Zlatý Diego

Síň slávy

Vítěz 2.místo 3.místo
Reinmar 2 2 1
Dasadek 2 - -
Vojta1122 1 4 2
Lordan 1 2 2
Kočičák 1 - 1
Amélie 1 - -
Faust 1 - -
L-Titan 1 - -
Janp 1 - -
Mína 1 - -
Lucanus 1 - -
Garrett 1 - -
Katolík 1 - -
Perseus 1 - -
David Sokol - 2 -
Emperor - 1 2
Zero - 1 1
Argilos - - 1
Sir Raven - - 1

Povídkářská soutěž Zlatý Diego stojí u zrodu novodobé tradice fanartových soutěží v naší komunitě. Když v roce 2011 skomírala aktivita ve fanartové sekci, přišel zkušený povídkový autor VMC se soutěží a dočkal se velice slušného ohlasu. Soutěž se pak stala prakticky každoroční stálicí a co víc: její formát bezpečným podkladem pro další soutěže, jejichž pravidla byly už spíše variace a rozšíření toho, co bylo představeno v Diegovi.

Zlatá éra povídek, kdy četli členové fóra dychtivě každý nový kousek od Garretta, ale i texty na značně nižší úrovni, je, zdá se, nenávratně pryč. Nicméně Zlatému Diegovi se daří tento druh tvorby na našem fóru - jakkoliv s nestabilní mírou zájmu a pozornosti - pořád držet. Navíc v pozdějších ročnících dává prostor i literární formě poezie, která v komunitě Gothicz nebyla příliš běžná.

2011: První ročník - nová podoba fanartu

První ročník Diega předznamenává, jak bude vypadat fanart v budoucnosti - uživatelé už nebudou publikovat s velkou chutí díla samostatně, rádi se ovšem zúčastní soutěže. Z počátku je motivují hlavně speciální avatary a sigy, ale především speciální ranky na fóru - i to napovídá tomu, že soutěž zůstává v prvé řadě uvnitř komunity.

Formát soutěže navržený organizátorem VMC je jednoduchý - týden na přihlašování + volné navrhování témat na povídky, z nichž budou tři vylosována, která do soutěže vnáší jednotu a omezují možnost soutěžících připravit si něco předem. Následuje pouhý jeden týden pro tvorbu krátké povídky, po něm hlasování v anketě na fóru. První ročník měl hned dva vítěze - Katolíka s lyrickou povídkou Růže, šeřík a vlhká mozaika a dnes již legendárního Lucanuse. Oběma se vyplatilo vsadit na téma Šampión chystající se na svůj poslední zápas.

Vítězná povídka od Katolíka a od Lucanuse/ Soutěžní téma na fóru

2012: Poněkud komický druhý ročník

I podruhé se organizace Zlatého Diega chopil VMC. Pravidla se nikterak výrazně neměnila, soutěžící uvítali prodloužení času pro tvorbu i širší počet vylosovaných témat. Mezi nimi se vyskytlo i absurdně-komické téma V Khorinisu se přemnožily kočky. Situace je kritická a král vysílá paladiny aby situaci zvládli. Hrdina je jednou z koček..., jejž si vybral známý autor komedií DasaDek a s nímž také vyhrál. Následovali jej Vojta a Sir Raven. Vítěz minulého ročníku Katolík tentokrát úspěch neslavil.

Vítězná povídka / Soutěžní téma na fóru

2013: Nová organizace a těsný souboj o první místo

Pro třetí ročník se VMC zřekl organizace a předal žezlo Vojtovi: ten se snažil v soutěži držet nastavené tradice, přesto se dočkala dočkala významné inovace a tou bylo zavedení další ankety. Mimo fórum se nyní hlasovalo i na webu - a jen díky tomu bylo možné určit jednoznačného vítěze, jelikož v anketě na fóru se o první místo rvaly hned tři povídky s naprosto shodným počtem hlasů. Nakonec byl šťastným vítězem všestranně nadaný tvůrce Lordan, následovaný Perseem a vítězem předchozího ročníku DasaDkem.

