Teleportační kameny

I v datadisku Forsaken Gods můžete použít teleportační kameny, které vám příjemně usnadní cestování mezi lokacemi. Kameny, pomocí nichž se můžete teleportovat, jsou umístěny většinou nedaleko místa, kam vás zanesou. Stejně jako v Gothic 3 nespotřebovává kouzlení teleportačních kouzel žádnou manu. Můžete se tedy po světě přesouvat bez omezení. Tedy za předpokladu, že jste nalezli příslušné kameny, bez kterých se opravdu nikam nepřenesete. V hledání vám může pomoci tato sekce, ve které naleznete výpis míst, kde se tyto kameny nacházejí.

Ještě si dovolím vás upozornit, že následující seznam je platný pro hru G3: Forsaken Gods s aplikovaným patchem Enhanced Edition. Díky němu se změnila některá místa umístění teleportů, a přibyl nám konečně teleport do Montery.

Teleport do Ardey
První teleportační kámen se nachází vlevo za vstupní branou do Ardey na stole u obchodníka Conze. Druhý naleznete na úpatí střechy majáku u Ardey. Dostanete se k němu z terasy schodiště, vedoucího na vrchol majáku.

Teleport do Cape Dunu
Kámen se povaluje na polici capedunského skladiště (v Gothicu 3 patřilo toto skladiště skřetu Urkrassovi).

Teleport do Faringu
Jeskyně vpravo před vstupem do dolní části Faringu. Teleport leží u truhly na konci jeskyně, okupované chňapavci.

Teleport do Geldernu
Teleportační kámen do Geldernu se nachází na kameni nedaleko jižní brány - přesněji hned u lovecké skupiny vedené Borisem.

Teleport do Gothy
První teleportační kámen naleznete v tuhle, která stojí v budově, kde byl v G3 uvězněn Gorn. Druhý kámen naleznete na stole v kovárně, která stojí napravo při vstupu do Gothy.

Teleport do Montery
Nově přidaný teleport, který se nyní nachází ve skladu nalevo od hlavní brány (v G3 tento sklad obýval rebel Sanford).

Teleport do Nemory
Teleport leží u hromady prken s bednou na velitelském stanovišti v horní části Nemory. Druhý kámen je (stejně jako v Gothic 3) umístěn v truhle vpravo nad dolním vstupem do Nemory.

Teleport do Okary
První teleportační kámen se nalézá na kameni vlevo před vchodem do Okary, druhý je vpravo hned pod schodištěm do Okary u chatrče s gobliny.

Teleport do Reddocku
Jeden kámen, hlídaný vlky, je v přístřešku s truhlou a dřívím vlevo pod schodištěm do Reddocku, druhý pak v truhle, kolem níž jsou zlaté poháry a skříňka. Místo se nachází v severovýchodním jeskynním východu z Reddocku.

Teleport do Sildenu
Sildenský teleport se nalézá v kamenném kruhu pár metrů severně od osady.

Teleport do Trelisu
Teleportační kámen do Trelisu byl umístěn do bývalé pokladnice, která se nachází pod trůním sálem v horní části hradu.

Teleport do Vengardu
Teleportační kámen do Vengardu již nenaleznete ve Faringu, ale v truhle, která se nachází v nejvyšší věži vengardského paláce.

Načítám data ...
Nahoru