Myrtana

Střední říše nebo "Staré království", to bylo skutečné první království, dlouho předtím než král Rhobar II sjednotil všechny říše okolo Myrtanského moře. Dalekosáhlé pláně se svými hustými lesy a úrodnými poli jsou na severu ohraničeny horami Nordmaru. Jižní okraj Myrtany pak hraničí s vyprahlou pouští Varant, domovem Hashashinů. Hlavní město, největší sídlo v Myrtaně, leží na východním pobřeží říše a je obklopeno nespočtem malých vesniček a farem, které jej a celé království zásobují vším, co potřebuje.

V současnosti skřeti dobývají jihovýchodní část říše a ve zbylých teritoriích vládnou svou železnou rukou. Každý mocný člověk v říši byl zabit. Mnoho lidí bylo zotročeno a použito při práci na mystických vykopávkách. Nicméně, většině lidem je stále dovolen běžný život. Skřeti využívají existující lidská stavení a farmy k zásobování jídlem, surovinami a všemi jinými věcmi.

Některé věci se pod skřetí nadvládou samozřejmě změnily. A některé ne. Daně již nejsou odváděny králi, nýbrž skřetím místodržícím. Skřety nezajímá zlato, ale spíše zboží a suroviny. A pro spoustu lidí jsou v časech nouze praktické věci nad zlato.

Lidé nemohou nosit zbraně, s vyjímkou lidských gladiátorů a lovců otroků. Každý, kdo neuposlechne příkazu skřetího lorda, bude okamžitě zabit. Jen ti, co prokázali v boji své vysoké kvality, mají respekt.

Jediní svobodní lidé ve starém království jsou tuláci, lovci a pár uprchlých vojáků z královské armády. Tyto skupiny rebelů našly svá útočiště v mnoha přírodních jeskyních v zemi. Vojáci starého království bojují primárně s mečem a štítem, zatímco lovci dokonale ovládají luk.

Lokace v Myrtaně

Ardea - Ardea je první z měst, které ve Gothicu 3 navštívíte. Městečko je zabráno skřety, a tak první, co po vylodění se svými přáteli uděláte, je právě vyhnání okupantů. Celý popis

Cape Dun - Toto městečko na jihovýchodním cípu Myrtany je pod krutou nadvládou skřetů. Ukažte jim, zač je toho loket, v tamní aréně a osvoboďte zajatého paladina Wenzela. Celý popis

Faring - Faring není ani tak městem, jako spíše pevností, která měla za účel chránit cestu do Vengardu, a zajišťovat obchodníkům plynulé průchody mezi městy. Celý popis

Geldern - Geldern je centrem obchodu v Myrtaně, a tak každý, kdo touží po bohatsví, by jej měl rozhodně navštívit. Celý popis

Gotha - Gotha leží mezi městy Montera a Faring. Kdysi bývala hrdým velitelstvím paladinů v zemi, jenže její světlé dny jsou, zdá se, již minulostí. Celý popis

Montera - Montera je město obchodu ležící ve vnitrozemí Myrtany a v současnosti okupované skřety. Nyní se jen stěží může pyšnit svou zašlou slávou. Celý popis

Nemora - Nemora je jedním z rebelských center v Myrtaně. Rebelové si pro místo takticky vybrali hory nedaleko Trelisu a hlídají jedinou cestu do Varantu. Celý popis

Okara - Jedná se o tábor rebelů, který byl založen paladinem Rolandem při neúspěšném boji o Gothu. Celý popis

Reddock - Tato rebelská skrýš leží v malém lesíku mezi Ardeou a Cape Dunem a pravděpodobně je tím prvním místem, kde se setkáte se zbytky odporu proti skřetům. Celý popis

Silden - Tato největší Myrtanská vesnice byla jednou z prvních obětí skřetí invaze, zejména také kvůli tomu, že nedisponuje žádným opevněním. Celý popis

Trelis - Trelis vám na první pohled může připadat zcela bezbranný a při zjištění, že právě Trelis by měl zastavit případnout invazi Hassasinů do Myrtany, asi se jen pobaveně ušklíbnete. Celý popis

Vengard - Vengard se honosí statutem královského města, a současně se jedná o největší město, které v Gothicu 3 navštívíte. Celý popisNačítám data ...
Nahoru