak musíte s tímto padouchem na chvíli spolupracovat. Jedna páka je schovaná za chodbou s ohnivými koulemi, druhá za chodbou zalitou kyselinou. Vyberte si jednu z cest, proběhněte k páce a po jejím zatažení běžte přes nově vysunutý most. Dantero vás napadne spolu s vyvolanými golemy. Jakmile je pobijete, pokračujte dál do nitra chrámu.

Projděte přes chodby a jeskyně až ke královně důlních červů. Tu porazte a pokračujte dále na vrchol hory. Přes ledové golemy si to namiřte do dalších chodeb, kde si dejte pozor na střílející ohnivé koule. V jedné z bočních chodeb najdete v truhle klíč, který otevírá bránu do finální části chrámu. Tam na vás už čeká Ahn'Bael Ixidia spolu se svými pobočnicemi. Dozvíte se jen to, že Xesha, která je hlavou celého kultu, touží po posledních přeživších Ahn'Nosiri.

Hned poté vás napadnou, takže obě Ahn'Bael spolu s ostatními monstry pobijte. Poté můžete pokračovat do božské kovárny, po které pátráte od příjezdu na Argaan. Vyběhněte po ochozu na pravé straně a projděte do kovárny. V následující video sekvenci se dozvíte zlomový fakt. Duchové Ahn'Nosiri vám řeknou, že máte přinést Seleně, poslední přeživší Ahn'Nosiri, amulet Spáče, čímž osvobodíte prokletého krále. V kovárně seberte Božské kladivo, s jehož pomocí si můžete vyrobit velmi mocné předměty. Recepty na ně najdete v okolních truhlách, nezapomeňte také sebrat všechnu rudu, která se v kovárně povaluje, a hlavně také posvátnou esenci. Vykovejte si předmět dle svého uvážení.

Thorniara

Vaše další kroky směřují do Thorniary, kde sídlí Rhobar III. Pokračujte tedy svažující se cestou dál až do jeskyně s vesničany v lese jižně od města. Projděte lesem a loukami až k městské bráně, kde narazíte na Gorna. Od něj se dozvíte, že město je zamořené nemrtvými. Na váš dotaz, jak se dostat do pevnosti ke králi, vám Gorn navrhne, abyste se poptali u Diega, který je v přístavu. Cesta tam je ale zablokovaná, a tak si máte promluvit s Ningalem.

Ningala najdete vlevo od tržiště, u vstupu do chudinské čtvrti. Od něj se dozvíte, že v chudinské čtvrti najdete dva obelisky, které když aktivujete, dostanete se do přístavu. Obelisky chrání před temnou magií a měly by tak pomoci chránit město. Ningal sestavil kouzlo pro jejich aktivaci, s nímž poslal dva své pomocníky obelisky aktivovat, bohužel jsou ale oba mrtví.

Vydejte se tedy po schodech dolů do chudinské čtvrti a přes nemrtvé si probijte cestu k prvnímu pomocníkovi, kterého najdete kousek od schodiště na severu čtvrti. Seberte svitek a aktivujte první obelisk. Druhého učedníka najdete na jižní straně. Opět seberte svitek a aktivujte obelisk. Oznamte svůj úspěch Ningalovi, který vám za odměnu dá klíč od brány do přístavu, která se nachází severně od tržiště. Otevřete ji, za mostem se dejte doleva a seběhněte do přístavu, kde v jeho severní části promluvte s Diegem.

Od Diega se dozvíte, že jej a ostatní podezírají ze spolupráce s Drurhangem. A každý, kdo s Drurhangem spolupracuje, je nepřítel krále a patří do žaláře. Jen králova hlavní vyzvědačka Daca je stále na straně Diega, který s ní tak potřebuje co nejdříve mluvit. Dacu najdete v pevnosti, do ní se ale nejdřív musíte nějak dostat. Diego vás odkáže na Lestera, který se již dlouho snaží najít cestu do pevnosti. Lestera najdete v Diegově sídle, kam se dostanete, když projdete přístavními uličkami. Od Lestera se dozvíte, že spolu s ostatními našli celkem tři cesty do pevnosti. Je na vás, kterou si vyberete.

Daranis

Daranis říká, že by pro vás dokázal navázat spojení s teleportačním kruhem v pevnosti. Musíte ale získat ovládací runu, pro kterou Daranis už před časem poslal svého golema. Ten se ale ještě nevrátil. Projděte Daranisovým domem do úřednické čtvrti a najděte tam golema. Sejměte ho a s runou se vraťte k Daranisovi. Ten vás poté přenese do královského paláce.