Vítězná povídka / Soutěžní téma na fóru

2014: Tentokráte s porotou a s legendou

Čtvrtý ročník se opět odehrával pod Vojtovou taktovkou, tentokrát ovšem také za asistence zkušeného týmu porotců: zakladatele soutěže VMC, vítěze jejího prvního ročníku Lucanuse, jednoho z nejslavnějších povídkářů staré éry Paulieho a zakladatele komunity Gothicz.net El Kamila. Do soutěže se přihlásilo do té doby rekordních 14 účastníků, ani jeden z nich však nedokázal odolat povídkovému velikánovi staré éry Garrettovi, který se tu jen nakrátko zastavil, se svou povídkou Noc hrůzy vyhrál jak hlasování na webu i fóru, tak hlasování poroty, a zase odešel. Lordan na druhém a Reinmar na třetím místě mohli tentokrát jenom přihlížet spanilé jízdě, jakkoliv přišli s povídkami vysoce nadprůměrnými.

Vítězná povídka / Soutěžní téma na fóru

2016 poprvé: Chabá náhrada za absenci v předešlém roce

V roce 2015 se na Zlatého Diega jaksi nedostalo, ale Lordan, který byl pověřen jeho organizací, jej uspořádal v náhradním termínu hned z kraje roku 2016. Velkou účast tentokrát povídková soutěž neslavila ani co do počtu přihlášených soutěžících, ani co do počtu odevzdaných děl. Ze čtyř soutěžících nakonec nejlépe vyšel organizátor dvou předešlých ročníků Vojta1122 s povídkou Hostina psanou na téma Svádění mladé šlechtičny. Podpory se mu dostalo především u poroty a v hlasování na fóru.

Vítězná povídka / Soutěžní téma na fóru

2016 podruhé: Spravíme si chuť?

Jestliže byl mimořádný Diego roku 2016 v účasti fiaskem, ten, který se odehrál v klasickém podzimním termínu, byl strhující náhradou. Účast dvaceti autorů znemožnila organizátoru El Kamilovi vůbec sestavit porotu a tak se hlasování odehrávalo pouze na fóru - a to jen přes soukromé zprávy organizátoru soutěže, kde hlasující sestavil své vlastní pořadí top pěti povídek. Webové hlasování i anketa na fóru se zdály příliš nespolehlivé kvůli možnosti podvodu. Podobně jako jedna z postav z vítězné povídky Osamělost se na našem fóru mihla i její autorka Amélie: okouzlila většinu hlasujících, přestože jen jeden jediný kladl její dílo na první místo ze svých pěti oblíbených povídek. Druhé místo obsadil Reinmar a na stupínek pro třetího se postavil Emperor.

Tento ročník soutěže přinesl ještě další novinku - poetickou minisoutěž. Zde ovládl první ročník Vojta1122 se sbírčekou básní s enigmatickým názvem ?.

Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

2017: Výhru bere Faust, další stříbro pro Reinmara

Tradice povídkové soutěže pokračuje i v roce 2017. Tentokrát se sešlo střízlivé množství osmi povídek. Vítězem se stal soutěžní novic Faust, který za sebou velmi těsně nechal zkušeného soutěžícího Reinmara, jenž si do své sbírky připsal další druhé místo. Stále tak čeká na zlato. Třetí skončil Lordan, čímž zkompletoval svou sbírku cenných kovů povídkové soutěže. Tedy jen pomyslnou, my tu žádné medaile vlastně nerozdáváme.

Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

2018 - O vítězi rozhodl jediný hlas

Zlatý Diego 2018, organizovaný Vojtou1122 (který byl též účastníkem, a zřekl se proto práva hlasovat), přinesl sedm povídek, což nebylo špatné číslo, ale velmi málo hlasujících čtenářů. Podle jejich vůle se ukázaly 4 z těchto povídek velmi vyrovnané. Jednalo se o povídku hledící na svět okem filmového dokumentaristy (Mezi chňapavci s dobrodruhem Ataboru), povídku hledící na svět tak trochu okem režiséra Larse von Triera (Xardas staví věž), povídku hledící na svět okem crossoverového režiséra (Gothic vs. Predátor) a povídku hledící na svět lehce pohádkovým a lyrickým okem (Kletba). Velmi vyrovnané hlasování ovšem ve finálním přepočtu nakonec nerozhodli porotci, nýbrž na poslední chvíli přibyvší hlásek v anketě pro Mezi chňapavci - jejichž autorem byl Kočičák. Druhé místo padlo Vojtovi za Kletbu a třetí Lordanovi za Xardase stavícího věž.

