Prsteny

Magické artefakty, které vám po nasazení přidají nejrůznější bonusy. Prsteny se dají nalézt a zakoupit, vyrobit nelze žádný. Arcania přináší změnu v počtu volných slotů pro prsteny - nyní je pouze jeden, proto budete muset prsteny měnit dle potřeby.

Seznam předmětů

Klikněte na předmět pro zobrazení dalších detailů.

6017
Chňapavčí prsten
Chňapavčí prsten |Cena: 2100
Zdraví: +12
Síla střelných útoků: +6
Mana: +12

Kostěný prsten vyrobený z chňapavčího ocasu. Je lakovaný a zdobený maličkými runami. Můžete nalézt v truhle, která se nachází při výstupu z jeskyně kmene Kostilamů.

6005
Liuvenin prsten
Liuvenin prsten |Cena: 225
Síla magie: +10
Síla střelných útoků: +3
Mana: +8

Dárek od Renwicka, který připomíná lepší časy. Liuven určitě chybět nebude. Najdete jej v truhle v její věži, případně jej získáte po Hertanovi, rozhodnete-li se pro Renwicka.

6009
Lovecký prsten
Lovecký prsten |Cena: 200
Bonus ke zbroji: +10
Síla střelných útoků: +5

Přestože tyto prsteny nejsou oficiálním znakem loveckého cechu, většinou se jim říká 'lovecké prsteny', neboť je nosí výhradně lovci. Vy takový prsten můžete získat od alchymisty Alzara.

6011
Mosazný prsten
Mosazný prsten |Cena: 50
Síla magie: +5

Na tomto prstenu jsou vyryty slabé runy moci. Nejspíš se tak jedná o dílo nějakého začátečníka v magickém oboru. Začínajícím kouzelníkům se ale hodí. Najdete jej v truhle v Lyrčině jeskyni s dřevotoči na Feshyru, prodává jej také Murdra.

6004
Očarovaný pečetní prsten
Očarovaný pečetní prsten |Cena: 150
Zdraví: +7
Mana: +7

Jeden z mnoha prstenů zdobených runami. Tento obvykle nosí argaanští šlechtici. Získáte z truhly, kterou naleznete v Ulfrichově rokli.

6013
Pečetní prsten Lorda Trontera
Pečetní prsten Lorda Trontera |Cena: 650
Zdraví: +20
Regenerace zdraví: +1
Síla magie: +16
Síla v boji nablízko: +4
Síla střelných útoků: +6
Mana: +15
Regenerace many: +2

Jediná existující památka na bývalého myrtanského místodržícího na Argaanu. Po dlouhá léta ležel tento prsten zapomenut kdesi ve stříbrovodském hradě, dokud jej neobjevil nějaký šikovný hledač pokladů, tj. vy. Tento prsten získáte jako odměnu za splněný úkol Odkaz lorda Trontera.

6027
Prsten arcimága
Prsten arcimága |Cena: 4500
Zdraví: +20
Síla magie: +40
Mana: +60
Regenerace many: +6

Tento prsten byl vyroben pouze v jediném exempláři a patříval arcimágovi Pyrokarovi, který by se s ním určitě dobrovolně nerozloučil. Tento překrásný kousek naleznete v hrobce, která vede k thorniarskému majáku.

6025
Prsten bojového mága
Prsten bojového mága |Cena: 2250
Zdraví: +30
Bonus ke zbroji: +15
Síla magie: +35
Síla v boji nablízko: +5
Mana: +30
Regenerace many: +2

Tyto prsteny jsou mocnější variantou těch, které vyráběli členové Kruhu ohně. Posilují nejen magickou sílu svého nositele, ale i jeho vitalitu. Tento prsten získáte jako kořist ze Strážce, se kterým se utkáte na hradbách směřujících k thorniarské baště.

6007
Prsten býka
Prsten býka |Cena: 200
Zdraví: +10
Síla v boji nablízko: +3

Běžný magický prsten, jaký často nosí stewarští hlídači. Naleznete jej v truhle v domě na severu pevnosti Stewark.

