Bakaresh

Vůdce Tizgar
Důležité osoby Amul, Achmed, Aldo, Jaffar

Bakaresh je druhé největší město, které lze ve Varantu navštívit. Leží na pobřeží Myrtanského moře na severovýchodě Varantu. Rozlohou se Bakaresh rovná spíše vesnici. Prakticky se jedná o poutní místo, na kterém se věřící modlí k Beliarovi, jehož chrám tvoří dominantu města.

Chrám sestával ze tří věží, kter jsou navzájem propojeny mosty. První z věží slouží jako samotný chrám, určený k rozjímání a modlitbám. Druhá věž slouží jako obydlí Temných mágů, kněží boha Beliara, a částečně i jako pokladnice, kde se shromažďoval tribut a milodary, které byly odváděny věřícími, aby od nich Beliar odvrátil svůj hněv. Třetí z věží sloužila k neznámým účelům. Jedná se o nejvyšší věž z celého komplexu. Za zmínku stojí trůn, který je umístěn na samotném vrcholku. Význam trůnu je stejně jako význam věže nejasný. Snad byl postaven z úcty k Beliarovi.

Ve stínu chrámu se krčí vesnice, která je samotným Bakareshem. Jedná se o shluk domů, které obývají převážně hashishini, anebo ti, kteří k tomu dostanou od Temných mágů svolení. V městečku se nachází Beliarova svatyně, kde se můžou pomodlit ti, kteří nedostanou od mágů povolení ke vstupu do chrámu. Dále ve městě můžete i přes jeho velikost narazit na arénu, kde bojují gladiátoři pro pobavení občanů. Posledním zajímavým místem městečka je řečniště, kde neúnavně kázal vždy některý z Temných mágů o Beliarovi.


Bakaresh

Bakaresh nikdy neměl civilního guvernéra. Vždy se jednalo o církevního hodnostáře, tedy v tomto případě o Temného mága. Současným nejvyšším Temným mágem, tedy i guvernérem Bakareshe je Tizgar. Mág, který vás jako jediný může zasvětit do nejvyšších tajů Beliarovy magie. Mimo Tizgara žijí v Bakareshi další Temní mágové, kteří mají také obrovskou moc. Jmenovitě to jsou Amul a Sigmor.

Ve městě se to jen hemží hashishinskými vojáky. Má to tři důvody. Prvním důvodem je maximální bezpečnost pro mágy, kterou jim svou přítomností zajišťují, druhým důvodem je přítomnost chrámu ve městě, který musí být hlídán, a konečně třetím důvodem je absence hradeb kolem městečka. Město nikdy hradby nepotřebovalo. Lidé se báli zaútočit na město, ve kterém má svatostánek temný bůh Beliar, aby je nestihl jeho hněv, který by byl jistě strašlivý.

Město je také centrem obchodu s různými unikátními předměty, ale i s cetkami, které se zde obchodníci snaží výhodně prodat. Třeba výklad alchymisty Alda rozhodně stojí za povšimnutí, anebo převážně hashishinské zbraně od Jaffara si jistě najdou své místo ve vašem inventáři. Ať už jste tedy přívrženci temného boha, nebo jeho radikálními odpůrci, stejně se navštívení Bakareshe nevyhnete, ať už kvůli představenému Temných mágů, a nebo kvůli výhodnému obchodu.

Fanstránku vytvořili El Kamilkolektiv autorů.
Všechna práva vyhrazena.
© 2004 - 2023 TOPlist

Jsme na Facebooku
Přepnout na PC verzi
Načítám data ...
Nahoru