Starý důl

Hlavní lokace

Lokace
  1. Přehled
  1. Místo výměny
  2. Starý tábor
  3. Starý důl
  4. Nový tábor
  5. Svobodný důl
  6. Skřetí vesnice
  7. Bratrstvo Spáče

Starý důl najdete v severozápadním cípu Kolonie, kousek na sever od Nového tábora, a jak již jeho název napovídá, jedná se o zdroj magické rudy pro Starý tábor. Důl se sestává z hlavní šachty, což je v podstatě obrovská jáma, na jejíž dno se lze dostat po systému úzkých dřevěných můstků.

Magická ruda se kope v podstatě všude kolem. Kopáči, kteří mají zrovna v dole šichtu a "neodpočívají" v táboře, rubou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Měsíčně se musí narubat 200 pytlů rudy do skladu a dalších 20 navíc na roztavení. Je jasné, že pro kopáče se jedná o nepředstavitelně těžkou dřinu. Celý týden musí tvrdě pracovat v temných, chladných jeskynních, z nichž nemohou nikam utéct. S každou minutou síly ubývají a doplnit je takřka nelze. V jeskyních sice rostou houby a rostliny, kterými se občas kopáči živí, ale to je jen velmi slabý odvar ve srovnání s flákotou masa. Jediným vysvobozením z toho všeho je smrt, kterou nakonec někteří z nich v štolách opravdu naleznou.

Ruda se totiž těží i všemožných bočních štolách, které ústí do hlavní šachty. A právě na těchto zapadlých místech na ně číhá nebezpečí v podobě důlních červů. Kvůli těmto zákeřným bestiím musela být těžba v některých jeskyních přerušena. Naštěstí červi zatím nezaútočili v hlavní šachtě, to by mohl být skutečný masakr.

Ačkoli důl formálně patří Rudobaronům, jeho pravým šéfem je Ian, který patří mezi Stíny a jehož všichni v dole respektují. Organizuje veškeré pracovní síly a vyměňuje zboží s táborem. Samotní Rudobarni do dolu takřka nepáchnou. Za poslední dobu se tam objevili jen jednou, to když se začalo tavit méně rudy, přišel Gomez a mágové, vše přezkoumali, zkoušeli rudu a tak. Od té doby si všichni válejí šunky v táboře.

Na bezpečí kopáčů v dole dohlíží početná skupina stráží. Kromě nich však v dole narazíte i na hrstku templářů, což vám může připadat velmi zvláštní, když si vezmete vpotaz, že důl náleží Gomezovi. Templáři tu ovšem jsou za úplně jiným účelem než chránit kopáče. Uzavřeli s Gomezem smlouvu, že budou strážím pomáhat zabíjet červy, za což si mohou nechat jejich čelisti. Cor Kalom, hlavní alchymista Bratrstva Spáče, totiž potřebuje pro připravované vzývání Spáče stále více speciálního výtažku, který se nachází právě červích čelistech. Několik kopáčů zůstává permanentně v dole a shromažďuje kusadla, Gor Na Drak se svým kumpánem pak denně pendlují mezi dolem a táborem v bažině a nosí kusadla Cor Kalomovi. Rozhodně se nedá říct, že by kopáčům či strážím přítomnost templářů nějakým způsobem vadila. Spíše naopak. Vzhledem k tomu, že se vesměs jedná o nadprůměrně schopné bojovníky, jsou v dole vítanými pomocníky.

Na samotném dně hlavní šachty se nachází tavírna, kde se taví ruda pro místní použití. Šéfuje jí Viper, u nějž můžete získat trochu rudy i vy, samozřejmě výměnou za kvalitní zboží. Také zde najdete drtičky rudy, obsluhované skřetími otroky, a především bezpečně uzavřenou bránu do hnízda důlních červů stráženou velitelem důlní stráže, Ashganem. Po trochu delším vyřizování vám ji otevře a vy se tak můžete vydat skrz hordy červů vstříc jejich královně. Naštěstí se v dole vyskytují pouze klasičtí červi, nikoliv jejich obrnění válečníci, takže pro zkušeného bojovníka by neměli znamenat větší problém. Samotná královna, s níž se nikde jinde nesetkáte, je nehybná fabrika na vajíčka ohromných rozměrů. Pokud ji odstraníte, ulevíte všem, jak strážím, tak kopáčům.

Starý důl v obraze

Načítám data ...
Nahoru