Farmáři

Krajina kolem přístavního města Khorinis poskytuje dobré podmínky pro rozvoj zemědělství. Kvalitní orná půda a rovinatý terén dal za vznik množství větších či menších farem a statků. Jejich důležitost se po odstřižení ostrova od zásob z pevniny ještě zvýšila. Celý ostrov nyní závisí na produktech od místních statkářů, a tak není divu, že po vzpouře toho největšího z nich, Onara, je na každém rohu cítit jistá nervozita. Jako by lidé už neměli těch problémů dost.

Farmáři se tak ne příliš chtěně stali jednou ze stěžejních složek celého společenství na ostrově. Pokud se vydáte mimo město, de facto tři ze čtyř lidí, které potkáte, jsou farmáři. První farmy - Lobartova a Akilova - leží ještě na dohled městským hradbám. Dále do vnitrozemí pak můžete narazit na Bengarův statek a o rozsáhlá pole na východě se stará velkostatkář Onar, jenž jejich část pronajímá Sekobovi.

Onar se rozhodl vzbouřit proti králi, jelikož jej už nebavilo říši odvádět veškerou svou sklizeň a ještě se při tom nechat ponižovat od královských vojáků. A také protože si najmul uprchlé trestance na ochranu svých polí. Těm se nyní daří držet domobranu na uzdě, problém se však přesunul k farmářům u města, kteří by se snad i rádi připojili k Onarovi, ovšem kvůli své poloze mají situaci značně stíženou.

Konflikt mezi farmáři a králem není zdaleka jediným problémem, který tíží duši rolníkům. Farmy nemají žádné opevnění, často leží na okrajích lesů, což z nich dělá snadný cíl pro všemožnou havěť. Problémem jsou i bandité. Mezi jejich oblíbené činnosti patří především drobné krádeže.

Mezi běžné činnosti na farmě samozřejmě spadá práce na polích. Při ní musí být lidé na pozoru před polními škůdci. To jsou obrovští brouci, kteří žijí především v blízkosti farem. Dokonce dokáží i zabít člověka. Nedaleko Onarovy farmy také můžete narazit na jejich malé hnízdo, kde svou smrt nalezlo již několik neobezřetných sedláků. Když se někde tato havěť objeví, vždy je zapotřebí vycvičený oddíl bojovníků, aby pole vyčistil a práce mohly dále pokračovat.

„Na králově straně. To samý říkali vojáci z domobrany, když mi vzali půlku mých ovcí. Ale kde jsou ti bastardi, když si na nás došlápnou banditi? A kde asi tak budou, až nás napadnou skřeti? Já ti řeknu kde. Ve městě, za širokými hradbami!”

Lobart, farmář

Dále se jistě setkáte s pasáky ovcí. Každá farma má své stádo, o které se typicky stará jeden člověk. Hlavní starostí pasáka je udržet stádo v bezpečí a zajistit mu vhodné místo k pastvě. Vzhledem k tomu, že ovce jsou častou kořistí hladových vlků, musí se mít pasák neustále na pozoru. A navíc, mnohdy jde o život i jemu. Zkušenosti s tím má třeba Pepe z Onarovy farmy, jehož ovce jsou každou chvíli terčem smečky z okolních lesů. Ačkoli o problému již mnohokrát informoval velkostatkáře či najaté žoldáky, nikdo vlky nevyřídil a ovce ubívají a ubívají.

Ovce dokonce najdete i ve městě. V malé ohradě v přístavní čtvrti se o ně stará Alwin. Ten ovšem není pasák, kam by s nimi také chodil, když ve městě není žádné místo k pastvě. Je to totiž řezník. U něj se scházejí ta nevinná zvířata, která byla zabavena královskými vojáky. Zde pak čekají na porážku a svou cestu na talíře měšťanů.

Jak vidíte, život farmáře je složitý. I přesto je to však pro mnohé lidi jediná volba, jak si zajistit střechu na hlavou a pár zlatých na živobytí.

Farmáři stručně

Sídlo Farmy všeho druhu
Vůdce Největší slovo má velkostatkář Onar.
Lze se stát členem? Ne, tuříny ale můžete sklízet i tak.
Další info Na jejich práci nyní závisí, zda lidé na Khorinisu neumřou hlady.

Seznam farmářů

Jméno Lokace Krátké info
Akil Akilova Farma -
Alwin Město Khorinis -
Babera Sekobova farma -
Balthasar Sekobova farma -
Bengar Bengarova farma -
Bodo Onarova farma -
Bronko Sekobova farma -
Egil Akilova farma -
Ehnim Akilova farma -
Elena Onarova farma -
Gunnar Onarova Farma -
Hilda Lobartova farma -
Kati Akilova farma -
Lobart Lobartova farma -
Malak Bengarova farma -
Maleth Lobartova farma -
Maria Onarova farma -
Onar Onarova farma -
Pepe Onarova farma -
Randolph Akilova farma -
Rega Sekobova farma -
Rosi Sekobova farma -
Sekob Sekobova farma -
Thekla Onarova farma -
Till Sekobova farma -
Vino Lobartova farma -
Wasili Onarova farma -

Farmáři v obraze

Načítám data ...
Nahoru