I tento rok se konala soutěž v poezii. Zde zvítězil Vojta1122 se sbírečkou Krčmy přístavní, následován Rammessem a Lordanem.

Soutěžní téma na fóru

2019 - Reinmar se konečně dočkal

Oproti předchozímu ročníku se Diego v roce 2019 dočkal více děl (tentokrát desíti) i zájmu ze strany čtenářů. A opět se jednalo napínavé klání o první místo, tentokrát mezi třemi povídkami: Vojtovým Kancionálem, Důchodci Davida Sokola a Reinmarovou zavíračkou. A tentokrát o vítězi rozhodla porota. Podpořila Reinmarovu povídku, a dopřála tak zlatou medaili konečně autorovi, který byl soutěži velice věrný, ale první místo mu vícekrát těsně uniklo.

Velikého zájmu se tentokrát dočkala i poetická soutěž. Psalo se na téma "Verše psané na oprátce" a velmi přesvědčivě zvítězil Ondřej Doležal s humornou, striktně metrickou básní "Až vohryžou mi prdel krysokrti".

Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

2020 - Rok padajícího paladina

V roce 2020 to již vypadalo, že se Diego nebude konat, ale nakonec se poprvé chopil organizace soutěže Janp - a ačkoliv se mu nepodařilo zajistit porotu ani zájemce o poetickou soutěž, jednalo se o jeden z nejúspěšnějších ročníků vůbec. Jednak se sešlo 19 děl, jednak se dočkala poměrně intenzivní odezvy od čtenářů, jednak během soutěže probíhala poměrně živá diskuze. Třešničkou na dortu bylo vyhlášení výsledků v podobě nového vydání Nordmarské Orlice. A jak soutěž dopadla? Na prvním místě dosud neznámá autorka Mína s povídkou Ochráncem města na jednu noc, o druhé místo se podělili Vojta s povídkou Poprava a David Sokol s povídkou Zhubni, nebo zhebni!. Třetí místo bral Reinmar s Tragédií vymírajících druhů. Zajímavým na těchto výsledcích je fakt, že každá z těchto čtyř povídek je psaná na jiné téma: to však zdaleka neodpovídá podobě, jakou soutěž měla. Velké oblibě se totiž těšilo jediné téma - o paladinovi, který spadne pod bariéru a musí se přizpůsobit zdejšímu životu. Ostatní témata tentokrát poněkud paběrkovala.

Vítězná povídka / Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

2021 - Zas ten paladin? Vlastně Reinmar!

Po předchozím ročníku vládl v komunitě velký strach o to, aby pro soutěžící byla vylosována dostatečně použitelná témata. To se nakonec podařilo, a tak si organizátor Vojta1122 mohl oddechnout. Účast v soutěži byla i tentokrát velice slušná - 15 povídek a hned několik jich svádělo napínavý souboj o vítězství.

S bronzovou medailí z tohoto souboje nakonec odešel Vojta1122 a jeho povídka Oběť, která vypráví o osudu dvou bratrů, z nichž jeden si vybudoval kariéru v Horní čtvrti města Khorinis, zatímco druhý skončil pod bariérou... Jeden na druhého rádi zapomněli, leč to se mění, jakmile se král rozhodne zastavit dodávky do Hornického údolí.

Druhé místo získal Zero s opravdu velmi neotřelou povídkou Xardasův poslední tabák. Charakterizovat její děj by nebylo příliš snadné - jedná se spíš o velmi neotřelé spojení několika velmi komických nápadů do jednoho celku. Cože? Jenom nápadů? Nikoliv. Autorovi se podařilo šikovně propojit i všechna vylosovaná soutěžní témata.