6018
Prsten duality
Prsten duality |Cena: 1000
Síla magie: +24
Síla v boji nablízko: +3
Síla střelných útoků: +3
Mana: +25
Regenerace many: +3

Tento prsten sestává ze dvou spojených kroužků. Jeden z nich je světlý, druhý tmavý. Jako kořist získáte z Obsidiánového kněze na cestě do kláštera.

6020
Prsten dubového srdce
Prsten dubového srdce |Cena: 5100
Zdraví: +15
Regenerace zdraví: +1
Bonus ke zbroji: +20
Síla v boji nablízko: +5

Tento prsten si již koupila spousta odvážných dobrodruhů, ale všichni zmizeli kdesi v bažinách. Prsten se pak jakýmsi záhadným způsobem vrátil k máti Hooque. A od ní jej můžete nyní zakoupit i vy.

6010
Prsten kamenné kůže
Prsten kamenné kůže |Cena: 350
Zdraví: +20
Bonus ke zbroji: +20
Výdrž: +15

Tento prsten je i mezi dobrodruhy velice oblíbený, neboť chrání i před komáry, vešmi a blechami. Najít jej můžete v truhle před jeskyní goblinů na jihu Krvavého údolí, nosí jej také Zargaš Krutý.

6024
Prsten lesa
Prsten lesa |Cena: 3300
Zdraví: +40
Síla střelných útoků: +12

Tento prsten patříval starému velmistrovi loveckého cechu, po jehož smrti se ztratil. Podle pověstí jej teď má u sebe nějaký obchodník. Můžete jej naleznout ve sklepní truhle Diegova sídla v Thorniaře.

6022
Prsten mágů
Prsten mágů |Cena: 2500
Síla magie: +30
Mana: +40
Regenerace many: +4

Když Kruh ohně pod Miltenovým vedením slavil na začátku války čím dál tím větší úspěchy s výrobou magických předmětů, staly se tyto prsteny neodmyslitelnou součástí vybavení každého mága. Můžete zakoupit od obchodníka Snipse v thorniarském přístavě.

6006
Prsten mořeplavce
Prsten mořeplavce |Cena: 250
Zdraví: +10
Síla magie: +2
Síla střelných útoků: +2
Mana: +10
Výdrž: +10

Tento prsten nevyrobili Argaaňané, nýbrž jejich sousedé z lidu Bouřných vran. Najdete jej v truhle vedle Liuvenina domu, či v truhle v gobliní jeskyni na severovýchodě Krvavého údolí.

6002
Prsten Mrákavy
Prsten Mrákavy |Cena: 200
Síla magie: +7
Mana: +5

Na vnitřní straně tohoto prstenu je vyryto slovo 'Mrákava'. Nepodobá se ničemu, co kdy bylo vyrobeno na Argaanu nebo na kontinentu. Prodává jej Gerrick.

6014
Prsten mystiků
Prsten mystiků |Cena: 500
Síla magie: +19
Mana: +20

Tento prsten byl nejspíš vyroben v Tooshoo. Zlatník, který jej vyrobil, sice nebyl žádný doveda, ale mág, který prsten očaroval, byl naopak mistrem svého oboru. Tento prsten naleznete v jeskyni, do které vás pošle Gilana pro magický obojek.

6008
Prsten noviců
Prsten noviců |Cena: 250
Síla magie: +12
Mana: +8

Když se Kruh ohně připravoval na válku s Rhobarem III., snažil se vyvíjet nové předměty a vyrovnat tak krok se Setarrifany. Prvními hromadně vyráběnými věcmi tohoto druhy byly právě tyto prsteny. Nebyly příliš účinné, ale také nestály mnoho, takže si je mohli dovolit i novicové. Získáte jako kořist ze Vzbouřence, kterého naleznete v jeskynním komplexu (severo-východní vchod).

