Stmívá se - 1.série / Povídka

Přehled povídky

Autor

Lucanus (alias Lord Smoug)

Diskuse

zde

Hodnocení

93% | 97x | Vaše: -
Hodnocení uloženo.
Chyba při ukládání.

Vybrat sérii

Seznam dílů 1.série

4.díl - Hon na Thoruse

Oddíl pomalu prošel bránou a ponořil se v přítmí, které panovalo za městem. Přesto, že většina z nich vůbec nevěděla kam jdou, vůdce v jejich čele kráčel odhodlaně a cílevědomě. Eldar věděl kam jdou a neměl o tom sebemenší pochybnosti. Cesta, kterou kráčeli, končila přímo v Nemoře. Příhodnější místo si nemohli vybrat, pomyslel si.
Starý úkryt rebelů znal z války jako své boty a cestu k němu také. Přesto postupoval opatrně a pomalu. Nikdo z nich nevěděl, zda uprchlík nenastražil nějaké pasti, aby odradil potencionální pronásledovatele.
Tma pomalu houstla a vojáci začali nejistě tápat, někteří z nich se pokusili rozžehnout louče. Eldar je pokaždé zarazil. Nechtěl, aby o nich nepřátelé věděli dříve, než to bude nutné. A tak jeho mužům nezbylo nic jiného, než dál tápat tmou jako slepí žebráci.
Eldar tyto problémy neměl. Jeho cvičený zrak si brzy přivykl panujícímu přítmí, přesto však neviděl vše tak jasně. Narozdíl od vojáků, ale nepociťoval takový strach.
Po hodině pochodu už ani on neviděl, ne dále než na tři kroky. Stálo ho to hodně sebezapření, ale nakonec vykouzlil ve své ruce malou kuličku světla, která neosvětlovala příliš velký prostor, přesto to však pomohlo. Morálka jeho mužů se, s pomocí světla, nepatrně zlepšila.
Za chvíli již ale měli Nemoru na dohled a Eldar byl nucen své světýlko nechat zhasnout, aby nepřátele nevaroval a mezi muži se opět rozhostila stísněná nálada.

Thorus stál uprostřed Nemory, pomalu se začínalo smrákat. Cítil v okolí moc. Tloukla teď do jeho nového smyslu, stejně jako kladivo buší do kovadliny. Velice dobře věděl, co to znamená.
Je blízko, pomyslel si. Dorazí dnes večer a myslí si, že jej nečekám. Připravím mu milé uvítání.
Zlostně se ušklíbl a zavolal Scorpia.
Bude litovat, že tak spěchal, problesklo mu hlavou.

Pomalu se blížili k Nemoře. Našlapovali opatrně, ale těžké kovové zbroje občas zaskřípaly a v těchto okamžicích drtil Eldar nadávky mezi zuby.
Z Nemory slyšeli už i hlasy strážných. Něco mu však dělalo starosti. Ty hlasy zněly až příliš klidně.
Copak se nebojí? Pomyslel si.
V tu chvíli mu to došlo a on se modlil, aby nebylo příliš pozdě. Rukou zastavil své muže.
"Čekají nás," zašeptal směrem ke svým mužům.
Chvíli bylo absolutní ticho. Dokonce i hlasy strážných utichly.
"Připravte se," pronesl potichu Eldar.
Muži tasili zbraně až neobvykle tiše.
"Pomalu a potichu zpět!" zazněl další, sotva slyšitelný, rozkaz.
Pomalu se otočili a vykročili zpátky.
Neušli ani pět kroků, když všude kolem nich vzplanuly pochodně. Zareagovali bleskově. Semkli se do kruhu, lučištníky uzavírajíc uprostřed.
Z kruhu pochodní, přímo naproti Eldarovi, vykročila postava.
"Nikomu z Vás se nic nestane," zazněl chladnou nocí hluboký hlas. "Pokud Eldar přistoupí na mé podmínky."
Eldar se narovnal a zeptal se: "jaké jsou tvé podmínky?".
"Souboj," Odvětil Thorus. "Na život a na smrt."
Eldar začal velice rychle přemýšlet.
"Je si sebou hodně jistý. A ta jistota nevzešla jen tak z ničeho. Minule jsem ho porazil, ale teď nejsem schopen odhadnout jeho síly. Jediným slovem můžu tyto muže zachránit nebo odsoudit k smrti."
"Jak si zvolíš?" otázal se snědý bojovník.
Po jeho boku se ozval hlas: "stojíme s tebou pane, padneme za tebe, pokud to bude nutné, jen nepřijímej tu výzvu, bude v tom nějaká levota.".
Podíval se na vojáka, který to řekl. Byl to ještě mladíček. Nemohlo mu být ani devatenáct.
Jeho matka čeká doma a modlí se za to, aby se vrátil. A na mně je rozhodnout jestli se skutečně vrátí, pomyslel si.
Otočil se tváří k Thorusovi.
"Přijímám," odvětil, Thorus se velice ošklivě ušklíbl. "Ale i já mám podmínku." "Ano?"
"Ať prohraje kterýkoli z nás, bude svědkem odchodu svých mužů," řekl Eldar. "Vítěz počká s konečným úderem, dokud následovníci poraženého nebudou z dohledu."
"Dobrá," odvětil snědý válečník v těžké zbroji.
Kruh kolem Eldara a jeho mužů se stáhl a utvořil řadu za Thorusem. Eldarovi vojáci udělali to samé.
Oba sokové se postavili tváří k sobě.
"Připrav se na smrt," zavrčel směrem k Eldarovi jeho nepřítel.
"Na tu čekám už od narození a zatím nikdo mi ji nebyl schopen poskytnout," odvětil Vyvolený.
Thorus se usmál a tasil meč.
Načítám data ...
Nahoru