Jilvie

Jilvie vám řekne o dvorním kuchaři Rhobara III. Snafovi, který je nyní kvůli nemrtvým uvězněný v jednom z domů v bohatýrské čtvrti. Pokud mu pomůžete zpět do hradu, mohl by se za vás přimluvit. Do čtvrti boháčů se dostanete skrz Diegův sklep, který vede do stok, z nichž se dostanete do strouhy, která ústí právě do bohatýrské čtvrti. Tam běžte do domu v severovýchodní části (v oknech svíce) a promluvte se Snafem. Doprovoďte jej k pevnosti (po cestě pár nemrtvých), kde pak stráže otevřou bránu.

Rauter

Rauter se zmíní o jakési staré uličce, která vede ke strouze u pevnosti, z níž byste se již měli dostat do pevnosti. Rauter vám dá klíč od onoho tajného průchodu a také vám otevře bránu. Projděte jí a následně i uličkou do strouhy, kde otevřete mřížované dveře. Na konci následující chodby zatáhněte za páku, nově otevřený průchod vás pak dovede přímo ke královskému trůnu.

Ať už se dostanete do pevnosti jakkoli, promluvte si se Zyrou. Zjistíte, že Dacou je právě ona. Když jí řeknete, že Diego chce před Lordem Hagenem prokázat svou nevinu, dozvíte se, že Hagen zmizel. Údajně vyrazil se svýma nejlepšíma jednotkama, aby vyzval Drurhanga, bývalého králova pomocníka, nyní zrádce. Také se dozvíte, že to byl právě Drurhang, kdo zaútočil na Feshyr, a to zcela sám, bez jakéhokoli králova rozkazu. Nyní nejspíš drží Hagena.

Vydejte se hlavním východem z pevnosti a poté doprava na severovýchod. Bašta leží u východní městské brány. Běžte k ní (po cestě se budete muset probít přes žoldáky) a dejte se do chodby vpravo. V budově narazíte na zamčené cely. Klíč najdete v truhle v baště, kromě něj v ní je i váš zasnubní náramek pro Ivy. Otevřte cely a promluvte s Maldunem. Od něj se dozvíte, že truhlice s náramkem byla Drurhangova, který údajně odvedl Hagena do arény lorda Dominika, kde jej chce zabít. Dá vám také klíč, který ukradl Drurhangovým strážím. Projděte zadním východem z bašty skrz strouhu do chodeb pod arénou, kde najděte v cele Hagena, Miltena a Diega.

Ti vám řeknou, že byli otráveni. Drurhang jim navíc dal honosné zbroje, aby navenek vypadali silně a on je pak mohl v aréně slavně zabít. Vyberte si některou z nich a běžte do arény (po cestě odstraňte Cerona, který má klíč). Tam si promluvte s Drurhangem. Dozvíte se, že spolupracuje s Xeshou a dělá si zálusk na myrtanský trůn. Když mu řeknete, že Xesha půjde hned po něm, zmíní, že ji může zabít jen muž z Feshyru, který právě kvůli tomu nechal vyvraždit. Jenže chyba lávky, zapomněl na vás.

Zabijte jej i jeho pomocníky. Po souboji si promluvte s projekcí Xardase, která se objeví u jedné z bran arény a kterou jste již mohli potkat dříve na několika místech. Xardas vám řekne, že ví, jak alespoň na chvíli vrátit králi zdraví rozum. Rhobar by vám pak mohl říci, jak prolomit Xeshinu moc. Pomoci by mu měl náhrdelník paladina Dominika. Ten můžete získat z Dominikovy hrobky, která se nechází kousek po cestě od arény. Projděte do hrobky, kde si dejte pozor na ohnivé pasti. Mřížované dveře otevřete pákou za rohem, a poté prohledejte Dominikův sarkofág. Vezměte náhrdelník a klíč a vydejte se druhým východem z hrobky (otevřít pákou) zpět do pevnosti, kde náhrdelník dejte Rhobarovi.

Od Rhobara se dozvíte o jistém Spáčově amuletu, který musí být zanesen do kláštera na jihu ostrova. Problém je v tom, že amulet je nyní uzavřen pod magickou bariérou v Innosově klášteře v Thorniaře a klášter je v moci Beliarových uctívačů. Od Miltena se dozvíte, že bariéru by mohl prolomit společnými silami s Ningalem a Merdarionem. Pošle vás promluvit si s Daranisem. Toho najdete ve stokách za Diegovým sklepem (použijte teleport v pevnosti k Diegovu domu).

Daranis vám otevře cestu dál, projděte tedy stokami do další chodby, kde narazíte na Ningala s Merdarionem. Ten pro vás odstraní bariéru a vy tak můžete pokračovat dál do chrámu. Po cestě pobijte všechny Beliarovy uctívače a jakmile se dostanete do chrámu, pobijte je i tam. Jakmile budou všichni mrtví, zaniknou vnější magické bariéry. Ta vnitřní kolem amuletu ale zůstává. Nakonec si promluvte s Daranisem, který vám řekne, že každý ze tří velmistrů má nějaký plán. Promluvte tedy s každým z nich a vyberte si jeden úkol, který splníte.

