Příběh

Spáč byl zapuzen do jiné dimenze, bariéra padla. Než však nadobro zmizel, vyřkl příkaz, který nemohl neuposlechnout žádný z následovníků boha Beliara. Bezejmenný hrdina se díky Xardasovi dostává z pod trosek Spáčova chrámu, aby získal mocný artefakt, díky kterému porazí mocné přízraky z dávnověku - draky. Než se však s nimi poprvé utká, musí projít dlouhou cestu. Cestu, na které potká staré známé z prvního dílu série, cestu, která mu přinese mnoho nesnadných rozhodnutí.

Bezejmenný hrdina ožívá po několika dnech, kdy byl zavalen troskami zničeného Spáčova chrámu. Jeho tělo teleportuje Xardas do své nové věže, nedaleko města Khorinis, kde se bezejmenný dozvídá, jaké následky mělo zapuzení Spáče a zničení magické bariéry v Hornickém údolí. Do khoriniského přístavu dorazila královská válečná galéra, jejíž členové mají za úkol přivést do hlavního města Myrtany veškerou možnou zásobu magické rudy. Díky této rudě by měla armáda porazit skřety, se kterými vede dlouholetou válku. Paladinové si podřizují celé město a přilehlé farmy, ze kterých čerpají potřebné zásoby. Hlavní jejich síla dále putuje do Hornického údolí, aby zajistila dodávky rudy. Když však převezmou i hrad v srdci tohoto údolí, napadnou jejich ležení draci, kteří vedou skřetí armádu. Mnoho vojáků je zabito a hrad zůstává odříznut od okolních dolů. Vůdce paladinů proto vysílá své nejlepší bojovníky, aby dohlédli na těžbu rudy. Té však není dost a doly jsou často napadány skřetími nájezdníky. Na hradě dochází proviant a vojáci přestávají věřit v úspěch.

Bezejmenný hrdina se poprvé seznamuje se situací okolo města Khorinis a okolních farem. Farmáři jsou nespokojení s tím, že velkou část jejich vypěstovaných plodin zabírají paladinové. Často se tak bouří vůči nátlaku a jednají na svou vlastní pěst. V čele největší farmy je starý hospodář Onar, který má všeho již dost - najímá si proto bývalé trestance z Hornického údolí, které vede bývalý generál myrtanské armády Lee, aby chránili farmy před městskými výběrčími a nebezpečnými zvířaty. Celý ostrov je proto rozdělen. Jedni pomáhají městu s tím, že věří v jeho pomoc v době války, a druzí, kteří chtějí být samostatní. Domobránci a žoldáci se zatím utkali jen v menších šarvátkách, reálně však hrozí, že se mezi nimi strhne opravdová válka. Situace je napjatá a je jen otázkou času, kdy k tomu dojde.


„Jeho poslední rozkaz byl: PŘIJĎTE! A přišli. Všichni. Dokonce i draci...”

Xardas


Bezejmenný hrdina proto vyráží do města Khorinis, aby získal od paladinů pradávný artefakt Innosovo oko. Vše se však komplikuje v okamžik, kdy se dozvídá, že obyčejní vojáci o tomto artefaktu nic neví a k jejich veliteli se prozatím nedostane. Musí se proto přidat k některé ze tří frakcí, díky čemuž si bude moci s Lordem Hagenem promluvit. Postupem času opravdu získává oprávnění si s velitelem promluvit. Ten však hrdinovi nevěří a nevěří ani tomu, že Hornické údolí napadla skřetí armáda - vysílá proto hrdinu, aby mu přinesl nějaký důkaz svého tvrzení. Hrdina se proto vydává do jemu známého prostředí Hornického údolí, ze kterého má přinést tolik žádaný důkaz.

Zdecimovaní paladinové pomalu ztratili veškeré svoje naděje. V příchodu prvního člověka, který se dostal přes skřetí hlídky, vidí Innosovo požehnání a svítání se na lepší časy. Hrdina je pověřen důležitějším úkolem. Pokud jej splní, přijdou zdejší posádce tolik potřebné posily. Velitel posádky Garond však nechce o odchodu hrdiny zpět do Khorinisu ani slyšet a podmiňuje sepsání záznamu o zdejší situaci tím, že hrdina zjistí, jak jsou na tom doly s dodávkou rudy. Nezbývá tedy nic jiného, než se vydat zjistit vše, co Garond požaduje. Zjištěné informace jej však vůbec neuspokojí, doly jsou prázdné a těch pár beden, které se povedlo vydolovat, není možné na hrad donést. Předává proto hrdinovi dopis s nadějí, že Lord Hagen pošle posily, díky kterým se paladinové vypořádají se skřety.

Hrdina opět přechází skrz skřetí šiky do města Khorinis. Lord Hagen po přečtení dopisu nevěří svým očím - dle jeho mínění Garond v roli velitele expedice selhal a je tedy na něm, aby zachránil vše, co se dá. I přes tento neúspěch posílá bezejmenného do kláštera pro magický artefakt, díky kterému se budou moci paladinové vypořádat s draky. Zpráva o dracích však nezůstává utajena - všichni dobrodruzi, včetně některých žoldáků z Onarovy farmy, se připravují na jejich lov, ve kterém vidí možnost získat slávu a bohatství. Hrdina v klášteře zjišťuje, že Innosovo oko bylo ukradeno. Vydává se ho najít. Stopy je vedou přes divočinu k magickému místu zvanému Kruh slunce. Tam však nachází jen zničené oko bez jakékoliv magické energie. Vydává se proto pro radu k mágovi Vody Vatrasovi, který jediný ví, co s rozbitým okem dělat. Po náročném rituálu nabývá oko opět magické energie a nic nebrání tomu, aby se i bezejmenný hrdina vydal ho Hornického údolí utkat se s draky.

V Hornickém údolí však čeká bezejmenného hrdinu nemilé překvapení: potkává zde skupinu na vše připravených drakobijců, kteří jsou rozhodnutí zabít všechny draky, na které narazí. Netuší však, že bez Innosova oka nemají sebemenší šanci. Ovíněné a bohatstvím oslněné dobrodruhy zanechává hrdina svému osudu a sám se pouští do nelehkého souboje s pradávnými monstry. Draci jsou mocná stvoření, která nevěří, že by se jim mohl někdo postavit. Jejich arogance však mizí ve chvíli, kdy zjistí, že musí mluvit jen a jen pravdu. Hrdina od nich zjišťuje, že pravými pány všech nohsledů boha Beliara nejsou oni, ale něco daleko nebezpečnějšího - sám Beliarův vyvolený.

Draci jsou mrtví a hrdina se vrací zpět do Khorinisu. Tam z nových skutečností zjišťuje, že se Beliarův vyvolený skrývá ve znovu obydlených Indorathských síních. Nezbývá mu nic jiného, než získat loď, kapitána a posádku a vyrazit vstříc největší hrozbě, které kdy čelil - Nemrtvému draku.

Načítám data ...
Nahoru