Bratrstvo Spáče

Hlavní lokace

Lokace
  1. Přehled
  1. Místo výměny
  2. Starý tábor
  3. Starý důl
  4. Nový tábor
  5. Svobodný důl
  6. Skřetí vesnice
  7. Bratrstvo Spáče

Bratrstvo Spáče je komunita vyznavačů pravé víry, jak se tito lidé sami nazývají. Celé společenství vzniklo přibližně před pěti lety, kdy se Y'Berionovi, vůdci Bratrstva, zjevil ve vizi Spáč. V té době se on spolu se svými následovníky rozhodli zřeknout se tří starých bohů, kteří dopustili jejich vykázání do Kolonie, a začali následovat tohoto nového boha, jenž jim dle jejich přesvědčení vrátí svobodu a všechny bezvěrce zatratí.

Nejprve své ovečky Spáč dovedl do bažiny, kde kolem ruin starobylého chrámu vznikl dnešní tábor. Ten se sestává z dřevěných chatrčí postavených na soustavě malých ostrůvků pospojovaných různými můstky a průchody. Jak se tábor stále rozrůstal, začaly vznikat i chatrče v korunách stromů. Orientace v táboře tak může zejména nově příchozím způsobovat značné problémy. Tábor totiž není budován nějak systematicky. Naštěstí jsou lidé v táboře povětšinou přívětiví a rádi vás provedou, kam budete chtít.

Kromě chatrčí v bažině je součástí tábora i původní chrám, který je zapuštěn do obrovské skály, a před ním se rozkládající velké dlážděné prostranství, zvané chrámové náměstí. Tam se většinou scházejí členové tábora k meditacím a modlitbám k jejich idolu. Uvnitř chrámu sídlí sám Y'Berion a vstup k němu je přísně střežen. Je to v podstatě jediné místo, kam jako cizinci nesmíte. Jinak máte povolen přístup kamkoli.

Členové Bratrstva se dělí do tří skupin. Táboru velí Guru, což jsou lidé, jimž Spáč odhalil tajemství magie. Jedná se o starou a mocnou magii, která se značně liší od té, kterou vládnou ostatní mágové nejen v Kolonii. Narozdíl od živlů ohně a vody využívají Guru svou mysl. Guru jsou také hlavními zprostředkovateli Spáčova učení, které předávají ostatním lidem v táboře.

Jako každý tábor i Bratrstvo potřebuje hrubou sílu, která jej uchrání před nebezpečím a poslouží při prosazování cílů společenství. Tuto roli zde plní templáři, vyvolení ochránci víry. Jedná se o fyzicky skvěle vybavené muže, kteří se obratně ohánějí těžkými obouručními zbraněmi. V boji proti nim obstojí jen ti nejdovednější, jelikož mají na své straně něco, co většina ostatních lidí v Kolonii postrádá. Místy až fanatickou víru. A ta s nim dokáže dělat divy, jak se i vy budete moci přesvědčit.

Třetí skupinou v Bratrstvu jsou novicové. Plní roli dělníkům, a tím pádem mají pro tábor obrovský význam. Novicové dělají prakticky vše, co je v táboře třeba. Na prvním místě je pěstování proslulé trávy z bažin, z nichž se poté složitým procesem vyrábí droga, která je v Kolonii prakticky tím nejpoptávanějším zbožím. Novicové tak pracují daleko od tábora hluboko v nebezpečné bažině, kde se to jen hemží krvavými mouchami či močálovými žraloky. Sběrači tam sklízejí rostlinky, které pak další v táboře zpracovávají do výsledného produktu. Droga zajišťuje Bratrstvu přežití, jelikož ji prodávají do ostatních táborů výměnou za zboží všeho druhu. A že je to obchod opravdu výnosný. Ve Starém a zejména v Novém táboře se mohou lidé po droze doslova umlátit. V obou dvou táborech proto de facto vždy narazíte na vyslance z Bratrstva. Ti nejenže se snaží distribuovat drogu, ale také se pokouší sehnat nové lidi do svých řad.

Bratrstvo totiž chystá velké vzývání Spáče. K Y'Berionovi Spáč nedávno promluvil a řekl mu, že pro něj má důležitou zprávu. Y'Berionovi se ovšem nepodařilo nashromáždit dost síly, aby vizi udržel, a tak se celý tábor nyní připravuje na vlastní spojení se Spáčem. Pravděpodobnost úspěchu celé akce stoupá s počtem zúčastněných můžů, a proto nyní Bratrstvo shání co nejvíce nových lidí. Vyslaní novicové zaznamenávají úspěchy zejména ve Starém táboře, kde jsou lidé již unaveni těžkou dřinou v dolech a šikanou od Rudobaronů. Lidé z Nového tábora se k Bratrstvu v podstatě vůbec nepřidávají, jejich barbarský způsob života jim, zdá se, vyhovuje. Pravdou je, že mnoho nových příchozích se ke společenství přidává jen a pouze kvůli volnému přístupu ke droze, protože každý člen komunity má nárok na tři kousky denně, což v případě, že odvádějí dobře svou práci, zas až tak nikomu nevadí.

Oddělení od komunit Starého a Nového tábora přináší členům Bratrstva významnou životní změnu. Končí těžká dřina v rudných dolech, protože tady je tento sytě modrý nerost všem ukradený. Lidé v Bratrstvu toho nemají mnoho, ale i s tím málem se rádi podělí s každým, kdo je ochoten naslouchat Spáčovu učení. A i když zrovna nebudete úplně nábožensky oddaní, budete se zde mít dobře.

Bratrstvo Spáče stručně

Poloha východ Kolonie
Cíl Následovat svého boha a získat svobodu
Osazenstvo Guru, templáři, novicové
Struktura Chrám - sídlí tam Vyvolený, okolí nestrukturované
Významné osoby Y'Berion, Cor Kalom, Cor Angar, Lester
Další info Vyrábí drogu z bažin a prodává ji do ostatních táborů

Bratrstvo Spáče v obraze

Načítám data ...
Nahoru