Lokace a herní svět

Arcania: Gothic 4 se odehrává na Jižních ostrovech Feshyr a Argaan, což ovšem nejsou jediné ostrovy v souostroví. Feshyr je malý tutorialový ostrůvek, kde strávíte prvních pár hodin hry. Poté se přesunete na o mnoho větší Argaan.

Argaan

Klikněte na oblast na mapě pro podrobnosti.


Feshyr

Feshyr je úvodní ostrov Arcanie. Slouží jako úvod do hry a strávíte na něm jen pár hodin. Žije na něm vaše matka Alma, vaše milá Ivy a její otec Gromar, kovář Halwen, farmář Knut, skřet Orruk a pár dalších více či méně zajímavých lidí.

Téměř celý ostrov až na pobřežní oblasti tvoří jedna velká hora. To znamená, že velká část ostrova pro vás zůstane nepřístupná. Centrem ostrova je malá rybářská vesnička s několika pár domy. Za palisádou se nachází louka, kde se pasou vaše ovce, z druhé strany vesnici obklopují pole. Z vesnice vedou celkem tři brány do nitra ostrova. První z nich vás zavede do hor, kde narazíte na starého známého Diega. Ten má na Feshyru jeskyni se zásobami, které pašuje se svou malou loďkou na Argaan.

Druhá brána vede na pastvinu s jeleny, kde vám hra umožní potrénovat střelbu z luku. No a třetí a poslední brána zůstává permanentně zamčená. Nachází se za ní totiž Temný les, místo, kam by si žádný ovčák (a natožpak ovce) neodvážil vkročit. Nejenže tam kvůli mlze vidíte jen na pár kroků, ale také se tam potulují nejnebezpečnější stvůry na Feshyru - vlci. A aby toho nebylo málo, žije tam čarodějnice Lyrca, jejíž šílený smích vás bude pronásledovat hodně dlouho po vašem vzájemném setkání.

Feshyr skoro vypadá jako idylický ostrůvek uprostřed oceánu, který si žije svým vlastním životem. Skoro tomu tak bylo, než na něj vpadlo vojsko krále Rhobara a vyhladilo ostrovní vesnici. Naštěstí byl náš hrdina shodou okolností (nebo to byl osud?) zrovna v podivné jeskyni a tomuto masakru se vyhnul. Bohužel takové štěstí neměla Ivy a ostatní, což v hrdinovi vzbudí silnou touhu po pomstě...

Feshyr = ostrov prince bastarda. První setarrifský král měl mnoho synů a mezi nimi i levobočka jménem Melgan. Ten však nebyl spokojen se svým osudem vyděděnce a pokusil se uchvátit moc pro sebe. Jeho bratři jej vyhnali na opuštěný ostrov, kde měl žít jako chudák.

Načítám data ...
Nahoru