Domobrana

Domobrana či milice je uskupení královských vojáků, kteří dohlíží na dodržování zákonů v městě Khorinis a jeho okolí. Muži domobrany se za normální situace zodpovídají khorinisskému místodržícímu, což se ovšem s příjezdem paladinů změnilo. V čele nyní stojí zkušený Lord Andre, ostatně také z toho důvodu, že místodržící se o chod domobrany příliš nestaral a v podstatě neměl tušení, co se mezi jeho muži děje.

Pojmenování "domobrana" je docela příhodné, jelikož muži ve službě pocházejí většinou právě z ostrova Khorinis. Nyní tak stráží i svůj domov. A jejich hlavním problémem je jejich počet. S královským vězením za humny nebyla služba králi žádný med i v době, kdy magická bariéra ještě stála. Trestanci typicky připlouvali z kontinentu, strávili nějakou dobu v městkém žaláři, odkud pak byli odváděni do Hornického údolí. To byla samozřejmě práce navíc pro městskou stráž. Od pádu Kolonie noví vězni z pevniny sice již nepřiplouvají, za to se jich ale moře vyrojilo opačným směrem.

Tím se samozřejmě zvýšila míra kriminality ve městě a jeho okolí, což již tak nepříliš početná domobrana značně pocítila. S hrozbou skřetů na každém kroku zažívá ostrov opravdu krušné časy. A tak je v městských kasárnách, odkud Lord Andre strážné řídí, vítán každý muž. A to ani tolik nezáleží na jeho důvodech. Nouzová situace však může nahrát různým nežádoucím osobám či sabotérům, kteří by se tak snadno mohli dostat do řad domobrany. Lord André se tak řídí jasně danými pravidly, na jejichž základě může přijmout toho či onoho člověka mezi své muže. A hlavně také na svůj osobní pocit.

„Být vojákem v domobraně obnáší mnohem víc než jen promenádovat se městem v uniformě. Je to špinavá a někdy i krvavá práce. Jakmile budeš jedním z nás, bude tě čekat spousta povinností.”

Lord Andre, velitel domobrany

Pokud se rozhodnete vstoupit do královských služeb jako člen domobrany, čeká vás výcvik v boji s jednoručním mečem a trénink střelby ze samostřílu. Při vstupu kromě zmíněných zbraní vyfasujete také lehkou zbroj a lůžko v kasárnách. Ta se nacházejí na strategickém místě v severní části města. Masivní budova poskytuje přímý přístup městskému opevnění, stojí nedaleko tržiště a nabízí výhled na téměř celou oblast přístavu. Stráže tak mají ze svého velitelství na dohled všechna důležitá místa ve městě.

Kasárna kromě noclehárny pro vojáky nabízejí domobraně prostory k bojovému tréninku. Na nádvoří každý den cepuje muže v boji s mečem Wulfgar, na ochozu u hradeb pak probíhá trénink střelby z kuše. Ostatně krátké meče a kuše jsou hlavní výzbrojí domobrany. V kasárenském komplexu se dále nachází kovárna a skromné vězení. To původně sloužilo jako dočasný žalář pro trestance čekající na odchod do bývalé těžařské kolonie. Po jejím pádu však slouží již jen pro lokální potřeby.

Jako člena městské stráže vás samozřejmě čeká dohled nad dodržováním zákona ve městě. Stráže mají město rozdělené na několik částí či stanovišť, mezi nimiž patrolují. Jedná se o oblast kolem tržiště, Šibeniční ulice a ulice mistrů. V přístavní čtvrti stráže nenajdete a podle toho to tam také vypadá. Naopak v horní části města, kde žijí vlivní a bohatí měšťané, slouží pouze zkušení vojáci. I mezi nimi se však mohou najít jedinci, kteří neváhají pro pár zlatých navíc odvrátit pohled někam jinam...

Práce domobránce však sahá i mimo městské hradby. Nezřídka vás služba zavede na přilehlé farmářské usedlosti, kde vás čeká typicky výběr daní. Farmáři tuto proceduru nikdy neměli rádi, zejména když mají pocit, že si od nich král bere více, než je nutné. Se vzpourou velkostatkáře jejich nevole ještě vzrostla. A tak se návštěvy farem stávají pro členy městské gardy vskutku nebezpečnou prací. V současné zoufalé situaci se mnozí členové domobrany vydali sloužit dokonce do Hornického údolí, kde pomáhají paladinům v udržování těžby magické rudy.

Odměny ovšem přesto stojí za to. Za každého chyceného zločince získáte prémie, a pokud svou práci odvádíte opravdu dobře, dostane se vám v pozdější fázi hry možnosti stát se paladinem.

Domobrana stručně

Sídlo Město Khorinis
Vůdce Lord Andre
Lze se stát členem? Ano. Staňte se občanem města nebo vyřiďte zlodějskou gildu.
Další info Ochraňují nebohé měšťany, vybírají daně od farmářů.

Seznam domobránců

Jméno Lokace Krátké info
Bilgot Hornické údolí -
Boltan Město Khorinis -
Brutus Hornické údolí -
Den Hornické údolí -
Dobar Hornické údolí -
Engor Hornické údolí -
Mario Město Khorinis -
Mika Město Khorinis -
Mortis Město Khorinis -
Olav Hornické údolí -
Pablo Město Khorinis -
Parlaf Hornické údolí -
Peck Město Khorinis -
Rangar Město Khorinis -
Rick Bengarova farma -
Ruga Město Khorinis -
Rumbold Bengarova farma -
Wambo Město Khorinis -
Wulfgar Město Khorinis -

Domobrana v obraze

Načítám data ...
Nahoru