Milten

Milten navrhuje, abyste našli celkem 7 kusů meteorické rudy, s jejíž pomocí poté půjde bariéru odstranit. Podle Miltena je rozmístění rudy následující: 3x v klášterní oblasti, 2x v přístavu, 1x v pevnosti a 1x v chudinské čtvrti. Najděte je a předejte je Miltenovi.


Ningal

Ningalův plán tkví v pobití pěti Ahn'Bael, které se objevily různě po městě. Pokud získáte srdce všech, můžete prolomit bariéru. Ahn'Bael se po jedné nacházejí v chrámové a chudinské čtvrti, u arény, v čtvrti boháčů a v přístavu. Pobijte je a pak si promluvte s Ningalem.


Merdarion

Merdarion chce, abyste našli celkem tři magické runy, které když odstraníte z jejich původního místa, bariéra vždy o něco zeslábne.

Bude doplněno.Jakmile je bariéra pryč, seberte amulet. Poté se objeví opět Xardasova projekce. Od něj se dozvíte, že amulet je třeba zanést do kláštera na jihu ostrova. Do kláštera je to docela štreka, nicméně už ne tak z Xardasovy věže, která stojí na jihu v horách. Do ní se dostanete skrz teleport, který pro vás Xardas připravil na majáku v přístavu. Cesta k majáku vede přes hřbitov, kde byste údajně měli potkat Gorna. Seběhněte po cestě od kláštera až ke hřbitovu, kde opravdu narazíte na Gorna. Promluvte s ním a pokračujte skrz hrobku. Před majákem si poraďte s démonem a poté použijte teleport na jeho vrcholu.

Finále

Jakmile se dostanete do Xardasovy věže, promluvte si s Xardasem. Od něj se dozvíte, že Spáčův amulet je součástí mnohem většího celku. Xardas má pro něj zasazení, pokud do něj amulet zasadíte, budete jej moci používat jako štít. Amulet údajně váže určitého démona. Pokud je amulet napájen božskou silou, je nestvůra slabá, nicméně časem toto pouto slábne. Nyní musíte amulet se zasazením zanést do kláštera, který zrovna ale napadla Xesha. Do kláštera se můžete dostat přes jeskyni vedoucí zpod Xardasovy věže, tzv. Zoldren.

Po rozhovoru se vydejte z věže dolů do jeskyně. Projděte jeskyní až k zamčeným dveřím, od nichž musíte získat klíč. Ten u sebe má Ohnivý kněz (kostlivec) v přístupné části jeskyně. Vzhledem k tomu, že všechny dungeony jsou velice lineární, neměli byste mít problém kostlivce s klíčem najít. Za zmíněnými dveřmi poté pokračujte dál až k východu z jeskyně, kde na vás už čeká několik Ahn'Bael a démon. Pobijte je a venku u východu z jeskyně si promluvte s Ruhndalem. Poté si to namiřte do kláštera, který je celý v plamenech.

Tam pobijte všechny démony a Ahn'Bael a nakonec si u svatyní nahoře promluvte s Hendorem. Ten vám řekne, že nově odhalená jeskyně vede do skrýše Seleny, poslední Ahn'Nosiri, kterou mágové z kláštera ukrývali. Xesha ji chce jak jinak než zabít. Tudíž vy musíte zabít Xeshu. Proběhněte jeskyní až ke Xeshe. Promluvte si s ní a poslechněte si duchaplný dialog, který odhaluje pozadí příběhu a vše do posledního puntíku vysvětluje. (ironie)

Poté následuje finální souboj. Není zde prakticky moc co vysvětlovat. Xesha se vždy teleportuje dozadu a posílá na vás magické střely (můžete se schovat za modré bariéry, kudy střely neprojdou), později na vás ze země vyvolává trny. Po pár střelách se Xesha teleportuje zpět k vám a máte možnost ji ublížit. Jednou za čas (vždy po dvou teleportech s magickýma střelama) na vás vyvolá pár kostlivců a golema, kteří vás trochu zaměstnají.

Pokud se nestíháte léčit, zkuste použít nějaké lektvary, co posilují regeneraci zdraví/many či posilují sílu atp. Jakmile Xeshu porazíte, prohlédněte si závěrečné (poměrně překvapující) video. Tím hra končí. Blahopřejeme k dohrání a jsme rádi, že jste využili návod ze serveru Gothicz.net.

Načítám data ...
Nahoru