6026
Prsten paladinů
Prsten paladinů |Cena: 3450
Zdraví: +40
Bonus ke zbroji: +20
Síla v boji nablízko: +12
Výdrž: +40

Po úspěších s výrobou prvních magických prstenů začal Kruh ohně vytvářet podobně mocné artefakty i pro paladiny z Innosova řádu. Bývalý majitel tohoto prstenu však nejspíš nepochopil, že před rozzuřeným démonem ho žádný magický předmět neuchrání. Tento prsten naleznete v hrobce, která vede k thorniarskému majáku.

6021
Prsten prozíravosti
Prsten prozíravosti |Cena: 4350
Zdraví: +20
Bonus ke zbroji: +30
Síla magie: +3
Síla v boji nablízko: +3
Síla střelných útoků: +8
Mana: +20

Tento prsten bystří smysly i mysl. Mnichům z kláštera na útesu slouží jen jako pomůcka při tréninku, ale leckterý lovec z divočiny by pro podobný magický šperk zavraždil vlastní babičku. Prodává Caldar v klášteře.

6016
Prsten Ulu-mulu
Prsten Ulu-mulu |Cena: 400
Zdraví: +25
Síla v boji nablízko: +5
Mana: +25
Výdrž: +15
Regenerace výdrže: +3

Jistý dobrodruh z Khorinisu se kdysi snažil uzavřít mít s kmenem Kostilamů. Byl však zabit, sežrán a z jeho kostí byl vyroben právě tento šperk. Je nazván podle posledních slov onoho nešťastníka. Můžete jej získat z truhly v jižní části Stříbrovodí.

6015
Prsten velekněze
Prsten velekněze |Cena: 900
Síla magie: +22
Mana: +20
Regenerace many: +2

Prsten ze starých dob. Tento kousek naleznete v truhle v jižních ruinách Tooshoo.

6019
Prsten z dračí kosti
Prsten z dračí kosti |Cena: 1000
Zdraví: +20
Bonus ke zbroji: +2
Síla magie: +26
Mana: +20
Regenerace many: +2

Tento prsten je vyroben z obratle posledního argaanského draka. Ozvěna moci tohoto dávného tvora v něm stále zůstává. Získáte od Hathona po splnění úkolu Utopenci.

6028
Prsten železné kůže
Prsten železné kůže |Cena: 650
Zdraví: +30
Bonus ke zbroji: +30
Regenerace výdrže: +4

Tyto prsteny jsou dosti vzácné. V oblibě je chovají zvláště setarrifští sběratelé, kterým často pomáhají při získávání dalších vzácných kousků. Občas je ale neochrání ani moc skrytá v těchto prstenech. Můžete nalézt v truhle ve skřetím táboře nedaleko města Setarrif.

6023
Prsten železné pěsti
Prsten železné pěsti |Cena: 2500
Síla v boji nablízko: +10
Mana: +50
Regenerace many: +7

Na vnitřní straně je velice neuměle vyryt nápis 'Pořádná rána přes hubu'. K nalezení v truhle u zídky, oddělující městské části od přístavu v Thorniaře.

6003
Stříbrný prsten
Stříbrný prsten |Cena: 125
Síla magie: +5
Mana: +5

Očarování tohoto prstenu se nejspíš nepodařilo, ale přesto se dá použít. Ocení jej zejména začínající kouzelníci. Najít jej můžete v truhle u Garvovy dřevorubecké boudy.

6012
Tajemný prsten
Tajemný prsten |Cena: 250
Síla magie: +15
Mana: +15

Tento starý nenápadný prsten v sobě skrývá magickou moc. Získáte z Melogovy truhlice s léky.

6001
Vosí prsten
Vosí prsten |Cena: 150
Zdraví: +5
Síla střelných útoků: +2

Tygří oko, které je zasazeno v tomto prstenu, je opracováno do podoby vosí hlavy. Tento prsten najdete v jeskyni v Temném hvozdu na Feshyru.

Fanstránku vytvořili El Kamilkolektiv autorů.
Všechna práva vyhrazena.
© 2004 - 2024 TOPlist

Jsme na Facebooku
Přepnout na PC verzi
Načítám data ...
Nahoru