Reinmar ve Zlatém Diegovi podruhé triumfoval s povídkou Za krále a za vlast, o surový výjev ze života v pevnůstce před průsmykem, kam náhle dochází zpráva, že král se rozhodl přestat vyživovat Hornické údolí. No a ano - dojde zde i k jistému incidentu s bariérou. A bude v něm figurovat paladin.

Přehled soutěžních povídek

2022 - Risen edice

Před začátkem ročníku 2022 probíhaly na Discordu Gothicz.net velké debaty o tom, jak by měl další ročník vypadat. Stále převládalo jisté "trauma" z přemíry povídek na téma "padající paladin" z předloňského roku, a tak se tomu mělo nějakým opatřením předejít. Tímto opatřením se v ročníku 2022 pod taktovkou Janpa stalo omezení témat na hry Gothic 3 a sérii Risen. Někteří účastníci se na toto opatření dívali kriticky, nakonec se však ukázalo, že žádnou závažnou překážkou není. Účast byla solidní a kvalita povídek velmi uspokojivá. Vyhlášení, jak se stalo už zvykem u Janpem pořádaných ročníků, proběhlo ve speciálním vydání Nordmarské orlice (vydání Prosinec 2022).

Na třetím místě se umístil Zero. Jeho povídka Vlk v rouše ohnivém, pojednávající o novicovi, který se vydává za mága ohně. Povídka je vyprávěna s obdivuhodnou dávkou cynismu a drastičností. Povídka získala 22 bodů.

Druhé místo obsadil Lordan s melancholicko-romantickou prózou Faranga Paradise. Napsána byla na téma Výzkum seismologů na ostrově Faranga a skvělým způsobem převedla herní svět Risen 1 do naší doby. Povídka dostala v hlasování 30 bodů.

Ročník ovládl L-Titan, a to i přesto, že se rozhodl k odvážnému kroku umístit svou povídku do světa Risen 2, který byl pro některé účastníky zcela neznámý. Přesto získala jeho povídka Muška a pavouk 32 bodů a zvítězila. Jednalo se o tajemný text, v němž se prolínalo hned několik rovin - a skrývalo se za nimi nepříjemné trauma.

Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

2023 - Na Discord!

Ročník 2023, jejž organizoval Vojta1122, s sebou přinesl několik změn, z nichž tou nejpodstatnější bylo přesunutí těžiště z fóra na Discord. Záměr přinést tímto krokem soutěži větší pozornost nepřinesl tolik ovoce, kolik snad bylo očekáváno, na druhou stranu se ovšem ukázalo, že soutěž může probíhat i na tzv. modernějších platformách.

V něčem se ročník ovšem vrátil k tzv. tradicím: tentokrát nedošlo k žádnému tematickému omezení - a přece nedošlo k tomu, čeho se někteří dříve obávali, totiž přebytku povídek z Gothicu 1 a 2. Po pravdě, převažovaly výtvory ze třetího dílu série. Vyhlášení výsledků proběhlo tentokrát formou streamu na Discordu. A jaké ty výsledky byly?

Na třetím místě se usadil Emperor se ziskem 21 bodů. Jeho povídku Lesy jsou temné bychom mohli zařadit do žánru horroru, ovšem skrývá v sobě více - například vyobrazení nefunkčního manželského vztahu Sekoba a Rosi.

Druhé místo obsadil Vojta1122 s povídkou Karras. Hrdina - podle nějž je povídka pojmenována - je extrémně zaujat svým bádáním o pátračích, že téměř nepostřehne, že se kolem něj hroutí celý Khorinis. Anebo ví přece jenom víc? I díky divokému stylu získala povídka 25 bodů.

Vítězem se v roce 2023 stal Janp s povídkou Milý příteli a 27 body. Na překvapivě malém rozsahu, který předepisují pravidla soutěže, se autorovi podařilo prolnout několik textových úrovní, několik žánrů i několik historických epoch Gothic universa. Proto - i když mohla být četba korespondence skřeta a člověka trochu náročnější na čtení - povídka oslovila čtenáře nejvíce a odnesla si zasloužené vítězství.

Přehled soutěžních povídek / Soutěžní téma na fóru

Načítám data ...
Nahoru