Novicové

Mezi novice patří muži, kteří se dali na cestu víry a magie a vstoupili do služeb Řádu ohně v Innosově klášteře. Tito lidé pak slouží svému bohu a hlavně mágům Ohně vykonáváním běžných prací, jimiž je společenství kláštera udržováno v chodu.

Novicem se může stát kdokoli, kdo již nenachází naplnění ve svém starém životě, kdo touží poznat taje magických sil či alchymie a nebo kdo prostě a jednoduše jen hledá klid a bezpečí za tlustými zdmi klášterní pevnosti. Po pádu trestanecké kolonie není venku bezpečno a v přístavním městě, kam se uchyluje spodina společnosti, tomu není o moc líp. A tak poslední dobou stále více a více lidí upírá své naděje k tomuto svatému místu.

Ovšem být přijat mezi novice s sebou přináší i několik obětí. Tou nejvýraznější je jeden tisíc zlatých, které musíte při vstupu složit. To je opravdu velká suma, kterou si mnozí nemohou dovolit. Navíc cestovat po kraji s takovým množstvím zlata je v této době skutečný hazard. Je až s podivem, že bandité operující po celém ostrově, nemají u úzké cesty ke klášteru nějaké stanoviště. Loupit v této oblasti by se jim zcela jistě vyplatilo.

Kromě zlata společenství od nově příchozích vyžaduje ještě ovci. Ovšem běda těm, kdož by ji chtěli získat nekalým způsobem. Těmito dary dáváte najevo, že začínáte nový život jako Innosovi služebníci. Současně vám jsou také odpuštěny všechny vaše předchozí hříchy. Na důkaz vaší svobodné vůle musíte sami projít branou kláštera, protože cesta zpátky pak již není.

„Není důležité, kdo jsi byl předtím. Teď jsi Innosův služebník. To je vše, na čem záleží.”

Parlan, Mág Ohně

Každý novic poté od mága Parlana, jenž zastává roli hlavního mentora noviců, obdrží lehkou róbu a dřevěnou oboururční bojovou tyč, která symbolizuje fakt, že i novic se umí sám bránit. Také je mu přiděleno lůžko v komnatách noviců, což jsou v podstatě jednoduše zařízené pokoje s klasickou postelí a drobným nábytkem. I to však může být pro mnohé příchozí luxus oproti tomu, co zažívali předtím.

Následně na vás nečeká už nic jiného než práce a modlitby. Jako novicové se v klášteře ovšem nemůžete pohybovat kdekoli. Některé části klášterního sklepení, komnaty mágů a klášterní knihovna jsou místa vám zpočátku zapovězená. Nejdříve musíte strávit nějaký čas plnění běžných prací, než vám bude povolen vstup do knihovny. Ostatní místa jsou pak privilegium samotných mágů. Knihovna je však to, po čem by každý novic měl toužit. Hlavní náplní je samozřejmě práce, při každé chvilce volného času se však mnozí snaží načerpat co nejvíce vědomostí z různých svitků a písemnností. Knihovna je přirozeně takovým zlatým grálem, kterého se snaží každý novic přiblížit.

A tak se většina z nich snaží pilně pracovat na úkolech jim svěřeným. Většinou se jedná o různé pomocné práce pro mágy, protože přirozeně zalíbit se některému z nich s sebou přináší plusové body. A tak někteří sbírají byliny, rozdávají proviant či doručují víno do nedalekého hostince. Kromě toho tu jsou činnosti jako hlídání stáda ovcí darovaných od nově příchozích, správa klášterního políčka, zametání a úklid komnat, výroba vína či hlídání brány a vítání cizinců. Čas od času může práce novice zavát až třeba do přístavního města. Třeba v současnosti novic Ulf podporuje prodej klášterního vína v městských hostincích.

Pokud budete poctivě pracovat, ráno a večer se modlit v chrámu, poslouchat mágy a čerpat znalosti ze starých svitků, časem získáte přístup do knihovny. Tam se dozvíte o Zkoušce ohně, svatém rituálu, během něhož sám Innos vybere tři novice, kteří se pokusí projít třemi těžkými úkoly. Kdo je zvládne a přežije, má právo stát se mágem Ohně a naučit se runovou magii.

Život v klášteře může být i pro novice pohodlný. Chladné zdi kláštera oddělují jeho obyvatele od nástrah vnějšího světa. Ovšem který ambiciózní člověk by chtěl celý život zametat komnaty nebo pást ovce, když na něj čeká možnost objevit nekonečnou moc magie a život v blahobytu?

Novicové stručně

Sídlo Klášter
Vůdce Jsou podřízení mágům Ohně
Lze se stát členem? Ano. Přineste tisíc zlatých a ovci.
Další info Plní úkoly ve prospěch celého společenství kláštera.

Seznam noviců

Jméno Lokace Krátké info
Agon Klášter -
Babo Klášter -
Dyrian Klášter -
Garwig Klášter -
Igaraz Klášter -
Opolos Klášter -
Pedro Klášter -
Ulf Město Khorinis -

Novicové v obraze

Načítám data ...
Nahoru